De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1I Tiel/Oss 2014 11* Instructeur Tiel & Oss 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1I Tiel/Oss 2014 11* Instructeur Tiel & Oss 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1I Tiel/Oss 2014 11* Instructeur Tiel & Oss 2014

2 Veiligheid ben jijzelf 1* Instructeur Tiel & Oss 20142 NOB on tour - Staphorst

3 Verzekeren ?? 31* Instructeur Tiel & Oss 2014

4 Verzekerd zijn • De aansprakelijkheidsverzekering van de NOB dekt alles MITS – je cursist ook lid is van de NOB – of deelneemt aan een introductieduik (uitgevoerd door min. een 1* Instr.) – specialisatie voor “buiten”leden • Anders een aparte verzekering (bij Ridderpoort Schox navragen??) 1* Instructeur Tiel & Oss 20144

5 Verzekerd zijn • als je volgens de regels werkt ben je zelf je beste verzekering. • daar is weinig “extra” voor nodig BIJ INSTRUCTIE totaal betrokken 23 in 2009 in 2010 Dodelijk Ongeval12 Ongeval algemeen73 Ongeval decompressie31 Incidenten42 1* Instructeur Tiel & Oss 20145

6 www.duikongevallen.nl Meldingen tot 2010 61* Instructeur Tiel & Oss 2014

7 Meldingen 2009 www.duikongevallen.nl DECOMPRESSIEONGEVALLEN totaal 27 betrokkenen Nederlandse duikers in Nederland 7 Nederlandse duikers in Buitenland8 Belgische duikers in Nederland12 Van alle betrokkenen is het geslacht bekend Mannen20 Vrouwen7 van 24 betrokkenen is de leeftijd bekend leeftijd 20-3030-4040-5050-6060-70 Mannen42831 Vrouwen411 71* Instructeur Tiel & Oss 2014

8 meldingen 2009 en 2010  hartproblemen  herhalingsduiken  luchttekort  overschatting 81* Instructeur Tiel & Oss 2014

9 Case Vinkeveen in Steekwoorden • 2 OpenWaters • niet eerder in Nederland gedoken • 1 zwembadles en 1 nachtduik • diepe duik in Vinkeveen • naar 18 meter met Divemaster “pendelen” • luchttekort man te laat opgemerkt • Divemaster laat hem beneden • wordt gered door andere duikers • geschat 20 min zonder lucht • weken in coma herstel een wonder 1* Instructeur Tiel & Oss 20149

10 Arbeidsrelatie = Gezagsverhouding • school werkgever => werknemer/vrijwilliger • stichting bestuur => werknemer/vrijwilliger • vereniging bestuur => vrijwilliger duikschool vereniging stichting instructeur Arbeidsomstandighedenwetgeving van toepassing !! 101* Instructeur Tiel & Oss 2014

11  Arbeidsomstandighedenwet - besluit - beleidsregels - toelichting  Europese normen - service provider - instructeurs - duikers  Duikorganisatie - brevetbevoegdheden - lesmethoden 111* Instructeur Tiel & Oss 2014 duikschool vereniging stichting instructeur

12 Duikarbeid sportduiker  werken niet toegestaan  bergen niet toegestaan  zoekacties niet toegestaan Bij ogenblikkelijk levensgevaar van derde hulp verlenen zonder gevaar voor zichzelf Beperking toepassing Arbowetgeving Artikel 6.13 Arbo besluit + nota van toelichting Beperking toepassing Arbowetgeving Artikel 6.13 Arbo besluit + nota van toelichting Hulpbehoevenden Wetboek van Strafrecht Artikel 450 + bespreking Hulpbehoevenden Wetboek van Strafrecht Artikel 450 + bespreking 12 opl.1* Instr. 1* Instructeur Tiel & Oss 2014 duikschool vereniging stichting instructeur

13  SCUBA  instructie sportduikers  duikdiepte maximaal 50 meter  decompressietijd maximaal 20 minuten  ademgas pO 2 maximaal 1,4 Buiten deze beperking duiken ? MEER REGELS VAN TOEPASSING !! Buiten deze beperking duiken ? MEER REGELS VAN TOEPASSING !! Beperking toepassing Arbowetgeving Artikel 6.13 Arbobesluit + nota van toelichting Beperking toepassing Arbowetgeving Artikel 6.13 Arbobesluit + nota van toelichting duikschool vereniging stichting instructeur 131* Instructeur Tiel & Oss 2014

14 RI&E  plan van aanpak - maatregelen - termijnen - verantwoording  bekend maken Risico Inventarisatie & Evaluatie Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet Risico Inventarisatie & Evaluatie Artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet www.rie.nl duikschool vereniging stichting instructeur 141* Instructeur Tiel & Oss 2014

15 Scholing en voorlichting  bijhouden administratie  bijscholen / voorlichten  programma opstellen Toezicht Scholing en voorlichting Artikel 3 Arbo arbeidsomstandighedenwet Scholing en voorlichting Artikel 3 Arbo arbeidsomstandighedenwet duikschool vereniging stichting instructeur 1* Instructeur Tiel & Oss 201415

16 16 Gezondheidsvoorschrift  geldige medische keuring door arts  12 maanden geldig  tenzij arts andere termijn heeft bepaald  lichamelijk en geestelijk fit  in staat zijn gevaren te herkennen en zo mogelijk te voorkomen Medische geschiktheid sportduikinstructeur Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit + toelichting + EN14413-1 + 2 Medische geschiktheid sportduikinstructeur Artikel 6.14 Arbeidsomstandighedenbesluit + toelichting + EN14413-1 + 2 duikschool vereniging stichting instructeur 1* Instructeur Tiel & Oss 2014

17 17 Instructie  lesplan instructeurmap  RI&E duikplaats check de stek  noodplan  duikplanning voldoende ademgas ?  deugdelijke uitrusting geschikt voor de duik  eerste hulp uitrusting EHBO kit + O 2 set  toezicht + telefoon Duikinstructie sportduikers Artikel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit + beleidsregels + toelichting + EN 14467 service provider Duikinstructie sportduikers Artikel 6.15 Arbeidsomstandighedenbesluit + beleidsregels + toelichting + EN 14467 service provider + georganiseerde duik + begeleide duik duikschool vereniging stichting instructeur 1* Instructeur Tiel & Oss 2014

18 Gaan we duiken of niet?! 181* Instructeur Tiel & Oss 2014

19 Praktijk 1* Instructeur Tiel & Oss 201419 CASUS 1

20 de uitspraak Door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk de dood van EB te hebben veroorzaakt. De schuld van het ongeval werd geheel en al toegerekend aan de beklaagde De aangerekende fouten waren : - 2 beginnelingen ( allereerste kennismaking met duiken) in eerste instantie tegelijkertijd onder water willen laten gaan met bijna lege flessen, - niet vooraf controleren van de flessen - twee volstrekte beginnelingen in het water alleen laten - het niet gebruiken van een buddylijn Het verweer op het niet gebruiken van de buddylijn omdat dit niet strikt noodzakelijk is doet niet ter zake daar een instructeur, zo geen buddylijn wordt gebruikt, hand in hand dient te zwemmen met zijn leerling zodat de nodige signalen via de hand doorgegeven kunnen worden. Dit is in casu evenmin gebeurd. Hier heeft het feit dat Bert geen instructeur was, geen invloed gehad. 201* Instructeur Tiel & Oss 2014

21 het vonnis Strafrechtelijk: 24 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 4 jaar een geldboete van € 1240,00 vergoeding van de kosten € 260,00 vergoeding aan diverse fondsen € 75,00 € 1.575 Civiel rechtelijk: betaling van materiële en immateriële schade ouders als echtpaar de begrafeniskosten € 1.331 vader smartengeld /kostgeld€ 8.677 moedersmartengeld€ 8.677 zustersmartengeld€ 3.719 vermeerderd met interest totaal € 27.955,21 VERZEKERINGEN De NOB verzekering heeft niet uitbetaald inderdaad op grond van het feit dat BERT geen instructeur is. Er zijn geen gegevens bekend of een eventueel hoger beroep is doorgezet. 211* Instructeur Tiel & Oss 2014

22 krantenkoppen 221* Instructeur Tiel & Oss 2014

23 Uit onderwatersport 1* Instructeur Tiel & Oss 201423 Snijders was lid van duikteam Aqua Son en een ervaren duiker met 400 tot 500 duiken. Voorzitter Henk van den Bosch was getuige van het ongeval. De temperatuur van het water, tussen de 2 en 4 graden, heeft volgens hem geen rol gespeeld. ‘Zijn lichamelijke conditie was nogal slecht en zijn kransslagader was behoorlijk verstopt. Dit had ook zittend in een stoel kunnen gebeuren.’

24 Goed overleg 1* Instructeur Tiel & Oss 201424

25 risicomanagement • Als je het risico niet wil of kan vermijden, ga dan uit van de te beschermen belangen verhoog dan je weerbaarheid 1* Instructeur Tiel & Oss 201425

26 Risicomanagement • maar niet door het stellen van extra regels “hoe meer en specifieker de regels des te zwaarder wordt men er op afgerekend“ ook door de verzekeringsmaatschappij 1* Instructeur Tiel & Oss 201426

27 Risicomanagement • maar door het goed omgaan met de huidige regelgeving 1* Instructeur Tiel & Oss 201427

28 stappenplan georganiseerde duik 1* Instructeur Tiel & Oss 201428 Inventarisatie -instructieduik - begeleide duik -georganiseerde duik

29 1* Instructeur Tiel & Oss 201429 stappenplan georganiseerde duik 29 Het bestuur beslist over duikplaats en benodigde brevettering in overleg met een 2* instructeur 1 1

30 stappenplan georganiseerde duik 1* Instructeur Tiel & Oss 201430 Het bestuur stelt een check de stek formulier beschikbaar met daarin opgenomen het noodplan 2 2

31 stappenplan georganiseerde duik 1* Instructeur Tiel & Oss 201431 Let op • bij laag water gladde dijkvoet neem maatregelen • bij heersende zuidenwinden kan het water verlaten bij noodgevallen niet goed mogelijk zijn. • golfslag tegen de dijkvoet

32 stappenplan georganiseerde duik 1* Instructeur Tiel & Oss 201432 Het bestuur zorgt dat ter plaatse is : zuurstofset EHBO set mobiele telefoon benodigde extra materialen lijst met info van deelnemers * info voor deelnemers “wie doet wat” hun vertegenwoordiger ter plaatse DE DUIKLEIDER / Oppervlakte Coördinator 3 3

33 stappenplan georganiseerde duik 1* Instructeur Tiel & Oss 201433 DE DUIKLEIDER = minimaal 3* duiker / level 3 Checkt de stek met aanwezige 3* duikers en of instructeurs verantwoordelijk voor briefing aan en indeling van duikers het opstellen van het luchtplan * kan deeltaken delegeren aan een derde 4 4

34 1* Instructeur Tiel & Oss 201434 lopende zaken   Normering NEN 250-a dubbele automaat; dubbele aansluiting Normering instructeurbrevetten in Frankrijk aanvragen bij FFESSM

35 Regeltjes ???? • de richtlijnen volgen is niet genoeg • je hebt als instructeur vooral een zorgplicht !!!!!!! • Je moet omgaan met gegevens, vast of wisselend, je moet VEILIG DENKEN 1* Instructeur Tiel & Oss 201435


Download ppt "1I Tiel/Oss 2014 11* Instructeur Tiel & Oss 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google