De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service Oriented Architectures Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen… Zoetermeer, 17-11-2005 Erwin Oord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service Oriented Architectures Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen… Zoetermeer, 17-11-2005 Erwin Oord"— Transcript van de presentatie:

1 Service Oriented Architectures Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen… Zoetermeer, 17-11-2005 Erwin Oord erwin.oord@vka.nl

2 2 Agenda – Service Oriented Architectures  Wat is de essentie van service-oriëntatie ?  Wat zijn de voordelen ?  Top/down of toch maar bottom/up ?  Hoe bouw je een businesscase voor SOA’s ?  Zijn er valkuilen of zwakke plekken in het concept ?  Wat kan VKA voor haar cliënten doen ?

3 3 Een service is een autonome component die business- relevante, vast gedefinieerde diensten verleent  Autonoom, dus geen afhankelijkheden van externe processen of systemen  Verleent diensten met een duidelijke betekenis in het business-domein  Benaderbaar van buitenaf via vooraf gedefinieerde koppelvlakken  Interfacing met de omgeving is transactioneel van aard Communicatie via vaste koppelvlakken Autonome functie met relevantie in businessdomein Interfacing is transactioneel van aard

4 4 Als die componenten gaan interacteren via services, dan ontstaat een zuivere service oriented architecture  In de nieuwe opzet zijn de processen nog slechts flexibele interactiepatronen tussen autonome businesscomponenten  Tot nog toe waren ‘vastgeroeste’ bedrijfsprocessen leidend in de organisatie van een onderneming… Component t.b.v. GBA-acties Proces 3 Proces 2 Proces 1 samenhangende processtappen, bv. GBA-controles Proces 3 Proces 2 Proces 1

5 5 Zo’n service oriented architecture biedt verscheidene voordelen ten opzichte van traditionele architecturen Vergroot flexibiliteit Verkort time-to- market Bespaart kosten Vergemakkelijkt uitbesteding of SSC

6 6 Service-oriëntatie gaat vanaf INK-ontwikkelingsniveau 3 waarde opleveren voor een organisatie Activiteit- gebaseerd Proces- gebaseerd Systeem- gebaseerd Keten- gebaseerd Transformatie- gebaseerd Ontwikkelingsfase (volgens INK) Waarde van service-oriëntatie

7 7  Open model Binnen een SOA zijn er twee modellen om service- vrager en service-aanbieder bij elkaar te brengen  ESB-model Registreren Service Zoeken V TA Service- aanbieder Servicevrager ‘Telefoonboek’ V1V2V3V4V5 A1A2A3 Enterprise Service Bus Service-aanbieders Servicevragers

8 8 Service-oriëntatie grijpt in op alle drie de lagen van ons architectuurmodel (business/informatie/technologie)  Een businesscomponent kan alleen autonoom zijn als die autonomie ook in de onderliggende lagen gewaarborgd is Businesslaag Informatielaag Technologielaag

9 9 Een top/down-aanpak ligt dan voor de hand, maar ook een bottom/up-aanpak heeft aantrekkelijke kanten  Bottom/up-aanpak: –Doorgaans gedreven vanuit de ICT-afdeling –Implementeren technologie-services relatief eenvoudig –Afbakening domeinen in ICT veelal scherper te definiëren –Biedt mogelijkheden op kortere termijn –Quick-wins –Lagere complexiteit door niet betrekken business-issues  Top/down-aanpak: –Is direct gerelateerd aan businessstrategie •Onderkennen kernactiviteiten (= kerncomponenten) •Faciliteert uitbesteding of concentratie op businessniveau –Is gebaat bij een lange-termijnvisie en –aanpak •Aanzienlijke investeringen •‘De cost gaet voor de baet uyt’

10 10 Vanwege de lange looptijd en aanzienlijke investering is een gedegen kosten-/batenanalyse essentieel  Baten en kosten (initieel en toekomstig) van de SOA moeten opwegen tegen baten en kosten van ‘niets doen’  Scenario met SOA: –Initiële investering in SOA –Verwachte kosten ontwikkelen services –Verwachte baten van service- oriëntatie  Scenario zonder SOA: –Verwachte kosten ontwikkelen traditioneel –Verwachte baten traditioneel Initiële investering in SOA Toekom- stige kosten met SOA Toekomstige baten met SOA Toekomstige baten zonder SOA Toekom- stige kosten zonder SOA

11 11 Bij het scenario met SOA vallen initiële en toekomstige kosten en baten in een beperkt aantal groepen  Initiële kosten –Investering in infrastructuur –Investering in ombouwen bestaande systemen –Creëren van servicedelivery- organisaties incl. opleiding –Communicatie en verwachtingsmanagement  Initiële baten –Zijn er niet !  Toekomstige kosten –Meerkosten van ontwikkelen van nieuwe services bij systemen –Exploitatiekosten infrastructuur en generieke voorzieningen  Toekomstige baten –Besparingen op beheer door consolidatie bestaande systemen –Besparingen op ontwikkeling door hergebruik en samenwerk –Competitief voordeel door lagere time-to-market

12 12 Bij het bouwen van een SOA-businesscase is het goed te focussen op de belangrijkste invloedsfactoren  Business-factoren –Veranderlijkheid van processen –Standaardisatie in activiteiten –Verdeling verantwoordelijk- heden in de organisatie  Invloed van deze factoren moet onderzocht worden, en kan zowel negatief als positief uitvallen !  Informatie-factoren –Gemeenschappelijkheid info –Belang beveiliging informatie –Gedistribueerde verwerking van gegevens  Technologie-factoren –Structuur van de bestaande systemen (monolithisme) –Toegankelijkheid van de bestaande systemen (API)

13 13 Service-oriëntatie is een stap vooruit maar is zeker geen heilige graal (of konijn uit de hoge hoed)  Issues die implementatie kunnen bemoeilijken, ook bij een positieve businesscase: –Onbalans tussen initiële kosten en toekomstige baten –Aanpassingen nodig in bedrijfsprocessen (aansturing services) –Aanpassingen nodig in organisatie (anders beleggen verantwoordelijkheden) –Technische onmogelijkheden in bestaande systemen

14 14 VKA kan op meerdere manieren haar cliënten helpen bij vragen t.a.v. SOA-besluitvorming en -implementatie Haalbaarheid s-onderzoek Audit / Contra- expertise Begeleiden implementati e Keuze tooling en standaarden Leverancier- selectie Opstellen businesscase Ontwerpen architectuur Awareness- workshops

15 15 Einde.  Meer weten over dit onderwerp?  Lees ons artikel “Een SOA verdient een businesscase” in het novembernummer van INFORMATIE, of op http://www.vka.nlhttp://www.vka.nl  Of neem contact op met –Erwin Oord (erwin.oord@vka.nl)erwin.oord@vka.nl –Erik van Ginneken (erik.van.ginneken@vka.nl)erik.van.ginneken@vka.nl


Download ppt "Service Oriented Architectures Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen… Zoetermeer, 17-11-2005 Erwin Oord"

Verwante presentaties


Ads door Google