De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zacheus Hoe wordt ik twee uien: Een overdenking over Jezus volgen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zacheus Hoe wordt ik twee uien: Een overdenking over Jezus volgen."— Transcript van de presentatie:

1 Zacheus Hoe wordt ik twee uien: Een overdenking over Jezus volgen.
Een cipel en nog een cipel is di-cipel Een overdenking over Jezus volgen. Een voorbeeldverhaal: Waarom? Een film, een verhaal aan mijn kinderen en een volgeling…

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Zacheus – Jezus volgen Lukas 19:1-10:
1 En Hij kwam Jericho binnen en ging erdoor. 2 En zie, er was een man, Zacheüs geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. 3 En hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte. 4 En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. 5 En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven.

15 Zacheus – Jezus volgen Lukas 19:1-10:
6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. 8 Maar Zacheüs ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 9 En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

16 Zacheus – Jezus volgen Lukas 19:1-10: PRO
- Rijk en beroemd (hele regio) - Succesvol zakenman - Meer recht dan belastingambtenaar nu! CON - Oppertollenaar – Witte Boorden Crimineel - Klein van stuk - Mid-life Crisis

17 Meet Larry the Liquidator
Moderne Zacheus: Arrogant, Gierig, Egocentrisch, Hard Je moet maar van hem houden! Zielig, klein ventje Uiteindelijk alleen en nog steeds rijk

18 Zacheus – Jezus volgen Aantal interressante dingen: Actie
- Rigoreus Jezus volgen - Niet eigen beweging - Kom uit die boom! Nog meer Actie – OFFER - Helft bezit pleite => de armen - 4-voudig terugbetalen  Lev. 6:1-7

19 Zacheus – Jezus volgen Lev. 6:1-7: 1 De HERE sprak tot Mozes:
2 Wanneer iemand zonde doet en ontrouw wordt jegens de HERE, en tegenover zijn volksgenoot ontkent, dat hij iets in bewaring heeft, of dat hem iets is ter hand gesteld, of dat hij iets weggeroofd heeft; 3 of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst, of hij heeft iets dat verloren was, gevonden en hij ontkent het, en doet een valse eed ten opzichte van enige zaak die een mens doen kan, zodat hij zich daaraan bezondigt, 4 wanneer hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde, of het afgeperste dat hij afperste, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had,

20 Zacheus – Jezus volgen Lev. 6:1-7:
5 of alles, ten opzichte waarvan hij een valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde ervan vergoeden en nog een vijfde daaraan toevoegen; aan degene wie het behoorde, die zal hij het geven, op de dag wanneer hij zijn schuldoffer brengt. 6 Als zijn schuldoffer zal hij voor de HERE brengen een gave ram uit het kleinvee, in waarde geschat, ten schuldoffer tot de priester. 7 En de priester zal over hem verzoening doen voor het aangezicht des HEREN, en hem zal vergeving geschonken worden, ten aanzien van elke zaak waardoor hij schuld op zich laadt.

21 Zacheus – Jezus volgen Nog meer dingen: Gevolg - Blijdschap (vers 6)

22

23 Zacheus – Jezus volgen Nog meer dingen: Gevolg - Blijdschap (vers 6)
- Murmurerende Mensen (vers 7)

24

25 Zacheus – Jezus volgen Nog meer dingen: Gevolg - Blijdschap (vers 6)
- Murmurerende Mensen (vers 7) Bekering - Te snel? Snel! - Eigen verhaal…

26 Zacheus en jij/u Hoe betalen wij belasting? VT e.d.
Wat voor rol speelt geld maken, roem maken in je leven? Heeft Jezus/God toegang tot alle vertrekken van je “levenshuis”? Wanneer geef je genoeg? Wat moet je teruggeven wanneer je te veel schade hebt veroorzaakt dan je goed kunt maken?

27 Jezus volgen en jij/u Neem nu dat moment om het bij God te brengen!
Neem vandaag als dag van de arbeid om net als Zacheus het goed te maken met mensen! Waarom?

28


Download ppt "Zacheus Hoe wordt ik twee uien: Een overdenking over Jezus volgen."

Verwante presentaties


Ads door Google