De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

D E G O U D E N D R A A D D O O R U W B E D R I J F S V O E R I N G © 2002 INQA Quality Consultants BV 21-05-20021 Kwaliteitszorg Een weg naar een optimale,

Verwante presentaties


Presentatie over: "D E G O U D E N D R A A D D O O R U W B E D R I J F S V O E R I N G © 2002 INQA Quality Consultants BV 21-05-20021 Kwaliteitszorg Een weg naar een optimale,"— Transcript van de presentatie:

1

2 D E G O U D E N D R A A D D O O R U W B E D R I J F S V O E R I N G © 2002 INQA Quality Consultants BV 21-05-20021 Kwaliteitszorg Een weg naar een optimale, rendabele en kwalitatieve ICT dienstverlening

3 © 2002 INQA Quality Consultants BV 2 26-05-2002 Even voorstellen.... André Ruiter Senior consultant vakgroep T(Q)M kwaliteitsmanagement INQA Sinds 1994, 20 medewerkers TQM (kennispartner INK) KwaliteitsManagement ProjectManagement TestManagement Opleidingen

4 © 2002 INQA Quality Consultants BV 3 26-05-2002 U BENT KLANT •Welke vragen heeft U met betrekking tot een optimale,rendabele en kwalitatieve ICT?

5 © 2002 INQA Quality Consultants BV 4 26-05-2002 Vanavond Waarom nu ‘performance improvement’ INQA visie op ‘verspillers en beheersing’ Doelgericht effectiviteit en efficiency verbeteren Doelgerichte performance verbetering met ISO certificering, ITIIL en INK Financiele hulpmiddelen Business-ICT performance improvement BIPI x

6 © 2002 INQA Quality Consultants BV 5 26-05-2002 WAAROM NU PERFORMANCE IMPROVEMENT? •Actuele neergaande economie en wijzigingen op de ICT markt –Outsoursing –ICT van costcenter naar profitcenter –ICT moet haar toegevoegde waarde steeds meer aantonen –Alles moet goedkoper; hoger rendement •Wie kan INQA helpen met BIPI? –(financiële) managers die IT aansturen –Business sterk afhankelijk van de ICT –Onderkennen “dat geld verdient kan/ moet worden met hun ICT” –Noodzaak met (beperkt) budget resultaat te behalen

7 © 2002 INQA Quality Consultants BV 6 26-05-2002 INQA VISIE •Succes van de Business is afhankelijk van de ICT •Met gericht investeren in ICT is een hoog rendement voor business te realiseren •Integrale aanpak met: –Stappenplan –Alignment model –INK gedachtegoed –ICT kennis –Benchmark vergelijkbare situaties –Kwaliteitszorg loont –Meten/ besturen KPI’s –Financieel meten/ besturen BI π

8 © 2002 INQA Quality Consultants BV 7 26-05-2002 INQA’s PRAGMATISCHE BI π INSTEEK hoog laag Kosten administratie efficiency effectiviteit benchmark Financial controller Informatie manager Business manager Kosten administratie plan 2e? 1e? BI π 3e? beschikbaar 4e? haalbaar Performance besturen 5e? ontwikkeling ambitie

9 © 2002 INQA Quality Consultants BV 8 26-05-2002 Doelgericht effectiviteit en efficiency verbeteren •Basis versterken –Processen –Structuren verbeteren –besturing •Keuze problematiek: –Methode/ model ontwikkelstappen (INK, CMM) –hoogste toegevoegde waarde –voorkomen en/of beperkte risico’s •Twee middelen voor verbeteren: –modellen (ISO,INK), best pratices (ITIL) ed –Financiele hulpmiddelen: kosten/ baten, ROI, TCO, Cocomo, NESMA, balance score card ABC en Business related pricing NU praktijk Toegevoegde waarde voor de Business

10 © 2002 INQA Quality Consultants BV 9 26-05-2002 Waarom toegevoegde waarde Business? •Business - 400 gebruikers •Last van incidenten - gemiddeld 30 gebr. - 15 min verlies per inc. - 500* 1/4 *30 = 3750 uren - immatrieel … (imago, verlies klanten ed.) •ICT organisatie - 1 applicatie beheerder - 1 expl. Beheer •Incidenten - 500 incidenten - oplostijd ~ ½ uur - 500 * ½ = 250 uren 3750 uren 250 uren kosten incidenten 4000 uren daling 400 kosten incidenten 3200 uren 800 uren

11 © 2002 INQA Quality Consultants BV 10 26-05-2002 Effectiviteit •Juiste (kwaliteits)doelen SMART –ICT beleid afgestemd op Business beleid •Beheerste organisatie en gerichte processen Business beleid ICT beleid

12 © 2002 INQA Quality Consultants BV 11 26-05-2002 Effectiviteit en efficiency bereiken door de basis te versterken •Gehele ICT organisatie: –(kwaliteits)managementsysteem: ISO certificering –INK model –Projectmatig werken (CMM en Prince II) •ICT beheer en explotatie: - ITIL •Projectmatig werken - Prince II

13 © 2002 INQA Quality Consultants BV 12 26-05-2002 Business-ICT kosten en baten totale life-cycle Netto Baten 4 jaar

14 © 2002 INQA Quality Consultants BV 13 26-05-2002 Effectiviteit en efficiency bereiken door toepassen financiele sturing •Activity Based Costing - voor afdeling - voor proces •Business related pricing - prijs per salarisstrookje rendementsdoel Doel: 0,05 euro goedkoper

15 © 2002 INQA Quality Consultants BV 14 26-05-2002 Verdieping? •Kent U de volgende modellen? •Kwaliteitsystemen ISO •ITIL •INK model •Prince II Zie onze leaflets op tafel.

16 D E G O U D E N D R A A D D O O R U W B E D R I J F S V O E R I N G © 2002 INQA Quality Consultants BV 21-05-200215 BUSINESS-ICT PERFORMANCE IMPROVEMENT © BI π Voor U PI = Magisch getal

17 © 2002 INQA Quality Consultants BV 16 26-05-2002 RESULTAAT VAN © BI π DIENST VOOR U •Inzicht en overzicht performance van de ICT •Rendementsverbeteringen ICT en (in)direct voor de Business •Verbeterde klantrelatie met de business •Bestuurbaarder ICT afdeling •Verbeterde kwaliteitszorg (KPI’s)

18 © 2002 INQA Quality Consultants BV 17 26-05-2002 HOE RESULTAAT REALISEREN •Resultaatgericht stappenplan •Samenwerking •Brug functies –communicatie •Enkele hulpmiddelen ICT Business Financien

19 © 2002 INQA Quality Consultants BV 18 26-05-2002 Hoe © BI π S tappenplan 1.Formuleren van de opdracht; te behalen rendement 2.Workshop ‘introductie methode en vaststellen van doelen’ 3.Uitwerken van PvA 4.Uitzetten informatie vragenlijsten 5.Interviews met management 6.Data verwerking 7.Workshop ‘Presentatie van de resultaten en selectie van rendabele verbeteropties’ 8.Realiseren van verbeteringen

20 © 2002 INQA Quality Consultants BV 19 26-05-2002 Effectief en efficient © BI π organisatie verbeteraars INK model Informatie voorziening excellente organisatie toegespitst Alignment model INQA IT management F&C mgt algemeen mgt communiceren

21 © 2002 INQA Quality Consultants BV 20 26-05-2002 Enkele © BI π hulpmiddelen •Klantgerichte aanpak •Rapportages: –Aansprekende grafische weergave –KPI’s = Ratio’s –Kostenoverzichten (TCO, ABC en business related costing) –Rendementsverbeter opties •Resulterend in direct concrete: –Verbetertrajecten begeleidt door INQA –Meetbare (redements)verbeteringen –KPI’s meetsysteem

22 © 2002 INQA Quality Consultants BV 21 26-05-2002 Praktijk keuze dilemma: investering Optie 1: Incidentniveau verlagen door te investeren in het verbeteren van het ‘incidentproces’ Optie 2: Nieuwbouw van systeem eerder starten

23 © 2002 INQA Quality Consultants BV 22 26-05-2002 Business rendements opties * * 1 * 2 kosten opbrengst * * * * * * 3 Afdeling A Afdeling B * 4

24 © 2002 INQA Quality Consultants BV 23 26-05-2002 Vragen en opmerkingen

25 © 2002 INQA Quality Consultants BV 24 26-05-2002 Wilt u meer informatie.. André Ruiter INQA Quality Consultants Havenweg 24 a Postbus 195 4130 ED VIANEN Tel. 06 51061909 ruiter@inqa.nl


Download ppt "D E G O U D E N D R A A D D O O R U W B E D R I J F S V O E R I N G © 2002 INQA Quality Consultants BV 21-05-20021 Kwaliteitszorg Een weg naar een optimale,"

Verwante presentaties


Ads door Google