De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar Light eten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar Light eten"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar Light eten
Oktober 2012 Marcel Temminghoff en Kim Paulussen

2 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksresultaten Samenvatting
Onderzoeksverantwoording Contact

3 Inleiding

4 Inleiding In opdracht van het Voedingscentrum en GezondheidsNet.nl heeft GfK een consumentenonderzoek uitgevoerd met betrekking tot het onderwerp ”Light eten”. Het Voedingscentrum en GezondheidsNet.nl wilden onderzoeken hoe het staat met de kennis, houding en gedrag van Nederlanders als het gaat om “Light eten”. Achtergrond hierbij is dat er bij consumenten mogelijk nogal wat verwarring bestaat bij het begrip “Light”. De doelstelling luidde derhalve als volgt: Het verkrijgen van inzicht in de kennis, houding en gedrag van Nederlandse consumenten met betrekking tot ‘Light eten”. GfK heeft hiertoe een onderzoek uitgevoerd onder 1264 respondenten. In dit rapport worden de resultaten weergegeven. Naast dit rapport is een tabellenrapport beschikbaar met daarin de resultaten uitgesplitst naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, regio, BMI-klasse. Tevens is een deel van de resultaten uitgesplitst naar de frequentie waarin men light producten gebruikt (o.b.v. het antwoord op vraag 1). In dit rapport worden de resultaten steeds op totaalniveau weergegeven en tevens naar de kenmerken waarin er verschillen tussen groepen waarneembaar zijn.

5 Onderzoeksresultaten

6 Driekwart van de Nederlanders eet of drinkt wel eens light producten
Driekwart van de Nederlanders eet of drinkt wel eens light producten. 55% doet dit minimaal 1 keer per week. 31 % dagelijks. Eet of drinkt u wel eens `light` producten en zo ja, hoe vaak? Alle respondenten, naar geslacht en leeftijd (in %, n = 1264) 40% van de vrouwen gebruikt dagelijks light producten, ten opzichte van 23% van de mannen. De verschillen naar leeftijd zijn klein; in alle leeftijdsgroepen worden ongeveer even vaak light producten gebruikt.

7 Mensen met overgewicht en obesitas geven iets vaker aan dat zij wel eens light producten eten/drinken. Mensen met overgewicht doen dit het meest; 63% doet dit minimaal 1 keer per week. Eet of drinkt u wel eens `light` producten en zo ja, hoe vaak? Alle respondenten, naar BMI (in %, n = 1264)

8 Light frisdrank is het meest populaire light product; driekwart van de personen die light gebruiken drinkt dit wel eens. Ook light halvarine wordt veel gegeten (68%). Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken (in %, n = 951)

9 De meeste light producten worden vaker door vrouwen dan door mannen gegeten. Vrouwen gebruiken gemiddeld 5,8 van de 11 genoemde producten, mannen 4,8 producten. De verschillen zijn het grootst bij jam, melk, kaas en mayonaise. Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n = 951)

10 Bij de meeste producten zijn de verschillen naar leeftijd klein
Bij de meeste producten zijn de verschillen naar leeftijd klein jarigen noemen minder vaak light halvarine en light kaas, jarigen noemen deze producten juist vaker. Jongeren eten wel vaker light toetjes en ijs Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar leeftijd (in %, n = 951)

11 Mensen met overgewicht en obesitas geven bij de meeste producten vaker aan deze te gebruiken; de verschillen ten opzichte van mensen met normaal gewicht zijn echter klein. Bij kaas is het verschil het grootst. Welke van de volgende `light` producten eet of drinkt u wel eens? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 951)

12 De mate waarin men per product afwisselt tussen de light en de gewone variant verschilt sterk. Bij light halvarine neemt een meerderheid van 75% meestal of altijd de light variant. Bij toetjes, ijs en chips geeft men vaker aan slechts af en toe of ongeveer even vaak de light variant (als de gewone) te nemen. Hoe vaak eet of drinkt u de light variant ten opzichte van de normale (niet light) variant? Alle respondenten die wel eens de genoemde `light` producten eten/drinken (in %) (N = 707 643 533 530 479 473 432 350 341 329 281)

13 Gezond willen eten is de meest genoemde reden (48%) om light producten te gebruiken. Op gewicht blijven wordt daarna het meest (40%) genoemd. 29% geeft aan light te gebruiken omdat men het lekker vindt. Slechts 3% geeft aan light te gebruiken omdat men er dan meer van kan eten/drinken. Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n= 951) De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker werden genoemd, zijn ondergebracht in de categorieën die zijn aangegeven met een *. Deze categorieën waren derhalve niet als antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst. Vrouwen geven vaker (34%) aan light te kiezen omdat ze het lekker vinden, bij de mannen is dit 23%. Ook nemen vrouwen vaker light omdat ze willen afvallen; 29% geeft dit aan ten opzichte van 14% van de mannen.

14 Hoger opgeleiden geven vaker aan dat ze light producten eten omdat ze gezond willen eten (58%) Ook noemen zij vaker op gewicht blijven als reden. Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar opleiding (in %, n= 951) De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker werden genoemd, zijn ondergebracht in de categorieën die zijn aangegeven met een *. Deze categorieën waren derhalve niet als antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.

15 Bij mensen met obesitas is af willen vallen de meest genoemde reden (48%) om light producten te gebruiken. Bij mensen met overgewicht is op gewicht willen blijven de belangrijkste reden. Gezond willen eten is voor deze 2 groepen ook een belangrijke reden. In alle groepen geeft ongeveer 30% aan light lekker te vinden. Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n= 951) De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker werden genoemd, zijn ondergebracht in de categorieën die zijn aangegeven met een *. Deze categorieën waren derhalve niet als antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.

16 Mensen die dagelijks light producten gebruiken, noemen hiervoor veel redenen vaker; het belangrijkst is voor hen ook gezond eten (54%). Zij noemen veel vaker op gewicht blijven en afvallen dan de personen die minder vaak light gebruiken. Als u ‘light’ producten eet of drinkt, waarom doet u dat dan? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar frequentie ‘light’ producten (in %, n= 951) De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker werden genoemd, zijn ondergebracht in de categorieën die zijn aangegeven met een *. Deze categorieën waren derhalve niet als antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst.

17 Mensen die geen light producten gebruiken, geven als belangrijkste reden ‘Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen’ (41%). Daarnaast geeft 38% van hen aan light producten niet of minder lekker te vinden. 1 op de 5 maakt zich zorgen over de veiligheid van deze producten en 19% houdt niet van eten waaraan iets geknutseld is. Wat zijn uw redenen om geen `light` producten te eten/drinken? Alle respondenten die nooit `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n = 313) De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker werden genoemd, zijn ondergebracht in de categorieën die zijn aangegeven met een *. Deze categorieën waren derhalve niet als antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst. Mannen geven vaker aan dat ze het niet nodig vinden omdat ze niet hoeven af te vallen (46%, ten opzichte van 34% van de vrouwen). Vrouwen noemen iets vaker dat ze zich zorgen maken over de veiligheid en niet houden van eten waaraan iets geknutseld is.

18 Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft geen light te gebruiken omdat men het niet nodig vindt jarigen maken zich relatief vaker zorgen over de veiligheid van light producten (33%). Wat zijn uw redenen om geen `light` producten te eten/drinken? Alle respondenten die nooit `light` producten eten/drinken, naar leeftijd (in %, n = 313) De antwoorden die door minder dan 5% van de respondenten zijn genoemd (zie voorgaande slide), zijn t.b.v. de leesbaarheid niet in deze grafiek opgenomen.

19 Voor mensen met overgewicht (38%) en obesitas (34%) is het niet lekker vinden de belangrijkste reden om geen light producten te gebruiken. Mensen met obesitas geven relatief vaker aan geen redenen te hebben om de gewone i.p.v. de light variant te kiezen (23%). Wat zijn uw redenen om geen `light` producten te eten/drinken? Alle respondenten die nooit `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 313) De antwoorden die door minder dan 5% van de respondenten zijn genoemd (zie voorgaande slide), zijn t.b.v. de leesbaarheid niet in deze grafiek opgenomen.

20 Mensen die wel light gebruiken hebben ook redenen om dat soms of voor bepaalde producten niet te doen. Het niet of minder lekker vinden van light producten is de belangrijkste reden. 16% vindt light duurder en 14% maakt zich zorgen over de veiligheid. 1 op de 3 geeft aan hiervoor geen redenen te hebben. U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor bepaalde producten, niet te doen? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht (in %, n = 951) Voor zowel mannen als vrouwen is het niet /minder lekker vinden de belangrijkste reden om niet altijd light te kiezen. Vrouwen geven vaker aan zich zorgen te maken over de veiligheid (18%). Mannen zeggen vaker het niet nodig te vinden (17%).

21 In de leeftijdgroepen tot 50 jaar is het niet/minder lekker vinden van light producten de belangrijkste reden om deze producten niet altijd te gebruiken jarigen geven het meest (39%) aan geen redenen te hebben om de normale variant te nemen jarigen geven vaker aan niet te hoeven afvallen. U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor bepaalde producten, niet te doen? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar leeftijd (in %, n = 951)

22 Ook mensen met overgewicht en obesitas noemen het niet of minder lekker vinden van light producten het meest als reden om soms de normale variant te kiezen. Mensen met obesitas geven relatief vaker aan er niet van af te vallen (17%). Een groot deel geeft echter ook aan geen redenen te hebben. U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor bepaalde producten, niet te doen? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 951)

23 Mensen die minder frequent (tot 3 keer per maand) light producten gebruiken geven relatief vaker aan het niet nodig te vinden en niet te houden van eten waaraan iets geknutseld is. 32% van de mensen de dagelijks gebruiken, geven wel nog aan bepaalde light producten niet of minder lekker te vinden. U geeft aan `light` producten te gebruiken. Zijn er voor u ook redenen om dat soms, of voor bepaalde producten, niet te doen? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar frequentie ‘light’ producten (in %, n = 951)

24 1 op de 5 geeft aan door het gebruik van light producten te zijn afgevallen. De meerderheid van 69% heeft echter geen verandering gemerkt. Vrouwen (24%) zeggen vaker te zijn afgevallen dan mannen (17%). Heeft u door het gebruik van `light` producten een verandering in uw lichaamsgewicht waargenomen? Alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken, naar geslacht en leeftijd (in %, n = 637) Personen in de leeftijdscategorie geven vaker (27%) aan te zijn afgevallen. Mensen van jaar zeggen vaker (74%) dat ze geen verandering in hun lichaamgewicht hebben gemerkt Toelichting: betreft alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken en die niet bij de voorgaande vraag hebben aangegeven dat ze niet afvallen van light producten. (in %, n = 637).

25 Van de mensen met obesitas geeft bijna 1 op de 3 aan door het gebruik van light producten te zijn afgevallen. Dit is vaker dan bij mensen met overgewicht of normaal gewicht. Heeft u door het gebruik van `light` producten een verandering in uw lichaamsgewicht waargenomen? Alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken, naar BMI (in %, n = 637) Toelichting: betreft alle respondenten die minimaal 1 keer per week `light` producten eten/drinken en die niet bij de voorgaande vraag hebben aangegeven dat ze niet afvallen van light producten. (in %, n = 637).

26 Als betekenis van light worden het meest genoemd: minder calorieën (47%), minder suikers (44%) en minder vet (37%). 29% geeft aan dat er zowel minder zout, vet, suikers als calorieën in light producten zitten. Wat betekent `light` volgens u? Alle respondenten, naar geslacht (in %, n = 1264) (meer antwoorden mogelijk) De open antwoorden bij ‘andere reden’ die vaker werden genoemd, zijn ondergebracht in de categorieën die zijn aangegeven met een *. Deze categorieën waren derhalve niet als antwoordmogelijkheid opgenomen in de vragenlijst. Er zijn geen grote verschillen in kennis tussen mannen en vrouwen; zij noemen de verschillende antwoorden ongeveer even vaak. Ook naar leeftijd, opleiding en BMI zijn de verschillen klein.

27 Mensen die dagelijks light producten gebruiken noemen relatief vaker: minder calorieën, minder suikers en minder vet. Zij noemen gemiddeld ook meer antwoorden dan de minder frequente gebruikers. Wat betekent `light` volgens u? Alle respondenten, naar frequentie ‘light’ producten (in %, n = 1264) De antwoorden die door minder dan 5% van de respondenten zijn genoemd (zie voorgaande slide), zijn t.b.v. de leesbaarheid niet in deze grafiek opgenomen.

28 17% geeft aan dat er minimaal 30% minder calorieën in de light variant zitten. 25% geeft een antwoord tussen 20% en 30%. Het meest genoemde antwoord is 50%, ruim 1 op de 5 noemt dit. Als u een ‘light’-product vergelijkt met de ‘gewone’ variant van datzelfde product: tenminste hoeveel % minder calorieën zitten er volgens u dan in de ‘light’-variant? Alle respondenten die aangeven dat `light` minder calorieën betekent (in %, n = 865) 5% noemt 40% en 22% noemt 50% 18% noemt 20% en 7% noemt 25% Er zijn geen grote verschillen in kennis hierover tussen de verschillende groepen (geslacht, leeftijd, opleiding; BMI en frequentie gebruik light producten).

29 Een kwart geeft aan op de verpakking te zien op welk aspect een product light is. 38% geeft aan dit niet altijd te zien en 29% let nooit op deze informatie. Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het product light is? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar geslacht en leeftijd (jn %, n = 951) 50-64 jarigen geven vaker aan dat zij altijd zien op welk aspect het product light is (32%). Exacte vraag voor respondenten: Op ieder ‘light’ product moet op de verpakking staan aangegeven op welk aspect (calorieën, suiker of vet) het product ‘light’ is. Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het product light is?

30 Van de hoger opgeleiden zegt bijna de helft (46%) niet altijd op de verpakking te zien op welk aspect een product light is. Lager opgeleiden (37%) geven vaker aan dat ze nooit op deze informatie letten. Dagelijkse gebruikers geven vaker aan dat zij deze informatie altijd op de verpakking zien (31%), de minst frequente gebruikers zeggen vaker niet op deze informatie te letten (35%). Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het product light is? Alle respondenten die wel eens `light` producten eten/drinken, naar opleiding en frequentie light producten (jn %, n = 951) Exacte vraag voor respondenten: Op ieder ‘light’ product moet op de verpakking staan aangegeven op welk aspect (calorieën, suiker of vet) het product ‘light’ is. Wanneer u light producten gebruikt, ziet u dan altijd op de verpakking staan op welk aspect het product light is?

31 Van de personen die nu niet altijd of nooit op de verpakking zien op welk aspect een product light is, geeft 27% aan wel veel behoefte aan deze informatie te hebben. Daarnaast heeft 61% hier enigszins behoefte aan. Slechts 12% heeft er geen behoefte aan. Behoefte op verpakking te zien op welk aspect het product `light` is? Alle respondenten die op de verpakking niet altijd/nooit zien op welk aspect het product `light` is, naar geslacht en leeftijd (in %, n = 428) Mensen van jaar geven vaker aan dat zij geen behoefte hebben aan deze informatie op de verpakking. Verder zijn er geen grote verschillen naar de leeftijdsgroepen en naar geslacht waar te nemen. Exacte vraag voor respondenten: U geeft aan niet altijd of nooit te zien op de verpakking op welk aspect (calorieën, suiker of vet) het product light is. In hoeverre heeft u wel of geen behoefte aan deze informatie?

32 Hoog opgeleiden geven vaker (34%) aan dat zij veel behoefte hebben om op de verpakking te zien op welk aspect een product light is. Behoefte op verpakking te zien op welk aspect het product `light` is? Alle respondenten die op de verpakking niet altijd/nooit zien op welk aspect het product `light` is, naar opleiding en BMI (in %, n = 428) Naar BMI zijn er geen grote verschillen waar te nemen in deze informatiebehoefte.

33 Met de stelling ‘In light … zitten bijna geen calorieën’ is men het voor de verschillende producten vaak oneens. Ook is steeds ongeveer een derde neutraal. Ook bij frisdrank geeft slechts 39% aan het eens te zijn met deze stelling. In light … zitten bijna geen calorieën Alle respondenten (in %, n = 1264)

34 Bij de verschillende producten is het merendeel het oneens met deze stelling; men eet dus niet meer van de light variant dan men van de normale variant zou doen. Gemiddeld 9% geeft aan van een light variant meer te eten/drinken dan men van de normale variant zou doen. Als ik light ... eet/drink, eet/drink ik daarvan meer dan ik van normale … zou doen. Alle respondenten die wel eens de genoemde `light` producten eten/drinken (in %, n = 707, 479, 281, 350, 329, 530)

35 De belangrijkste redenen waarom wel van een light product meer eet dan van de normale variant zijn: er zitten minder calorieën in (20%), omdat ik het lekker vindt (17%) en het is gezonder (17%). Vrouwen (30%) geven vaker dan mannen aan dat zij dit doen omdat er minder calorieën in zitten. Als u meer eet van een light product, dan u van de normale variant zou doen, waarom doet u dat dan? (open vraag) Alle respondenten die meer eten van een light product dan van de normale variant, naar geslacht (in %, n = 117)

36 Samenvatting

37 Samenvatting (1) Driekwart van de Nederlanders eet of drinkt wel eens light producten. 55% doet dit minimaal 1 keer per week. 31 % dagelijks. Vrouwen en mensen met overgewicht gebruiken relatief vaker light producten. Light frisdrank is het meest populaire light product; driekwart van de personen die light gebruiken drinkt dit wel eens. Ook light halvarine wordt veel gegeten (68%). Light kaas, mayonaise, vruchtensap/vruchtensiroop en melk worden door ruim/ongeveer de helft van de light gebruikers gegeten of gedronken. De meeste light producten worden vaker door vrouwen dan door mannen gegeten. Mensen met overgewicht en obesitas geven bij de meeste producten iets vaker aan deze te gebruiken dan mensen met normaal gewicht. De mate waarin men per product afwisselt tussen de light en de gewone variant verschilt sterk per product. Bij light halvarine neemt een meerderheid van 75% meestal of altijd de light variant, bij frisdrank is dit 61%. Bij toetjes, ijs en chips geeft men vaker aan slechts af en toe of ongeveer even vaak de light variant (als de gewone) te nemen. Gezond willen eten is de meest genoemde reden (48%) om light producten te gebruiken. Op gewicht blijven wordt daarna het meest (40%) genoemd. 29% geeft aan light te gebruiken omdat men het lekker vindt. Slechts 3% geeft aan light te gebruiken omdat men er dan meer van kan eten/drinken. 22% geeft aan light producten te gebruiken omdat men wil afvallen, bij mensen met obesitas is af willen vallen de meest genoemde reden, bijna de helft (48%) geeft dit aan.

38 Samenvatting (2) Mensen die geen light producten gebruiken (25%), geven als belangrijkste reden ‘Ik vind het niet nodig, ik hoef niet af te vallen’ (41%). Daarnaast geeft 38% van hen aan light producten niet of minder lekker te vinden. 1 op de 5 maakt zich zorgen over de veiligheid van deze producten en 19% van deze groep houdt niet van eten waaraan iets geknutseld is. Hoe jonger men is, hoe vaker men aangeeft geen light te gebruiken omdat men het niet nodig vindt jarigen maken zich relatief vaker zorgen over de veiligheid van light producten (33% van de jarigen die geen light producten gebruiken). Mensen die wel light producten gebruiken (75%) hebben ook redenen om dat soms of voor bepaalde producten niet te doen. Het niet of minder lekker vinden van light producten is de belangrijkste reden (35%). 16% van deze groep vindt light duurder en 14% maakt zich zorgen over de veiligheid. 1 op de 5 geeft aan door het gebruik van light producten te zijn afgevallen. De meerderheid van 69% heeft echter geen verandering gemerkt. Vrouwen (24%) zeggen vaker te zijn afgevallen dan mannen (17%). Mensen met overgewicht (23%) en obesitas (31%) geven wel vaker aan door het gebruik van light producten te zijn afgevallen. Als betekenis van light worden het meest genoemd: minder calorieën (47%), minder suikers (44%) en minder vet (37%). 29% geeft aan dat er zowel minder zout, vet, suikers als calorieën in light producten zitten. Er zijn geen grote verschillen tussen de diverse groepen (mannen, vrouwen, leeftijd, opleiding, BMI) als het gaat om deze kennis. Mensen die dagelijks light producten gebruiken noemen relatief vaker: minder calorieën, minder suikers en minder vet.

39 Samenvatting (3) Van de mensen die aangeven dat light minder calorieën betekent geeft 17% aan dat er in light producten tenminste 30% minder calorieën zitten dan in de normale variant. Ruim 1 op de 5 in deze groep geeft aan dat light producten tenminste 50% minder calorieën bevatten. Een grote groep (45%) denkt dat het verschil in aantal calorieën kleiner is dan 30%. Een kwart geeft aan op de verpakking te zien op welk aspect een product light is. 38% geeft aan dit niet altijd te zien en 7% zegt deze informatie nooit op de verpakking te zien. 29% let nooit op deze informatie. Dagelijkse gebruikers van light producten geven vaker aan dat zij deze informatie wel op de verpakking zien (31%). Lager opgeleiden (37%) en de minst frequente light gebruikers (35%) geven vaker aan dat ze nooit op deze informatie letten. Van de personen die nu niet altijd of nooit op de verpakking zien op welk aspect een product light is, geeft 27% aan wel veel behoefte aan deze informatie te hebben. Daarnaast heeft 61% hier enigszins behoefte aan. Slechts 12% heeft er geen behoefte aan. 50-64 jarigen geven vaker aan dat zij geen behoefte hebben aan deze informatie, hoger opgeleiden hebben hieraan juist meer behoefte. Met de stelling ‘In light … zitten bijna geen calorieën’ is men het voor de verschillende producten frisdrank, vruchtensap, jam, kaas en chips vaak oneens of men is neutraal. Ook bij frisdrank geeft slechts 39% aan het eens te zijn met deze stelling. Bij de verschillende producten frisdrank, vruchtensap/vruchtensiroop, toetjes/ijs, chips, suikervrije snoep en mayonaise of fritessaus geeft slechts een kleine groep (gemiddeld 9%) aan van de light variant meer te eten of drinken dan men van de gewone variant zou doen. De belangrijkste redenen waarom wel van een light product meer eet dan van de normale variant zijn: er zitten minder calorieën in (20%), omdat ik het lekker vind (17%) en het is gezonder (17%).

40 Onderzoeksverantwoording

41 Onderzoeksachtergrond
Methode: internetvragenlijst Bruto steekproef uit het GfK online panel. Netto steekproef: 1264 personen van jaar Representatief naar: geslacht, leeftijd, opleiding en regio (voor de Nederlandse bevolking van jaar) Veldwerkperiode: september 2012 Respons: 70% Naast dit Powerpoint rapport is een tabellenrapport beschikbaar, waarin de resultaten worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, regio en BMI-klasse. Tevens is een deel van de resultaten uitgesplitst naar de frequentie waarin men light producten gebruikt (o.b.v. het antwoord op vraag 1). In dit tabellenrapport is weergegeven wanneer bepaalde subgroepen significant afwijken van het totaal. (rood is significant lager, groen is significant hoger)

42 Contact

43 Contactgegevens Kim Paulussen Marcel Temminghoff Sr. Projectmanager
Sr. Consultant / The Netherlands The Netherlands


Download ppt "Onderzoek naar Light eten"

Verwante presentaties


Ads door Google