De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Epilepsie en rijgeschiktheid Isabelle Aers Dienst Neurologie Maria Middelares.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Epilepsie en rijgeschiktheid Isabelle Aers Dienst Neurologie Maria Middelares."— Transcript van de presentatie:

1 Epilepsie en rijgeschiktheid Isabelle Aers Dienst Neurologie Maria Middelares

2 Epilepsie en rijgeschiktheid  Algemeen  Medische criteria  Verkeersveiligheid  Juridisch-medische aspecten

3 Epilepsie en rijgeschiktheid: algemeen  Prevalentie epilepsie in de volwassen bevolking is 0.4%  Onderzoek toont aan dat rijgeschiktheid, na aanvalsvrijheid, de belangrijkste zorg is van de epilepsiepatiënten

4  Europese werkgroep (1995-1996): geen Europese wetgeving, enkel richtlijnen  De Europese lidstaten dienen binnen deze aanbevelingen te handelen: ze kunnen dus niet soepeler zijn, maar wel meer restrictief Epilepsie en rijgeschiktheid: algemeen

5 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  Bepaald door KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs  Bijlage 6: Nieuwe medische criteria betreffende het rijbewijs

6

7 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  Een onderscheid dient gemaakt tussen - Kandidaten voor rijbewijs groep 1: A3, A, B of B+E - Kandidaten voor rijbewijs groep 1: A3, A, B of B+E - Kandidaten voor rijbewijs groep 2: C, C+E, D, D+E of C1, C1+E, D1, D1+E - Kandidaten voor rijbewijs groep 2: C, C+E, D, D+E of C1, C1+E, D1, D1+E

8 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  Om rijgeschikt te worden verklaard dient de kandidaat: - Aan de in bijlage zes voorgeschreven minimumnormen te voldoen - Aan de in bijlage zes voorgeschreven minimumnormen te voldoen - Vrij te zijn van elke in deze bijlage opgenomen lichamelijk of geestelijke aandoening of afwijking, die zijn functionele mogelijkheden zodanig beperkt, dat hij een gevaar kan opleveren voor de veiligheid bij het besturen van een motorvoertuig - Vrij te zijn van elke in deze bijlage opgenomen lichamelijk of geestelijke aandoening of afwijking, die zijn functionele mogelijkheden zodanig beperkt, dat hij een gevaar kan opleveren voor de veiligheid bij het besturen van een motorvoertuig

9 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  Kandidaten voor rijbewijs groep 1 ondertekenen zelf een verklaring de zij, bij hun weten, niet lijden aan een aandoening vermeld in bijlage 6 Als de kandidaat denkt niet te voldoen, dient een onderzoek te gebeuren bij een vrij gekozen geneesheer, die de kandidaat doorstuurt naar de geschikte specialist

10

11

12 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  Kandidaten voor rijbewijs groep 2 en ook mensen die personen vervoeren beroepshalve dienen een onderzoek te ondergaan door een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst  Rijgeschiktheid is steeds beperkt tot 5 jaar, boven 50 jaar tot 3 jaar

13 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  Bij functionele beperkingen ten gevolge van musculo-skeletale aandoeningen, aandoeningen van het zenuwstelsel of van aandoeningen waar een beperking bestaat van motorische controle, waarnemingen of gedrag en beoordelingsvermogen wordt de kandidaat doorverwezen naar het CARA

14 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  CARA Haachtsesteenweg 1405 1130 Brussel Tel : 02/2441552 Fax : 02/2441592 of 02/2164342 E-mail : cara@bivv.be cara@bivv.be  WWW. BIVV.BE

15 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1. Normen voor kandidaten groep 1  3.1.2. De kandidaat met epilepsie is niet rijgeschikt

16 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1. Normen voor kandidaten groep 1  3.1.3. De kandidaat die sinds de leeftijd van 15 jaar en zonder behandeling geen aanvallen meer heeft vertoond, kan rijgeschikt worden verklaard als een uitgebreid neurologisch onderzoek niet wijst op het bestaan van een cerebrale pathologie

17 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1.4. De kandidaat die geen aanvallen van epilepsie meer heeft vertoond sinds één jaar, kan rijgeschikt worden verklaard - Geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximum één jaar - Geldigheidsduur van de rijgeschiktheid is beperkt tot maximum één jaar - Tweede verlenging: maximum 3 jaar - Tweede verlenging: maximum 3 jaar - Derde verlenging: maximum 5 jaar - Derde verlenging: maximum 5 jaar - Nadien eventueel zonder beperking in duur - Nadien eventueel zonder beperking in duur

18 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1.5. De kandidaat kan na een eerste aanval van epilepsie zonder EEG-afwijkingen en mits regelmatige controle, na zes maanden rijgeschikt worden verklaard - Geldigheidsduur: beperkt tot 1 jaar - Geldigheidsduur: beperkt tot 1 jaar - Tweede verlenging: max. 3 jaar en 6 maanden - Tweede verlenging: max. 3 jaar en 6 maanden - Derde verlenging: 5 jaar - Derde verlenging: 5 jaar - Nadien zonder geldigheidsbeperking - Nadien zonder geldigheidsbeperking

19 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1.6. Na een epileptisch insult door afbouw of wijziging in behandeling kan de kandidaat na drie maanden rijgeschikt worden verklaard  3.1.7. Na een eenmalige aanval door een verklarende of vermijdbare oorzaak kan de kandidaat ook na drie maanden rijgeschikt worden verklaard Het EEG mag geen epileptische activiteiten vertonen Het EEG mag geen epileptische activiteiten vertonen

20 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1.8. Bij aanvallen van epilepsie die geen invloed hebben op de rijvaardigheid of het bewustzijn (en zonder andere aanvallen), kan de kandidaat na drie maanden rijgeschikt worden verklaard  3.1.9. Bij aanvallen exclusief in de slaap, kan de kandidaat na twee jaar rijgeschikt worden verklaard Geldigheidsduur: maximum 1 jaar Geldigheidsduur: maximum 1 jaar

21 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.1.10. Verlenging van geldigheidsduur van rijgeschiktheid dient te gebeuren mits - Regelmatig geneeskundig toezicht - Regelmatig geneeskundig toezicht - Geen nieuwe aanvallen - Geen nieuwe aanvallen - Neurologisch onderzoek besluit tot stabilisatie - Neurologisch onderzoek besluit tot stabilisatie - De aanvrager voldoende inzicht heeft in zijn aandoening - De aanvrager voldoende inzicht heeft in zijn aandoening - Getuigt van strikte therapietrouw - Getuigt van strikte therapietrouw

22

23 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.2. Normen voor kandidaten groep 2  3.2.1. De kandidaat met epilepsie is niet rijgeschikt

24 Epilepsie en rijgeschiktheid: wetgeving  3.2. Normen voor kandidaten groep 2 Deze kandidatien dienen steeds een onderzoek te ondergaan door een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst Deze kandidatien dienen steeds een onderzoek te ondergaan door een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst

25 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid - Slechts 1/250 hospitalisaties door verkeersongevallen heeft een medische oorzaak - Slechts 1/250 hospitalisaties door verkeersongevallen heeft een medische oorzaak - 37% hiervan zou te wijten zijn aan epilepsie - 37% hiervan zou te wijten zijn aan epilepsie - Ongevallen gerelateerd aan epilepsie maken slechts 0.25% van de ongevallen uit - Ongevallen gerelateerd aan epilepsie maken slechts 0.25% van de ongevallen uit - Slechts 11% van de ongevallen bij epilepsiepatiënten wordt veroorzaakt door een aanval - Slechts 11% van de ongevallen bij epilepsiepatiënten wordt veroorzaakt door een aanval

26 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid  Meer kans op ongeval met ernstige verwondingen ? - UK onderzoek : niet meer, maar tweemaal meer fatale ongevallen. - UK onderzoek : niet meer, maar tweemaal meer fatale ongevallen. - Nederlands onderzoek : niet conclusief - Nederlands onderzoek : niet conclusief - Maar bv bij alcohol gerelateerd ongevallen 30x hoger dan epilepsie gerelateerde - Maar bv bij alcohol gerelateerd ongevallen 30x hoger dan epilepsie gerelateerde - Eerste aanval maakt ongeveer 15% van de epilepsie gerelateerde ongevallen uit - Eerste aanval maakt ongeveer 15% van de epilepsie gerelateerde ongevallen uit

27 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid  Factoren die de rijgeschiktheid beïnvloeden - Belangrijkste factor : - Belangrijkste factor : periode van aanvalsvrijheid periode van aanvalsvrijheid

28 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid  Negatief beïnvloedende factoren: - Non compliance van medicatie en follow-up - Non compliance van medicatie en follow-up - Alcohol en drugmisbruik in voorbije maanden - Alcohol en drugmisbruik in voorbije maanden - Structurele hersenschade - Structurele hersenschade - Niet corrigeerbare aandoening van hersenfunctie of metabolisme - Niet corrigeerbare aandoening van hersenfunctie of metabolisme - Clusters van aanvallen - Clusters van aanvallen - Ernst van de aanvallen - Ernst van de aanvallen

29 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid  Positief beïnvloedende factoren - Uitgelokte aanvallen (als vermijdbaar) - Uitgelokte aanvallen (als vermijdbaar) - Aanvallen tijdens medicatie veranderingen - Aanvallen tijdens medicatie veranderingen - Aanvallen die het bwz en motoriek niet aantasten - Aanvallen die het bwz en motoriek niet aantasten - Enkel nachtelijke aanvallen. - Enkel nachtelijke aanvallen.

30 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid «Aanvaardbaar risico»: additioneel risico naast het risico op ongeval in de algemene populatie van chauffeurs. «Aanvaardbaar risico»: additioneel risico naast het risico op ongeval in de algemene populatie van chauffeurs. - 10% extra risico wordt als aanvaardbaar beschouwd - 10% extra risico wordt als aanvaardbaar beschouwd - Is afhankelijk van: - Tijd achter het stuur - Kans op een aanval - Percentage aanvallen dat een ongeval veroorzaakt - Verloop van de kans op een aanval over verloop van tijd - Is afhankelijk van: - Tijd achter het stuur - Kans op een aanval - Percentage aanvallen dat een ongeval veroorzaakt - Verloop van de kans op een aanval over verloop van tijd

31 Epilepsie en rijgeschiktheid: verkeersveiligheid

32 Epilepsie en rijbewijs: verkeersveiligheid  Wat voor groep 2? (commercial and professional driving) Meer risico door Meer risico door - Meer tijd achter het stuur - Meer tijd achter het stuur - Meer kans op zwaar ongeval: passagiers, zwaardere voertuigen - Meer kans op zwaar ongeval: passagiers, zwaardere voertuigen Hierdoor is de wetgeving veel strikter! Hierdoor is de wetgeving veel strikter!

33 Epilepsie en rijgeschiktheid: juridisch-medische aspecten  Bij rijongeschiktheid: - Kandidaat inlichten en dit noteren in het dossier. Eventueel verklaring laten ondertekenen door kandidaat - Kandidaat inlichten en dit noteren in het dossier. Eventueel verklaring laten ondertekenen door kandidaat - Kandidaat inlichten dat hij binnen de vier werkdagen zijn rijbewijs moet inleveren bij de bevoegde overheid - Kandidaat inlichten dat hij binnen de vier werkdagen zijn rijbewijs moet inleveren bij de bevoegde overheid

34 Epilepsie en rijgeschiktheid: juridisch-medische aspecten  Bij rijongeschiktheid die wordt genegeerd door patiënt - Zo de arts gewetensvol meent dat patiënt een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen voor hemzelf en derden, mag de arts de Procureur des Konings inlichten - Zo de arts gewetensvol meent dat patiënt een ongeval kan veroorzaken met zware gevolgen voor hemzelf en derden, mag de arts de Procureur des Konings inlichten - In geen geval mag de arts andere derden inlichten (bv verzekering of politie) - In geen geval mag de arts andere derden inlichten (bv verzekering of politie)

35 Epilepsie en rijgeschiktheid: take home messages  De wetgeving is strikt en wordt weinig (volledig) toegepast  Bij twijfel: inlichtingen en/of keuring door het CARA  Belang voor de verkeersveiligheid mag niet worden overdreven  www.bivv.be


Download ppt "Epilepsie en rijgeschiktheid Isabelle Aers Dienst Neurologie Maria Middelares."

Verwante presentaties


Ads door Google