De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HGZO-congres 2011 Samenwerken Samen werken Samen leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HGZO-congres 2011 Samenwerken Samen werken Samen leren."— Transcript van de presentatie:

1 HGZO-congres 2011 Samenwerken Samen werken Samen leren

2 HGZO-congres 2011 Carol Timmer Opleidingskundige/Coördinator Onderwijscentrum Zorgopleidingen AMC (020 – 56) 64331 c.g.timmer@amc.uva.nl

3 HGZO-congres 2011 Even ‘snuffelen’ aan elkaar… Wie bent u? Wat komt u halen? Wat komt u brengen?

4 HGZO-congres 2011 Mijn doel: dat het onderstaande schema voor u aan het eind van mijn verhaal duidelijk is… Samenwerken

5 HGZO-congres 2011 Ik vind interactie prettig! Dus ik nodig u uit om te reageren en vragen te stellen tijdens mijn presentatie. Samenwerken

6 HGZO-congres 2011 Even ‘buzzen’ met de buren die u nog niet kent… Met welke organisaties werkt uw eigen organisatie samen bij het opleiden?

7 HGZO-congres 2011 Samenwerken Het AMC wil met een beperkt aantal opleidingen structureel samenwerken bij het opleiden voor en in het AMC.

8 HGZO-congres 2011 LERE N Stagiare/student Werkgever AMC Opleiding Drie bij leren en werken betrokken partijen:

9 HGZO-congres 2011 Drie betrokken partijen: Drie betrokken partijen: bij verschillende visies op leren en verplegen LERE N Stagiaire/student AMC Opleiding Stagiaire student

10 HGZO-congres 2011 LERE N Stagiaire/student AMC Opleiding Bij helderheid in verantwoordelijkheden en belangen en bij gedeelde opvattingen over de beroepsuitoefening Stagiaire student

11 HGZO-congres 2011 LEREN Samenwerken AMC Opleiding Student Streven naar extern consistent curriculum Alle partijen hebben ongeveer dezelfde visie op het opleiden van studenten en op de zorgverlening.

12 HGZO-congres 2011 Wie zit er op welke stoel, wie is klant van wie? ? ? ? AMC Student Opleiding Samenwerken

13 HGZO-congres 2011 Weer ‘buzzen’ met de buren Hoe is de rolverdeling bij het opleiden voor uw organisatie?

14 HGZO-congres 2011 AMC student opleiding patiëntenzorg Samenwerken vanuit de eigen ‘core-business’ leren van het beroep opleiden

15 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Leren los van elkaar

16 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Ze leren nog veel meer dan wij plannen…

17 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Los van elkaar

18 HGZO-congres 2011 Los van elkaar onderwijs onder OC&W en praktijk onder VWS; • onderwijs onder OC&W en praktijk onder VWS; • sterke scheiding opleiding  werkveld, zowel fysiek als qua opvattingen over opleiden en verplegen; fysiek als qua opvattingen over opleiden en verplegen; • weinig socialisatie student voor het beroep/werkgever; • nadruk op theorie ten opzichte van praktijk; • weinig stages; • docenten en werkbegeleiders kennen elkaar niet.

19 HGZO-congres 2011 Los van elkaar en activiteiten georiënteerd •docenten, praktijkopleider, werkbegeleiders en studenten kunnen voor een groot deel zelf bepalen wat zij doen. Ieder op haar eigen manier streeft ernaar het opleiden zo goed mogelijk uit te voeren; •het (opleidings)beleid kan worden getypeerd als ‘ad hoc’ en korte termijn, er is geen gezamenlijke opvatting over de inhoud en vormgeving van het opleiden voor de beroepspraktijk; •de meeste afspraken over het opleiden en geven van werk- begeleiding aan de stagiaires zijn niet vastgelegd en komen ‘min of meer toevallig’ tot stand; •er is geen of weinig informatie beschikbaar over de afdeling, de opleiding, leren van het beroep of leren in de zorginstelling; •problemen krijgen pas aandacht als er klachten of incidenten zijn.

20 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Los van elkaar

21 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Sluit naadloos op elkaar aan

22 HGZO-congres 2011 Sluit naadloos op elkaar aan opleiding en zorginstelling werken samen; • opleiding en zorginstelling werken samen; • gevestigd in dezelfde regio; • regelmatig overleg; • ‘schools gedrag’ van de student; • eerst de theorie leren op school dan in de praktijk gaan leren uitvoeren; gaan leren uitvoeren; • vierjarige opleiding met ieder jaar een stage.

23 HGZO-congres 2011 Sluit naadloos op elkaar aan en procesgeoriënteerd opleiden •het opleidingsproces wordt beheerst, de processen zijn geïdentificeerd en beschreven; •taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de praktijk- opleider, werkbegeleiders en studenten zijn helder geformuleerd; •afspraken over het opleiden zijn vastgelegd; •informatie is beschikbaar voor de studenten over de patiëntencategorieën, stage- en/of praktijkwerkboeken van de opleidingen liggen op de afdeling; •informatie over het opleiden is beschikbaar voor de werkbegeleiders en docenten kennen het ziekenhuis; •verbeteringen binnen de processen op het terrein van het opleiden van studenten vinden plaats op basis van geconstateerde afwijkingen.

24 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Sluit naadloos op elkaar aan

25 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Verbonden = binnen- en buitenschools geïntegreerd

26 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Verbonden = binnen- en buitenschools geïntegreerd In de praktijk wat kan… Op school wat moet…

27 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Verbonden = binnen- en buitenschools geïntegreerd LeerwerkplaatsLeerafdelingLeerwerkeenheid

28 HGZO-congres 2011 Verbonden • opleiding en zorginstelling werken nauw samen in formele samenwerkingsverbanden; samenwerkingsverbanden; • ongeveer dezelfde uitgangspunten ten aanzien van zorgverlening en opleiden; zorgverlening en opleiden; • diverse leertrajecten afgestemd op student en werkgever; • socialisatie van de student voor het beroep; • docenten van school in ‘het wit’ op de werkvloer; • experts uit de praktijk voor de klas; • leerafdelingen/leerwerkplaatsen/leerwerkeenheden; • samen duaal en/of BBL-opleidingen.

29 HGZO-congres 2011 Verbonden en systeemgeoriënteerd •er wordt systematisch gewerkt aan de verbetering van het opleiden voor de instelling, •de ‘plan-do-check-act cirkel’ wordt toegepast, •‘klantenfocus’ is dominant: men wil problemen en klachten van studenten en de opleidingen voorkomen in plaats van te verhelpen, •het beleid heeft draagvlak binnen de instelling en opleiding en wordt goed uitgedragen door de leidinggevenden, opleiders en werkbegeleiders.

30 HGZO-congres 2011 = leren/nieuw gedrag student = binnenschools leren = buitenschools leren Verbonden = binnen- en buitenschools geïntegreerd In de praktijk wat kan… Op school wat moet…

31 HGZO-congres 2011 Opleiden in ketens ROCvA/HvA/UvA Zorgketenpartners Teaching Hospitals Bij- en nascholing LEREN en WERKEN LEREN EN WERKEN LEREN EN WERKEN LEREN EN WERKEN LEREN EN WERKEN

32 HGZO-congres 2011 Leren is net werken in netwerken (1) • nauw samenwerken in netwerken met ‘stakeholders’ als: zorginstellingen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, middelbare scholen en opleidingen; • kenniskringen/kennistransfer (lectoraat); • innovaties op het terrein van zorg en opleiden; • curricula voornamelijk afgestemd op zorgcategorieën die voor komen in de zorgketens van het samenwerkingsverband; • mogelijkheid tot eerste jaar met brede oriëntatie: • bijvoorbeeld mbo-hbo; • bijvoorbeeld SPH, HBOV, Fysiotherapie. ials

33 HGZO-congres 2011 Leren is net werken in netwerken (2) • gezamenlijke voorlichting (zorginstellingen, mbo en hbo), werving en selectie voor opleiding/beroepen en doorstroom; werving en selectie voor opleiding/beroepen en doorstroom; •veel plaats- en docentonafhankelijk leren; •socialisatie van de student voor het beroep en leren functioneren in zorgketens; functioneren in zorgketens; •Communities of practice; •multiprofessionele leerwerkplaats, leerafdelingen; •opleiden voor meerdere instellingen, projecten in de zorgketens; zorgketens; •Nursing Development Units/Educational Development Units. ials

34 HGZO-congres 2011 Opleiden in ketens •doelmatigheid en doelgerichtheid van de afdeling bij het opleiden worden bevorderd door af te stemmen met anderen in de ketenzorg, bijvoorbeeld met andere verpleegafdelingen in het AMC, OCZ, andere zorginstellingen (Teaching Hospitals bijvoorbeeld OLVG), UMC’s, middelbare scholen en/of opleidingen tot verpleegkundige; •in samenspraak met de opleiding is een afdelingsgebonden module beschikbaar waarin aangeven wordt wat de beginvereisten zijn om op de afdeling te kunnen leren en wat het eindresultaat is van het leerproces op de afdeling in het kader van ketenzorg; •men onderhoudt contacten, werkt samen, houdt rekening met wensen van andere organisatieonderdelen in het AMC en externe organisaties in de zorgketen en vergelijkt de eigen prestaties met die van andere verpleegafdelingen/zorginstellingen; •per samenwerkingspartner bij het opleiden in de zorgketen wordt bepaald wie het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren. Besturingssystemen worden met elkaar verbonden; •innovatie staat voorop.

35 HGZO-congres 2011 Opleiden in de zorg steeds meer SAMEN! Is het schema u nu duidelijk? Samenwerken= samen werken en samen leren GESCHEIDEN OPLEIDEN IN KETENS VERBONDEN MET ELKAAR OP ELKAAR AANSLUITEN

36 HGZO-congres 2011 In welke fase bevindt uw organisatie zich? Samenwerken= samen werken en samen leren GESCHEIDEN OPLEIDEN IN KETENS VERBONDEN MET ELKAAR OP ELKAAR AANSLUITEN

37 HGZO-congres 2011 Kritische succesfactoren •overeenstemming over visie en doelen; •durf en pioniersgeest; •interdependentie(bewustzijn); •domeinconsensus; •elkaar kennen en vertrouwen; •klimaat en sfeer; •onderhandelingsvermogen; •middelen beschikbaar; •structuur; •methodisch en planmatig werken: projecten; •regelmatig evalueren en ‘succes vieren’. En dan nog is het niet allemaal rozengeur en maneschijn…

38 HGZO-congres 2011 GESCHEIDEN OPLEIDEN IN KETENS VERBONDEN MET ELKAAR OP ELKAAR AANSLUITEN Heeft u nog vragen? Samenwerken= samen werken en samen leren

39 HGZO-congres 2011 Dank u voor uw aandacht.


Download ppt "HGZO-congres 2011 Samenwerken Samen werken Samen leren."

Verwante presentaties


Ads door Google