De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarvergadering 2014 Jaarverslag 2013 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarvergadering 2014 Jaarverslag 2013 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarvergadering 2014 Jaarverslag 2013 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens

2 JAARVERSLAG 2013 Afdelingscomité Disciplines •Communicatie en werving •Bloed geven •Hulpdienst •Internationale samenwerking •Jongeren •Sociale Hulpverlening • Vakanties • Brugfiguren • Zorgbib •Vorming Een afdeling in beweging

3 Afdelingscomité Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Paula De Roover Secretaris: vacant Penningmeester: Kris Van den Bogaert Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer Hoboken: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines : Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Phil Evans Hulpdienst: Dirk Caremans Internationale Samenwerking: Phil Evans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening : vacant Zorgbib: vacan t Vorming: Paula De Roover december 2013

4 Verantwoordelijken Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Paula De Roover Secretaris: vacant Penningmeester: Kris Van den Bogaert Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines : Bloed geven: Charles Caremans Adjunct-verantwoordelijke: Daniëlle Dillen Communicatie en werving: Phil Evans Hulpdienst: Dirk Caremans Adjunct-verantwoordelijke: Bert Adriaenssens Internationale Samenwerking: Phil Evans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening : vacant Coördinator aangepaste vakanties: Annie Koeck Coördinator Brugfigurenproject: Sabrina Vinck Zorgbib: vacant Vorming: Paula De Roover december 2013

5 Disciplines Hoboken

6 Communicatie en werving Website 14-daagse Ledenwerving Aantrekken nieuwe vrijwilligers (bijna uitsluitend via activiteiten Vorming) …

7 Communicatie en werving, vrijwilligers

8 Communicatie en werving, donateurs

9 Communicatie en werving, 14-daagse

10 Vrijwilliger zijn… Verkoop zelfklevers Aantal vrijwilligers Anke Annie Bert Brigitte Charles Charris Daniëlle Dirk Dominique Gerda Jan Kathy Kelly Kris Michael NicoleNikki Paula Phil Sabrina Sammy Silvie Simon Stephanie Steven Urbain Wendy

11 Bloed en plasma geven Bloed geven …een noodzaak! …een levensreddend gebaar! …met een hart voor anderen! …met dank aan al onze donoren! Hoboken  KTA-Hoboken Distelvinklaan - Hoboken 18.30 tot 20.30 u telkens op dinsdag 18 maart 2014 24 juni 2014 16 september 2014 16 december 2014 Wilrijk  BTC-Edegem Elke werkdag Na afspraak

12 Bloed en plasma geven

13 Hulpdienst opleiding, bijscholing oefeningen preventieve hulpacties inzet bij rampen

14 Hulpdienst

15 aantal acties

16 Hulpdienst, rampenwerking 26 juni 2013: evacuatie RVT (Van Immerseelstraat) 4 vrijwilligers, 14 uren 10 juli 2013: gaswolk haven Antwerpen – VRV 5 vrijwilligers, 7 uren 11 november 2013: gaslek haven Antwerpen – VRV 6 vrijwilligers, 12 uren Alarmeringen gebeuren steeds naar alle vrijwilligers van beide afdelingen

17 Internationale samenwerking noodhulp wederopbouw vermisten opsporen informeren

18 Jongeren 2 initiators, 1 jeugdmonitor 1 activiteit met jongeren Planning: voorjaar: Helpertje najaar: Junior-Helper

19 Sociale hulpverlening: aangepaste vakanties Aangepaste vakanties voor mensen met een handicap. 1 vrijwilliger Hoboken 1 vakantieganger uit elke afdeling gesteund

20 Sociale hulpverlening: rodekruisvakanties Vakanties voor kinderen die in armoede leven 1 gezin gesteund 2013

21 Sociale hulpverlening: brugfiguren geeft een kwetsbaar kind betere toekomstkansen. Brugfigurenproject tussen thuis en school… grote nood en vele aanvragen slechts 2 vrijwilligers in Hoboken

22 Zorgbib In een ziekenhuis of verzorgingstehuis kan een boek, cd of dvd wonderen doen. Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom op pad om boeken uit te lenen. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het contact met de patiënten en de bewoners. 1 vrijwilliger in rusthuis Heidehof, Hoboken Jammer dat we geen vrijwilligers vinden om deze discipline opnieuw te starten in Hoge Beuken, Hoboken…

23 Vorming Hoboken: 1 cursus EH en Helper (voor leerlingen) 1 cursus EH en Helper (voor bevolking) 3 bijscholingen BEH (2 bedrijven) 1 themales (22 deelnemers) Wilrijk: 1 themales (32 deelnemers)

24 Vorming: EH en Helper Een matige stijging en bijna op niveau van de betere jaren (gegevens Hoboken).

25 Vorming De afdeling beschikt over 4 lesgevers en over één simulant.

26 Een afdeling in beweging In september 2011 wees de Provinciale Zetel, op voorstel van het regiocomité, het beheer van de afdeling Wilrijk toe aan de afdeling Hoboken. Gevolgen: •vele weken opruimwerk en renovatie om tot de kerntaken te kunnen komen •beleidstaken opvangen o.a. het aanstellen van tijdelijke functies •vele dagen puzzelwerk om de verplichte minimumadministratie in orde te krijgen In 2012 bleek dat een snelle doorstart van de afdeling Wilrijk niet lukte. Ondanks ernstige inspanningen: •om bijna alle functies tijdelijk in te vullen •voor rekrutering •voor fondsenwerving •voor informatie en opleiding van resterende vrijwilligers verminderde het aantal actieve vrijwilligers tot 3. Hierdoor was de afdeling niet langer leefbaar (Handvest). Begin 2013 werd gestart met de voorbereiding van een fusiedossier, en…

27 Een afdeling in beweging In 2014…  op 27 februari besliste het Provinciaal Comité dat de afdeling Wilrijk ontbonden is  na gunstig advies van het Regiocomité wordt het grondgebied en de middelen van de afdeling Wilrijk overgedragen aan de afdeling Hoboken (12 maart)  daarna maken we een planning om zo snel mogelijk het lokaal van Wilrijk over te dragen aan de eigenaar ? ? ?bespreking Regiocomité 25 maart

28 Financiën HobokenWilrijk

29 Financiën Afdeling Hoboken kan alleen overleven door een goed verkoop van zelfklevers én vooral door het gratis ter beschikking stellen van het lokaal door het district Hoboken. Zonder dit is de leefbaarheid 4 jaar. De afdeling Wilrijk, zoals ze de voorbije 7 jaren functioneerde, kon nog slechts 2,5 jaar financieel overleven. De nieuwe afdeling kan zonder huurlast, financieel gezond blijven. Hiervoor moet er de komende 3 jaar een sterke verhoging gerealiseerd worden van de zelfkleververkoop.

30 Perspectieven Het sleutelwoord voor 2014 wordt: VERSTERKEN zowel de financiële middelen als het aantal vrijwilligers om gezond te kunnen groei. Omdat groeien een opdracht is van iedereen: •plannen we in 2014 opnieuw 2 volledige cursussen (recruteringsbasis) •blijven we het materieel vernieuwen (o.a. aankoop AED voor HD) •rekenen we op jullie om twee handjes toe te steken bij de 14-daagse •rekenen we op jullie om kennissen warm te maken om mee zelfklevers te verkopen én om vrijwilliger te worden

31 Afsluiter Vragen, opmerkingen,…? Deze presentatie is na het weekend beschikbaar op onze website. Om kosten en milieu te sparen, is er geen gedrukt exemplaar van het jaarverslag te bekomen.

32 Eervolle onderscheidingen Ontvangt de 1 de zilveren barret op de zilveren medaille voor 15 jaar ten dienste van het Rode Kruis: •Annie Koeck, vrijwilliger aangepaste vakanties Hoboken Dit alles werd gerealiseerd door onze vrijwilligers. Zij werken onbezoldigd! In het bijzonder dank aan al wie geprobeerd heeft om van de afdeling Wilrijk opnieuw een zelfstandige afdeling te maken. In het bijzonder dank aan Charles om de discipline Bloed geven te leiden tot einde 2013, jammer maar het mag niet langer. De enige vergoeding voor jullie werk is een glimlach, een dank-u-wel, … en nu een warm applaus voor jezelf!

33 voor uw aanwezigheid, laten we toasten op een voorspoedig jaar Urbain Adriaenssens 14 maart 2014 Dank… aan alle vrijwilligers voor hun onbezoldigde inzet aan alle “Rodekruisweduwen, -weduwnaars en –wezen”, dank zij hun steun kunnen de vrijwilligers een deel van hun tijd geven aan alle bloeddonoren aan alle donateurs en sponsors aan het districtsbestuur Hoboken voor hun steun en het ter beschikking stellen van de lokalen Je GSM kan weer aan!


Download ppt "Jaarvergadering 2014 Jaarverslag 2013 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens."

Verwante presentaties


Ads door Google