De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operations Management Business School Nederland Stakeholders Buren, januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operations Management Business School Nederland Stakeholders Buren, januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Operations Management Business School Nederland Stakeholders Buren, januari 2008

2 Opbouw programma  Inleiding  (Complexe) projecten in politieke omgevingen  Regievoering  Stakeholders  Opdracht

3 Inleiding Iets over mezelf Waarom dit onderwerp? Wat voegt het toe aan projectmanagement? Is dit nieuw?

4 Projecten (1) Agenderen Startn otitie Projectv oorstel Behee rsing Uitvoe ring Oplev ering Evalu atie Projectontwikkelingsfase Project be- heersin gsfase Project- uitvoerin gsfase InitiatiefaseDefinit ie OntwikkelingNazorg

5 Projecten (2)  Goed is goed genoeg  Kwaliteit is doen wat je belooft, niet meer en niet minder  Kwaliteitborging via Deming-cyclus: Plan-Do-Check-Act

6 Projecten (3)  Voordelen van projectmatig werken: methode om cultuurbarrières te slechten overeenstemming over projectresultaat  Doelen kunnen verschillend zijn Project resultaat RendementVeranderenMachtKennisStatus

7 Regie in projecten (1) 3 soorten effecten van een project  Projectmatig effect: resultaat lost probleem op  Maatschappelijk effect: project leidt tot verandering in organisatie of maatschappij  Politiek effect: met project kan men scoren Project Projectmatig resultaat MaatschappijPolitiek

8 Regie in projecten (2)  Creëren van draagvlak belangrijker dan resultaat  Regie van en interactie met het krachtenveld  effect  Geïnformeerd zijn en geïnformeerd worden!!!

9 Regie in projecten (3)

10 Regie in projecten (4) Regie Formeel (hard)Informeel (zacht) Formele (Organisatie)structuur Projectmanagement Externe omgeving Informele structuur

11 Samenvattend Grote complexe projecten:  Interactief  Harde en zachte kant aanwezig  Regie = voortdurende afstemming met omgeving/stakeholders  Team met technocratisch en interactief ingestelde leden  (netwerkorganisatie)

12 Stakeholders (1)  Stakeholders: belanghebbenden  Shareholders: aandeelhouders Soms:  Politieke en niet-politieke stakeholders

13 Stakeholders (2) Stakeholdermanagement in 3 M’s  Mapping Inzichtelijk maken stakeholders  Mobilising Positioneren ten opzichte van onderneming, van elkaar en contacten leggen  Managing omgaan met inbreng van stakeholders

14 Stakeholders (3) Voordeel organisatie van communicatie met stakeholders  Wederzijds vertrouwen en betrokkenheid  Identificatie van stakeholders met beslissingen  Tijdig risico’s, issues en trends identificeren  Tegenstrijdige belangen in kaart  Anticiperen op conflicten dan wel vermijden  Kennis ontwikkelen en nieuwe ideeën genereren

15 Stakeholders (4) Stakeholderanalyse Stakeholder Analysis Winning support for your projects "Stakeholder management is critical to the success of every project in every organization I have ever worked with. By engaging the right people in the right way in your project, you can make a big difference to its success... and to your career." - Rachel Thompson, Experienced Project Manager

16 Stakeholders (5) Verschillende modellen Gaan allemaal om het in kaart brengen van:  Welke stakeholders zijn er  Wat zijn hun belangen (wat is hun interesse)  Wat is hun invloed (macht)

17 Stakeholders (6)

18 Stakeholders (7) Risicoanalyse A. Politieke- /stakeholderanalyse  Wie  Recente uitspraken  Uitgangspunten  Belangen B. Doelgroepanalyse  Doelgroepen  Rollen  Belangen  Vertegenwoordigers C. De eigen organisatie/team  Sterkten/Zwakten  Voor/tegen  Relevante partijen BeïnvloederBeslisser GebruikerToeleverancier Meebeslissen Meewerken Meedenken Meeweten

19 Stakeholders (8) Analyse: 1.Probleemanalyse en probleemdefinitie Doelstelling, resultaat, output, criteria, opdrachtgever(s) 2.Stakeholdersanalyse Politieke stakeholders Niet-politieke stakeholders Eigen team 3.Positioneren in cirkels van invloed (zie hand-out)

20 Stakeholders (9)  Probleemanalyse Buitenring: een strategisch spel van geven en nemen Resultaat: de Buitenring (weg)  Probleemdefinitie Doelstelling: Output: Criteria: Opdrachtgevers:

21 Stakeholders (10) Stakeholdersanalyse  Politieke stakeholders BewindsliedenPartijenAmbtelijke top Recente uitspraken Welke uitgangspunten worden gehanteerd? Welke belangen spelen een rol?

22 Stakeholders (11) Stakeholdersanalyse  Niet-politieke stakeholders Nr DoelgroepRolBelangen Vertegenwoordiger 1aBewoners 1bBewonersgroepen 2Milieugroepen 3Kamers van Koophandel 4Limburgse werkgevers 5VVV (toerisme) 6Stichting Limburgs Landschap 7Hulpdiensten 8Ondernemers 9ANWB

23 Stakeholders (12) Stakeholdersanalyse  Eigen team

24 Stakeholders (13) Stakeholdersanalyse  Positioneren

25 Opdracht  Maak in groepjes een stakeholdersanalyse voor het schrijven van je ALP OM  Korte probleemanalyse en –definitie  Stakeholders in kaart brengen  Positioneren  Korte plenaire toelichting vanuit de groepjes


Download ppt "Operations Management Business School Nederland Stakeholders Buren, januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google