De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFSCHEID VAN DE STEENGROEVE ENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN 45 JAAR ACADEMISCH ONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFSCHEID VAN DE STEENGROEVE ENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN 45 JAAR ACADEMISCH ONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1 AFSCHEID VAN DE STEENGROEVE ENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN 45 JAAR ACADEMISCH ONDERWIJS

2 Inpakken en wegwezen

3 WETENSCHAP ALS GOOCHELKUNST

4 De goochelkunst

5 © 2006 JP van de Sande RuG Twee manieren van denken

6 UIT ZIJN VERBAND GERUKT

7 ONDERWIJS HELPT •Wanneer de goden een mens met ongewone afschuw haten, drijven ze hem in het vak van schoolmeester L.A.Seneca •Wie het kan, doet het, wie het niet kan, onderwijst G.B.Shaw •Onderwijs is het proces van het werpen van valse parelen voor echte zwijnen I.Edman •Hoger onderwijs en grote aantallen, dat is een contradictio in terminis F. Nietzsche •Ik respecteer geen studie en acht geen studie goed, die resulteert in het maken van geld L.A.Seneca

8 Mooi en indrukwekkend

9 Over het schone en het verhevene Niet zo schoon schoon Ver he ven Niet zo ver heven Der Inhalt der grossen Wissenschaft des Frauenzimmers ist vielmehr der Mensch, und unter den Menschen ins besondere der Mann. Immanuel Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764

10 Waar ik me over verwonderd heb De grote tegenzin tegen observationeel onderzoek als de proefpersoon eenmaal kan praten De neiging om fantastische statistische bouwwerken te funderen op data die uit vragenlijsten verkregen zijn De gewoonte in mijn vak om elk modelletje een theorie te noemen Dat niemand nog bedacht heeft dat onze privacy gebaat zou zijn met een doomsdayknop op databases De menselijke neiging om de ogen te sluiten voor het voor de hand liggende

11 De behoeften van de mens

12 juffrouw Laps, je bent 'n zoogdier

13 Waar ik me ook over verwonderd heb Dat de meeste mensen niet van uitweidingen lijken te houden

14 Zie ik dat nou wel goed?

15 De gevolgen van de economie •Twee dimensies zijn dominant (Geld & Macht). •De overige dimensies (Tijd, Zorg, Vakmanschap, Creativiteit, Ordening, Chauvinisme, Kwaliteit) worden gezien als te converteren in Value. •Geld dient te stromen; Groei is fundamentele waarde •De omloopsnelheid wordt voortdurend opgevoerd •Andere behoeften dan consumeren (bijv. Service, Gezelligheid, Stand, Patriottisme) worden, als consument ze al vertoont, niet op prijs gesteld •Ideaal van consumenten maatschappij is de Melkstal

16 Het ideaal?

17 MASSA & CRISIS

18 © 2006 JP van de Sande RuG Rellen in Holland 1600-1790 (5 jaars Gemiddelden) 3025 30 3525

19 RAM

20 Van krekels naar mieren Rampen vallen niet te plannen Voorbereidingen wel

21 © 2006 JP van de Sande RuG De wet van Pleuris P = VRM² P= pleuris-sterkte V= verwijtbaarheid R= relevantie M= mediageniekheid

22 © 2006 JP van de Sande RuG INDEXEN VOOR VERWIJTBAARHEID •Is er een persoon of instantie die de schuld kan krijgen? •Bezit deze ook formele verantwoordelijkheid? •Is deze verantwoordelijkheid juridisch te onderbouwen? •Hebben verantwoordelijken een persoonlijk belang? •Hebben verantwoordelijken Idiosyncratisch crediet (draagvlak) •Is er door verantwoordelijken in het verborgene gehandeld? •Houdt men nog steeds dingen achter? •Was gebeurtenis voorzienbaar? •Is zoiets al eens eerder gebeurd? •Is er achteraf een betere oplossing denkbaar?

23 HIER PLEEG IK EEN GRAP TE VERTELLEN

24 VERWIJTBAARHEID en de crisismanager

25 © 2006 JP van de Sande RuG INDEXEN VOOR RELEVANTIE •Sluit gebeurtenis aan op belangrijke ontwikkelingen? •Tast de gebeurtenis de belangen van mensen aan? •Is gebeurtenis symbolisch voor andere zaken? •Toont de gebeurtenis inherente fouten in organisatie? •In hoeverre is er maatschappelijke onrust waar gebeurtenis op aansluit? •Tast gebeurtenis vertrouwen van burger aan? •Leidt gebeurtenis tot ontstaan van een vijandbeeld? •Wat zijn kosten die met gebeurtenis samenhangen? •Hoe groot is geografische en psychologische afstand?

26 © 2006 JP van de Sande RuG INDEXEN VOOR MEDIAGENIEKHEID •Hebben de verantwoordelijken een hoge positie? •Hebben de verantwoordelijken eerder fouten gemaakt? •Ernst van gevolgen: hoeveel slachtoffers en schade? •Zijn er saillante details die beklijven kunnen? •Mogelijkheden tot identificatie? •Mooie plaatjes met symboolfunctie? •Is het probleem op begrijpelijke wijze uit te leggen? •Is er überhaupt informatie te krijgen (foto’s, interviews, toegang terrein) •Worden de media door andere hypes gedomineerd?

27 © 2006 JP van de Sande RuG CONVERSATIE Ikke, ikke, ikke, ikke, en ikke, ik, ikke Maar Ikke, ikke, ikke, ikke, dus, ikke, ikke, ikke, en ikke, Ikke, ik, ikke, ikke, ikke, ikke, Ikke, Ikke, wij, ikke, ik en ikke, ikke, ikke Ja jij, maar Ikke, ikke, ikke, ikke, wij, ikke, zij, ikke en ikke, hun, ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, Ik dus ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, ikke, ik, Maar Ikke, ikke, ikke, ikke, wie?, ikke, ikke, Daarom Ikke, ikke, ikke, ikke, dus, ikke, ikke, ik

28 EEN WOORD VAN DANK Zonder U allen was mijn leven heel anders geweest Tot op heden ben ik niet ontevreden Dus: Hartelijk dank Om me die dank te laten uitspreken is veel werk verzet Dank daarvoor aan het comité “Help van de Sande over de drempel”

29 En aan mijn vele gesprekspartners:

30 EINDE WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL


Download ppt "AFSCHEID VAN DE STEENGROEVE ENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN 45 JAAR ACADEMISCH ONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google