De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20121.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20121."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20121

2 Presentatie Sra. drs. Lorna Steve Bennett Manager operations SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20122

3 Uitgangspunten  Het Ministerie van GMN geeft op basis van diverse onderzoeken en exercities aan dat een versnippering van preventieprojecten vanwege de overheid niet doelmatig is en dat er een preventiecentrum moet komen van waaruit alle preventieprojecten worden gecoördineerd;  Het integrale beleidsplan van het ministerie van GMN genaamd “Kurpa i Mente, man den man” 2011-2015 wordt centraal gesteld; SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20123

4  Dit beleidsplan heeft als uitgangspunt een viertal prioritaire aandachtsgebieden die reeds van overheidswege waren geïdentificeerd. Deze zijn o.a.: 1. Leefstijl op het gebied van voeding en beweging; 2. Vergrijzing; 3. Geestelijke gezondheidszorg; 4. Sexueel Overdraagbare Aandoening-preventie. Uitgangspunten SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20124

5  De SBZV wordt begin 2012 aangewezen om deze beleidsbeslissing in zijn totaliteit uit te voeren, mede vanwege de ervaring met preventieprogramma’s en een voorhanden zijnde startbudget;  De uiteindelijke uitgaven worden gedekt door preventie begrotingsgelden van andere diensten (GGD) vanuit de sector GMN die overgeheveld worden naar de SBZV. Een toezegging van de Minister GMN. Uitgangspunten SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20125

6  SBZV start in maart 2012 met de indienstneming van negen preventie medewerkers aangedragen en overgeheveld door het ministerie van GMN;  SBZV dient diverse projecten die al gestart waren bij GMN over te nemen en te financieren.(overzicht volgt);  In samenwerking met een consultant is een inventarisatie gemaakt van alle preventieprojecten om te komen tot een richtingbepaling; Huidige stand van zaken SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20126

7 Huidige stand van zaken  Een conclusie die uit de inventarisatie kon worden getrokken is dat de meeste preventieprojecten zich in het traject van het SEI-programma bevinden.  In 2013 moeten deze worden overgenomen in het kader van de continuïteit.  SBZV gaat zich dientengevolge eerst richten op de programma’s c.q. projecten in het beschreven rapport “Preventieprojecten BZV/SVB” d.d. oktober 2011. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20127

8 Huidige stand van zaken  In dit kader is een projectvoorstel “Gezond oud worden” ad Ang. 96.374 gericht op 4 groepen in 4 verschillende wijken bij de directie ingediend voor goedkeuring, maar is vooralsnog aangehouden.  De afdeling preventie van de SBZV zorgt voor de wekelijkse radioprogramma’s gericht op preventie bij radio Krioyo met onderwerpen gerelateerd aan de vier geprioriteerde aandachtsgebieden te weten: SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20128

9 Knelpunt  Het begrotingstekort welke U in bijgaand overzicht wordt aangeboden heeft een stagnatie van de uitbouw van de SBZV tot een preventiecentrum tot gevolg. Het overzicht spreekt voor zich. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20129

10 EXPLOITATIEBEGROTING VOOR HET JAAR 2012 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201210

11  Indien er niet in de suppletoire begroting wordt voorzien, kan de SBZV niet uitgroeien tot het preventie centrum van Curaçao ten behoeve van de inwoners van Curaçao en kan zij niet de doelstellingen van de regering op het gebied van preventie realiseren.  Door middel van de suppletie kan specifieke deskundigheid worden ingekocht, beleidslijnen en programma’s worden uitgezet en al het nodige worden verricht om de visie en missie van het GMN beleidsplan succesvol te verwezenlijken. Conclusie SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201211

12 AVBZ Lei di Labizjan Sra. Jeanoule Recio Koordinadó CARE SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201212

13  AVBZ ta un fondo destiná pa kuido pa personanan ku malesanan ku no ta wòrdu kubrí òf no ta wòrdu sufisientemente kubrí den nos sistema sosial aktual.  Esakinan ta rísiko nan no sigurá den kuido AVBZ ta Kuido/Care SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201213

14  Seguro General basa riba solidaridat  E ta kubri gastunan pa kuido di esnan ku ta malu durante tèrminonan largu  Gastunan di kuido pa e esnan des-abilita Lei di Labizjan Kiko Lei di Labizjan ta enserá SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201214

15 1. E persona mester di ta skibi den registro sivil 2. E persona kual ku ta risibí kuido a largu plaso, y a konsekuensia di su malesa ta pone ku e lo no por bai kumpli ku su kuido personal diario 3. E persona ku ta risibí kuido bou di e lei, ku mester di ‘kunst en hulpmiddelen’, ku su seguro no ta kubri, pa por kumpli ku su kuido diario. Petishon pa kuido SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201215

16 1. Kuido riba tèrmino largu pa:  personanan ku malesa ku nan mes no por kumpli ku nan kuido diario  personanan ku un hèndikèp mental òf físiko  personanan ku un malesa sikiátriko 2. Kuido den un hospital ‘sikiátriko’ riba tèrmino largu 3. Kuido na kas integral, pa tur e persona ariba menshoná 4. Pasadia pa tur e personanan ariba menshoná Kuido ku ta wòrdu finansiá SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201216

17 Instansianan  SGR- Groep  St. Birgen de Rosario  St. Verpleeghuis Betèsda  Hamied  Capriles Kliniek  Hugenholtz  St. Wit Gele Kruis "Prinses Margriet"  St. Thuizorg Banda'Abou  Sonrisa  Fundashon Kontakto  Fundashon Probista  Fundashon Fuphafi  SOKH  FAK  St. Het Zonnetje Finansiá bou di e lei di labizjan SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201217

18  Medionan di yudansa, manera rolstul adaptá  Adaptashonnan na kas relashoná ku kuido personal  ‘Kunst en hulpmiddelen’ ku no ta wòrdu kubri dor di seguro Medio di yudansa SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201218

19  Referensha: médiko/wijkverpleging/famia  Famia ta inskribí e persona na e instansia di eskoho  E instansia ta reuní ku nan komishon interno  E instansia ta manda e aplikashon pa SBZV  Ta trata e petishon denter di 2 siman den e komishon di indikashon  Denter di 2 siman SBZV ta tuma e desishon final  SBZV ta kontesta e instansia ku a hasi e petishon. Prosedura SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201219

20  Promé ku 1 di mart 2012 e departamento tabata konsistí di 3 persona:  Manager  Koordinadó  Medewerker zorginformatie Registrashon tabata wòrdu hasi manual Departamento SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201220

21  Outomatisashon pa e petishonnan kana di un manera strukturá  Introdukshon di un team pa kontrolá e defisiensia den kuido, denter di e institutonan, te asta 2 persona tin e preparashon di ‘buitengewoon agent van politie’.  Introdukshon di un team pa kontrolá e defisiensianan finansiero den e institutonan di kuido. Kambionan implementá Medio 2011-2012 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201221

22  Introdukshon di un team pa kontrola e petishonnan pa ku adaptashon y ampliashon e edifisionan pa duna kuido.  Plan di maneho pa baha gastu di 10 mion dor di tene e kliente mas tantu posibel na kas, dor ampliashon di ‘persoonsgebonden budget’ responsabel.  Plan di maneho nobo pa baha gastu ku 1 mion dor di tuma medidanan pa ku e ‘kunst en hulpmiddelen’ den nos mes man. Kambionan implementá Medio 2011-2012 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201222

23  Pa a implementá e kambionan ariba menshoná mester a imbertí den tantu komo den e personal y den e diferente ‘tools’ nan pa e personal por ehersé e funshon nan sigun e plan di maneho.  Den e relato finansiero lo wordu amplia riba e kostonan Invershon SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201223

24 Presentatie Sra. Marlene Gustina-Janze Adjunct Directeur SBZV SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201224

25 A.Personeelskosten en -Aantal Salaris(Ang.)IN %AantalIN % Preventie (Aangedragen /overgeheveld door GMN) 59,93536932 SVB70,095421243 Vervanging14,0008311 Infrastructuur Geb/interne controle 22,35013414 Totaal166,38010028100 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201225

26 B.TOELAGE 25% Vervanging voor: 13e maand bij de SVB Salarisstructuur met indexering Aantal vrije dagen. Afgesproken met ABVO ivm rechtspositie leden SalarisAng. SVB-ers before56,648 SBZV-ers after74,095 Verschil per maand17,447 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201226

27 C.BEHEERSVERGOEDING 2012 Minister GMN heeft toezegging gedaan dat de post Preventie op de begroting van GGD naar SBZV wordt overgeheveld. Navraag bij de heer Ivan Kuster leert dat er op de begroting van GGD geen post is opgenomen voor Preventie Ang.IN % AVBZ-FONDS2,100,00058 Eiland Curacao1,400,00039 GTZ100,0003 GGD post PreventiePM Totaal3,600,000100 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201227

28 D.VERMOGEN AVBZ-FONDS PER Omschrijving09-Oct-1031-Dec-11 X Ang 1,000 Vergrijzingsreserve96,78180,139 Garantiereserve20,000- Algemene reserve197,830148,229 Sub Totaal314,611228,368 Landsbijdrage116,95084,084 Bijdrage St. Maarten33,720- Totaal163,941144,284 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201228

29 E.ONDERHOUDSKOSTEN/BIJBOUW In 2011 onderhoud gepleegd door SVB. Betrof onderhoud aan dak AVBZ en aanschaf generator. Kosten Naf 500.000 Kosten (Ang.)IN % Hoofdkantoor300,00026 AVBZ-Gebouw750,00065 Bijbouw:m 2,287,000 generator + gen huis119,000 Verbouwing intern27,153 Onderhoud316,847 Deelnemersadm.100,0009 Totaal1,150,000100 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201229

30 F.FACTURERING zie factuur d.d. mei 2012 Nog geen reactie van SVB. Factuur is in onderzoek. E2. SOAW DWI huur Ban Bario Bek huur laatste vijf jaar 570,184 zie factuur d.d. sept 2011 In onderhandeling met SOAW E1.SVBAng. Huur gebouw per jaar490,992 Huur Inventaris eenmalig311,665 Totaal802,657 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201230

31 G.PROGNOSE EXPLOITATIE AVBZ-FONDS 2012 OpbrengstenAng. Premies65,609,041 Bijdrage Land14,645,004 Bijdrage AOV/AWW3,394,526 Rente Deposito600,000 Totaal84,248,571 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201231

32 G.PROGNOSE EXPLOITATIE AVBZ-FONDS 2012 UitgavenAng. Zorgcontracten 201275,749,396 Hulpmidd. & Woningaanp.750,000 Zakgeld200,000 Onderzoeken250,000 Beheersvergoeding2,100,000 Accountskosten75,000 Totaal79,124,396 Verwacht Resultaat positief5,124,175 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201232

33 H.PROGNOSE RESULTAAT AVBZ-FONDS 2011  Rapport Freddy Curiel  Tekort Ang 5,8 Milj.  AVBZ Concept – Jaarrekening per 31 dec 2011  Winst Ang 6 Milj. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201233

34 I.LIQUIDITEITSBEGROTING IN PP-FONDS EN COMSZ PER JULI Ang. Banksaldo203,173 Openstaande schulden PP-fonds Medische Uitzendingen1,613,100 Ziekenhuizen//Laboiratoria6,193,067 Botika’s6,418,669 Specialisten3,019,000 Avbz3,030,367 Totaal20,274,203 Tekort per heden20,071,030 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201234

35 STAND VAN ZAKEN BIJ AANTREDEN BESTUUR IN MEI 2011 BEFORE & AFTER IN AVBZ-FONDS SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201235

36 I. Intrest Before: Intrest op rek-courant: 0% Intrest op sav.Account: 0.1% After: Intrest op rek-cour : 1% Intrest op sav.Acct : 2.75-3% Geschat verlies over 10 jaren: + NAf 5.000.000 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201236

37 II. Landsbijdrage in het AVBZ-Fonds Before : Landsbijdrage NAf 116.9 Miljoen After: 1. Kort geding aangehouden op verzoek MINFIN 2. Vereffeningscie benaderd SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201237

38 III. Garantie voor hypothecaire leningen BEFORE: Hyp.lening van instellingen met garantiedeposito bij de MCB afgelost. Verlies NAf 19.7 Miljoen AFTER: In handen gesteld van een advocatenkantoor om NAf 19.7 Miljoen terug te vorderen NU: Leningen waarvoor AVBZ-Fonds thans garant staat, worden de gebouwen in eigendom overgedragen aan het AVBZ-Fonds SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201238

39 IV. Lening gedurende 10 jaren afgelost Before: Het AVBZ-Fonds heeft gedurende 10-11 jaren de subsidies van de instellingen verhoogd om de aflossingen van de hyp.lening te betalen. Verlies in + 10 jaren Ang. 28,356,000 After: Niets meer aan te doen InstellingenAng. St. Maarten WGK1,113,960 Bonaire FKPD759,600 Curacao SGR962,040 Per Jaar2,835,600 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201239

40 V. St. Maarten Eilandbijdrage jaren niet betaald Before : Eilandbijdrage gedurende jaren in navolging van het LAND niet betaald. Schuld Naf 9.7 Miljoen After : Beslag op te ontvangen gelden uit de boedelscheiding SVB SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201240

41 VI. Communicatie met zorginstellingen Before: 1. Bijna geen communicatie met de zorginstelling 2. Zorginstelling geen inbreng in nemen van beslissing 3. Geen controle op productie of efficientie in de Zorginstelling After : 1. Introductie van maandelijkse meetings. 2. Zorginstelling denkt mee en beslist mee waar mogelijk 3. Controle op de zorg en finance in de instelling SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201241

42 VII. Zorgcontracten Before: Zorgcontracten per eind 2010 vervallen After: In 2012 zowel 2011 geïndexeerd alscontracten verlengd SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201242

43 VIII. Integratie SVB/BZV Before: Plannen om SVB/BZV te integreren dateren vanaf 2007 zonder resultaat. After: 1 mei 2012 is de overdracht van taken een feit. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201243

44 IX. Jaarrekeningen Before: Grote achterstand in talloze jaarrekeningen. Hierdoor een adequate incassobeleid niet goed mogelijk. After : Eind 2011 meer dan 55 jaarrekeningen samengesteld. M.u.v. Jaarrekeningen van LAND. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201244

45 X. Automatisering AVBZ Before: Diverse malen getracht tot automatisering van AVBZ te komen zonder resultaat. 1. Met IBM Ang. 50,000 2. Intern After: In mei 2012 wordt AVBZ geautomatiseerd. Kosten Ang. 70,000 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201245

46 XI. Wanbetaling overige Eilandgebieden Before: Grote schulden in het PP-Fonds inzake medische uitzendingen. Voorbeeld: EGBonaire Ang. 5,500,000 EG St.Maarten Ang. 2,500,000 After : • St. Maarten het registratie- syssteem stopgezet • Beslag gelegd op de SVB- gelden. • Voor Bonaire is de vereffeningscie ingeschakeld en Naf 4 Miljoen ontvangen. • Finale kwijting bereikt in AVBZ SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201246

47 XII. Pensioencorrectie Before: Eind 2009 door Directie SVB en ABVO een protocol getekend dat de correctie op de pensioenen bij de Ennia zal plaatsvinden. After: Door Bestuur berekeningen laten maken door Ennia die thans (juli) gereed zijn. Kosten NAf 1.750.000 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201247

48 XIII. Functiewaardering ex BZV-ers Before : Bij indiensttreding BZV-ers in SVB 1-1-2010 is afgesproken dat alle functies per 1 juli 2010 worden gewaardeerd. Afronding is april 2011. TWK is per 1 april 2011. Acties van het personeel. After: Bestuur lost het samen met de ABVO december 2011 op. Lumpsum voor elke medewerker NAf 3250,-- Totaal Ang. 195,000 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201248

49 XIV. Reorganisatie Postregistratie Before: Post komt bij verschillende personen binnen. Niet na te gaan waar een bepaalde brief was. Bij de Buitenwereld: Irritatie After: Post gecentraliseerd bij één persoon. Via de managers verdeeld. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 201249


Download ppt "Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 20121."

Verwante presentaties


Ads door Google