De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Belgisch gecentraliseerd blootstellingsregister en stralingspaspoort voor externe werkers Ronde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Belgisch gecentraliseerd blootstellingsregister en stralingspaspoort voor externe werkers Ronde."— Transcript van de presentatie:

1 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Belgisch gecentraliseerd blootstellingsregister en stralingspaspoort voor externe werkers Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29 mei 2009

2 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Reglementaire context •Europese Richtlijnen –EURATOM 96/29 : Basisnormen –EURATOM 90/641 : Externe werkers •België –KB 25/04/1997 (FOD WASO) –KB 20/07/2001 (FANC)

3 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Europese Richtlijn EURATOM 96/29 : Basisnormen •Algemene principes •Dosislimieten –Beroepshalve blootgestelde personen –Publiek –Leerlingen en studenten •Operationele bescherming van beroepshalve blootgestelden, leerlingen en studenten –Risico-evaluatie –Classificatie van werkplaatsen –Classificatie van werkers –Controle en monitoring –Medisch toezicht

4 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Europese Richtlijn EURATOM 90/641 : Externe werkers •Verplichtingen bevoegde instanties –Externe werkers gelijkwaardig beschermd als interne –In afwachting van systeem op Europees niveau •Gecentraliseerd nationaal netwerk OF •Individueel document aan elke externe werker •Externe werkers over de grens : individueel document •Verplichtingen externe ondernemingen : algemeen toezicht –Algemene beginselen en dosisbeperkingen –Informatie en opleiding –Waarborgen bepaling van blootstelling en medische controle –Vergewissen bijhouden radiologische gegevens in register/indiv document •Verplichtingen exploitanten : praktische aspecten –Controleren of werker medisch geschikt is –Specifieke opleiding werkplaats –Vergewissen persoonlijke beschermingsmiddelen –Monitoring van de individuele blootstelling + evt. operationele dosimetrische controle

5 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Bevoegdheden •FANC –Bescherming van de werknemers tegen de gevaren van ioniserende stralingen (I.S.) –Fysische controle –Dosimetrisch toezicht –Medisch toezicht I.S. : erkende geneesheer •FOD WASO –Welzijn op het werk, medisch toezicht algemeen

6 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Verloop van het project •Behoeftenanalyse •Internationale benchmarking –Centraal dosisregister •Meeste landen : centrale databank (FR : SISERI, NL : NDRIS) •Relatief oude systemen, meeste niet web-based –Stralingspaspoort •Weinig landen hebben een elektronisch paspoort •Uiteenlopende systemen : boekje, inlegbladen, eenmalige documenten •Ontwikkeling van eigen systeem •Wetsontwerp voor bevoegdheidsoverdracht •Uitvoeringsbesluit interfaces met buitenland aankoop bestaand systeem ?

7 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Doelstelling : De radiologische bescherming van zowel vaste als externe werkers garanderen op een efficiënte wijze  Toezicht : respecteren van de dosislimieten  Optimalisatie : ALARA  Statistieken  Epidemiologie Blootstellingsregister en stralingspaspoort

8 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 •Inhoud -categorie A + categorie B werkers -Ook andere groepen dan beroepshalve blootgestelden : NORM, civiele bescherming,… -Gegevens : •Meer types dosissen •Types activiteiten/bronnen •Input -Gegevens zoveel mogelijk van de “authentieke bronnen” -“Administratieve vereenvoudiging” •Output -Naast FANC en FOD WASO ook andere gebruikers: •Exploitanten, werkgevers •Diensten fysische controle •Dosimetrische diensten •Arbeidsgeneesheren •Individuele werker (“mijn dossier”) -Toegang : web-based -Overzichten, statistieken, queries,… •Stralingspaspoort -Fail-proof voor werknemers die bij meerdere exploitanten werken •Operationele dosimetrie opnemen -Integratie in blootstellingsregister, online beheer Vertrekpunten

9 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 1.Blootstellingsregister  Beroepshalve blootgestelde personen  Leerlingen, studenten en stagiairs  NORM “aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen” 2.Stralingspaspoort  Externe werkers  Binnen België : electronisch stralingspaspoort  Grensoverschrijdend : aangevuld door papieren stralingspaspoort Blootstellingsregister en stralingspaspoort

10 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Blootstellingsregister : inhoud Werker Nationaal nr (RR) Naam Geboortedatum en -plaats Geslacht Adres Nationaliteit Taal Dosislimieten Werkgever KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten medisch toezicht Dosistype … H p (10) gemeten lichaamsdosis H p (0.07) extremiteitendosis E 50 interne dosis E berekend … Blootstellingsfile werker werkgever exploitant Dosis periode dosistype dosis validatie wijziging Medisch toezicht datum medische geschiktheid validatie Vorming basisvorming specifieke vorming Exploitant KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten fysische controle dosimetrische dienst Werksituatie Werker Werkgever Periode Arbeidsstatuut (intern/extern) Werkregime Activiteit (ISCO)+percentage

11 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Blootstellingsregister : input Betrokken stakeholdersAndere gegevensbronnen FOD WASO Rijksregister Werkgevers KBO Diensten fysische controle KSZ Dosimetrische diensten Arbeidsgeneesheren Werkers

12 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Basisgegevens Werker Nationaal nr (RR) Naam Geboortedatum en -plaats Geslacht Adres Nationaliteit Taal Dosislimieten Werkgever KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten medisch toezicht Exploitant KBO/BCE nr Naam Juridisch statuut Adres Activiteit (NACEBEL 2008) Verantwoordelijke Contactpersonen Controlediensten fysische controle dosimetrische dienst Werksituatie Werker Werkgever Periode Arbeidsstatuut (intern/extern) Werkregime Activiteit (ISCO)+percentage Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) Rijksregister der Natuurlijke Personen (RRNP) Kruispuntbank SZ (DIMONA)

13 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Dosisgegevens (1)

14 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Dosisgegevens (2)

15 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Dosistypes •H p (10) gemeten foton/elektron •H p (10) berekend •H boven en H onder •H p (10) neutronen Officiële dosis •E 50 Tussentijdse dosis •E berekend Ongevalsdosis •H p (0,07) huid Speciale dosis •H p (0,07) extremiteiten •H p (3) ooglens

16 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Blootstellingsregister : output •Types gebruikers –Exploitant –Externe onderneming –Dienst fysische controle –Arbeidsgeneesheer –Stralingswerker –Erkende dosimetrische dienst –Bevoegde overheden (FANC/FOD WASO) •Toegang ? –e-ID –Federaal token •Rechtstreekse toegang via e-ID –Bevoegde overheden (FANC/FOD WASO) –Exploitant : gemandateerde persoon zoals geregistreerd in KBO –Externe onderneming : gemandateerde persoon zoals geregistreerd in KBO –Stralingswerker •Toegang door mandaat –Individuele personeelsleden van bovenstaande –Dienst fysische controle krijgt mandaat van de exploitant –Erkende dosimetrische dienst krijgt mandaat van de exploitant –Arbeidsgeneesheer krijgt mandaat van de werkgever (exploitant of externe onderneming)

17 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Wie ziet wat ?

18 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009

19 eHealth •Wat ? –Electronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg –Gegarandeerde informatieveiligheid en bescherming van de privacy –Volledig web-based en ontsloten voor alle stakeholders, zelfs individuele werkers •Doelstellingen –Optimaliseren van kwaliteit en continuïteit van gezondheidszorgaanbod –Optimaliseren van de patiëntveiligheid –Administratieve vereenvoudiging voor alle actoren in de gezondheidszorg –Ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid

20 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 eHealth

21 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 eHealth Identificatie & Authentificatie •Burgers –Eigenaar : Fedict –Identificatie: login + paswoord + token –Veiligheidsniveau : 2 •e-ID –Identificatie: certificaat + pin code –Veiligheidsniveau : 3

22 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009

23  Voor 1 werker  Dosissen van 1 werker  Overschrijdingen van een dosislimiet (wettelijke of operationele)  Professionele historiek tussen 2 data  Stralingspaspoort voor externe werkers  Voor een groep van werkers  Alle werkers van een werkgever  Jaarlijkse dosissen voor een groep werkers  Dosisdetails voor een groep werkers voor een jaar  Ontbrekende doses in een periode  Wijzigingen uitgevoerd in een periode  Validaties uitgevoerd in een periode  Niet-gevalideerde dosissen in een periode  Statistieken  Werkers geselecteerd volgens bepaalde criteria  Dosisstatistieken (min, max, gemiddelde) voor een groep werkers Query’s en statistieken

24 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Stralingspaspoort externe werkers •Inhoud –Dosisgegevens •Tussentijdse dosis als aanvulling van laatst gekende officiële dosis –Medisch toezicht : •Datum van onderzoek •Type onderzoek •Resultaat : geschikt, niet geschikt, geschikt met beperkingen •Datum volgende onderzoek –Informatie en vorming : •Datum informatie/vorming •Verantwoordelijke •Electronisch systeem : –geïntegreerd in het blootstellingsregister –consulteerbaar door exploitant na mandaat door externe onderneming •Papieren systeem : –externe werkers die opdrachten uitvoeren bij buitenlandse exploitanten –stralingspaspoort wordt uitgeprint door de externe onderneming •blootstellingsregister : “ tussentijdse dosissen verwacht” –Na opdracht : buitenlandse exploitant vult tussentijdse dosissen aan in papieren stralingspaspoort –Bij terugkeer in België : externe onderneming geeft tussentijdse dosissen in in blootstellingsregister

25 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Naar een gecentraliseerde databank in Europa ? Cfr. EURDEP systeem (EUropean Radiological Data Exchange Platform) voor omgevings- monitoring MAAR - wie ? - financieel ? - beheer ? - …

26 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 1.Overeenkomsten en verschillen tussen de Europese landen in kaart brengen 2.De bestaande systemen vergelijken met de richtlijn 90/641/Euratom 3.Moeilijkheden identificeren in nationale regelgeving om de gevraagde informatie te bekomen 4.“Good practice” richtlijnen opstellen 5.Terminologie harmoniseren 6.De vereisten qua inhoud van het stralingspaspoort harmoniseren •Eén enkel formaat van document voor externe werkers over de grenzen heen : nuttig maar optioneel •Lijst van verplichte velden (gebaseerd op bijlage I van de Europese Richtlijn, incl. richtlijnen wat ermee bedoeld wordt), andere gegevens optioneel 7.Richtlijnen uitwerken m.b.t. de plaats waar de data moeten bewaard worden 8.Niet-EU Europese of wereldwijde “buur”landen 9.Stapsgewijze aanpak om kost & benefit af te wegen voor het harmoniseren van stralingspaspoort 10.Een protocol uitwerken voor de uitwisseling van informatie tussen de landen •conventies •gecentraliseerd systeem Europese HERCA werkgroep Externe werkers en stralingspaspoort

27 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Uw input/feedback gevraagd •Inhoud + door te geven gegevens •Workflows •Toegangs-en consultatierechten •ISCO codes http://www.statbel.fgov.be/downloads/isco.pdf http://www.statbel.fgov.be/downloads/isco.pdf –NIS codes : http://www.statbel.fgov.be/downloads/prof_nl.xls http://www.statbel.fgov.be/downloads/prof_nl.xls •Gewenste functionaliteiten •Naam voor het blootstellingsregister (vb. acronym) •Andere…

28 Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Timing •1/07/2009 : –Uw input •1/09/2009 : –Verwerken van uw input in draft regelgeving en draft systeem •1/10/2009 : –ICT luik testen met één dienst fysische controle/dosimetriedienst •1/01/2010 : –ICT luik operationeel voor alle diensten fysische controle/dosimetriediensten •1/02/2010 : –Regelgeving start officiële adviesprocedure •Najaar 2010 : –Publicatie regelgeving B.S. •1/01/2011 : –alles volledig operationeel


Download ppt "Ronde Tafel Medisch en Dosimetrisch Toezicht 29/05/2009 Belgisch gecentraliseerd blootstellingsregister en stralingspaspoort voor externe werkers Ronde."

Verwante presentaties


Ads door Google