De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens"— Transcript van de presentatie:

1 ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens
ORDE VAN GENEESHEREN Provinciale Raad van Antwerpen Symposium Disfunctioneren van artsen 10 mei 2014

2 Geschiedenis 1 2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium

3 Geschiedenis 1 2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium 2010 Opdracht aan het KCE voor studie naar burn-out bij Belgische huisartsen

4 Geschiedenis 1 2011 De resultaten van de KCE-studie: 14 aanbevelingen
2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium 2010 Opdracht aan het KCE voor studie naar burn-out bij Belgische huisartsen 2011 De resultaten van de KCE-studie: 14 aanbevelingen

5 Zelfzorg Arts in Nood Onder steuning
Actielijnen naar zelfzorg Elke arts zijn huisarts debat waarden : generatieconflict : toewijding vs “Artsen met Grenzen” Aanbod cursus time/stress management elke arts 3 jaarlijks preventieonderzoek Ondersteunende Actielijnen Uitwerken wachtposten Stimulering groepspraktijken Steun administratieve last Betere sociale bescherming Ontwikkeling intervisie/supportgroepen Sensibiliseren patiënten realistische verwachtingen Erkenning rol HA Verbetering honorering Ondersteuning voor artsen met zware , complexe patiëntenzorg Actielijn Aan pak van burn-out Aanspreekpunt Ondersteuning door netwerk professionele daarvoor specifiek opgeleide artsen/psychologen Zorgcoördinatie : doorverwijzen voor behandeling (onder therapeutisch contract) Gespecialiseerde multidisciplinaire centra Gezondheid Kostuum Ziekte I.D.

6 Geschiedenis 1 2012 Start Task Force
2007 NRKP stelt project voor aan RIZIV: The Institute of Professional Health Belgium 2010 Opdracht aan het KCE voor studie naar burn-out bij Belgische huisartsen 2011 De resultaten van de KCE-studie: 14 aanbevelingen 2012 Start Task Force

7 Geschiedenis 2 2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden

8 Geschiedenis 2 2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden 4/2011 Vier hulpverleners: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach vormen een denktank rond D4D

9 Geschiedenis 2 10/2011 Worldcafé D4D
2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden 4/2011 Vier hulpverleners: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach vormen een denktank rond D4D 10/2011 Worldcafé D4D

10 Worldcafé D4D 20 oktober 2011 Cultuurverandering Oplossingen
SYMPTOMEN VAN EIGEN DYSFUNCTIONEREN LEREN HERKENNEN ARTSEN MET GRENZEN Gezondheidsbevordering > ziektebestrijdend Oplossingen Professioneel telefonisch contact punt VAN “PEER PRESSURE” naar “PEER SUPPORT” ONTWIKKELING VAN DE ARTS ALS PERSOON VOLGT NIET DE TECHNISCHE ONTWIKKELING Concrete actieplannen STREVEN NAAR MULTI DISCIPLINARITEIT NETWERK OPLIJSTEN CONCREET ACTIEPLAN IEMAND BETALEN PROJECTMATIGE ACTIES ONDERSTEUND DOOR TEAM FINANCIERING VANUIT ARTSENCONSULTATIES?? RIZIV ???

11 Geschiedenis 2 12/2013 Start D4D
2008 Opleiding om patiënten met een burn-out of werkgerelateerde klachten te begeleiden 4/2011 Vier hulpverleners: een psychiater, huisarts, psycholoog en coach vormen een denktank rond D4D 10/2011 Worldcafé D4D 12/2013 Start D4D

12 Draaglast Draagkracht De Koepel Individu zoekt hulp D4D

13 Draaglast Draagkracht Preventieve acties Seminaries Lok’s
D4D Koepel Weten- schappelijke huisartsen verenigingen Medische huizen Artsen-syndicaten RIZIV Orde der Geneesheren Ziekenfondsen Faculteiten geneeskunde FOD werk- gelegenheid FOD Volks-gezondheid Centra voor behandeling Experten psychologen, ergotherapeuten, sociologen, Andere verenigingen van huisartsen Seminaries Lok’s Huisartsenkring Intervisiegroepen Elke arts zijn huisarts/ 3 jr preventieonderzoek Preventieve acties Ondersteunende acties

14 Doctors 4 Raad der wijzen vzw operationeel

15 D4D - Missie structurele omkadering/ondersteuning en preventieve acties kunnen voorkomen dat artsen gaan disfunctioneren

16 D4D - Visie Aanspreekpunt Cultuurverandering
preventieve acties zelfzorg gezondheidspromotie en attitude Samenwerking - netwerk

17 D4D - Waarden Vrijwilligheid vanwege de arts Absolute discretie
Geen commerciële organisatie

18 Wie kan D4D contacteren? Artsen. Zowel huisartsen als specialisten
Artsen in opleiding Jongere artsen Oudere artsen Familieleden van artsen Collega’s

19 Waarvoor kan je D4D contacteren?
Je werk/privé is niet in balans Je twijfelt over je jobkeuze of over je loopbaan Je vermoedt dat je burn-out geraakt of bent Je wil oplossingen voor de te hoge werkdruk Je praktijkorganisatie loopt mank Je hebt depressieve gevoelens Je denkt na over zelfdoding

20 Waarvoor je D4D kan contacteren?
Je wordt gepest of geïntimideerd op je werk Je zit vast aan bepaalde middelen (medicamenteus, alcohol,…) en je wil hiermee stoppen, maar weet niet hoe Je hebt juridische vragen bij een (aan)klacht Je ziet in jouw omgeving (familiaal of professioneel) een arts waarover je ongerust bent of waarover je machteloos voelt omdat je geen gepaste hulp kan aanbieden

21 Aanmeldingen bij D4D Na 4 maanden registreren we 20 trajecten
Aanmeldingen met vraag naar steun - voor ODG verschijnen - klacht patiënt via brief advocaat - onderzoek vanuit RIZIV Specifieke hulpvraag : - ethylgebruik moeder - werkhervatting na drugsverslaving - steun na suicide in kring

22 Aanmeldingen bij D4D Uitgeputte collega’s: huisartsen, jonge specialisten, ASO, Haio… Zoekende collega’s: bore-out, W-L balans, geen Q of life, statuutvervanger Varia: internetschade, invalide na operatie dr collega, vervangingspool Vraag naar voordrachten D4D

23 Aantekeningen Balans cfr. praktijk: team steun/steun bij D4D
Accident de parcours: pers./prof. groei vs wetensch. bijscholing Chronische stress/carrière: beginners-support Koepel: niet wachten: aanbieden Cultuurverandering: cultuur samenwerken

24 Wat is luxerend bij artsen?
Eisen Werk + Emotionele druk Team Thuis Steun team valt weg Steun thuis valt weg draaglast draagkracht

25 Absolute discretie Suicide van huisarts of in ziekenhuisverband
Specialist opereert collega

26 Physician characteristics
Indifference to personal wellness Coping by denial and avoidance Neglect of self-care Conspiracy of silence Predisposing personality traits

27 Wie, in heel GZHZ,steunt de arts?
…. En waar kan ik terecht ?

28 Hoe zien we onze opdracht nu?
Behandelen van artsen in nood (nu, maar preventie is ons einddoel),daarom ook actief aanbod naar HAK vanaf 2015. Faciliteren van de 14 richtlijnen Initiatieven bekendmaken die gelinkt zijn met onze kerntaak en de 14 richtlijnen

29 Enkele activiteiten eerste lijn
Architectuur en praktijkmanagement Aanbod naar associaties ( ECHTT & POP) Intervisiegroepen ( Society – Balint) Elke arts zijn huisarts ( DM) On-line-hulpprogramma mijn kwartier Stress-cursus- THL ; start Mindfulness cursus agenda Via ICHO: Haio: BO- begeleiding Via ICHO: manama: D4D Via ICHO: seminariegroepen nr intervisiegroepen Suicide preventieplan artsen (DM) Gewaarborgd inkomen bij psychisch lijden Cursus: begeleiding burn-out in HA-praktijk

30 7 gouden regels preventie burn-out
Plek Team Kerntaak Loopbaan Leermeesters Andere domeinen Interne motivatie

31 De moeilijkste vraag : hulp vragen
Tussen vrijwilliger en commerciële organisatie hulp verlenen hulp vragen hulp ontvangen hulp weigeren

32 Hartelijk dank voor uw aandacht!
Meer info:

33 In Memoriam Erik P.A. Stevens
Leven, Leven als een boom, natuurlijk en vrij, en broederlijk als een woud; dat is ons verlangen


Download ppt "ARTSEN & EERSTE LIJN Dr. E. Boydens"

Verwante presentaties


Ads door Google