De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens ORDE VAN GENEESHEREN Provinciale Raad van Antwerpen Symposium Disfunctioneren van artsen 10 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens ORDE VAN GENEESHEREN Provinciale Raad van Antwerpen Symposium Disfunctioneren van artsen 10 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens ORDE VAN GENEESHEREN Provinciale Raad van Antwerpen Symposium Disfunctioneren van artsen 10 mei 2014

2 Geschiedenis 1 • 2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium

3 Geschiedenis 1 • 2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium • 2010 Opdracht aan het KCE voor studie naar burn-out bij Belgische huisartsen

4 Geschiedenis 1 • 2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium • 2010 Opdracht aan het KCE voor studie naar burn- out bij Belgische huisartsen • 2011 De resultaten van de KCE- studie: 14 aanbevelingen

5 Actielijnen naar zelfzorg • Elke arts zijn huisarts • debat waarden : generatieconflict : toewijding vs “Artsen met Grenzen” • Aanbod cursus time/stress management • elke arts 3 jaarlijks preventieonderzoek Ondersteunende Actielijnen • Uitwerken wachtposten • Stimulering groepspraktijken • Steun administratieve last • Betere sociale bescherming • Ontwikkeling intervisie/supportgroepen • Sensibiliseren patiënten realistische verwachtingen • Erkenning rol HA • Verbetering honorering • Ondersteuning voor artsen met zware, complexe patiëntenzorg Actielijn Aan pak van burn- out • Aanspreekpunt • Ondersteuning door netwerk professionele daarvoor specifiek opgeleide artsen/psychologen • Zorgcoördinatie : doorverwijzen voor behandeling (onder therapeutisch contract) • Gespecialiseerde multidisciplinaire centra Gezondheid Ziekte Kostuum I.D.

6 Geschiedenis 1 • 2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium • 2010 Opdracht aan het KCE voor studie naar burn- out bij Belgische huisartsen • 2011 De resultaten van de KCE-studie: 14 aanbevelingen • 2012 Start Task Force

7 Geschiedenis 2 • 2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden

8 Geschiedenis 2 • 2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden • 4/2011 Vier hulpverleners: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach vormen een denktank rond D4D

9 Geschiedenis 2 • 2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden • 4/2011 Vier hulpverleners: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach vormen een denktank rond D4D • 10/2011 Worldcafé D4D

10 Worldcafé D4D 20 oktober 2011 Cultuurverandering •SYMPTOMEN VAN EIGEN DYSFUNCTIONEREN LEREN HERKENNEN •ARTSEN MET GRENZEN •Gezondheidsbevordering > ziektebestrijdend Oplossingen •Professioneel telefonisch contact punt •VAN “PEER PRESSURE” naar “PEER SUPPORT” •ONTWIKKELING VAN DE ARTS ALS PERSOON VOLGT NIET DE TECHNISCHE ONTWIKKELING Concrete actieplannen •STREVEN NAAR MULTI DISCIPLINARITEIT •NETWERK OPLIJSTEN •CONCREET ACTIEPLAN IEMAND BETALEN •PROJECTMATIGE ACTIES ONDERSTEUND DOOR TEAM •FINANCIERING VANUIT ARTSENCONSULTATIES?? •RIZIV ???

11 Geschiedenis 2 • 2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden • 4/2011 Vier hulpverleners: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach vormen een denktank rond D4D • 10/2011 Worldcafé D4D • 12/2013 Start D4D

12 De Koepel Draaglast Draagkracht Individu zoekt hulp D4D 12

13 Draaglast Draagkracht Koepel Weten- schappelijke huisartsen verenigingen Medische huizen Artsen- syndicaten RIZIV Orde der Geneesheren Ziekenfondsen Faculteiten geneeskunde FOD werk- gelegenheid FOD Volks- gezondheid Centra voor behandeling Experten psychologen, ergotherapeute n, sociologen, Andere verenigingen van huisartsen D4D Preventieve acties Ondersteunende acties • Seminaries • Lok’s • Huisartsenkring • Intervisiegroepen • Elke arts zijn huisarts/ 3 jr preventieonderzoek 13

14 Doctors 4 Doctors 4 Doctors Raad der wijzen vzw operationeel

15 D4D - Missie structurele omkadering/ondersteuning en preventieve acties kunnen voorkomen dat artsen gaan disfunctioneren

16 D4D - Visie • Aanspreekpunt • Cultuurverandering preventieve acties zelfzorg gezondheidspromotie en attitude • Samenwerking - netwerk

17 D4D - Waarden • Vrijwilligheid vanwege de arts • Absolute discretie • Geen commerciële organisatie

18 Wie kan D4D contacteren? • Artsen. Zowel huisartsen als specialisten – Artsen in opleiding – Jongere artsen – Oudere artsen • Familieleden van artsen • Collega’s

19 Waarvoor kan je D4D contacteren? • Je werk/privé is niet in balans • Je twijfelt over je jobkeuze of over je loopbaan • Je vermoedt dat je burn-out geraakt of bent • Je wil oplossingen voor de te hoge werkdruk • Je praktijkorganisatie loopt mank • Je hebt depressieve gevoelens • Je denkt na over zelfdoding

20 Waarvoor je D4D kan contacteren? • Je wordt gepest of geïntimideerd op je werk • Je zit vast aan bepaalde middelen (medicamenteus, alcohol,…) en je wil hiermee stoppen, maar weet niet hoe • Je hebt juridische vragen bij een (aan)klacht • Je ziet in jouw omgeving (familiaal of professioneel) een arts waarover je ongerust bent of waarover je machteloos voelt omdat je geen gepaste hulp kan aanbieden

21 Aanmeldingen bij D4D • Na 4 maanden registreren we 20 trajecten • Aanmeldingen met vraag naar steun - voor ODG verschijnen - klacht patiënt via brief advocaat - onderzoek vanuit RIZIV • Specifieke hulpvraag : - ethylgebruik moeder - werkhervatting na drugsverslaving - steun na suicide in kring

22 Aanmeldingen bij D4D • Uitgeputte collega’s: huisartsen, jonge specialisten, ASO, Haio… • Zoekende collega’s: bore-out, W-L balans, geen Q of life, statuutvervanger • Varia: internetschade, invalide na operatie dr collega, vervangingspool • Vraag naar voordrachten D4D

23 Aantekeningen • Balans cfr. praktijk: team steun/steun bij D4D • Accident de parcours: pers./prof. groei vs wetensch. bijscholing • Chronische stress/carrière: beginners-support • Koepel: niet wachten: aanbieden • Cultuurverandering: cultuur samenwerken

24 Wat is luxerend bij artsen? Eisen Werk + Emotionele druk Team Thuis Steun team valt weg Steun thuis valt weg draaglastdraagkracht

25 Absolute discretie • Suicide van huisarts of in ziekenhuisverband • Specialist opereert collega

26 Physician characteristics Indifference to personal wellness Coping by denial and avoidance Neglect of self-care Conspiracy of silence Predisposing personality traits

27 Wie, in heel GZHZ,steunt de arts? • …. En waar kan ik terecht ?

28 Hoe zien we onze opdracht nu? • Behandelen van artsen in nood (nu, maar preventie is ons einddoel),daarom ook actief aanbod naar HAK vanaf 2015. • Faciliteren van de 14 richtlijnen • Initiatieven bekendmaken die gelinkt zijn met onze kerntaak en de 14 richtlijnen

29 Enkele activiteiten eerste lijn • Architectuur en praktijkmanagement • Aanbod naar associaties ( ECHTT & POP) • Intervisiegroepen ( Society – Balint) • Elke arts zijn huisarts ( DM) • On-line-hulpprogramma mijn kwartier • Stress-cursus- THL ; start Mindfulness cursus agenda • Via ICHO: Haio: BO- begeleiding • Via ICHO: manama: D4D • Via ICHO: seminariegroepen nr intervisiegroepen • Suicide preventieplan artsen (DM) • Gewaarborgd inkomen bij psychisch lijden • Cursus: begeleiding burn-out in HA-praktijk

30 7 gouden regels preventie burn-out • Plek • Team • Kerntaak • Loopbaan • Leermeesters • Andere domeinen • Interne motivatie

31 De moeilijkste vraag : hulp vragen • Tussen vrijwilliger en commerciële organisatie

32 Hartelijk dank voor uw aandacht! Meer info: www.doctors4doctors.be info@doctors4doctors.be

33 In Memoriam Erik P.A. Stevens Leven, Leven als een boom, natuurlijk en vrij, en broederlijk als een woud; dat is ons verlangen


Download ppt "ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens ORDE VAN GENEESHEREN Provinciale Raad van Antwerpen Symposium Disfunctioneren van artsen 10 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google