De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?

Verwante presentaties


Presentatie over: "IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?"— Transcript van de presentatie:

1 IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?
Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO)

2 Deel 1: stand van zaken Deel 2: evalueren Deel 3: ketenaanpak
OPZET WORKSHOP Deel 1: stand van zaken Deel 2: evalueren Deel 3: ketenaanpak Vragen en discussie

3 DEEL 1 Stand van zaken Regioplan

4 TOENAME CAMERATOEZICHT
Eén vijfde van de gemeenten De helft plannen voor uitbreiding 14% van gemeenten heeft plannen voor uitbreiding

5 SPREIDING CAMERATOEZICHT

6 AANLEIDING Overlast Vandalisme Diefstal Vernieling

7 Locaties: druk bezochte openbare ruimten en bedrijventerreinen
TOEPASSING Locaties: druk bezochte openbare ruimten en bedrijventerreinen Toezicht Opsporing: vier vijfde van de gevallen

8 Twee vijfde uitsluitend achteraf Meeste gemeenten soms live (54%)
UITKIJKEN BEELDEN Twee vijfde uitsluitend achteraf Meeste gemeenten soms live (54%) Klein aantal gemeenten altijd live (7%)

9 Driekwart gemeenten altijd Kwart alleen specifieke momenten
OPNAME BEELDEN Driekwart gemeenten altijd Kwart alleen specifieke momenten

10 Samenwerking, vooral met politie Initiatief bij gemeenten (twee derde)
ORGANISATIE Samenwerking, vooral met politie Initiatief bij gemeenten (twee derde) Overleg binnen de driehoek (71%)

11 ONTWIKKELING Steeds vaker Steeds langer bewaard

12 DEEL 2 Evalueren Regioplan

13 Voortzetting cameratoezicht
BELANG VAN EVALUEREN Privacy-inbreuk Dure maatregel Voortzetting cameratoezicht

14 DOELSTELLING CAMERATOEZICHT
Verhogen subjectieve veiligheid Verhogen objectieve veiligheid Bevorderen opsporing en vervolging

15 Gebruik verschillende informatiebronnen
WIJZE VAN EVALUEREN Gebruik verschillende informatiebronnen Gebruik verschillende uitkomstmaten Aard evaluatie Validiteit evaluatie

16 UITKOMST EVALUATIES: OBJECTIEVE VEILIGHEID

17 UITKOMST EVALUATIES: SUBJECTIEVE VEILIGHEID
Onveiligheidsgevoelens Bekendheid met cameratoezicht Draagvlak

18 UITKOMST EVALUATIES: OPSPORING EN VERVOLGING
Beelden voor opsporing Bewaartermijn Confronteren verdachten met beelden

19 DEEL 3 Ketenaanpak TNO

20 KETENAANPAK optimale inzet van mogelijkheden mens en techniek in de centrale
incident registratie filtering beeldverbetering presentatie verwerking besluitvorming uitvoering opvolging indicatoren centrale Politie en Wetenschap: Cameratoezicht; de menselijke factor 2005 Verkennend onderzoek TNO: Ketenaanpak CT - effect van ondersteuning 2006 Gemeente Utrecht: Cameratoezicht en verbeterde beeldvorming 2007 TNO-laboratorium: testomgeving voor cameratoezicht

21 ’02-’03 P&W CAMERATOEZICHT; menselijke factor
Vraag Time sharing of alles tonen Hotspot monitor separaat Opzet Geïinduceerde incidenten (deals) Naïeve proefpersonen Schakelen mogelijk Resultaten Overall prestatie 77% Alles tonen beter dan schakelen (76% vs 48%) Verbetering prestatie bij separatie hotspot (92% vs 63%) Risico op missen 2e incidenten aanzienlijk (in beste conditie 37%)

22 VERLOOP MENTALE BELASTING OPERATOR
incidentverloop risico op missen volgend incident tijd mentale werkbelasting onderbelasting piekbelasting optimale werkbelasting

23 OPTIMALISATIE MENTALE BELASTING OPERATOR
incidentverloop vroegtijdige oordeelsvorming door automatische ondersteuning overnemen taken door andere operator of organisatie mentale werkbelasting monitoringtaak interessanter door neventaken of andere invulling taak tijd

24 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
Intelligente video analyse – automatische ondersteuning motion detection ('er beweegt iets') motion analysis ('....van links naar rechts') object detection/ tracking & tracing ('....en het betreft een persoon/ fiets/ vrachtwagen') behaviour analysis ('....en het gedraagt zich....') Andere ontwikkelingen Biometrie Dynamisch, draadloos en mobiel cameratoezicht Sensoren (geluid, warmte) huidige ‘state of the art’

25 Vraag Opzet Effect van automatische detectie-ondersteuning?
2005 VO TNO: Ketenaanpak CT Vraag Effect van automatische detectie-ondersteuning? Opzet Gelabelde incidenten (fietsers, blokzitten, grote voertuigen) Naïeve proefpersonen Schakelen beperkt Ondersteuning door uitslaande VU-metertjes bij incident Oogbewegingsregistraties

26 EFFECT VAN ONDERSTEUNING
Voertuigen langer gefixeerd met ondersteuning Blokzitverandering vaker opgemerkt (37% met vs 29% zonder <25sec) Ondersteuning helpt niet bij detectie fietsers Met ondersteuning relatief meer indicaties direct na event (<5s) (13% vs 8%) Met ondersteuning relatief meer indicaties na meteruitslag (39% vs 15%) Rond tijden waarop de meter uitslaat terwijl er geen event is (+/- 20s) is het aantal indicaties met ondersteuning een stuk hoger (20% vs 4%) Time (s) 500 1000 1500 2000 2500 3000 Activity Real events Indications (no support) Indications (support) Meter indication

27 ’06 UTRECHT: VERBETERDE BEELDVORMING
Vraag Hoe kan de operator zo effectief mogelijk ondersteund worden: plattegrond vs VU-metertjes? Opzet Vredenburg-materiaal, alleen voertuigen Ervaren operators als proefpersonen Schakelen beperkt mogelijk SA-vragen bij freezes

28 ’06 UTRECHT: BEELDVORMING
Resultaten Ondersteuning helpt niet bij de detectie van voertuigen (betrouwbaarheid!) In conditie met VU-metertjes schakelt men vaker, maar dat levert niet meer betere prestatie op Plattegrond alleen is al goede ondersteuning voor beeldvorming

29 ’07 TNO: LABORATORIUM Mogelijkheden voor onderzoek
Oogbewegingsregistratie Registratie met druk op spatiebalk Wisselende betrouwbaarheden Wisselend aantal monitoren Voorlopige data:

30 AANBEVELINGEN: informatie
(Markante) locatie en structuur in presentatie Onderscheid tussen overzicht en detail (verschillende taken) Beeldconfiguraties bij voorspelbare situaties en stel ze regelmatig bij

31 AANBEVELINGEN: ondersteuning
Ondersteun waarneming en beeldvorming, geen besluitvorming Automatische ondersteuning voor specifieke locaties en incidenten Erken mate van onbetrouwbaarheid van automatische ondersteuning Houdt operators alert bij automatische ondersteuning (bv training) Let op visualisatie en presentatie van ondersteuning Effectief cameratoezicht is samenspel van mens en techniek

32 DISCUSSIE + STELLINGEN
Stelling 1: Cameratoezicht is bij uitstek geschikt voor opsporing en vervolging en niet zozeer voor preventie. Stelling 2: Evalueren is niet nodig. De werking van cameratoezicht staat buiten kijf. Stelling 3: Intelligent cameratoezicht heeft de toekomst.

33 Voor meer informatie kijk op www.regioplan.nl of www.tno.nl
TOT SLOT Voor meer informatie kijk op of


Download ppt "IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG?"

Verwante presentaties


Ads door Google