De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een systemische aanpak van toetsing NVMO Hoofdlezing Maastricht, 15-16 november 2012 Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een systemische aanpak van toetsing NVMO Hoofdlezing Maastricht, 15-16 november 2012 Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht."— Transcript van de presentatie:

1 Een systemische aanpak van toetsing NVMO Hoofdlezing Maastricht, 15-16 november 2012 Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht

2

3

4

5

6 Overzicht • Van praktijk naar onderzoek • Van onderzoek naar theorie • Van theorie naar praktijk • Conclusies

7 Toetsvormen • MCQ, MEQ, OEQ, SIMP, Write- ins, Key Feature, PMP, SCT, Patiënt examen, OSCE, OSPE, DOCEE, SP-based test, Video assessment, MSF, Mini-CEX, DOPS, assessment center, self- assessment, peer assessment, incognito SPs………….

8 Knows Shows how Knows how Does Knows Feitgerichte toetsen: MCQ, open vragen, mondeling….. Knows how (Klinisch) Contextuele toetsen: MCQ, open vragen, mondeling….. Shows how Performance assessment in vitro: OSCE, SP-based test….. Does Performance assessment in vivo: KKB, 360۫…, Peer, Video, Incognito Pat, Video……. De beklimming......

9 Karakteristieken van instrumenten Validiteit Betrouwbaarheid Onderwijs- invloed Acceptabiliteit Kosten Validiteit Betrouwbaarheid Onderwijs- invloed

10 Validiteit: wat beoordelen we? • Curricula zijn veranderd van input sturing naar output sturing • Van disciplines naar leerdoelen, eindtermen, en nu competenties • Van docentsturing naar zelfsturing

11 Competentie-frameworks CanMeds (Canada)  Medical expert  Communicator  Collaborator  Manager  Health advocate  Scholar  Professional ACGME (US)  Medical knowledge  Patient care  Practice-based learning & improvement  Interpersonal and communication skills  Professionalism  Systems-based practice GMC (UK)  Good clinical care  Relationships with patients and families  Working with colleagues  Managing the workplace  Social responsibility and accountability  Professionalism

12 Knows Shows how Knows how Does Knows Knows howShows how Does Validiteit: wat beoordelen we? Gestandaardiseerde Toetsing (ver uitontwikkeld) Ongestandaardiseerde Toetsing (opkomend)

13 Inzichten over validiteit • We hebben een veelheid aan toetsmethoden nodig om de hele competentiepiramide te dekken • Nodig zijn gestandaardiseerde èn ongestandaardiseerde toetsmethodieken • Kwaliteitscontrole van instrumenten is essentieel voor gestandaardiseerde beoordeling • De gebruikers (de mensen) zijn essentieel bij ongestandaardiseerde beoordeling.

14 Betrouwbaarheid: hoe precies beoordelen we? Toets- Tijd in Hours 1 2 4 8 MCQ 1 0.62 0.76 0.93 Korte casus gerichte Essay 2 0.68 0.73 0.84 0.82 Simu- laties 1 0.36 0.53 0.69 0.82 Mon- de- ling 3 0.50 0.69 0.82 0.90 Patient examen 4 0.60 0.75 0.86 0.90 OSCE 5 0.54 0.69 0.82 0.90 Praktijk Video Obser- vatie 7 0.62 0.76 0.93 1 Norcini et al., 1985 2 Stalenhoef-Halling et al., 1990 3 Swanson, 1987 4 Wass et al., 2001 5 Van der Vleuten, 1988 6 Norcini et al., 1999 In- cognito SPs 8 0.61 0.76 0.82 0.86 KKB 6 0.73 0.84 0.92 0.96 7 Ram et al., 1999 8 Gorter, 2002

15 Inzichten over betrouwbaarheid • Acceptabele betrouwbaarheid wordt slechts bereikt bij een grote steekproef aan toetselementen en beoordelaars • Geen enkele methode is inherent beter dan een andere (ook de nieuwere niet!) • Objectiviteit is NIET gelijk aan betrouwbaarheid • Vele onafhankelijke subjectieve oordelen maken een objectief oordeel.

16 Onderwijsinvloeden: Hoe stuurt toetsing het leren? • Sturing is complex (zie Cilliers, 2011, 2012) • Veel negatieve invloeden – Povere leerstijlen – Cijferproblematiek (zesjes cultuur, genade-zes, jagen op punten) – Hoge werkplekbeoordelingen • Veel reductionisme in toetsing – Weinig feedback (cijfer is slechte vorm van feedback) – Toetsconcept niet aansluitend op onderwijsconcept – Aggregatie van informatie over niet betekenisvolle eenheden – Weinig longitudinale opvolging – Veel vinken, weinig vonken (OSCE, werkplekbeoordelingen).

17 Inzichten over onderwijsgevolgen • Geen enkele toets of beoordeling zonder betekenisvolle feedback • Narratieve feedback heeft meer impact dan scores op complexe vaardigheden • Feedback alleen is niet genoeg voor gebruik • Meer longitudinale beoordeling is wenselijk.

18 Overzicht • Van praktijk naar onderzoek • Van onderzoek naar theorie • Van theorie naar praktijk • Conclusies

19 De beperkingen van de enkelvoudige toetsbenadering • Geen enkele toets kan alles • Elke toets heeft beperkingen • Elke toets houdt een fors compromis in

20 Implicaties • Validiteit: een veelheid aan toetsen nodig • Betrouwbaarheid: veel (gecombineerde) informatie nodig • Onderwijsgevolgen: toetsing moeten (longitudinaal) betekenisvol voor het leren zijn Toetsprogramma’s

21 • Curriculum programma is goede metafoor; in een toetsprogramma zijn: – Onderdelen gepland, gearrangeerd, gecoördineerd – Systematisch geëvalueerd en bijgesteld • Maar hoe doe je dat dan? (de literatuur biedt bitter weinig houvast!)

22 Toetsprogramma’s • Zie Dijkstra et al 2012: 73 generieke richtlijnen voor toetsprogramma’s • Nog te doen: – Verdere validering – Een handzaam (zelfevaluatie) instrument

23 Bouwstenen Toetsprogramma’s 1 • Elke toets of beoordeling is één datapunt (Δ) • Elk datapunt is geoptimaliseerd voor leren – Informatierijk (kwantitatief, kwalitatief) – Betekenisvol – Gevarieerd in vorm • Summatief versus formatief vervangen we door een continuüm van wat er op het spel staat (stakes) • N datapunten zijn gerelateerd aan aard van beslissing

24 Continuüm van wat er op spel staat, relatie met datapunten en hun functie Er staat niets op spel Er staat alles op spel Eén datapunt: • Gericht op informatie, • feedback Tussentijdse Voortgangsbeslissingen: • Meer datapunten nodig • Gericht op diagnose, bijsturing en voorspelling Finale Beslissingen: • Veel datapunten nodig • Gericht op een (niet verassende) zware beslissing

25 Toetsinformatie als pixels

26 Klassieke benadering van aggregatie Methode 1 voor beoordeling van vaardigheid A Σ Methode 2 voor beoordeling van vaardigheid B Σ Methode 3 voor beoordeling van vaardigheid C Σ Methode 4 voor beoordeling van vaardigheid D Σ

27 Betekenisvolle benadering van aggregatie Methode 1 Σ Methode 2 Σ Methode 3 Σ Methode 4 Σ Competentie A Competentie B Competentie C Competentie D

28

29 Overzicht • Van praktijk naar onderzoek • Van onderzoek naar theorie • Van theorie naar praktijk • Conclusies

30 Terug van theorie naar praktijk • Bestaande toetspraktijken: – Master Diergeneeskunde Utrecht – AKO, graduate entry geneeskunde Maastricht – Jaar 6 geneeskunde Maastricht (later hele Master) – Huisartsopleiding Nederland – Sommige specialistenopleidingen zijn hard op weg – Cleveland Learner Clinic, Cleveland, Ohio

31 Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (Dannefer et al., 2007) • 5 jarige opleiding arts/klinisch onderzoeker • Overkoepelende competententiestructuur • Beschreven standaarden per fase van de studie • Alle toetsing formatief en infomatief – Wekelijkse casustoetsing met open vragen, geen grades maar feedback – Veel docent en peer evaluaties in narratieve vorm – Werkplekbeoordelingen – OSCEs

32 Competentie framework • Research • Medical Knowledge in the Basic and Clinical Sciences • Communication • Professionalism • Personal Development • Clinical Skills • Clinical Reasoning • Health Care Systems • Reflective Practice

33 Voorbeeld van standaarden CompetencyYear 1Year 2Year 5 Research Demonstrate knowledge base for basic and clinical research, skills set to conceptualize and conduct research Demonstrates ability to critically review basic science research Actively participates in the performance of laboratory procedures relevant to their basic science research Demonstrates ability to critically review clinical research papers Applies principles and skills in medical biostatistics and clinical epdidemiology to analysis of data Analyzes and effecitively critiques a broad range of research papers Demonstrates the ability to generate research a hypothesis and formulate questions to test it Designs and performs studies to test a hypothesis

34 Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (Dannefer et al., 2007) • Alle infomatie in een centraal webgebaseerd systeem • Mentor systeem met longitudinale opvolging, gesprekken op basis van zelfanalyses • Voortgangsbeslissingen door onafhankelijke commissie met zware procedures voor besluitvorming

35 Strategy to establish trustworthinessCriteria Potentiele Toepassingen in Toetsing CredibilityProlonged engagementTrainen van beoordelaars TriangulationToenemende inschakeling van experts op basis van mate van zekerheid over het oordeel Peer examinationBenchmarken beoordelaars Member checkingIncorporeer een zelf-oordeel van de lerende Structural coherenceControle op inconsistenties in besluitvorming TransferabilityTime samplingGebruik van veel datapunten Thick descriptionGemotiveerde besluitvorming DependabilityStepwise replicationGrootte van de commissie bestaande uit gerespecteerde leden ConfirmabilityAuditCreëer beroepsmogelijkheid

36 Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (Dannefer et al., 2007) • Alle infomatie in een centraal webgebaseerd systeem • Mentor systeem met longitudinale opvolging, gesprekken op basis van zelfanalyses • Voortgangsbeslissingen door onafhankelijke commissie met zware procedures voor besluitvorming

37 Cleveland Clinic Lerner College of Medicine • Opbrengsten: – Studenten passen zich probleemloos aan na de “test- cultuur” waaraan ze gewend zijn – Hoog presterende studenten (USMLE) – Studenten zijn de ambassadeurs geworden van het systeem en waarderen: • De rijkheid van het systeem • Het aandacht bieden aan brede vaardigheden • De zelf-controle • De begeleiding

38 Overzicht • Van praktijk naar onderzoek • Van onderzoek naar theorie • Van theorie naar praktijk • Conclusies

39 Conclusies 1 • We moeten af van het exclusief denken in individuele toetsmethoden • Een systemische, programmatische aanpak is daarvoor noodzakelijk, longitudinaal gericht • Elke toetsmethode kan hierin functioneel zijn (oud en nieuw; gestandaardiseerd en ongestandaardiseerd) • Professionele oordeelsvorming is onontbeerlijk (vergelijkbaar aan de klinische praktijk) • Subjectiviteit wordt gepareerd met sampling en met procedurele maatregelen (en niet met standaardisering of objectivering)

40 Conclusies 2 • Het toetsprogramma optimaliseert: – De leerfunctie (door informatierijkheid) – De beslisfunctie (door combinatie van informatie)

41 Deze Powerpoint: www.fdg.unimaas.nl/educ/cees/nvmo Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Een systemische aanpak van toetsing NVMO Hoofdlezing Maastricht, 15-16 november 2012 Cees van der Vleuten Universiteit Maastricht."

Verwante presentaties


Ads door Google