De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarvergadering 2012 Jaarverslag 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarvergadering 2012 Jaarverslag 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Jaarvergadering 2012 Jaarverslag 2011
GSM op stil aub! Rode Kruis-Hoboken Jaarvergadering 2012 Jaarverslag 2011 U. Adriaenssens

2 Jaarverslag 2011 Afdelingscomité Disciplines Communicatie en werving
Bloed geven Hulpdienst Internationale samenwerking Jongeren Sociale Hulpverlening Vakanties Brugfiguren Zorgbib Vorming Een afdeling in beweging Jaarverslag 2011

3 Afdelingscomité Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Jean-Paul Meys Secretaris: Kris Van den Bogaert Penningmeester: Daniëlle Dillen Econoom: Michael Pepermans Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines: Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Bert Adriaenssens Hulpdienst: Dirk Caremans Internationale Samenwerking: Christine Ceulemans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Sociale Hulpverlening: vacant Zorgbib: Lisette Verhoeven Vorming: Paula De Roover december 2011

4 Verantwoordelijken Voorzitter: Urbain Adriaenssens Ondervoorzitter: Jean-Paul Meys Secretaris: Kris Van den Bogaert Penningmeester: Daniëlle Dillen Adjunct-penningmeester: Kelly De Schrijver Econoom: Michael Pepermans Adjunct-econoom: Annie Cleybergh Afdelingsgeneesheer: Herve Vanden Eede Afdelingsapotheker: Katie Florens Verantwoordelijken disciplines: Bloed geven: Charles Caremans Communicatie en werving: Bert Adriaenssens Hulpdienst: Dirk Caremans Adjunct-verantwoordelijken: Roger Vervloet en Bert Adriaenssens Internationale Samenwerking: Christine Ceulemans Jongerenbeleid: Wendy Fabry Adjunct-verantwoordelijke: Stephanie De Pooter Sociale Hulpverlening: vacant Coördinator aangepaste vakanties: Annie Koeck Coördinator Brugfigurenproject: Sabrina Vinck Zorgbib: Lisette Verhoeven Vorming: Paula De Roover december 2011

5 Disciplines

6 Communicatie en werving
Website 14-daagse Ledenwerving Aantrekken nieuwe vrijwilligers (bijna uitsluitend via activiteiten Vorming)

7 Communicatie en werving, vrijwilligers

8 Communicatie en werving, donateurs

9 Communicatie en werving, 14-daagse

10 Bloed en plasma geven Bloed geven …een levensreddend gebaar!
…met een hart voor anderen! …een noodzaak! …met dank aan al onze donoren! De afnameplaats werd gewijzigd einde 2011. We danken ‘Hofke van Thijs’ voor de jarenlange gastvrijheid en hopen een even warme ‘thuis’ te vinden in het KTA, Distelvinklaan.

11 Hulpdienst Hulpdienst preventieve hulpacties oefeningen
opleiding, bijscholing inzet bij rampen

12 Hulpdienst

13 Hulpdienst

14 Hulpdienst, rampenwerking
12 april 2011: brand appartementsgebouw Antwerpen – evacuatie 04u50-06u30: 4 vrijwilligers 24 augustus 2011: brand Borgerhout – evacuatie 32 huizen in omgeving 11u30-4u15: 5 vrijwilligers 21 november 2011: ongeval 2 trams Linkeroever 9u18-9u30: 4 vrijwilligers

15 Internationale samenwerking
informeren vermisten opsporen noodhulp wederopbouw

16 Jongeren 3 initiators waarvan 1 jeugdmonitor werd
26 u opleiding en bijscholing 1 activiteit met jongeren initiatie eerste hulp: 21 jongeren In 2012-’13: de eerste cursussen Helpertje en Juniorhelper Het blijft de bedoeling om op termijn ( ) uit te groeien tot het…

17 Sociale hulpverlening: aangepaste vakanties
Aangepaste vakanties voor mensen met een handicap. 1 vrijwilliger 1 vakantieganger financieel gesteund

18 Sociale hulpverlening: rodekruisvakanties
Vakanties voor kinderen die in armoede leven 1 gezin gesteund 2011

19 Sociale hulpverlening: brugfiguren
Brugfigurenproject tussen thuis en school… geeft een kwetsbaar kind betere toekomstkansen. grote nood en vele aanvragen slechts 1 vrijwilliger

20 Zorgbib In een ziekenhuis of verzorgingstehuis kan een boek, cd of dvd wonderen doen. Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom op pad om boeken uit te lenen. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het contact met de patiënten en de bewoners. Jammer dat we geen vrijwilligers vinden om deze discipline in stand te houden…

21 Voor de cursist: Voor de lesgever:
Vorming Meer informatie Betere technieken Nieuwe werkboeken Betere lessen Voor de cursist: Voor de lesgever: Cursus herwerken Nieuwe lessen maken Bijscholen

22 Vorming

23 Vorming Brevetuitreiking Paula De Roover Verantwoordelijke Vorming

24 Vorming Lijkt een flinke terugloop, maar…
enkel cursus Eerste hulp en Helper in dit lokaal daarnaast in Hoboken: 1 cursus bedrijfseerstehulp en 6 bijscholingen 5 cursussen voor verenigingen 1 themales met in het totaal 181 deelnemers!

25 Vorming De laatste jaren beschikten we niet over een eigen simulant, hierdoor werd er enkel op de noodzakelijke momenten een simulatie ingelast. Vanaf 2012 is er beterschap in zicht… er wordt opnieuw een cursus georganiseerd… we hebben alvast één kandidaat… én zoeken er nog eentje!

26 Een afdeling in beweging
Vanaf september kreeg onze afdeling het beheer toegewezen van de afdeling Wilrijk. Gevolgen: vele uren opruimwerk en renovatie (400 u in 2011) bijkomende taken opvangen o.a. het aanstellen van nieuwe functies Vrijwilliger Hoboken Wilrijk Urbain Adriaenssens voorzitter ondervoorzitter - voorzitter wn Paula De Roover vorming ondervoorzitter – vorming wn Kelly De Schrijver adj. penningmeester penningmeester wn Annie Cleybergh adj. econoom econoom wn Stephanie De Pooter adj. jeugd jeugd wn Dirk Caremans hulpdienst hulpdienst wn Roger Vervloet adj. hulpdienst adj. hulpdienst wn

27 Een afdeling in beweging
Gevolgen: om de discipline Vorming niet te overbelasten werd één cursus Eerste Hulp en Helper in Hoboken gegeven en door dezelfde vrijwilligers ook nog eens in Wilrijk, dus bijkomend: 2 cursussen EH 1 cursus Helper 1 cursus voor verenigingen goed voor 50 deelnemers, 42 lesuren en 32 simulatie-uren om de discipline Hulpdienst niet te overbelasten werd het beheer verdeeld onder verantwoordelijken en … 14 preventieve acties 161 uren door vrijwilligers van Wilrijk gesteund met 278 vrijwilligersuren door vrijwilligers Hoboken

28 Financiën Daar onze afdeling gedurende de laatste drie maanden 2011 de uitgaven van de afdeling Wilrijk voorschiet en deze voorschotten nog niet geregulariseerd zijn, is het nu onmogelijk om een gedetailleerd financieel verslag voor te leggen. Ondanks bovenstaand blijkt dat beide afdelingen op 31 december 2011 financieel gezond waren.

29 Perspectieven Hét sleutelwoord voor 2012 wordt: REKRUTEREN!
Zowel voor de afdeling Hoboken als Wilrijk zodat er op termijn opnieuw kan gewerkt worden in twee autonome, gezonde afdelingen. Omdat rekruteren een opdracht is van iedereen: organiseren we in 2012 opnieuw 2 volledige cursussen in Hoboken en 2 in Wilrijk (dit laatste met steun uit de regio) blijven we het materieel voor Vorming en Hulpdienst vernieuwen rekenen we op u om ons financieel te steunen en een handje toe te steken bij de 14-daagse rekenen we op u om kennissen warm te maken om ook vrijwilliger te worden

30 Vragen, opmerkingen,…? Afsluiter
Deze presentatie is nu beschikbaar op onze website. Het jaarverslag is vanaf medio april beschikbaar op onze website. Om kosten en milieu te sparen, is een gedrukt exemplaar enkel op aanvraag te bekomen. Ons gedetailleerd financieel verslag met de begroting is vanaf medio april ter inzage.

31 Eervolle onderscheidingen
Ontvangen de zilveren medaille voor 10 jaar ten dienste van het Rode Kruis: Magda Debelder, vrijwilliger hulpdienst Kelly De Schrijver, adjunct penningmeester Ontvangt de 2de zilveren barret op de zilveren medaille voor 20 jaar ten dienste van het Rode Kruis: Dirk Caremans, verantwoordelijke hulpdienst Ontvangt de 2de zilveren barret op de gouden medaille voor 35 jaar ten dienste van het Rode Kruis: Urbain Adriaenssens, voorzitter Dit alles werd gerealiseerd door onze vrijwilligers. Zij werken onbezoldigd! De enige vergoeding is een glimlach, een dank-u-wel, … en nu een warm applaus! De onderscheidingen zijn nog niet toegekomen en worden tijdens de kaas- en wijnavond op 14 april 212 uitgereikt.

32 Urbain Adriaenssens 18 februari 2011
Je GSM kan weer aan! Dank… voor uw aanwezigheid, laten we toasten op een voorspoedig jaar aan alle vrijwilligers voor hun onbezoldigde inzet aan alle “Rodekruisweduwen, -weduwnaars en –wezen”, dank zij hun steun kunnen de vrijwilligers een deel van hun tijd geven aan alle bloeddonoren aan alle donateurs en sponsors aan het districtsbestuur voor hun steun en het ter beschikking stellen van deze lokalen Urbain Adriaenssens 18 februari 2011


Download ppt "Jaarvergadering 2012 Jaarverslag 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google