De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operations Management Business School Nederland Stakeholders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operations Management Business School Nederland Stakeholders"— Transcript van de presentatie:

1 Operations Management Business School Nederland Stakeholders
Buren, januari 2008

2 Opbouw programma Inleiding
(Complexe) projecten in politieke omgevingen Regievoering Stakeholders Opdracht

3 Inleiding Iets over mezelf Waarom dit onderwerp?
Wat voegt het toe aan projectmanagement? Is dit nieuw?

4 Projectontwikkelingsfase
Projecten (1) Agenderen Startnotitie Projectvoorstel Beheersing Uitvoering Oplevering Evaluatie Projectontwikkelingsfase Projectbe- heersingsfase Project-uitvoeringsfase Initiatiefase Definitie Ontwikkeling Nazorg

5 Projecten (2) Goed is goed genoeg
Kwaliteit is doen wat je belooft, niet meer en niet minder Kwaliteitborging via Deming-cyclus: Plan-Do-Check-Act

6 Projecten (3) Voordelen van projectmatig werken:
methode om cultuurbarrières te slechten overeenstemming over projectresultaat Doelen kunnen verschillend zijn

7 Regie in projecten (1) 3 soorten effecten van een project
Projectmatig effect: resultaat lost probleem op Maatschappelijk effect: project leidt tot verandering in organisatie of maatschappij Politiek effect: met project kan men scoren Het regisseren van projecten met participatie van meerdere actoren vraagt om een balans in het krachtenveld van maatschappij, politiek, en projectmatig resultaat. Ligt het zwaartepunt te veel op de as projectmatig resultaat-maatschappij (A), dan kan dit mogelijk leiden tot politiek onacceptabele oplossingen. Ligt het zwaartepunt te veel op de as maatschappij-politiek (B), dan kan dit leiden tot halfslachtige compromisoplossingen. Tenslotte, wanneer het zwaartepunt teveel op de as projectmatig resultaat-politiek ligt (C), dan kan dit leiden tot oplossingen zonder draagvlak. Een project wordt complexer als het gaat om het creëren van draagvlak. Een project managen wat betreft de inhoudelijke realisatie is daarentegen niet zo ingewikkeld. Afstemming en de interactie met actoren is bepalend in de sturing en beheersing van het project. De regie van de interactie met het krachtenveld zijn veelal belangrijker dan tijd en geld.

8 Regie in projecten (2) Creëren van draagvlak belangrijker dan resultaat Regie van en interactie met het krachtenveld effect Geïnformeerd zijn en geïnformeerd worden!!! Voor de regie en daarmee het effectief laten verlopen van het project kunnen vier componenten worden onderscheiden: Werkveld: waar gaat het over? Een belangrijke vraag is of het gesignaleerde probleem voldoende steun krijgt. Doelen: Wat wil men? Het ambitieniveau wordt hierbij beperkt door het krachtenveld en de beschikbare middelen. Rol: Welke rol wordt gespeeld? De rol die een project kan spelen in een bepaald werkveld, is afhankelijk van de status die het project bij aanvang krijgt Werkwijze: Hoe gaat men te werk? Door de projectvorm en –status kan een bijzondere werkvorm worden gehanteerd waarbij normale procedures kunnen worden omzeild of waardoor participatie van actoren wordt vergroot.

9 Regie in projecten (3)

10 Formele (Organisatie)structuur
Regie in projecten (4) Regie Formeel (hard) Informeel (zacht) Formele (Organisatie)structuur Projectmanagement Externe omgeving Informele structuur

11 Samenvattend Grote complexe projecten: Interactief
Harde en zachte kant aanwezig Regie = voortdurende afstemming met omgeving/stakeholders Team met technocratisch en interactief ingestelde leden (netwerkorganisatie)

12 Stakeholders (1) Stakeholders: belanghebbenden
Shareholders: aandeelhouders Soms: Politieke en niet-politieke stakeholders

13 Stakeholders (2) Stakeholdermanagement in 3 M’s
Mapping Inzichtelijk maken stakeholders Mobilising Positioneren ten opzichte van onderneming, van elkaar en contacten leggen Managing omgaan met inbreng van stakeholders

14 Stakeholders (3) Voordeel organisatie van communicatie met stakeholders Wederzijds vertrouwen en betrokkenheid Identificatie van stakeholders met beslissingen Tijdig risico’s, issues en trends identificeren Tegenstrijdige belangen in kaart Anticiperen op conflicten dan wel vermijden Kennis ontwikkelen en nieuwe ideeën genereren

15 Stakeholders (4) Stakeholderanalyse Stakeholder Analysis
Winning support for your projects "Stakeholder management is critical to the success of every project in every organization I have ever worked with. By engaging the right people in the right way in your project, you can make a big difference to its success... and to your career." - Rachel Thompson, Experienced Project Manager

16 Stakeholders (5) Verschillende modellen
Gaan allemaal om het in kaart brengen van: Welke stakeholders zijn er Wat zijn hun belangen (wat is hun interesse) Wat is hun invloed (macht)

17 Stakeholders (6)

18 Stakeholders (7) Risicoanalyse A. Politieke-/stakeholderanalyse Wie
Recente uitspraken Uitgangspunten Belangen B. Doelgroepanalyse Doelgroepen Rollen Vertegenwoordigers C. De eigen organisatie/team Sterkten/Zwakten Voor/tegen Relevante partijen Beïnvloeder Beslisser Gebruiker Toeleverancier Meebeslissen Meewerken Meedenken Meeweten

19 Stakeholders (8) Analyse: Probleemanalyse en probleemdefinitie
Doelstelling, resultaat, output, criteria, opdrachtgever(s) Stakeholdersanalyse Politieke stakeholders Niet-politieke stakeholders Eigen team Positioneren in cirkels van invloed (zie hand-out)

20 Stakeholders (9) Probleemanalyse
Buitenring: een strategisch spel van geven en nemen Resultaat: de Buitenring (weg) Probleemdefinitie Doelstelling: Output: Criteria: Opdrachtgevers:

21 Stakeholders (10) Stakeholdersanalyse Politieke stakeholders
Bewindslieden Partijen Ambtelijke top Recente uitspraken Welke uitgangspunten worden gehanteerd? Welke belangen spelen een rol? Stakeholdersanalyse Politieke stakeholders

22 Stakeholders (11) Stakeholdersanalyse Niet-politieke stakeholders Nr
Doelgroep Rol Belangen Vertegenwoordiger 1a Bewoners 1b Bewonersgroepen 2 Milieugroepen 3 Kamers van Koophandel 4 Limburgse werkgevers 5 VVV (toerisme) 6 Stichting Limburgs Landschap 7 Hulpdiensten 8 Ondernemers 9 ANWB Stakeholdersanalyse Niet-politieke stakeholders

23 Stakeholders (12) Stakeholdersanalyse Eigen team

24 Stakeholders (13) Stakeholdersanalyse Positioneren

25 Opdracht Maak in groepjes een stakeholdersanalyse voor het schrijven van je ALP OM Korte probleemanalyse en –definitie Stakeholders in kaart brengen Positioneren Korte plenaire toelichting vanuit de groepjes


Download ppt "Operations Management Business School Nederland Stakeholders"

Verwante presentaties


Ads door Google