De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk"— Transcript van de presentatie:

1 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk
GSM op stil aub! Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk Jaarvergadering 2014 Jaarverslag 2013 U. Adriaenssens

2 Jaarverslag 2013 Afdelingscomité Disciplines Communicatie en werving
Bloed geven Hulpdienst Internationale samenwerking Jongeren Sociale Hulpverlening Vakanties Brugfiguren Zorgbib Vorming Een afdeling in beweging Jaarverslag 2013

3 Afdelingscomité Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Paula De Roover Secretaris: vacant Penningmeester: Kris Van den Bogaert Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer Hoboken: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines: Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Phil Evans Hulpdienst: Dirk Caremans Internationale Samenwerking: Phil Evans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening: vacant Zorgbib: vacant Vorming: Paula De Roover december 2013

4 Verantwoordelijken Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Paula De Roover Secretaris: vacant Penningmeester: Kris Van den Bogaert Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines: Bloed geven: Charles Caremans Adjunct-verantwoordelijke: Daniëlle Dillen Communicatie en werving: Phil Evans Hulpdienst: Dirk Caremans Adjunct-verantwoordelijke: Bert Adriaenssens Internationale Samenwerking: Phil Evans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening: vacant Coördinator aangepaste vakanties: Annie Koeck Coördinator Brugfigurenproject: Sabrina Vinck Zorgbib: vacant Vorming: Paula De Roover december 2013

5 Disciplines Hoboken

6 Communicatie en werving
Website 14-daagse Ledenwerving Aantrekken nieuwe vrijwilligers (bijna uitsluitend via activiteiten Vorming)

7 Communicatie en werving, vrijwilligers

8 Communicatie en werving, donateurs

9 Communicatie en werving, 14-daagse

10 Maak dit blad vol! Vrijwilliger zijn… Sabrina Kelly Charles Silvie
Anke Michael Annie Brigitte Wendy Aantal vrijwilligers Steven Maak dit blad vol! Daniëlle Urbain Dirk Dominique Jan Paula Charris Phil Sammy Nikki Nicole Verkoop zelfklevers Kris Simon Bert Kathy Stephanie Gerda

11 Bloed en plasma geven Bloed geven …een levensreddend gebaar!
…met een hart voor anderen! …een noodzaak! Hoboken KTA-Hoboken Distelvinklaan - Hoboken 18.30 tot u telkens op dinsdag 18 maart juni september december 2014 …met dank aan al onze donoren! Wilrijk  BTC-Edegem Elke werkdag Na afspraak

12 Bloed en plasma geven

13 Hulpdienst Hulpdienst preventieve hulpacties oefeningen
opleiding, bijscholing inzet bij rampen

14 Hulpdienst

15 Hulpdienst Recruteren! aantal acties

16 Hulpdienst, rampenwerking
26 juni 2013: evacuatie RVT (Van Immerseelstraat) 4 vrijwilligers, 14 uren 10 juli 2013: gaswolk haven Antwerpen – VRV 5 vrijwilligers, 7 uren 11 november 2013: gaslek haven Antwerpen – VRV 6 vrijwilligers, 12 uren Alarmeringen gebeuren steeds naar alle vrijwilligers van beide afdelingen

17 Internationale samenwerking
informeren vermisten opsporen noodhulp wederopbouw

18 Jongeren 2 initiators, 1 jeugdmonitor 1 activiteit met jongeren
Planning: voorjaar: Helpertje najaar: Junior-Helper

19 Sociale hulpverlening: aangepaste vakanties
Aangepaste vakanties voor mensen met een handicap. 1 vrijwilliger Hoboken 1 vakantieganger uit elke afdeling gesteund

20 Sociale hulpverlening: rodekruisvakanties
Vakanties voor kinderen die in armoede leven 1 gezin gesteund 2013

21 Sociale hulpverlening: brugfiguren
Brugfigurenproject tussen thuis en school… geeft een kwetsbaar kind betere toekomstkansen. grote nood en vele aanvragen slechts 2 vrijwilligers in Hoboken

22 Zorgbib 1 vrijwilliger in rusthuis Heidehof, Hoboken
In een ziekenhuis of verzorgingstehuis kan een boek, cd of dvd wonderen doen. Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom op pad om boeken uit te lenen. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het contact met de patiënten en de bewoners. 1 vrijwilliger in rusthuis Heidehof, Hoboken Jammer dat we geen vrijwilligers vinden om deze discipline opnieuw te starten in Hoge Beuken, Hoboken…

23 Vorming Hoboken: 1 cursus EH en Helper (voor leerlingen) 1 cursus EH en Helper (voor bevolking) 3 bijscholingen BEH (2 bedrijven) 1 themales (22 deelnemers) Wilrijk: 1 themales (32 deelnemers)

24 Vorming: EH en Helper Een matige stijging en bijna op niveau van de betere jaren (gegevens Hoboken).

25 Vorming De afdeling beschikt over 4 lesgevers en over één simulant.

26 Een afdeling in beweging
In september 2011 wees de Provinciale Zetel, op voorstel van het regiocomité, het beheer van de afdeling Wilrijk toe aan de afdeling Hoboken. Gevolgen: vele weken opruimwerk en renovatie om tot de kerntaken te kunnen komen beleidstaken opvangen o.a. het aanstellen van tijdelijke functies vele dagen puzzelwerk om de verplichte minimumadministratie in orde te krijgen In 2012 bleek dat een snelle doorstart van de afdeling Wilrijk niet lukte. Ondanks ernstige inspanningen: om bijna alle functies tijdelijk in te vullen voor rekrutering voor fondsenwerving voor informatie en opleiding van resterende vrijwilligers verminderde het aantal actieve vrijwilligers tot 3. Hierdoor was de afdeling niet langer leefbaar (Handvest). Begin 2013 werd gestart met de voorbereiding van een fusiedossier, en…

27 Een afdeling in beweging
op 27 februari besliste het Provinciaal Comité dat de afdeling Wilrijk ontbonden is na gunstig advies van het Regiocomité wordt het grondgebied en de middelen van de afdeling Wilrijk overgedragen aan de afdeling Hoboken (12 maart) daarna maken we een planning om zo snel mogelijk het lokaal van Wilrijk over te dragen aan de eigenaar ? ? ? bespreking Regiocomité 25 maart

28 Financiën Wilrijk Hoboken

29 Financiën Afdeling Hoboken kan alleen overleven door een goed verkoop van zelfklevers én vooral door het gratis ter beschikking stellen van het lokaal door het district Hoboken. Zonder dit is de leefbaarheid 4 jaar. De afdeling Wilrijk, zoals ze de voorbije 7 jaren functioneerde, kon nog slechts 2,5 jaar financieel overleven. De nieuwe afdeling kan zonder huurlast, financieel gezond blijven. Hiervoor moet er de komende 3 jaar een sterke verhoging gerealiseerd worden van de zelfkleververkoop.

30 Perspectieven Het sleutelwoord voor 2014 wordt: VERSTERKEN zowel de financiële middelen als het aantal vrijwilligers om gezond te kunnen groei. Omdat groeien een opdracht is van iedereen: plannen we in 2014 opnieuw 2 volledige cursussen (recruteringsbasis) blijven we het materieel vernieuwen (o.a. aankoop AED voor HD) rekenen we op jullie om twee handjes toe te steken bij de 14-daagse rekenen we op jullie om kennissen warm te maken om mee zelfklevers te verkopen én om vrijwilliger te worden

31 Vragen, opmerkingen,…? Afsluiter
Deze presentatie is na het weekend beschikbaar op onze website. Om kosten en milieu te sparen, is er geen gedrukt exemplaar van het jaarverslag te bekomen.

32 Eervolle onderscheidingen
Dit alles werd gerealiseerd door onze vrijwilligers. Zij werken onbezoldigd! In het bijzonder dank aan al wie geprobeerd heeft om van de afdeling Wilrijk opnieuw een zelfstandige afdeling te maken. In het bijzonder dank aan Charles om de discipline Bloed geven te leiden tot einde 2013, jammer maar het mag niet langer. De enige vergoeding voor jullie werk is een glimlach, een dank-u-wel, … en nu een warm applaus voor jezelf! Ontvangt de 1de zilveren barret op de zilveren medaille voor 15 jaar ten dienste van het Rode Kruis: Annie Koeck, vrijwilliger aangepaste vakanties Hoboken

33 Urbain Adriaenssens 14 maart 2014
Je GSM kan weer aan! Dank… aan alle vrijwilligers voor hun onbezoldigde inzet aan alle “Rodekruisweduwen, -weduwnaars en –wezen”, dank zij hun steun kunnen de vrijwilligers een deel van hun tijd geven aan alle bloeddonoren aan alle donateurs en sponsors aan het districtsbestuur Hoboken voor hun steun en het ter beschikking stellen van de lokalen voor uw aanwezigheid, laten we toasten op een voorspoedig jaar Urbain Adriaenssens 14 maart 2014


Download ppt "Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google