De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar “openbare orde en veiligheid”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar “openbare orde en veiligheid”"— Transcript van de presentatie:

1 Seminar “openbare orde en veiligheid”
November 26, 2010 Krishna Hussainali-Mathoera

2 Presentation outline Introduction to the topic
Definition of public order and safety Type of data Main uses of the data Availability of data in Suriname Availability of data in other countries Conclusion Question and answers

3 Introduction Veranderende rol van de Overheid
World Bank report (world development report, 1997) kerntaken van de Overheid: Instandhouden wet- en regelgeving Handhaven van macro economische stabiliteit Investeren in sociale zorg en infrastructuur Beschermen van kwetsbare groepen Beschermen van het Milieu

4 Uitdagingen Externe processen als globalisatie, regionalisatie, etc
Interne ontwikkelingsprocessen( democratisering, urbanisatie en integratie, onvoldoende capaciteit, versterking instituten, partnerships etc Nieuw landschap van onveiligheid Groeiende vraag naar openbare orde, veiligheid en bescherming Eisen ten aanzien van goed bestuur met componenten als transparantie, verantwoordelijkheid en participatie

5 Definitie van het onderwerp
Wat is openbare orde en veiligheid De Openbare orde en veiligheid is de – naar tijd en plaats bepaalde - normale gang van zaken op voor het publiek toegankelijke plaatsen, welke gang van zaken gekenmerkt wordt door een overwegende mate van algemene vrijheid, deze plaatsen overeenkomstig hun bestemming te gebruiken in veiligheid voor persoon en goed.

6 Aspecten van openbare orde en veiligheid
Veilig woon- en leefomgeving (bv. veiligheidsbeleving, leefbaarheid, buurtveiligheid,woninginbraak, drug- en alcoholoverlast, veel voorkomende criminaliteit) Bedrijvigheid en veiligheid (bv. veilig uitgaan,veilig ondernemen, evenementen) Jeugd en veiligheid, (bv. overlastgevende jeugdgroepen,criminele jeugdgroepen,individueel criminele jongeren, alcohol en drugs , de veilige school) Fysieke veiligheid (bv crisisbeheersing, crisismanagement (NCCR), brandveiligheid, verkeersveiligheid) Integriteit en veiligheid (bv radicalisering, drugshandel, georganiseerde criminaliteit, corruptie) Zorg en veiligheid (bv. veelplegers, huiselijk geweld en risicoburgers)

7 Cijfers en incidenten in een bepaalde context
Tijd Ruimte Sociale netwerken Kennisgebieden of disciplines Meten en beoordelen wordt beinvloed door onze perspectieven, perceptie’s ( wie zijn we, wat is onze proffesie, wat is onze stake)

8 Bronnen van informatie
Registratie over de frequentie van incidenten (wat, waar, wie, waarom,waarmee, hoe en wanneer) Bevolkingsonderzoeken * slachtofferschap * subjectief veiligheid ( vragen naar de mening)

9 vervolg Wetenschappelijke onderzoeken om verbanden nader aan te tonen
Mogelijke schade ( financieel, emotioneel, fysiek/specifieke groepen) Overige instituten ( NGO, Ziekenhuizen, Klachtenbureau’s etc)

10 Gebruik van data Nationaal
Effectiviteit van organisatie’s en dus accountability en van Overheid, In- en overzicht van factoren,die leiden tot verstoring van openbare orde en onveiligheid Transparantie en samenwerking Beleidsontwikkeling op strategisch, tactisch en operationeel niveau Risicoanalyse,waarschuwing en informatie aan specifieke doelgroepen Inzicht in kosten en impact op groepen ( vrouwen, kinderen etc) Internationaal: imago,impact op buurlanden, vergelijking en best practices , toerisme en investeringen

11 Instituten belast met oo en veiligheid
OM/RM Politie ( grondwet en handvest) DC’s Brandweer Gevangeniswezen Bijzondere opsporingsambtenaren (Douane,MP, Arbeidsinspectie, BOG etc )

12 Openbaar Ministerie/ Rechterlijke macht
Gegevens over opgespoorde zaken en opgeloste zaken Wijze van afhandeling( vervolgen, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk geseponeerd) Afgehandelde zaken door de RM. Tenuitvoerlegging van straffen Doorlooptijden

13 Overige diensten Aantal branden geblust Aantal branden voorkomen
Aantal overige diensten Aantal vergunningen voor openbare vermakkelijkheden verleend Aantal openbare orde verstoringen Aantal ongevallen etc

14 Politie Ordeverstoringen assistentieaanvragen Verkeer: Ongevallen
Aanrijdingen Filevorming Zichtbaarheid en bereikbaarheid Criminaliteit (conventioneel en niet conventioneel)

15 Bijgehouden data Totaal aantal gerigistreerde criminaliteit naar delict en gebied op basis van aangiften Totaal aantal geweldscriminaliteit naar lokatie Aantal assistentieaanvragen en aanrijtijden Aantal aanhoudingen naar leeftijd en nationaliteit Inbeslagname drugs Aantal verzonden dossier Aantal levensberovingen Aantal opgeloste zaken Aantal aanrijdingen Slachtoffers( levensberovingen en aanrijdingen dodelijk afloop)

16 voorbeelden Aanrijtijden Interventieeenheden Zelfmoord (brug)
Beveiliging bedrijven

17 Niet conventionele criminaliteit
Informanten (bescherming) Intelligence Analyse lopende onderzoeken Internationale samenwerking Stromen (geld, goederen en personen) Verdachte bestedingen

18 Onderzoeken National patterns and trends in violence and crime ( Jack Menke,2004) IMWO 2009 ( aangifte bereidheid en tevredenheid over politieoptreden) Criminaliteitsbeeldanalyse

19 Geregistreerde criminaliteit
Year Criminal reports

20 Strafbare feiten in relatie tot aanhouding en oplossing

21 Geweldscriminaliteit
Year/ reports Total Public road Houses Shops/supermarkets 2005 2146 1452 279 127 2006 1948 1263 247 2007 1731 1166 187 114

22 Voorbeeld van registratie van geweld buitenland
beroving (w.o. tasjesroof) geweld zonder letsel zonder wapen geweld zonder letsel met wapen geweld zonder letsel met vuurwapen geweld met letsel zonder wapen geweld met letsel met wapen geweld met letsel met vuurwapen geweld dodelijk zonder wapen geweld dodelijk met wapen geweld dodelijk met vuurwapen openlijk geweld tegen personen Bedreiging man/vrouwmishandeling Homomishandeling kindermishandeling

23 Belangrijkste misdrijf met grootste negatieve invloed op veiligheidsgevoel, vijf districten

24 Aangifte bereidheid

25 Data buitenland Aangifte data per wijk
Toegankelijkheid van data op de website Aandacht voor specifieke groepen ( bedrijven, jeugd etc) Aandacht voor bepaalde delicten Betrokkenheid van partners Geweld krijgt bijzondere aandacht Meer slachtoffer onderzoeken

26 Guyana, Bahamas, St. Lucia, Trinidad and Tobago, Haiti, Jamaica:
· Moord · Doodslag · Geweld tegen vrouwen · Bedreigingen/aanvallen/aanrandingen · Verkrachtingen · Ontvoeringen · Diefstallen/berovingen

27 Randvoorwaarden data Proces: tijdig, toegankelijk, accuraat, analyse, delen en actie. Organisatie moet waarborgen: Ownership en commitment Kwaliteit ( standaardisatie) Integriteit (gebruiker ) Vertrouwen/betrouwbaarheid

28 Gaps in data Het verschil tussen wat we weten en wat we moeten weten:
Wie zijn onze slachtoffers Wie zijn de daders Wat is de schade welke verbanden zijn er Wat leidt tot openbare ordeverstoringen Dubbele registraties/Standaardisatie tussen verschillende diensten Wettelijke regelingen( toegankelijkheid, privacy)

29 conclusie Honest “ It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts” Sir Arthur Coron Doyle


Download ppt "Seminar “openbare orde en veiligheid”"

Verwante presentaties


Ads door Google