De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG? Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG? Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO)"— Transcript van de presentatie:

1 IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG? Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO)

2 2 OPZET WORKSHOP  Deel 1: stand van zaken  Deel 2: evalueren  Deel 3: ketenaanpak  Vragen en discussie

3 3 DEEL 1 Stand van zaken Regioplan

4 4 TOENAME CAMERATOEZICHT  Eén vijfde van de gemeenten  De helft plannen voor uitbreiding  14% van gemeenten heeft plannen voor uitbreiding

5 5 SPREIDING CAMERATOEZICHT

6 6 AANLEIDING  Overlast  Vandalisme  Diefstal  Vernieling

7 7 TOEPASSING  Locaties: druk bezochte openbare ruimten en bedrijventerreinen  Toezicht  Opsporing: vier vijfde van de gevallen

8 8 UITKIJKEN BEELDEN  Twee vijfde uitsluitend achteraf  Meeste gemeenten soms live (54%)  Klein aantal gemeenten altijd live (7%)

9 9 OPNAME BEELDEN  Driekwart gemeenten altijd  Kwart alleen specifieke momenten

10 10 ORGANISATIE  Samenwerking, vooral met politie  Initiatief bij gemeenten (twee derde)  Overleg binnen de driehoek (71%)

11 11 ONTWIKKELING  Steeds vaker  Steeds langer bewaard

12 12 DEEL 2 Evalueren Regioplan

13 13 BELANG VAN EVALUEREN  Privacy-inbreuk  Dure maatregel  Voortzetting cameratoezicht

14 14 DOELSTELLING CAMERATOEZICHT  Verhogen subjectieve veiligheid  Verhogen objectieve veiligheid  Bevorderen opsporing en vervolging

15 15 WIJZE VAN EVALUEREN  Gebruik verschillende informatiebronnen  Gebruik verschillende uitkomstmaten  Aard evaluatie  Validiteit evaluatie

16 16 UITKOMST EVALUATIES: OBJECTIEVE VEILIGHEID

17 17 UITKOMST EVALUATIES: SUBJECTIEVE VEILIGHEID  Onveiligheidsgevoelens  Bekendheid met cameratoezicht  Draagvlak

18 18 UITKOMST EVALUATIES: OPSPORING EN VERVOLGING  Beelden voor opsporing  Bewaartermijn  Confronteren verdachten met beelden

19 19 DEEL 3 Ketenaanpak TNO

20 20 KETENAANPAK optimale inzet van mogelijkheden mens en techniek in de centrale incident registratie filtering beeldverbetering presentatie verwerking besluitvorming uitvoering opvolging indicatoren centrale 2002 -2003Politie en Wetenschap: Cameratoezicht; de menselijke factor 2005Verkennend onderzoek TNO: Ketenaanpak CT - effect van ondersteuning 2006Gemeente Utrecht: Cameratoezicht en verbeterde beeldvorming 2007TNO-laboratorium: testomgeving voor cameratoezicht

21 21 ’02-’03 P&W CAMERATOEZICHT; menselijke factor Vraag  Time sharing of alles tonen  Hotspot monitor separaat Opzet  Geïinduceerde incidenten (deals)  Naïeve proefpersonen  Schakelen mogelijk Resultaten  Overall prestatie 77%  Alles tonen beter dan schakelen (76% vs 48%)  Verbetering prestatie bij separatie hotspot (92% vs 63%)  Risico op missen 2e incidenten aanzienlijk (in beste conditie 37%)

22 22 VERLOOP MENTALE BELASTING OPERATOR optimale werkbelasting tijd mentale werkbelasting onderbelasting piekbelasting incidentverloop risico op missen volgend incident

23 23 OPTIMALISATIE MENTALE BELASTING OPERATOR tijd monitoringtaak interessanter door neventaken of andere invulling taak overnemen taken door andere operator of organisatie mentale werkbelasting vroegtijdige oordeelsvorming door automatische ondersteuning incidentverloop

24 24 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN Intelligente video analyse – automatische ondersteuning 1.motion detection ('er beweegt iets') 2.motion analysis ('....van links naar rechts') 3.object detection/ tracking & tracing ('....en het betreft een persoon/ fiets/ vrachtwagen') 4.behaviour analysis ('....en het gedraagt zich....') Andere ontwikkelingen •Biometrie •Dynamisch, draadloos en mobiel cameratoezicht •Sensoren (geluid, warmte) huidige ‘state of the art’

25 25 2005 VO TNO: Ketenaanpak CT Vraag  Effect van automatische detectie-ondersteuning? Opzet  Gelabelde incidenten (fietsers, blokzitten, grote voertuigen)  Naïeve proefpersonen  Schakelen beperkt  Ondersteuning door uitslaande VU-metertjes bij incident  Oogbewegingsregistraties

26 26 EFFECT VAN ONDERSTEUNING •Voertuigen langer gefixeerd met ondersteuning •Blokzitverandering vaker opgemerkt (37% met vs 29% zonder <25sec) •Ondersteuning helpt niet bij detectie fietsers •Met ondersteuning relatief meer indicaties direct na event (<5s) (13% vs 8%) •Met ondersteuning relatief meer indicaties na meteruitslag (39% vs 15%) •Rond tijden waarop de meter uitslaat terwijl er geen event is (+/- 20s) is het aantal indicaties met ondersteuning een stuk hoger (20% vs 4%) Time (s) 050010001500200025003000 Activity Real events Indications (no support) Indications (support) Meter indication

27 27 ’06 UTRECHT: VERBETERDE BEELDVORMING Vraag •Hoe kan de operator zo effectief mogelijk ondersteund worden: plattegrond vs VU-metertjes? Opzet •Vredenburg-materiaal, alleen voertuigen •Ervaren operators als proefpersonen •Schakelen beperkt mogelijk •SA-vragen bij freezes

28 28 ’06 UTRECHT: BEELDVORMING Resultaten •Ondersteuning helpt niet bij de detectie van voertuigen (betrouwbaarheid!) •In conditie met VU-metertjes schakelt men vaker, maar dat levert niet meer betere prestatie op •Plattegrond alleen is al goede ondersteuning voor beeldvorming

29 29 ’07 TNO: LABORATORIUM Mogelijkheden voor onderzoek •Oogbewegingsregistratie •Registratie met druk op spatiebalk •Wisselende betrouwbaarheden •Wisselend aantal monitoren Voorlopige data:

30 30 AANBEVELINGEN: informatie  (Markante) locatie en structuur in presentatie  Onderscheid tussen overzicht en detail (verschillende taken)  Beeldconfiguraties bij voorspelbare situaties en stel ze regelmatig bij

31 31 AANBEVELINGEN: ondersteuning  Ondersteun waarneming en beeldvorming, geen besluitvorming  Automatische ondersteuning voor specifieke locaties en incidenten  Erken mate van onbetrouwbaarheid van automatische ondersteuning  Houdt operators alert bij automatische ondersteuning (bv training)  Let op visualisatie en presentatie van ondersteuning Effectief cameratoezicht is samenspel van mens en techniek

32 32 DISCUSSIE + STELLINGEN  Stelling 1: Cameratoezicht is bij uitstek geschikt voor opsporing en vervolging en niet zozeer voor preventie.  Stelling 2: Evalueren is niet nodig. De werking van cameratoezicht staat buiten kijf.  Stelling 3: Intelligent cameratoezicht heeft de toekomst.

33 33 TOT SLOT Voor meer informatie kijk op www.regioplan.nl of www.tno.nlwww.regioplan.nlwww.tno.nl


Download ppt "IS CAMERATOEZICHT WEL EFFECTIEF GENOEG? Jolanda Koffijberg (Regioplan), Saskia Dekkers (Regioplan) en Natasha Weitenberg (TNO)"

Verwante presentaties


Ads door Google