De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken Guy Marchal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken Guy Marchal."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken Guy Marchal

2 Strategische werkgroep uitgangspunt
De laatste jaren is de stralenbelasting van de bevolking ten gevolge van diagnostische onderzoeken in België dramatisch gestegen. Hiermee behoort ons land aan de wereldtop.

3 Algemene doelstellingen
Het eerste doel van de werkgroep is dan ook om deze groei om te buigen en zodoende terug aan te sluiten bij de stralingsniveaus van de omliggende landen. Het tweede doel van de werkgroep is het bereiken van een kwalitatieve verbetering van de diagnostische onderzoeken. Zuivere besparingen mogen dan ook niet het doel zijn. Het bespaarde geld zal immers nodig zijn om de kwaliteit van de medische beeldvorming op peil te houden. Door de snelle technologische evolutie van de diagnostische apparatuur is het belangrijk om bij te blijven en de trein niet te missen. Naast een kwaliteitsverbetering brengt moderne apparatuur ook een potentiële dosisreductie met zich mee.

4 Aanpak Om op een efficiënte wijze actie te ondernemen is een goede langetermijnstrategie nodig, deze strategie wordt bepaald door de strategische werkgroep. In de strategische werkgroep worden verantwoordelijken uit de verschillende partijen betrokken. De strategische werkgroep bespreekt mogelijke knelpunten die een efficiënte implementatie van de maatregelen in de weg staan en formuleert voorstellen om deze knelpunten weg te werken. De strategische werkgroep delegeert taken aan drie subwerkgroepen. De kern van deze drie subwerkgroepen bestaat uit de leden van de strategische werkgroep.

5 Werkgroep guidelines Deze werkgroep heeft als taak richtlijnen te formuleren betreffende het diagnostisch gebruik van ioniserende straling. Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van: het FANC, Consilium Radiologicum, Nucleaire geneeskunde, connexisten, Domus Medica (en de Waalse tegenhanger) en de Belgische vereniging ziekenhuis fysici. De huidige leden van deze groep zijn: Guy Marchal (voorzitter), Van Bladel Lodewijk, Wim Janssens, Aldo Perissino en Nils Reynders-Frederix

6 Stand van zaken Uitgangspunt: Bestaande Franse guidelines (2005)
Vraag naar actualisatie (2010) door Secties KBVR Wetenschappelijke vereniging Nucleaire geneeskunde Verschillen in nederlandstalige en franstalige versies : correlatie oefening , vertaling waar nodig en finale redactie Niet zeker of de richtlijnen nucleaire geneeskunde en de richtlijnen radiologie in het finale document op elkaar kunnen worden afgestemd “Guidelines” veranderen in “informatie en hulp voor het optimaal gebruik van de nieuwe beeldvormende technieken” ?

7 Stand van zaken Voorstel voor nieuw verplicht en uniform voorschrijf formulier ? Omvat Demografische patienten data Klinische inlichtingen Verwachte Informatie (nodig voor therapeutische keuze) Gesuggereerd onderzoek Gegevens over aanvrager Te verwachten stralenbelasting?

8 Stand van zaken Voorstel voor nieuw verplicht en uniform voorschrijf formulier ? Verwacht van radioloog Uitgevoerd of gewijzigd onderzoek? Argumentatie bij wijziging Registratie nummer van gebruikt toestel Gegevens van radioloog

9 Werkgroep sensibilisatie
Het doel van deze werkgroep is het sensibiliseren van zowel de uitvoerders en de voorschrijvers van diagnostische onderzoeken als de bevolking. Deze sensibilisatie moet leiden tot een reductie in ontvangen stralingsdosis door diagnostische toepassingen voor de bevolking. Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van: het RIZIV, Consilium Radiologicum, Nucleaire geneeskunde, FANC, Hoge Gezondheidsraad, connexisten, voorschrijvers en de mutualiteiten. De huidige leden van deze groep zijn: Wim Janssens (voorzitter), Aldo Perissino (voorzitter), Hilde Engels, Jan Eyckmans en Nils Reynders-Frederix.

10 Stand van zaken Sensibilisering van het publiek en de patiënten
Informatie, per specialisme over het belang van de blootstelling aan ioniserende straling in hun zorgregio De graad van blootstelling per inwoner, uitgesplitst per geografische eenheid ; Het relatieve aandeel van elk specialisme dat bij die blootstelling voor het voorschrift verantwoordelijk is; De onderzoeken die per specialisme het meest aan die irradiatie bijdragen Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen Relevante individuele informatie van elke gezondheidszorgwerker, gebaseerd op zijn praktijk Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming

11 Stand van zaken Sensibilisering van het publiek en de patiënten
Informatie, per specialisme (samenlopend met 1), over het belang van de blootstelling aan ioniserende straling in hun zorgregio integratie in de beheersoftware van de medische dossiers (2010 ) didactische brochure  (2011) faculteiten, hoge scholen medische technologie Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen Relevante individuele informatie van elke gezondheidszorgwerker, gebaseerd op zijn praktijk Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming

12 Stand van zaken Sensibilisering van het publiek en de patiënten
Informatie, per specialisme (samenlopend met 1), over het belang van de blootstelling aan ioniserende straling in hun zorgregio Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen Relevante individuele informatie van elke gezondheidszorgwerker, gebaseerd op zijn praktijk het voorzorgsprincipe de overbodige onderzoeken het onnodig voorschrijven het ongepast voorschrijven  Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming

13 Stand van zaken Sensibilisering van het publiek en de patiënten
Informatie, per specialisme (samenlopend met 1), over het belang van de blootstelling aan ioniserende straling in hun zorgregio Grote publiciteit omtrent geactualiseerde aanbevelingen Relevante individuele informatie van elke gezondheidszorgwerker, gebaseerd op zijn praktijk Een aanpassing van de procedures voor ten laste neming gestandaardiseerd aanvraag formulier De zorgverleners zullen de resultaten (elektronisch) moeten meedelen aan de voorschrijver De beheersoftware van het dossier zal de gecumuleerde dosissen die de patiënt krijgt, moeten kunnen berekenen (2010 ). De zorgverleners zullen de voorschriften kunnen wijzigen in functie van de geldende aanbevelingen (2010).

14 Werkgroep accreditatie en optimalisatie
Deze werkgroep zal trachten incentives te formuleren om de ziekenhuizen aan te zetten aan dosisreductie te doen. Deze incentives zijn nodig om de guidelines te ondersteunen en de strategische doelen te doen slagen. Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van: FOD volksgezondheid, de mutualiteiten, FANC, RIZIV, medische fysica en Consilium Radiologicum. De huidige leden van deze groep zijn: Guy Marchal (voorzitter), Aldo Perisinno, Greet Haelterman, An Fremout, Pascal Meeus en Nils Reynders-Frederix

15 Stand van zaken Optimalisatie zowel door betere techniek als door opleiding en optimaal gebruik samenwerking tussen FANC, medische fysici, opleiders en uitvoerders via werkgroepen, ronde tafels, etc.. Accreditatie COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY PRACTICES (IAEA)

16 Voorgesteld werkinstrument
COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY PRACTICES: A TOOL FOR QUALITYIMPROVEMENT QUALITY ASSURANCE AUDIT FOR DIAGNOSTIC RADIOLOGY IMPROVEMENTAND LEARNING (QUAADRIL) INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 2010

17 COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY PRACTICES
Lijvig document dat vier grote luiken bevat: QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES AND INFRASTRUCTURE PATIENT RELATED PROCEDURES TECHNICAL PROCEDURES EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH PROGRAMMES

18 COMPREHENSIVE CLINICAL AUDITS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY PRACTICES
Lijvig document dat drie grote luiken bevat: QUALITY MANAGEMENT PROCEDURES AND INFRASTRUCTURE PATIENT RELATED PROCEDURES TECHNICAL PROCEDURES EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH PROGRAMMES Bedoeling het reduceren van dit audit boek tot een voor België, klinisch relevant accrediteringsinstrument

19 Financiële besprekingen
Tussen RIZIV, mutualiteiten, Consilium…. Alternatief voor bestaande financiering met uitbreiding van forfaitair deel. Co-responsabilisering van voorschrijver? Extra financiering van kwaliteit ….

20 Conclusie Er bestaat van uit de overheid een duidelijke wil om het aantal nutteloze beeldvormende onderzoeken te reduceren Er is een positieve evolutie in de verhouding tussen FANC ,uitvoerders en Medische Fysica met aandacht voor een meer klinisch relevante aanpak De te vermijden valkuil is: te veel aandacht voor administratie en te weinig tijd voor de patient !


Download ppt "Stand van zaken Guy Marchal."

Verwante presentaties


Ads door Google