De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feestelijke bijeenkomst donderdag 7 juni 2012 bij het afscheid van

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feestelijke bijeenkomst donderdag 7 juni 2012 bij het afscheid van"— Transcript van de presentatie:

1 Feestelijke bijeenkomst donderdag 7 juni 2012 bij het afscheid van
KO BREVET

2 Mies was vanavond helaas verhinderd

3 Maar: vanavond toch een aflevering van:

4 In de hoofdrol

5

6 Maar wie is Ko Brevet?

7 Heeft wel wat met het jodendom…
V Heeft wel wat met het jodendom…

8

9 Vindt humor belangrijk en niet alleen van Sam en Moos

10

11 Reed tot voor kort in de lelijkste auto van het noordelijk halfrond

12

13 V Heeft een Brevet van vermogen in de keuken

14

15 Houdt van de goede dingen in het leven

16

17 en weet dat soms handig te verpakken….

18

19 houdt van mensen en dieren maar heeft z’n voorkeuren…

20

21 Houdt van muziek in de dienst

22

23 Maar laat het muziek maken al heel lang niet alleen aan anderen over….

24

25 V Houdt ook van netjes..

26 (zit m’n puntje recht?)

27 en gaat nu de ‘jurk’ in de wilgen hangen
V en gaat nu de ‘jurk’ in de wilgen hangen

28

29 De Cantorij zingt Lofzang ter ere van de H
De Cantorij zingt Lofzang ter ere van de H. Gudula Melodie en tekst uit Moorsel 1912 – Muzikale bewerking G. van Poppel 2012 I Wij groeten U Gudula, edele maagd, Die voor twaalefmaal honderde jaren Bij Moorsel het licht van het leven zaagt, Waar onze Oudren ook wonende waren. Refrein: Moeten wij tot U nog vluchten Blijf uw volk ter zijde staan Komt een pelgrim hier al zuchten Laat hem zonder troost niet gaan.

30 II De weg naar ons kerk scheen U effen en kort En Gij kwaamt eer de deur was ontsloten. Gij hebt er zo menige bede gestort En zoo menige vreugde genoten. Refrein: Moeten wij tot U nog vluchten Blijf uw volk ter zijde staan Komt een pelgrim hier al zuchten Laat hem zonder troost niet gaan.

31 III Men zegt dat een bloem in den winter ontsproot, Waar uw bloedige voetstappen stonden; Maar beter dan bloemen nog heeft in den nood Hier het volk in uw handen gevonden. Refrein: Moeten wij tot U nog vluchten Blijf uw volk ter zijde staan Komt een pelgrim hier al zuchten Laat hem zonder troost niet gaan.

32 IV O Gudula diep in uw herte nog steeds Staat de naam van stad Moorsel te lezen; Dat hebt Gij door allerlei wonderen reeds In een twaaleftal eeuwen bewezen Refrein: Moeten wij tot U nog vluchten Blijf uw volk ter zijde staan Komt een pelgrim hier al zuchten Laat hem zonder troost niet gaan.

33 V Om U te vereren, haast iederen dag Komt er volk naar stad Moorsel getogen; Maak dat U niemand beschuldigen mag Dat hij eens in zijn hoop was bedrogen. Refrein: Moeten wij tot U nog vluchten Blijf uw volk ter zijde staan Komt een pelgrim hier al zuchten Laat hem zonder troost niet gaan.

34 VI Nu zijt Gij in Lochem al lange tijd Bescheiden en dienstbaar uw leven Ook Lochem heeft ooit u een plek bereid Om de mensen troost te geven Refrein: Moeten wij tot U nog vluchten Blijf uw volk ter zijde staan Komt een pelgrim hier al zuchten Laat hem zonder troost niet gaan

35 De Cantorij zingt een lied voor Ko Melodie: ‘Westminster Abbey’ – Tekst: Tjitske Frenkel
1. Beste Ko, al vele malen zongen wij op deze wijs teksten door jou uitgeschreven, verzen door jouw hand gemaakt. Klare taal in alle eenvoud, woorden voor ons allemaal.

36 2. Beste Ko, je bent al jaren één van onze trouwste fans, altijd blij als wij er waren, altijd ook een woord van dank. Ja ook zonder toga zijn wij blij met jouw aanwezigheid.

37 3. Mocht je leeftijd je bezwaren, kijk dan eens naar onze club
3. Mocht je leeftijd je bezwaren, kijk dan eens naar onze club. Niks geen suffe senioren, wij vergrijzen hier met pret. Kom eens langs op dinsdagavond, proef de sfeer en wordt ook lid

38 Op het leerhuis van dominee Ko Viel er ook humor te halen.
Het Leerhuis zingt een afscheidslied Melodie: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ – Tekst: het Leerhuis Op het leerhuis van dominee Ko Viel er ook humor te halen. Sammie en Moos, die hielpen hem zo, De club te laten stralen. Refrein: Maar niet altijd snapten wij het echt Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

39 Hij onderrichtte ons in Tora, En nog meer Bijbelse zaken.
Maar dan wel zonder enig dogma, Hij mocht’t niet moeilijk maken. Refrein: Want niet altijd snapten wij het echt Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

40 Wij kregen daar een groot vel papier. Teksten zijn moeilijke dingen
Wij kregen daar een groot vel papier. Teksten zijn moeilijke dingen. Soms snapten wij ook dan nog geen zier. Ko schreef veel afkortingen. Refrein: Dus niet altijd snapten wij het echt. Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

41 V V V is niet wat je dan dacht. Vers voor vers moest je dan lezen.
En CTR werd ook vaak gebracht, Commentaar moest dat wezen. Refrein: Maar niet altijd snapten wij het echt. Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

42 Er was veel lol, wij praatten wat af. Ko vond het allemaal prachtig.
“Fijn dat je’t zegt” al was nog zo maf. Zijn compliment was krachtig. Refrein: Maar niet altijd snapten wij het echt. Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

43 “Goed dat je’t vraagt” lag voor in zijn mond’
Als wij soms iets wilden weten. Als hij dan aangaf waar het voor stond Dacht hij dat wij’t begrepen. Refrein: Maar niet altijd snapten wij het echt. Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

44 De waarde van een Bijbels getal Probeerde Ko vaak te duiden
De waarde van een Bijbels getal Probeerde Ko vaak te duiden. Waarna wij dan in’t beste geval De klokken hoorden luiden . Refrein: Want niet altijd snapten wij het echt. Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

45 Hij sprak het liefst van Abram en Saar, Oudtestamentische mensen.
En gaf daarbij een Joods commentaar, De Rabbi zou’t zo wensen. Refrein: Maar niet altijd snapten wij het echt. Van wat Ko nu weer had beweerd. Pas als hij het ons had uitgelegd, Had-den wij toch nog wat geleerd.

46 En nu past ons een groot woord van dank, Aan ons echt supere Kootje.
Hij speelde wijnstok en wij de rank, Ons Zeeuws-belgische joodje. Refrein: Want wij begrijpen het toch echt wel, Dat Ko ons nu toch heus verlaat. En daarom wensen wij hem dus snel: Dat het hem verder goed vergaat.

47 De gemeente zingt een lied voor Ko Melodie: ‘Blijf niet staren op wat vroeger was’ – Tekst: Johan Luiten Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik zeg Ko ga iets nieuws beginnen. Vandaag is’t begonnen, dat je’t maar weet. (3x)

48 De gemeente zingt een lied voor Ko Melodie: Psalm 89 – Tekst: Andries Hardenbol
1. Gelukkig is het volk dat naar Ko’s woorden hoort, zij zijn het zeker waard en altijd goed verwoord. Ze stonden wel op schrift maar dat was overbodig, hij kon ’t best uit zijn hoofd en had geen blaadje nodig. Voor alle zekerheid nam hij zijn werkstuk mede, ’t geraakte onverhoopt dan niet in ’t ongerede.

49 2. Ko kon het desgewenst thuis nog eens goed bezien, ’t was meestal voor mekaar; ’t verdiende haast een tien! Maar kritisch is het volk dat naar zijn woorden hoorde, hij vond het prima als men zich er niet aan stoorde. De blijde boodschap stond voorop in al zijn preken, bij ’t kerkvolk kon hij dan ook best een potje breken.

50 3. De kind’ren in de kerk, zij zaten vaak vooraan, waren bij Ko op ’t kleed veelal niet weg te slaan! Als hij met veel plezier verhalen ging vertellen, was ’t luistrend volk muisstil en vast niet uit op rellen. Zij kregen vaak gelijk, Ko voelde met hen mede, “daar zit echt wel wat in”, het kind dat was tevreden!

51 4. Het aardse slijk en macht zijn niet aan hem besteed, in elke preek vervat: ’t is dat u dat maar weet! Muziek en politiek die konden hem bekoren, het orgelspel van Els dat wilde hij graag horen, zij inspireert het volk en laat het luidkeels zingen. Ko reikte ons de hand als wij weer huiswaarts gingen

52 De gemeente zingt lied bij afscheid Ko Brevet Melodie: Psalm 85 – Tekst: Ruud van Maaren
1. Hoort, mensen hoort, wij zijn met Ko begaan, als predikant zal hij hier niet meer ‘staan’. In ‘Samenspraak” zal hij geen woord meer doen, hij gaat genieten van zijn kerkpensioen. Dat wil niet zeggen dat hij ons verlaat. Hij blijft beschikbaar voor wie vraagt om raad. En, ook in ruste blijft veel werk zijn deel, in stichting ‘Requiem’ en ‘Cultureel’.

53 2. Hij was docent met name in Hebreeuws, al bleef hij door en door gedegen Zeeuws. Hij toonde in zijn preken steeds het Woord, wij hebben van hem ‘raad en daad’ gehoord. Zijn motto was en is ‘gerechtigheid’, zijn leer daarover heeft hij wijd verbreid. De zegen, na de dienst, gaf hij als taak ons in te zetten voor de goede zaak.

54 3. Zijn moppen en zijn ‘witzen’ zijn vermaard, velen daarvan in ‘Samenspraak’ vergaard, tot ‘leringhe’ maar tevens tot vermaak, en velen zeiden ‘poef’, dat was weer raak! De Raad van Kerken was heel blij met hem, ook in de Classis hoorde men zijn stem. Als consulent trok hij de buurtschap door, tot de Synode ging het lichtend spoor.

55 4. De kerkenraad verliest een diplomaat, die altijd weet naar welke kant het gaat. Die kant was dan steeds zeker van zijn stem, zo wist men altijd wat men had aan hem. Het ‘leerhuis’ ziet hem uiterst node gaan, maar men zal vief en dapper verder gaan. Het ‘kringenwerk’ heeft nu geen raadsman meer, die vacature wordt vervuld wel weer.

56 5. Nu blijven wij hier achter half verweesd, maar gaan de toekomst in toch onbevreesd. Wij hebben saam een goede tijd gehad. Wij wensen Ko Gods zegen op zijn pad

57 Presentatie: een geit voor Ko Samengesteld door: ZWO commissie

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Toegift lied bij afscheid Ko Brevet Melodie: Psalm 25 – Tekst: Andries Hardenbol
1. Heb je lust naar Ko te luis’tren, hij gaat deze zondag voor. ‘k durf ‘t niet in je oor te fluis’tren je_moet dan wel je bed uit hoor ! Daarvan krijg je vast geen spijt hij heeft heel wat te verhalen je vergeet er haast de tijd, zult er zeker niet van balen.

67 2. Deze psalm wordt vaak gezongen heeft Ko’s voorkeur dat staat vast
2. Deze psalm wordt vaak gezongen heeft Ko’s voorkeur dat staat vast. Dit lied door hem opgegeven heeft mij meestal niet verrast. En de wijs is heel bekend de gemeente kan die dromen. Velen zingen heel graag mee zijn er zelfs voor hier gekomen !

68 3. Ko kan heel goed orgel spelen ook piano speelt hij vaak met talenten moet je woekeren dat beschouwt hij als zijn taak. De computer is al lang onmisbaar voor al zijn preken, als die stuk is wordt Ko bang dat kost mogelijk wel weken !

69 4. Ko laat graag en heel veel zingen dat geeft aan de dienst cachet
4. Ko laat graag en heel veel zingen dat geeft aan de dienst cachet. Tel gemeente uw zegeningen is de boodschap van Brevet. ‘k Maak het dit keer niet te lang wil ook tijdig koffie drinken. ‘k Geef u thans het slotgezang moge ook dit lied goed klinken !

70 Toegift lied bij afscheid Ko Brevet Melodie: Psalm 81 – Tekst: Andries Hardenbol
1. Opent uwe mond, Lochem zing vrijmoedig ! In de morgenstond klinkt uw lofgezang lied’ren kort en lang Ko vertrekt nu spoedig.

71 2. ’t Zit er nu echt op ‘k hoef niet meer te preken, heb de tijd volop
2. ’t Zit er nu echt op ‘k hoef niet meer te preken, heb de tijd volop. En de bijbelkring heeft nu minder zin. Spijtig voor de leken !

72 3. Ko het ga je goed, veel plezier met reizen. Lochem, wees gegroet
3. Ko het ga je goed, veel plezier met reizen ! Lochem, wees gegroet ! Kerkenraad, houdt moed ! ‘k Hoef mezelf aan u niet meer te bewijzen


Download ppt "Feestelijke bijeenkomst donderdag 7 juni 2012 bij het afscheid van"

Verwante presentaties


Ads door Google