De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

2 Presentatie Sra. drs. Lorna Steve Bennett Manager operations
SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

3 Uitgangspunten Het Ministerie van GMN geeft op basis van diverse onderzoeken en exercities aan dat een versnippering van preventieprojecten vanwege de overheid niet doelmatig is en dat er een preventiecentrum moet komen van waaruit alle preventieprojecten worden gecoördineerd; Het integrale beleidsplan van het ministerie van GMN genaamd “Kurpa i Mente, man den man” wordt centraal gesteld; SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

4 Uitgangspunten Dit beleidsplan heeft als uitgangspunt een viertal prioritaire aandachtsgebieden die reeds van overheidswege waren geïdentificeerd. Deze zijn o.a.: Leefstijl op het gebied van voeding en beweging; Vergrijzing; Geestelijke gezondheidszorg; Sexueel Overdraagbare Aandoening-preventie. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

5 Uitgangspunten De SBZV wordt begin 2012 aangewezen om deze beleidsbeslissing in zijn totaliteit uit te voeren, mede vanwege de ervaring met preventieprogramma’s en een voorhanden zijnde startbudget; De uiteindelijke uitgaven worden gedekt door preventie begrotingsgelden van andere diensten (GGD) vanuit de sector GMN die overgeheveld worden naar de SBZV. Een toezegging van de Minister GMN. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

6 Huidige stand van zaken
SBZV start in maart 2012 met de indienstneming van negen preventie medewerkers aangedragen en overgeheveld door het ministerie van GMN; SBZV dient diverse projecten die al gestart waren bij GMN over te nemen en te financieren.(overzicht volgt); In samenwerking met een consultant is een inventarisatie gemaakt van alle preventieprojecten om te komen tot een richtingbepaling; SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

7 Huidige stand van zaken
Een conclusie die uit de inventarisatie kon worden getrokken is dat de meeste preventieprojecten zich in het traject van het SEI-programma bevinden. In 2013 moeten deze worden overgenomen in het kader van de continuïteit. SBZV gaat zich dientengevolge eerst richten op de programma’s c.q. projecten in het beschreven rapport “Preventieprojecten BZV/SVB” d.d. oktober 2011. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

8 Huidige stand van zaken
In dit kader is een projectvoorstel “Gezond oud worden” ad Ang gericht op 4 groepen in 4 verschillende wijken bij de directie ingediend voor goedkeuring, maar is vooralsnog aangehouden. De afdeling preventie van de SBZV zorgt voor de wekelijkse radioprogramma’s gericht op preventie bij radio Krioyo met onderwerpen gerelateerd aan de vier geprioriteerde aandachtsgebieden te weten: SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

9 Knelpunt Het begrotingstekort welke U in bijgaand overzicht wordt aangeboden heeft een stagnatie van de uitbouw van de SBZV tot een preventiecentrum tot gevolg. Het overzicht spreekt voor zich. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

10 EXPLOITATIEBEGROTING VOOR HET JAAR 2012
SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

11 Conclusie Indien er niet in de suppletoire begroting wordt voorzien, kan de SBZV niet uitgroeien tot het preventie centrum van Curaçao ten behoeve van de inwoners van Curaçao en kan zij niet de doelstellingen van de regering op het gebied van preventie realiseren. Door middel van de suppletie kan specifieke deskundigheid worden ingekocht, beleidslijnen en programma’s worden uitgezet en al het nodige worden verricht om de visie en missie van het GMN beleidsplan succesvol te verwezenlijken. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

12 AVBZ Lei di Labizjan Sra. Jeanoule Recio Koordinadó CARE
SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

13 AVBZ ta Kuido/Care AVBZ ta un fondo destiná pa kuido pa personanan ku malesanan ku no ta wòrdu kubrí òf no ta wòrdu sufisientemente kubrí den nos sistema sosial aktual. Esakinan ta rísiko nan no sigurá den kuido SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

14 Kiko Lei di Labizjan ta enserá
Seguro General basa riba solidaridat E ta kubri gastunan pa kuido di esnan ku ta malu durante tèrminonan largu Gastunan di kuido pa e esnan des-abilita SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

15 Petishon pa kuido E persona mester di ta skibi den registro sivil
E persona kual ku ta risibí kuido a largu plaso, y a konsekuensia di su malesa ta pone ku e lo no por bai kumpli ku su kuido personal diario E persona ku ta risibí kuido bou di e lei, ku mester di ‘kunst en hulpmiddelen’, ku su seguro no ta kubri, pa por kumpli ku su kuido diario. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

16 Kuido ku ta wòrdu finansiá
Kuido riba tèrmino largu pa: personanan ku malesa ku nan mes no por kumpli ku nan kuido diario personanan ku un hèndikèp mental òf físiko personanan ku un malesa sikiátriko Kuido den un hospital ‘sikiátriko’ riba tèrmino largu Kuido na kas integral, pa tur e persona ariba menshoná Pasadia pa tur e personanan ariba menshoná SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

17 Finansiá bou di e lei di labizjan
Instansianan Finansiá bou di e lei di labizjan SGR- Groep St. Birgen de Rosario St. Verpleeghuis Betèsda Hamied Capriles Kliniek Hugenholtz St. Wit Gele Kruis "Prinses Margriet" St. Thuizorg Banda'Abou Sonrisa Fundashon Kontakto Fundashon Probista Fundashon Fuphafi SOKH FAK St. Het Zonnetje SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

18 Medio di yudansa Medionan di yudansa, manera rolstul adaptá
Adaptashonnan na kas relashoná ku kuido personal ‘Kunst en hulpmiddelen’ ku no ta wòrdu kubri dor di seguro SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

19 Prosedura Referensha: médiko/wijkverpleging/famia
Famia ta inskribí e persona na e instansia di eskoho E instansia ta reuní ku nan komishon interno E instansia ta manda e aplikashon pa SBZV Ta trata e petishon denter di 2 siman den e komishon di indikashon Denter di 2 siman SBZV ta tuma e desishon final SBZV ta kontesta e instansia ku a hasi e petishon. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

20 Departamento Registrashon tabata wòrdu hasi manual
Promé ku 1 di mart 2012 e departamento tabata konsistí di 3 persona: Manager Koordinadó Medewerker zorginformatie Registrashon tabata wòrdu hasi manual SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

21 Kambionan implementá Medio 2011-2012
Outomatisashon pa e petishonnan kana di un manera strukturá Introdukshon di un team pa kontrolá e defisiensia den kuido, denter di e institutonan, te asta 2 persona tin e preparashon di ‘buitengewoon agent van politie’. Introdukshon di un team pa kontrolá e defisiensianan finansiero den e institutonan di kuido. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

22 Kambionan implementá Medio 2011-2012
Introdukshon di un team pa kontrola e petishonnan pa ku adaptashon y ampliashon e edifisionan pa duna kuido. Plan di maneho pa baha gastu di 10 mion dor di tene e kliente mas tantu posibel na kas, dor ampliashon di ‘persoonsgebonden budget’ responsabel. Plan di maneho nobo pa baha gastu ku 1 mion dor di tuma medidanan pa ku e ‘kunst en hulpmiddelen’ den nos mes man. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

23 Invershon Pa a implementá e kambionan ariba menshoná mester a imbertí den tantu komo den e personal y den e diferente ‘tools’ nan pa e personal por ehersé e funshon nan sigun e plan di maneho. Den e relato finansiero lo wordu amplia riba e kostonan SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

24 Sra. Marlene Gustina-Janze Adjunct Directeur SBZV
Presentatie Sra. Marlene Gustina-Janze Adjunct Directeur SBZV SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

25 A.Personeelskosten en -Aantal
Salaris(Ang.) IN % Aantal Preventie (Aangedragen/overgeheveld door GMN) 59,935 36 9 32 SVB 70,095 42 12 43 Vervanging 14,000 8 3 11 Infrastructuur Geb/interne controle 22,350 13 4 14 Totaal 166,380 100 28 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

26 B.TOELAGE 25% Salaris Ang. Verschil per maand 17,447 SVB-ers before
56,648 SBZV-ers after 74,095 Verschil per maand 17,447 Vervanging voor: 13e maand bij de SVB Salarisstructuur met indexering Aantal vrije dagen. Afgesproken met ABVO ivm rechtspositie leden SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

27 C.BEHEERSVERGOEDING 2012 Ang. IN % Totaal 3,600,000 100 AVBZ-FONDS
2,100,000 58 Eiland Curacao 1,400,000 39 GTZ 100,000 3 GGD post Preventie PM Totaal 3,600,000 100 Minister GMN heeft toezegging gedaan dat de post Preventie op de begroting van GGD naar SBZV wordt overgeheveld. Navraag bij de heer Ivan Kuster leert dat er op de begroting van GGD geen post is opgenomen voor Preventie SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

28 D.VERMOGEN AVBZ-FONDS PER
Omschrijving 09-Oct-10 31-Dec-11 X Ang 1,000 Vergrijzingsreserve 96,781 80,139 Garantiereserve 20,000 - Algemene reserve 197,830 148,229 Sub Totaal 314,611 228,368 Landsbijdrage 116,950 84,084 Bijdrage St. Maarten 33,720 Totaal 163,941 144,284 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

29 E.ONDERHOUDSKOSTEN/BIJBOUW
Kosten (Ang.) IN % Hoofdkantoor 300,000 26 AVBZ-Gebouw 750,000 65 Bijbouw:m2, 287,000 generator + gen huis 119,000 Verbouwing intern 27,153 Onderhoud 316,847 Deelnemersadm. 100,000 9 Totaal 1,150,000 100 In 2011 onderhoud gepleegd door SVB. Betrof onderhoud aan dak AVBZ en aanschaf generator. Kosten Naf SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

30 F.FACTURERING E1.SVB Ang. Totaal 802,657 Huur gebouw per jaar 490,992
Huur Inventaris eenmalig 311,665 Totaal 802,657 zie factuur d.d. mei 2012 Nog geen reactie van SVB. Factuur is in onderzoek. E2. SOAW DWI huur Ban Bario Bek huur laatste vijf jaar 570,184 zie factuur d.d. sept 2011 In onderhandeling met SOAW SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

31 G.PROGNOSE EXPLOITATIE AVBZ-FONDS 2012
Opbrengsten Ang. Premies 65,609,041 Bijdrage Land 14,645,004 Bijdrage AOV/AWW 3,394,526 Rente Deposito 600,000 Totaal 84,248,571 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

32 G.PROGNOSE EXPLOITATIE AVBZ-FONDS 2012
Uitgaven Ang. Zorgcontracten 2012 75,749,396 Hulpmidd. & Woningaanp. 750,000 Zakgeld 200,000 Onderzoeken 250,000 Beheersvergoeding 2,100,000 Accountskosten 75,000 Totaal 79,124,396 Verwacht Resultaat positief 5,124,175 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

33 H.PROGNOSE RESULTAAT AVBZ-FONDS 2011
Rapport Freddy Curiel Tekort Ang 5,8 Milj. AVBZ Concept – Jaarrekening per 31 dec 2011 Winst Ang 6 Milj. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

34 I.LIQUIDITEITSBEGROTING IN PP-FONDS EN COMSZ PER JULI
Ang. Banksaldo 203,173 Openstaande schulden PP-fonds Medische Uitzendingen 1,613,100 Ziekenhuizen//Laboiratoria 6,193,067 Botika’s 6,418,669 Specialisten 3,019,000 Avbz 3,030,367 Totaal 20,274,203 Tekort per heden 20,071,030 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

35 STAND VAN ZAKEN BIJ AANTREDEN BESTUUR IN MEI 2011
BEFORE & AFTER IN AVBZ-FONDS SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

36 I. Intrest Geschat verlies over 10 jaren: + NAf 5.000.000
Before: Intrest op rek-courant: 0% Intrest op sav.Account: 0.1% After: Intrest op rek-cour : 1% Intrest op sav.Acct : % Geschat verlies over 10 jaren: + NAf SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

37 II. Landsbijdrage in het AVBZ-Fonds
Before: Landsbijdrage NAf Miljoen After: 1. Kort geding aangehouden op verzoek MINFIN 2. Vereffeningscie benaderd SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

38 III. Garantie voor hypothecaire leningen
BEFORE: Hyp.lening van instellingen met garantiedeposito bij de MCB afgelost. Verlies NAf Miljoen AFTER: In handen gesteld van een advocatenkantoor om NAf Miljoen terug te vorderen NU: Leningen waarvoor AVBZ-Fonds thans garant staat, worden de gebouwen in eigendom overgedragen aan het AVBZ-Fonds SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

39 IV. Lening gedurende 10 jaren afgelost
Before: Het AVBZ-Fonds heeft gedurende jaren de subsidies van de instellingen verhoogd om de aflossingen van de hyp.lening te betalen. Verlies in + 10 jaren Ang. 28,356,000 After: Niets meer aan te doen Instellingen Ang. St. Maarten WGK 1,113,960 Bonaire FKPD 759,600 Curacao SGR 962,040 Per Jaar 2,835,600 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

40 V. St. Maarten Eilandbijdrage jaren niet betaald
Before: Eilandbijdrage gedurende jaren in navolging van het LAND niet betaald. Schuld Naf 9.7 Miljoen After: Beslag op te ontvangen gelden uit de boedelscheiding SVB SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

41 VI. Communicatie met zorginstellingen
Before: 1. Bijna geen communicatie met de zorginstelling 2. Zorginstelling geen inbreng in nemen van beslissing 3. Geen controle op productie of efficientie in de Zorginstelling After: 1. Introductie van maandelijkse meetings. 2. Zorginstelling denkt mee en beslist mee waar mogelijk 3. Controle op de zorg en finance in de instelling SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

42 VII. Zorgcontracten After: Before: Zorgcontracten per eind
2010 vervallen After: In 2012 zowel 2011 geïndexeerd alscontracten verlengd SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

43 VIII. Integratie SVB/BZV
Before: Plannen om SVB/BZV te integreren dateren vanaf 2007 zonder resultaat. After: 1 mei 2012 is de overdracht van taken een feit. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

44 IX. Jaarrekeningen After: Before: Grote achterstand in talloze
jaarrekeningen. Hierdoor een adequate incassobeleid niet goed mogelijk. After: Eind 2011 meer dan 55 jaarrekeningen samengesteld. M.u.v. Jaarrekeningen van LAND. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

45 X. Automatisering AVBZ After: Before: Diverse malen getracht tot
automatisering van AVBZ te komen zonder resultaat. 1. Met IBM Ang. 50,000 2. Intern After: In mei 2012 wordt AVBZ geautomatiseerd. Kosten Ang. 70,000 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

46 XI. Wanbetaling overige Eilandgebieden
Before: Grote schulden in het PP-Fonds inzake medische uitzendingen. Voorbeeld: EGBonaire Ang. 5,500,000 EG St.Maarten Ang. 2,500,000 After: St. Maarten het registratie- syssteem stopgezet Beslag gelegd op de SVB-gelden. Voor Bonaire is de vereffeningscie ingeschakeld en Naf 4 Miljoen ontvangen. Finale kwijting bereikt in AVBZ SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

47 XII. Pensioencorrectie
Before: Eind 2009 door Directie SVB en ABVO een protocol getekend dat de correctie op de pensioenen bij de Ennia zal plaatsvinden. After: Door Bestuur berekeningen laten maken door Ennia die thans (juli) gereed zijn. Kosten NAf SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

48 XIII. Functiewaardering ex BZV-ers
Before: Bij indiensttreding BZV-ers in SVB is afgesproken dat alle functies per 1 juli 2010 worden gewaardeerd. Afronding is april TWK is per 1 april Acties van het personeel. After: Bestuur lost het samen met de ABVO december 2011 op. Lumpsum voor elke medewerker NAf 3250,-- Totaal Ang. 195,000 SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012

49 XIV. Reorganisatie Postregistratie
Before: Post komt bij verschillende personen binnen. Niet na te gaan waar een bepaalde brief was. Bij de Buitenwereld: Irritatie After: Post gecentraliseerd bij één persoon. Via de managers verdeeld. SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012


Download ppt "Welkom Bonbini SBZV Presentatie Raad van Ministers juli 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google