De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarvergadering 2013 Jaarverslag 2012 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarvergadering 2013 Jaarverslag 2012 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarvergadering 2013 Jaarverslag 2012 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens

2 JAARVERSLAG 2012 Afdelingscomité Disciplines •Communicatie en werving •Bloed geven •Hulpdienst •Internationale samenwerking •Jongeren •Sociale Hulpverlening • Vakanties • Brugfiguren • Zorgbib •Vorming Een afdeling in beweging

3 Afdelingscomité Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Jean-Paul Meys Secretaris: Kris Van den Bogaert Penningmeester: Daniëlle Dillen Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer Hoboken: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines : Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Bert Adriaenssens Hulpdienst: Dirk Caremans Internationale Samenwerking: Christine Ceulemans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening : vacant Zorgbib: Lisette Verhoeven Vorming: Paula De Roover december 2012

4 Afdelingscomité Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Paula De Roover Secretaris: Vacant Penningmeester: Kris Van den Bogaert Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines : Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Phil Evans Hulpdienst: Dirk Caremans Internationale Samenwerking: Phil Evans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening : vacant Zorgbib: vacant Vorming: Paula De Roover januari 2013 Einde 2012: statutaire verkiezingen

5 Verantwoordelijken Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Jean-Paul Meys Secretaris: Kris Van den Bogaert Penningmeester: Daniëlle Dillen Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines : Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Bert Adriaenssens Hulpdienst: Dirk Caremans Adjunct-verantwoordelijke: Bert Adriaenssens Internationale Samenwerking: Christine Ceulemans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening : vacant Coördinator aangepaste vakanties: Annie Koeck Coördinator Brugfigurenproject: Sabrina Vinck Zorgbib: vacant Vorming: Paula De Roover december 2012

6 Verantwoordelijken Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Paula De Roover Secretaris: vacant Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsgeneesheer Wilrijk: Marc Van Leemput Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines : Bloed geven: Charles Caremans Adjunct Bloed geven: Daniëlle Dillen Communicatie en werving: Phil Evans Hulpdienst: Dirk Caremans Adjunct-verantwoordelijke: Bert Adriaenssens Internationale Samenwerking: Phil Evans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening : vacant Coördinator aangepaste vakanties: Annie Koeck Coördinator Brugfigurenproject: Sabrina Vinck Zorgbib: vacant Vorming: Paula De Roover januari 2013 Einde 2012: statutaire verkiezingen

7 Disciplines Hoboken Wilrijk

8 Communicatie en werving Website 14-daagse Ledenwerving Aantrekken nieuwe vrijwilligers (bijna uitsluitend via activiteiten Vorming) …

9 Communicatie en werving, vrijwilligers

10 Communicatie en werving, donateurs

11 Communicatie en werving, 14-daagse

12 Bloed en plasma geven Bloed geven …een noodzaak! …een levensreddend gebaar! …met een hart voor anderen! …met dank aan al onze donoren! Hoboken  KTA-Hoboken Distelvinklaan - Hoboken 18.30 tot 20.30 u telkens op dinsdag 12 maart 2013 25 juni 2013 24 september 2013 16 december 2013 Wilrijk  BTC-Edegem Elke werkdag Na afspraak

13 Hulpdienst opleiding, bijscholing oefeningen preventieve hulpacties inzet bij rampen

14 Hulpdienst Hoboken Wilrijk

15 Hulpdienst

16 Hulpdienst, rampenwerking 5 januari 2012: brand appartementsgebouw Hoboken - evacuatie 7 vrijwilligers, 51 uren 18 januari 2012: busongeval Kennedytunnel – VRV 14 6 vrijwilligers, 12 uren 16 februari 2012: brand appartementsgebouw Boom - evacuatie 4 vrijwilligers, 16 uren Alarmeringen gebeuren steeds naar alle vrijwilligers van beide afdelingen

17 Internationale samenwerking noodhulp wederopbouw vermisten opsporen informeren

18 Jongeren 2 initiators, 1 jeugdmonitor 1 activiteit met jongeren

19 Sociale hulpverlening: aangepaste vakanties Aangepaste vakanties voor mensen met een handicap. 1 vrijwilliger Hoboken 1 vakantieganger uit elke afdeling gesteund

20 Sociale hulpverlening: rodekruisvakanties Vakanties voor kinderen die in armoede leven 1 gezin uit elke afdeling gesteund 2012

21 Sociale hulpverlening: brugfiguren geeft een kwetsbaar kind betere toekomstkansen. Brugfigurenproject tussen thuis en school… grote nood en vele aanvragen slechts 1 vrijwilliger in Hoboken

22 Zorgbib In een ziekenhuis of verzorgingstehuis kan een boek, cd of dvd wonderen doen. Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom op pad om boeken uit te lenen. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het contact met de patiënten en de bewoners. 1 vrijwilliger in rusthuis Heidehof, Hoboken Jammer dat we geen vrijwilligers vinden om deze discipline in stand te houden in Hoge Beuken, Hoboken…

23 Vorming Hoboken: 2 cursussen EH en 2 Helper (34 deelnemers) 4 bijscholingen BEH (47 deelnemers) 1 individuele les (25 deelnemers) 1 themales (19 deelnemers) Wilrijk: 1 cursus EH en 1 Helper (17 en 5 deelnemers) 3 themalessen (38 deelnemers)

24 Vorming Een matige stijging maar nog niet op niveau van de beste jaren (gegevens Hoboken).

25 Vorming Na jaren zonder simulant kijken we uit naar de 2 vrijwilligers van Hoboken die in 2012 zijn gestart met de opleiding simulant.

26 Een afdeling in beweging In september 2011 wees de Provinciale Zetel, op voorstel van het regiocomité, het beheer van de afdeling Wilrijk toe aan de afdeling Hoboken. Gevolgen: •vele weken opruimwerk en renovatie om tot de kerntaken te kunnen komen •beleidstaken opvangen o.a. het aanstellen van tijdelijke functies •vele dagen puzzelwerk om de verplichte minimumadministratie in orde te krijgen In 2012 bleek dat een snelle doorstart van de afdeling Wilrijk niet lukte. Ondanks ernstige inspanningen: •om bijna alle functies tijdelijk in te vullen •voor rekrutering •voor fondsenwerving •voor informatie en opleiding van resterende vrijwilligers verminderde het aantal actieve vrijwilligers tot 3. Hierdoor was de afdeling niet langer leefbaar (Handvest). Begin 2013 werd gestart met de voorbereiding van een fusiedossier.

27 Financiën Hoboken

28 Financiën Daar afdeling Hoboken gedurende de laatste drie maanden van 2011 de uitgaven van de afdeling Wilrijk voorschoot (ontbreken van handtekeningen op de bank), deze voorschotten laat in 2012 geregulariseerd werden en er in het najaar 2012 opnieuw moeilijkheden met de banken ontstonden, is het nu onmogelijk om een gedetailleerd financieel verslag voor te leggen. Ondanks bovenstaande blijkt dat: •de afdeling Hoboken, mits het gratis ter beschikking stellen van het lokaal door het district Hoboken, financieel leefbaar is, zonder dit is de leefbaarheid 6 jaar. •de afdeling Wilrijk, zoals ze de voorbije 5 jaren functioneerde, nog slechts 3 jaar financieel kan overleven.

29 Perspectieven Hét sleutelwoord voor 2013 wordt: REKRUTEREN! Zowel voor de afdeling Hoboken als Wilrijk zodat er op termijn (na een fusie) opnieuw kan gewerkt worden aan een gezonde groei. Omdat rekruteren een opdracht is van iedereen: •planden we in 2013 opnieuw 2 volledige cursussen (jammer genoeg is de eerste ervan reeds geschrapt door te weinig inschrijvingen) •blijven we het materieel vernieuwen •rekenen we op jullie om ons financieel te steunen en een handje toe te steken bij de 14-daagse •rekenen we op jullie om kennissen warm te maken om ook vrijwilliger te worden

30 Afsluiter Vragen, opmerkingen,…? Deze presentatie is nu beschikbaar op onze website. Om kosten en milieu te sparen, is een gedrukt exemplaar van het jaarverslag enkel op aanvraag te bekomen. Ons gedetailleerd financieel verslag met de begroting is vanaf begin mei ter inzage.

31 Eervolle onderscheidingen Ontvangt de 2 de zilveren barret op de zilveren medaille voor 20 jaar ten dienste van het Rode Kruis: •Kris Van den Bogaert, penningmeester en lesgever Hoboken Ontvangt de 1 de gouden barret op de gouden medaille voor 40 jaar ten dienste van het Rode Kruis: •Jos Tisson, vrijwilliger Bloed Wilrijk Ontvangen tijdens de Fiesta, de legpenning Koningin Elisabeth voor 40 jaar ononderbroken dienst: •Jean-Paul Meys, gewezen ondervoorzitter Hoboken •Jos Tisson, vrijwilliger Bloed Wilrijk Dit alles werd gerealiseerd door onze vrijwilligers. Zij werken onbezoldigd! De enige vergoeding is een glimlach, een dank-u-wel, … en nu een warm applaus!

32 voor uw aanwezigheid, laten we toasten op een voorspoedig jaar Urbain Adriaenssens 5 april 2013 Dank… aan alle vrijwilligers voor hun onbezoldigde inzet aan alle “Rodekruisweduwen, -weduwnaars en –wezen”, dank zij hun steun kunnen de vrijwilligers een deel van hun tijd geven aan alle bloeddonoren aan alle donateurs en sponsors aan het districtsbestuur Hoboken voor hun steun en het ter beschikking stellen van de lokalen Je GSM kan weer aan!


Download ppt "Jaarvergadering 2013 Jaarverslag 2012 Rode Kruis-Hoboken Rode Kruis -Wilrijk GSM op stil aub! U. Adriaenssens."

Verwante presentaties


Ads door Google