De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman."— Transcript van de presentatie:

1 Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman

2 Inhoud •Inleiding •Wat is ondernemerschap? •Aan de slag met ondernemerschap •Hoe verder?

3 Doel van deze workshop •Eenrichtingverkeer of tweerichting? •Inleiding op ondernemerschapsonderwijs •Informatie opdoen •Vragen beantwoorden •Meer vragen krijgen •Nadenken

4 Wat is ondernemerschap? •Ruiltransactie •Geld verdienen •Zelfstandig •Vrijheid •Creatief zijn

5 Zijn dit ondernemers? •Directeuren van grote ondernemingen •Eigenaren van kleine ondernemingen •Investeerders/ venture capitalisten •Managers •Docenten •Waarom (niet)?

6 Vraag •Welke manieren van ondernemen ken je?

7 De rol van de ondernemer •Welvaart verspreiden (Richard Cantillon, 1755) •Welvaart creëren (Jean-Babtiste Say, 1803) •Kosten reductie (Alfred Marshall, 1890) •Innovatie (Joseph Schumpeter, 1934) •Onzekerheid en risico (Frank Knight, 1961) •Competitie, allertheid (Israel Kirzner, 1973)

8 Definities • A purposeful activity to initiate, maintain, and aggrandize a profit- oriented business (Cole, 1949) • The creation of new organizations (Gartner, 1988) • Taking advantage of opportunity by novel combinations of resources in ways which have impact on the market (Wiklund, 1998) • The process by which individuals – either on their own or inside organizations – pursue opportunities without regard to the resources they currently control (Stevenson & Jarillo, 1990) • The process of creating something different with value by devoting the necessary time and effort; assuming the accompanying financial, psychological, and social risks; and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction (Hisrisch & Peters, 1989)

9 Twee basismodellen Ango-Saxisich •Risico nemen •Innovatief •Proactief •Concurrerend •Autonoom •Ambitieus •High Tech Rijnlands •Onzekerheid •Creatief •Proactief •Vasthouden •Samenwerken •Ambitieus •High Tech

10 Het ondernemersproces Opportunity recognition Opportunity preparation Opportunity exploitation Entrepreneur Network

11 Idee Business model gezonde Business Entrepreneur Network Het ondernemersproces

12 Onderzoek bij expert entrepreneurs -Haten marktonderzoek -Onderschatten of schuwen voorspellingen -Willen met werken met dingen onder hun leiding -Liever doelen veranderen om hun niet bestaande waarden achterna te jagen -Staan open voor verrassingen -Liever kansen creëren dan deze vinden

13 Twee benaderingswijzes Causation: plannen, doelgericht, rationeel Effectuation: Iteratief, waarden, pragamtisch Note: effectuation is niet zonder plan, zonder doel of irrationeel

14 Causation Identificeren van een kans voor een nieuw: • product • bedrijf • markt Concurrentie analyse Markt analyse Ontwerp een business plan Verzamel middelen en stakeholders die geschikt zijn om het plan uit te voeren Aanpassen aan de omgeving aangezien die regelmatig wijzigt Start

15 Effectuation Wie ben ik Wat ken ik Wie ken ik Wat kan ik? Interactie met andere mensen Werkelijk commitment van stakeholders Nieuwe waarden Nieuwe doelen Uitbreiding van middelen Vermindering van de beperkingen om wat nieuws te doen Huidige waarden Huidige mogelijkheden Nieuwe markt

16 Causation vs. effectuation Markt definitie Segmentatie Richten Positioneren Stakeholders identificeren Segmenten en partners toevoegen Segmenten definiëren Fabriceren van nieuwe markten Effectuation zoals door Entrepreneurs wordt gebruikt Causation model zoals in marketing studieboeken De Klant Outside-in strategy Inside-out strategy

17 Verschillen •Startpunt: Waarden of doel •Houding t.o.v. risico •Houding t.o.v. anderen •Omgaan met onvoorziene zaken •Controle mechanisme

18 Startpunt •Doelen zijn gegeven: welke middelen zijn hiervoor nodig •Middelen vormen de basis voor beslissingen en nieuwe kansen : Wie ben ik, Wat ken ik en Wie ken ik. En welk effect kan ik hiermee bereiken? •Bird-in-hand principle: Start with who you are, what you know & whom you know (not with the opportunity)

19 Houding t.o.v. risico •Verwachtte opbrengst. Bereken de potentie en risico en richt je op de beste mogelijkheid •Bereidheid om te verliezen. Bereken het mogelijke verlies en riskeer niet meer dan je bereidt bent te verliezen. •Affordable loss principle: Invest what you can afford to lose – can be €0 (not expected return)

20 Houding t.o.v. anderen •Competitie. Focus op concurrentie en versterk de banden met klanten en leveranciers om hun behoeften te vervullen •Partnerschap. Bouw je eigen markt samen met klanten en leveranciers en zelfs met mogelijke concurrenten. •Crazy quilt principle: Build a network of self-selected stakeholders (not competitive analysis)

21 Omgaan met tegenslagen •Voorkom tegenslagen. Tegenslagen zijn verstoringen die afleiden van het plan •Gebruik tegenslagen. Verrassingen kunnen nieuwe mogelijkheden brengen •Lemonade principle: Leverage contingencies and even failures (not avoid them)

22 Sturings mechanismes •Voorspellen. •Sturing. Uiteindelijke kunnen we de toekomst sturen, we hoeven die niet te voorspellen •Pilot-in-the-plane principle: The future comes from what people do; (not inevitable trends)

23 Effectuation vs Causation Bird-in-hand principle: Start with who you are, what you know & whom you know vs. start with the opportunity Affordable loss principle: Invest what you can afford to lose – can be €0 vs. based on expected return Crazy quilt principle: Build a network of self-selected stakeholders vs. competitive analysis Lemonade principle: Leverage contingencies and even failures vs. avoid them Pilot-in-the plane principle: The future comes from what people do vs. inevitable trends

24 Managers vs entrepreneurs Low High Expert Entrepreneurs Experienced VCs Angels Organic Growth Leaders Entrepreneurial Large Firms Corporate Managers Novice VCs Novice Entrepreneurs

25 •Maak groepjes van 3-5 personen •Neem van één persoon de situatie in beschouwing (Situatie is over het economie-onderwijs op school) •Beantwoord met de groep de volgende vragen: •Geef aan wat de individuele kwaliteiten (van de groepsgenoten) zijn in relatie tot de situatie •Wat kan en wil je bijdragen aan die situatie? •Maak met elkaars bijdrage een opzet voor vernieuwd onderwijs •Hoe kun je eventuele problemen gebruiken in je voordeel? •Wat gaan jullie concreet doen? •Koppel dit gehele proces in 1 minuut terug. Opdracht

26 Questions? Contact: Matthijs Hammer MsC m.h.m.hammermsc@saxion.nl Ir. Ruud Koopman r.g.m.koopman@saxion.nl r.g.m.koopman@utwente.nl


Download ppt "Vecon dag 11 april 2013 Workshop ondernemerschap Matthijs Hammer en Ruud Koopman."

Verwante presentaties


Ads door Google