De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24/06/2009 Platform Leefmilieu1 Gezondheid en Leefmilieu Departement Gezondheid en Leefmilieu Dienst Bescherming van de Gezondheid, Dosimetrie en Medische.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24/06/2009 Platform Leefmilieu1 Gezondheid en Leefmilieu Departement Gezondheid en Leefmilieu Dienst Bescherming van de Gezondheid, Dosimetrie en Medische."— Transcript van de presentatie:

1 24/06/2009 Platform Leefmilieu1 Gezondheid en Leefmilieu Departement Gezondheid en Leefmilieu Dienst Bescherming van de Gezondheid, Dosimetrie en Medische Fysica (GLMED) Dienst Medische Inrichtingen (GLMI)

2 24/06/2009 Platform Leefmilieu2 •Opdracht : “Toezien op, evalueren van en bijdragen tot het beheer van de risico’s voor de gezondheid en het leefmilieu die voortvloeien uit blootstelling aan ioniserende straling in normale en uitzonderlijke omstandigheden.” Departement Gezondheid en Leefmilieu

3 24/06/2009 Platform Leefmilieu3 •Prioriteit geven aan de bescherming van de bevolking (incl. patiënten), werkers en het leefmilieu; •Doorgedreven analyse van de risico’s •Pro-actief zijn en initiatief nemen, zowel op het nationale als het internationale niveau; •Promoten van de “safety culture” en van de ALARA cultuur. •Ontwikkelen van een dialoog met de “stakeholders” en doelgroepen en het tot stand brengen van een netwerk; •Efficiëntie en doeltreffendheid bevorderen, samen met administratieve vereenvoudiging; •Deelnemen aan de realisatie van de “veille sanitaire” Departement Gezondheid en Leefmilieu : strategische lijnen

4 24/06/2009 Platform Leefmilieu4 •Werking gebaseerd op thema’s : –themagroepen met multidisciplinaire en complementaire samenstelling •1 individu kan deel uitmaken van meerdere themagroepen –Een thema overspant heel het bereik van “vigilantie” tot “actie” •Vigilantie : opvolging evoluties op internationaal niveau •Assessment : overleg met stakeholders, feedback van terrein •Strategie •Beleid : regelgeving, procedures,… •Praktische acties : vergunningen, inspecties, audits, informatie, vorming, aanbevelingen,… Departement Gezondheid en Leefmilieu : “filosofie”

5 24/06/2009 Platform Leefmilieu5 GLMED en GLMI : thema’s Medische toepassingenRadiofarmacie Medisch en dosimetrisch toezicht Health risk assessment patiënten werknemers bevolking

6 24/06/2009 Platform Leefmilieu6 -vergunning -algemene stralingsbescherming Medische inrichting - gebruikers - helpers - justificatie en optimalisatie (good medical practices + medische stralingsfysica) Medische toepassing - EG-markering - inontvangstname door erkend deskundige medische stralingsfysica erkend deskundige medische stralingsfysicaToestel Medische toepassingen radiologie nucleaire geneeskunde radiotherapie

7 24/06/2009 Platform Leefmilieu7 Voorbeelden van gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde (diagnose) : Ioniserende straling Niet- ioniserende straling radiografie CTBMD Echografie : geluidsgolven  elektromagnetische straling NG(SPECT) MRI Infrarood Angiografie

8 24/06/2009 Platform Leefmilieu8 Voorbeelden van gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde (therapie) : Ioniserende straling : HyperthermiaLasertechnieken Radiotherapie lichttherapie Niet- ioniserende straling Brachytherapie Stereotaxie (neurochirurgie)

9 24/06/2009 Platform Leefmilieu9 Inrichting •Oprichtings- en exploitatievergunning (klasse II/III) –verleend door FANC (meestal 15 jaar) –Aanvraag : alle relevante info voor bescherming personeel + publiek –Stopzetting •Fysische controle –stralingsbeschermingsmaatregelen voor personeel + publiek (afbakening zones, signalisatie, dosimetrie,…), voorbereiding transport, ontvangst nieuwe installaties, … –Vrijgave •Medische controle –door erkend geneesheer –op beroepshalve blootgestelde personen •Afvalbeheer

10 24/06/2009 Platform Leefmilieu10 Toestellen voor medische toepassingen •Op de markt brengen –EG-markering medisch hulpmiddel (FAGG) •Inontvangstname –Vóór ingebruikname –door erkend deskundige medische stralingsfysica

11 24/06/2009 Platform Leefmilieu11 Medische (be)handeling •Gebruiker –Gebruikersvergunning : verleend door FANC, evt. na advies Medische Jury, op basis van opleiding (geldigheidsduur 10 jaar) •Röntgenstraling (tandartsen, radiologen, connexisten, dierenartsen, DEXA) •Radiotherapie, nucleaire geneeskunde en klinische biologie –Justificatie + optimalisatie : good medical practices •Helper –Basisopleiding stralingsbescherming : 50 u (≥ 10u praktijk) •Medische stralingsfysica –Opleiding medische stralingsfysica : 600u + 1 jaar stage –Erkenning door FANC (radiotherapie, radiologie, nucleaire geneeskunde) –Optimalisatie (toesteldosimetrie, kwaliteitsbeheersing,…) –Bijstand aan medisch team (patiëntgebonden dosimetrie, kwaliteitsborging, keuze toestellen, …) •Good medical practices (GMP) –Controle en inspectie (reactief – proactief) •Campagne dierenartsen •Campagne tandartsen –Uitbouw TQM in de medische sector : klinische audits –Patiëntendosimetrie •Projecten : –beleidsvoorbereidend onderzoek (CT-pediatrie, neonatologie, triggerniveaus, …) –Ondersteuning van de sector (DAP-E conversie, dosimetrie-audits,…)

12 24/06/2009 Platform Leefmilieu12 •Vergunningen –in vivo produkten (nucleaire geneeskunde) –in vitro produkten (klinische biologie) –klinische studies (nucleaire geneeskunde, radiofarmacie) •Erkenningen radiofarmaceuten •Controle en inspectie •Uitwerking regelgeving Radiofarmacie

13 24/06/2009 Platform Leefmilieu13 •Erkenning van arbeidsgeneesheren, dosimetrische diensten en types van dosimeters •Inwendige dosimetrie •Biologische dosimetrie •Laboratorium voor Standaarddosimetrie •Europese werkgroep stralingspaspoort externe werkers •Controle en inspectie •Regelgeving : artikel 30, artikel 75 •Projecten : –Blootstellingsregister en stralingspaspoort –Extremiteiten- en lensdosissen in interventionele radiologie en cardiologie Medisch en dosimetrisch toezicht

14 24/06/2009 Platform Leefmilieu14 •Pro-actieve en reactieve health risk assessment - epidemiologie •Medische/dosimetrische ondersteuning noodplan •Europese werkgroep justificatie •Europese werkgroep stakeholder involvement •Doorstraling van voedingsmiddelen •Projecten : •Treatment initiative after radiological accident (TIARA) •Medewerking aan de informatiecampagne bij verspreiding jodiumtabletten •Radioactieve stoffelijke overschotten (RASO) •Bevolkingsdosis Health risk assessment

15 24/06/2009 Platform Leefmilieu15 •Reeds bestaande samenwerking met parket/politie –Gerechtelijke onderzoeken na incidenten •vb. radiotherapie UZ Gent (n.a.v. incident in 2007) •Toekomstige/mogelijke samenwerking –Inbreuken op de reglementering •Ontbreken van de nodige vergunningen •Lozingen Samenwerking ?


Download ppt "24/06/2009 Platform Leefmilieu1 Gezondheid en Leefmilieu Departement Gezondheid en Leefmilieu Dienst Bescherming van de Gezondheid, Dosimetrie en Medische."

Verwante presentaties


Ads door Google