De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielschets Protestantse Gemeente te Zutphen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielschets Protestantse Gemeente te Zutphen"— Transcript van de presentatie:

1 Profielschets Protestantse Gemeente te Zutphen
Inspiratie Expressie Gemeenschap Samenleving Groeien in geloof. Ontwikkelen van een wijde blik op de wereld. Overvloedig en ruimhartig vieren. Zoeken naar een nieuwe taal. Bouwen aan een aantrekkelijke, moderne en eigentijdse geloofsgemeenschap. Groeien in gemeenschapszin. Ondersteunen van individuele relaties met de samenleving . Werken aan een herkenbare en relevante positie in de stad. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

2 Profielschets Protestantse Gemeente te Zutphen
Inleiding Recente kerkgeschiedenis Kerkgebouwen Zutphen, Burgerlijke en Protestantse Gemeente Kerkelijk werk, gemeenteleven en communicatie Organisatie en beleid Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

3 Leeswijzer van dit Powerpoint bestand
Dit Powerpoint bestand kent een aantal ingesloten bijlagen, welke niet in de voorstellingsmodus, maar wel in de bewerkingsmodus te dubbelklikken zijn. AB Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06] 3

4 Voorbereidingscommissie beroepingswerk
Lies van der Brug-Hooij Elco de Rooij André Verburg adres: Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

5 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]
1. Inleiding De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden. In een veranderende maatschappij staat de Protestantse Gemeente voor een groot aantal uitdagingen. Om hiermee aan de slag te gaan onderscheidt zij de vier beleidsvelden Inspiratie, Expressie, Gemeenschap en Samenleving. Zie verder “Samenvatting beleidsnotitie PG Zutphen”, aangehecht. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

6 2. Recente kerkgeschiedenis
In 2006 zijn de Hervormde Gemeente Zutphen en de Gereformeerde kerk Zutphen gefedereerd. Voor die tijd werd in verschillende commissies, vooral op het gebied van jeugd en jongeren, al jarenlang samengewerkt. De fusie naar de Protestantse Gemeente te Zutphen in 2009 was hierop een logisch vervolg. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

7 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]
3. Kerkgebouwen Op dit moment vinden de zondagsvieringen van de Protestantse Gemeente te Zutphen plaats in de Walburgiskerk en De Wijngaard. Het proces om te komen tot één kerkelijk centrum bevindt zich in de eindfase. Op basis van een voorgenomen besluit van het College van Kerkrentmeesters en het voorgelegde advies van de commissie “Naar Eén Kerkelijk Centrum” (NEKC) zal de kerkenraad hierover een besluit nemen, naar verwachting in het voorjaar   Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

8 3.1 Historische Walburgiskerk
In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft er een grote restauratie van de kerk en orgel plaatsgevonden. Het orgel in de Walburgiskerk dateert van 1642, gebouwd door Hans Henrick Bader. Volgens kenners één van de mooiste orgels in Nederland. Vaste organist is Klaas Stok. Behalve het Baderorgel bezit de kerk een or­gel in de Credokapel en een kabinetorgel in het koorgedeelte. Aan de kerk is tevens de middeleeuwse Librije verbonden met een nog geheel oorspronkelijke in­richting. Zij bezit ruim 700 boeken, waarvan 85 ‘incunabelen’ (gedrukt vóór 1500). Het merendeel (500 stuks) is gedrukt tussen 1500 en 1600. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

9 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]
3.2 De Wijngaard Architect H. Geels. Dit kerkgebouw, in gebruik genomen in 1959, bestaat uit een kerkzaal, een consistorie, een ruime hal en bijzalen met een capaciteit van ca. 20, 40 en 60 personen. Een gezellige en functionele ontmoetingsruimte voor de jeugd (“HIER”) bevindt zich in de voormalige kosterswoning direct naast het kerkgebouw. Het hoofdorgel is in 1964 gebouwd door de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn) en in 1974 uitgebreid door de firma E. Verschueren (Tongeren, België) met drie stemmen. De overige registers zijn opnieuw geïntoneerd. Koororgel: gebouwd door Flentrop , 1980. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

10 4. Samenstelling Zutphen
4.1 Burgerlijke gemeente 4.2 Protestantse gemeente Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

11 4.1 Samenstelling Zutphen Burgerlijke gemeente
De gemeente Zutphen (> inwoners) bestaat uit de stad Zutphen, het dorp Warnsveld en een buitengebied. Binnen de gemeentegrenzen zijn twee PKN gemeenten: Zutphen en Warnsveld. De historische binnenstad met vele leuke winkels, trekt veel toeristen. Vooral de Walburgiskerk met de Librije wordt veel bezocht. Zutphen heeft goede voorzieningen op het gebied van voortgezet onderwijs en in de regio ROC vestigingen. Op cultureel gebied zijn er vele activiteiten: concerten in de Walburgiskerk, diverse festivals (o.a Cello festival) en een boeiend programma in de schouwburg. Zutphen is ook een prachtige uitvalbasis voor sportieve en recreatieve activiteiten in de Achterhoek. Op sociaal gebied valt op dat er veel uitkeringsgerechtigden zijn , meer dan 200 gezinnen maken gebruik van de voedselbank, de diaconie verleent hier veel steun. Voor meer informatie: en Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

12 4.2 Samenstelling Zutphen Protestantse gemeente
Aantal gemeenteleden, actief 2573* aantal pastorale eenheden 1724 aantal betalende leden 1089 Totaal 2795* < 20 jaar 276 > 20 en < 50 jaar 826 > 50 en < 65 jaar 590 > 65 en < 80 jaar 671 > 80 jaar 432 2011 2012 2013 aantal dopen 4 1 aantal belijdenissen aantal huwelijken 23 10 aantal uitvaarten 58 62 Peildatum: oktober 2013 * Delta “Overigen, zoals kerkbladleden” Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

13 5. Kerkelijk werk en gemeenteleven
5.1 Eredienst 5.2 Doelgroepgericht pastoraat 5.3 Diaconie 5.4 Taakgroepen Taakgroep Eredienst / Werkgroep Vieren Taakgroep Jeugd Taakgroep ZininZutphen - GemeenteGroeiGroepen - Geloven in Zutphen - Communicatiemiddelen Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

14 5.1 Kerkelijk werk en gemeenteleven Eredienst (1-2)
Naast de predikanten werken verschillende professionals en gemeenteleden mee aan de zondagse vieringen. De muzikale bijdrage aan de erediensten wordt verzorgd door de organisten en met zekere regelmaat door cantrix Paulien Roos. Zij leidt drie gezelschappen: een jeugdmuziekgroep, een projectcantorij en vocaal ensemble Capella Walburga. Een lectorengroep verzorgt de lezingen , er is een ‘bloemengroep’ actief, iedere zondag is er kindernevendienst evenals koffiedrinken na de dienst. Sinds november 2013 wordt het Nieuwe Liedboek gehanteerd in onze gemeente. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

15 5.1 Kerkelijk werk en gemeenteleven Eredienst (2-2)
Aangehecht zijn de “Orde van dienst” van: Een gewone zondagmorgenviering S&T, 6 oktober 2013 De gedachtenisdienst, 3 november 2013 Dankdag en S&T, 10 november 2013 Doopdienst, 24 november 2013 De stille week 2013 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

16 5.2 Kerkelijk werk en gemeenteleven Doelgroepgericht pastoraat
Uitgangspunt is een vorm van pastoraat waarbij een indeling in levensfasen (jong + jongvolwassenen, midden groep en ouderen) leidend is. Elke leeftijdsgroep heeft z’n eigen (levens-)vragen en spreekt een eigen ‘taal’. Wij vinden het belangrijk om voorgangers in onze gemeente te hebben die thuis zijn in die verschillende belevingswerelden en daarmee specialisatie in aandachtsgebieden en vaardigheden binnen het predikantenteam bewerkstelligen. Dit geldt voor het pastoraat, maar ook voor de invulling van de erediensten, vorming en toerusting, diaconaat en apostolaat. Op dit moment is ons pastoraat wijkgeoriënteerd. Wij hebben een geleidelijke overgang voor ogen waarbij de goed lopende activiteiten in de wijken voortgezet worden. Tevens zien we het als uitdaging dwars door alle categorieën heen samen gemeente te zijn en te blijven en samen ons geloof te delen en te vieren. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

17 5.3 Kerkelijk werk en gemeenteleven Diaconie (1-2)
De opdracht om te zien naar de ander in nood is gegeven aan elk gemeentelid en aan onze geloofsgemeenschap in zijn totaliteit. De diaconie probeert de gemeente bewust te maken van deze opdracht en geeft ook zelf vorm en inhoud aan de opdracht voor de gemeente als geheel. Zie de “Kerk door de weekkrant” in een latere sheet. Wij laten ons inspireren door de opdracht “te handelen zoals de Barmhartige Samaritaan dat deed “. Daarbij valt te denken aan directe of indirecte praktische aandacht en hulp aan gemeenteleden, andere plaatsgenoten in nood en ook aan hulpverleningsprojecten wereldwijd. Toelichting op de uitvoering van diaconale taken zoals individuele hulpverlening, bloemengroet, kerkvervoer, vakantiewerk, kerkradio, ZWO-commissie en jeugddiaconaat wordt gegeven op: Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

18 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]
5.3 Kerkelijk werk en gemeenteleven Stichting Diaconale hulp Roemenië (2-2) Al jarenlang heeft de Protestantse Gemeente van Zutphen een band met de wijkgemeente van Kövesdomb in Târgu Mureş. In deze stad, in het midden van Roemenië, woont een grote Hongaarse minderheid en ook onze partner­gemeente is Hongaars-Roemeens (Marosvásárhelyi Kövesdombi Református Gyülekezet). Voor de jaarlijkse “Kerstmarkt voor Roemenië”, “Eten voor Roemenië” en “Jongerenreis Roemenië 2014 “verwijzen wij naar slide en naar de website op de vorige sheet. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

19 5.4 Kerkelijk werk en gemeenteleven Taakgroepen
5.4.1 Taakgroep Eredienst/Werkgroep Vieren 5.4.2 Taakgroep Jeugd 5.4.3 Taakgroep ZininZutphen GemeenteGroeiGroepen Geloven in Zutphen Communicatiemiddelen Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

20 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]
5.4.1 Kerkelijk werk en gemeenteleven Taakgroep Eredienst/Werkgroep Vieren De Werkgroep Vieren is één van de adviesorganen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zutphen en onderdeel van de Taakgroep Eredienst. Op eigen initiatief of op verzoek van de kerkenraad adviseert de Werkgroep Vieren over zaken die met de eredienst te maken hebben. Een aantal activiteiten van de Werkgroep Vieren zijn: Het nadenken over het liturgisch gebruik van beide kerkgebouwen en het doorgegeven van ideeën daarover aan de kerkenraad. Het meedenken over de invulling van de kerkmuziek in de eredienst. Met het oog op eigen verdieping streeft de Werkgroep Vieren ernaar zich te blijven bezinnen op de liturgische vormgeving van onze Eredienst. De Werkgroep Vieren bestaat uit een predikant, een vertegenwoordiger van de kerkmusici, een vertegenwoordiger van de diaconie, de ouderling eredienst en andere gemeen­teleden. Het jaarverslag van de Werkgroep Vieren is aangehecht: Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

21 5.4.2 Kerkelijk werk en gemeenteleven Taakgroep Jeugd
De missie van de Taakgroep Jeugd is kinderen en jongeren een plek geven waar zij bezig kunnen zijn met geloven. Dat kan individueel of samen met anderen, al dan niet uit de eigen gemeente en ieder op zijn of haar eigen manier. Kenmerkend is dat op deze plek de jeugd aandacht en ruimte krijgt om te groeien in het christelijk geloof en om daarbij zelf de verantwoordelijkheid te nemen in kerk en samenleving. Voor het jongeren activiteitenoverzicht, jeugdbeleidsplan en het jaarverslag zie bijgevoegde files, aangehecht. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

22 5.4.3 Kerkelijk werk en gemeenteleven Taakgroep ZininZutphen
ZininZutphen is een initiatief van een aantal kerken in Zutphen en omgeving. ZininZutphen wil een brug slaan tussen kerk en samenleving en mensen met elkaar in gesprek brengen. Er worden gedurende een maand lezingen georganiseerd, er zijn ontmoetingen, een debat, een film en (soms ook) muziek. Eén keer in de twee jaar is een tentoonstelling van Zutphense kunstenaars in de Walburgiskerk. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

23 5.4.3.1Kerkelijk werk en gemeenteleven GemeenteGroeiGroepen
De GemeenteGroeiGroepen (GGG) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om groeien in geloof, in gemeenschap en gastvrijheid. In kleine groepen wordt het voeren van het geloofsgesprek gestimuleerd. De GGG biedt kansen voor de leden van de plaatselijke gemeente met elkaar mee te leven en elkaar te ontmoeten. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Thema’s zijn o.a.: Staan in de frontlinies, wat kunnen wij leren van Christenen die vervolgd worden? Gods woord en het dagelijks geloof. Taizé vieringen. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

24 5.4.3.2 Kerkelijk werk en gemeenteleven Geloven in Zutphen
Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld Voor platformleden zie de web site van Geloven in Zutphen. Zie toegevoegde file, aangehecht. Voorgangers van diverse kerken ontmoeten elkaar in het pastoresconvent. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

25 5.4.3.3 Kerkelijk werk en gemeenteleven Communicatiemiddelen
Wij hanteren in onze gemeente de volgende communicatiemiddelen: Kerkblad Op Weg, zie toegevoegde file aangehecht. Wekelijkse kerk- of ook wel zondagsbrief, zie toegevoegde files aangehecht. Website van de PG te Zutphen: Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

26 6. Organisatie en beleid Voor informatie over kerkdiensten, kerkbrief, kerkblad Op Weg, kerkenraad, pastoraat, diaconie, college van kerkrentmeesters, jeugd en jongeren, kerkgebouwen, contact, beleidsplannen, nieuws en internet links “naar één kerkelijk centrum en toekomst van onze kerkgebouwen” verwijzen wij naar: Website: Het volledige beleidsplan is als file toegevoegd in de aangehechte presentatie van het beleidsplan, zoals op de gemeenteavond in september 2013 is voorgelegd. Ook het beleidsplan “Kerkmuziek” is aangehecht. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

27 6.1 Organisatie en beleid Kerkenraad
Alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) maken deel uit van de “Grote Kerkenraad”. Zij komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar, met name om vast te stellen wie we willen zijn en wie we kunnen zijn (beleid, financiën). Daarnaast kennen we de “Kleine Kerkenraad”. Hierin komen maandelijks vertegenwoordigers van alle geledingen bij elkaar. De “Kleine Kerkenraad” behandelt lopende zaken en bereidt de “Grote Kerkenraad” voor. Predikanten wonen beide kerkenraden bij. Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]

28 Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]
Dank voor uw aandacht Einde Profielschets PG Zutphen 15FEBR2014 [REV06]


Download ppt "Profielschets Protestantse Gemeente te Zutphen"

Verwante presentaties


Ads door Google