De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landstede Leren in en door landschappen navigeren naar succes ESB&I.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landstede Leren in en door landschappen navigeren naar succes ESB&I."— Transcript van de presentatie:

1 Landstede Leren in en door landschappen navigeren naar succes ESB&I

2 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Leren in en door landschappen (domeinen) als Middel ter ondersteuning van loopbaanleren in plaats van Op weg naar één beroepskwalificatie

3 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Workshop •Jij bent er toch ook gekomen, ondanks………. •Waarom Leren in en door landschappen •Werken aan je beroepsbeeld in en door landschappen •Stand van zaken domeinindeling •Wat kun je hier mee?

4 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Waarom Leren in en door landschappen? Veranderende keuzepatronen bij jongeren Jongeren kiezen: •op merk (vestiging in de buurt, imago) ( (30%) •op interessegebied (geen arbeidsidentiteit) (30%) •op beroep of opleiding (hoge arbeidsidentiteit) (30%) •keuze wordt uitgesteld •invloed van medestudenten neemt af •invloed van ouders stijgt (44%)

5 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Waarom Leren in en door landschappen 72% inschrijvingen voor ´een opleiding waarmee ik verschillende kanten op kan´ 28% inschrijvingen voor een opleiding die opleidt tot een specifiek beroep 52% geeft aan moeite te hebben een vervolgopleiding te kiezen:. ruim aanbod. bredere interesse dan alleen die ene opleiding

6 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Waarom leren in en door landschappen? 59%open dagen 39%brochures 35%gesprekken met ouders 30%gesprekken met vrienden 9%internet 50%denkt een goed beeld te hebben van de opleiding waaraan ze beginnen

7 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Landstede merk Iets met… Opleidingen

8 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen veel jongeren kiezen op interessegebied: iets met: •Adviseren, cijfers, kantoor, bedrijfsleven •Mensen, verzorgen, medisch, praten met mensen •Hout, bouwen, met je handen, buiten •Inspecteren, controleren, gezag, uniformen een (kleiner) deel kiest op een beroep of werkveld of kiest (al meteen) voor snelle doorstroom naar een HBO opleiding

9 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in landschappen Keuzeproces in beeld: Interessegebieden gekozen als uitgangspunt •Op basis van onderzoek: logisch te combineren interesses •Past bij een type jongeren •Is herkenbaar en nodigt uit Verbinding met de BVE domeinen Aansluiting bij de VMBO sectoren 13 landschappen voorlopige keuze naamgeving (januari 2005)

10 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Landschappen zijn: Krachtige leeromgevingen •waarin een student zich kan oriënteren op een keuze voor een beroep of werkveld •die kleur geven aan eigen individueel leertraject (door verbreding, verdieping of verkorting •die de beroepskwalificatie plaatsen in een gewenste context (werkveld) •waarin leren op verschillende niveau’s mogelijk is •die inzoomen via interessegebied naar beroepskwalificerend traject

11 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Leren in landschappen •Verbreding van keuzemogelijkheden •Van een globale oriëntatie naar een beroepskwalificerend traject

12 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Leren in landschappen Iets met kinderen……………. •Kinderopvang •Basisonderwijs •Buitenschoolse opvang •Jeugdhulpverlening

13 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door andschappen Leren door landschappen Verrijking van het beroepskwalificerend traject met kerntaken/werkprocessen uit andere kwalificatiedossiers Voorbeeld: Sport en bewegen en Video-analyse Verbreding keuzemogelijkheden voor stages Voorbeeld: Techniek en innovatie bij Facilitaire dienst ziekenhuis

14 Landstede Talentvol Ontwikkelen Onderzoeksfase •Brainstormsessies intern •Adviessessies externe deskundigen •Onderzoek bij Landstede eerstejaars studenten tweede voorstel indeling en naamgeving (juli 2005) •Onderzoek naar naamgeving en indeling •Onderzoek naar visualisatie en vormgeving (kwalitatief onderzoek) •laatstejaars VMBO/eerstejaars MBO •sterrolhouders en directieleden (april 2006/september 2006)

15 Landstede Talentvol Ontwikkelen Landschappen Landstede (mei 2006) •Office & Management •Handel & Commercie •Vrij & Gastvrij •Groen & Dier •Bouw & Architectuur •Techniek & Innovatie •ICT & Technologie •Vormgeving & Entertainment •Gezond & Wel •Onderwijs & Opvoeding •Mooi & Mode •Veilig & Beschermd •Sport & Bewegen

16 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Startprogramma Zie sheet

17 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Ontwikkeling van het beroepsbeeld •Analyse beroepscompetentieprofiel •Oefening: Wat weet je al? •Een kijkje in de praktijk: observeren •In gesprek met beroepsbeoefenaren •Verhalen uit de praktijk: dagjournaals en kritische dilemma’s •Beelden uit de stage van medestudenten

18 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Denken in domeinen (augustus 2008) •Domein omvat een aantal samenhangende kwalificatiedossiers •Binnen een domein zijn brede programma’ s mogelijk •Iedere deelnemer is herleidbaar tot een opleidingsdomein •Een onderwijsovereenkomst per opleidingsdomein •Gegevenslevering BRON synchroon met eigen deelnemersgegevens

19 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Denken in domeinen •Geen niveau-aanduiding •Inrichten van beroepspraktijkvorming in het domein •Overzichtelijkheid kwalificaties in het mbo •Opleidingsdomein op diploma •Keuzeproces richten op domein i.p.v. kwalificatie

20 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Boomstructuur van opleidingsdomeinen en kwalificatiedossiers en uitstroomprofielen •Scheppen van een brede instroom, aansluitend bij de belevingswereld van de deelnemer •Scheppen van ruimte voor maatwerk •Bevorderen van een herkenbare uitstroom •Ondersteunen van de studieloopbaan

21 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Uitgangspunten domeinindeling •Onderwijsdeelnemers breed inschrijven in domein •Gemeenschappelijke start met gemeenschappelijke kennis, vaardigheden en competenties (risico avorisering) •Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt •Betere matching van deelnemers met praktijkplaatsen

22 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen Uitgangspunten domeinindeling •Sneller inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt •Inspelen op behoefte arbeidsmarkt aan breed inzetbaar personeel •Betere begeleiding keuzeproces leerlingen die nog niet weten wat ze willen

23 Landstede Talentvol Ontwikkelen B1 = Beroepsbeeld (BCP) B B2 = Opleidingsbeeld B3 = Zelfbeeld Informatie verwerven (ervaringen opdoen) 1.Interviewen 2.Brieven schrijven 3.Telefoneren 4.Observeren 5.Meedoen 6.Bronnen raadplegen 7.Lessen volgen 8.Etc. Informatie verwerken (ervaringen verwerken) 1.Verslagen maken 2.Werkstuk maken 3.Presenteren (mondeling/schriftelijk) 4.Fotopresentatie geven Doel: B1: Waar wil je naar toe? B2 Hoe leer je? B3 Waar begin je? Planmatig werken Ervaringsleren doe je samen Leren in en door landschappen

24 Landstede Talentvol Ontwikkelen Leren in en door landschappen


Download ppt "Landstede Leren in en door landschappen navigeren naar succes ESB&I."

Verwante presentaties


Ads door Google