De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Inleiding door voorzitter Ingrid Molderez

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Inleiding door voorzitter Ingrid Molderez"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Inleiding door voorzitter Ingrid Molderez
Contextschets: is de tijd rijp? Generatie Transitie Vlaams Materialenprogramma Ecocampus Cases Info over de volgende stappen Initiatieven van Generatie Transitie waarop u beroep kan doen

2 DoTool voor economische opleidingen
Lerend Netwerk Economie

3 Boot kan vertrekken GT: Heeft de expertise rond grondstoffen en richt zich op hoger onderwijs om via dat thema aan DO te kunnen werken bij jongeren OVAM coördineert het VMP, heeft veel expertise rond materialenbeheer in Vlaanderen, richt zich via actie 8 samen met LNE ook op HO (nood aan duurzame profielen bij de bedrijven) Ecocampus: integratie ondernemerschap, DO en internationalisering

4 docenten Pedagogische tool dat docenten uit de economische opleidingen ondersteunt bij het integreren van duurzame ontwikkeling.

5 Docenten Participatief met respect voor tijdsdruk
Via lerend netwerk economie Voorzitter Doel: leren van elkaar en van goede praktijkvoorbeelden Doel: werken aan concrete, bruikbare producten om breed te verspreiden  Wij zijn ervan overtuigd dat een bruikbaar, gedragen instrument alleen maar mogelijk is door docenten vanaf de eerste stap te betrekken.  voorzitter: Ingrid Molderez die zelf verbonden is aan het Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven campus Bxl / Odyssee. Zo ligt het eigenaarschap van het lerend netwerk bij docenten zelf

6 Pedagogische tool dat docenten uit de economische opleidingen ondersteunt bij het integreren van duurzame ontwikkeling. duurzame ontwikkeling

7 Vele invullingen van DO
(Hopwood, 2005)

8 Duurzame ontwikkeling concreet
Wicked problems Concrete, lokale duurzaamheidsuitdaging Duurzaam antwoord = complex Competenties voor duurzame ontwikkeling  Verschillende systemen; verschillende domeinen van DO; verschillende disciplines; verschillende niveau’s Relaties en verhoudingen

9 Foto duurzaamheidsuitdaging
Fairphone is a social enterprise working to create a fairer economy and change how things are made. We open up supply chains, solve problems and use transparency to start debate about what’s truly fair.

10 Duurzame ontwikkeling concreet
Wicked problems Competenties voor duurzame ontwikkeling Systeemdenken Normatieve competentie Anticipatorische competentie Strategische competentie Interpersoonlijke competentie  Verschillende systemen; verschillende domeinen van DO; verschillende disciplines; verschillende niveau’s Relaties en verhoudingen

11

12 Duurzaam ondernemerschap
Bedrijven zijn op zoek naar duurzame profielen “Ninety-three percent of the world’s CEOs conceive sustainable development as important to their company’s future success” (Lans et al., 2013) VMP: engagementsverklaring duurzaam materialenbeheer Verhouding ondernemerschap en DO in onderwijs Duurzame ontwikkeling als business opportunity In de wetenschap de laatste jaren werk over die verhouding waaruit blijkt dat er veel overlap is. Vertrekken van probleem dat centraal staat bij systeemdenken, komt ook terug bij opportunity competentie Creatief staat steeds centraal. Is nodig binnen strategische en interpersoonlijke competentie en binnen opportunity competence en business competence Actiegerichtheid. Het houdt niet op bij analyseren Het belang van een netwerk en interpersoonlijk werken. Daarnaast ook complementair Systeemdenken is essentieel voor DO, maar wordt niet erkend in lijsten voor ondernemerschap Normatieve komt vandaag minder terug in competenties voor ondernemerschap Ook interdisciplinariteit is voorwaarde voor DO en een bron van business opportuniteiten, maar staat niet centraal in competentielijsten Reden waarom overlap en complementair: DO is een business opportunity

13 Besluit Competenties voor duurzame ontwikkeling leerdoel
Vertrekpunt: concrete cases uit de grondstoffenproblematiek Leerinhoud Vragen Werkvormen Bruikbaar voor alle economische opleidingen (en bij uitbreiding opleidingen uit andere disciplines) Flexibel  vragen: voorlopig denken we aan vragen die studenten stimuleren om competenties DO te gebruiken. Er is daarnaast een heel spectrum

14 Wat is uw mening? Wat denkt u van het idee? Kan de tool u verder helpen? Speelt het in op uw behoeften? Ja? Op welke manier? Nee? Wat is er nodig opdat dit jullie wel verder helpt? Hoe ziet u uw eigen rol? Wat kan u bijdragen om het instrument te doen slagen?

15 Programma Inleiding door voorzitter Ingrid Molderez
Contextschets: is de tijd rijp? Generatie Transitie Vlaams Materialenprogramma Ecocampus Cases Info over de volgende stappen Initiatieven van Generatie Transitie waarop u beroep kan doen

16

17 Hoe verder? Een voorstel van timing
Verwerking input in redactiegroep Ecocampus, OVAM, Catapa, Ingrid Molderez Verheldering? Sessie II 10 februari Terugkoppeling eerste versie tool Voorstel naam Inhoudstafel Ruwe structuur + invulling Nieuwe feedback: zijn we op de goede weg? Datum

18 Hoe verder? Een voorstel van timing
Proefversie tegen eind maartmaart Wie wil proefdraaien in het voorjaar? Wat is daarvoor nodig? Timing? Sessie III na paasvakantie (4-19 april 2015) Resultaten proefdraaien Hoe verspreiden? Zomer Verwerking feedback sessie III Finaliseren instrument September 2015: verspreiden

19 Ideeën voor komende sessies lerend netwerk?
Mail naar:


Download ppt "Programma Inleiding door voorzitter Ingrid Molderez"

Verwante presentaties


Ads door Google