De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Situationeel begeleiden Raad weten met de situatie… opleiders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Situationeel begeleiden Raad weten met de situatie… opleiders."— Transcript van de presentatie:

1 Situationeel begeleiden Raad weten met de situatie… opleiders

2 V&VN opleiders Carol Timmer Opleidingskundige/Coördinator Onderwijscentrum Zorgopleidingen AMC (020 – 56) 64331 c.g.timmer@amc.uva.nl

3 Meteen maar even een test: Wat zegt de praktijkopleider hier tegen de stagiaire die leert bloeddruk meten? opleiders

4 Meteen maar even een test: Wat zegt de praktijkopleider hier tegen de stagiaire die leert bloeddruk meten? opleiders

5 V&VN opleiders Wij voldoen graag aan uw wensen… Wat brengt u hier? Wanneer gaat u tevreden naar huis?

6 V&VN opleiders Inhoud van de workshop: Intro Situationeel begeleiden  Taakvolwassenheid vaststellen  Kiezen voor een begeleidingsstijl  Uitvoeren van een begeleidingsstijl Evaluatie

7 V&VN opleiders Eerst kijken we naar het gedrag van de begeleider… Eerst kijken we naar het gedrag van de begeleider… Situationeel begeleiden

8 V&VN opleiders Gedrag van de begeleider: 1.Taakgericht gedrag (sturing geven): activiteiten die leiden tot concrete resultaten 2.Relatiegericht gedrag (ondersteuning bieden): activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van de relatie met de student Situationeel begeleiden

9 V&VN opleiders Op assenstelsel weinigveel TAAKGERICHT GEDRAG STURING GEVEN

10 V&VN opleiders Gedrag van de begeleider: 1.Taakgericht gedrag (sturing geven): activiteiten die leiden tot concrete resultaten 2.Relatiegericht gedrag (ondersteuning bieden): activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van de relatie met de student Situationeel begeleiden

11 V&VN opleiders RELATIE GERICHT GEDRAG ONDER- STEUNING BIEDEN veel weinig Op assenstelsel

12 V&VN opleiders Gedrag van de begeleider: Taakgericht gedrag (sturing geven) EN/OF Relatiegericht gedrag (ondersteuning bieden) Situationeel begeleiden

13 V&VN opleiders Op assenstelsel RELATIE GERICHT GEDRAG veel weinigveel TAAKGERICHT GEDRAG Situationeel begeleiden

14 V&VN opleiders RELATIE GERICHT veel weinigveel TAAKGERICHT Situationeel begeleiden

15 V&VN opleiders RELATIE GERICHT veel Stijl 1 Veel taak Weinig relatie Instrueren weinigveel TAAKGERICHT Situationeel begeleiden

16 V&VN opleiders RELATIE GERICHT veelStijl 2 Veel taak Veel relatie Overtuigen Stijl 1 Veel taak Weinig relatie Instrueren weinigveel TAAKGERICHT Situationeel begeleiden

17 V&VN opleiders RELATIE GERICHT veelStijl 3 Weinig taak Veel relatie Ondersteunen Stijl 2 Veel taak Veel relatie Overtuigen Stijl 1 Veel taak Weinig relatie Instrueren weinigveel TAAKGERICHT Situationeel begeleiden

18 V&VN opleiders RELATIE GERICHT veelStijl 3 Weinig taak Veel relatie Ondersteunen Stijl 2 Veel taak Veel relatie Overtuigen Stijl 4 Weinig taak Weinig relatie Delegeren Stijl 1 Veel taak Weinig relatie Instrueren weinigveel TAAKGERICHT Situationeel begeleiden

19 V&VN opleiders RELATIE GERICHT veelStijl 3 Weinig taak Veel relatie Ondersteunen Stijl 2 Veel taak Veel relatie Overtuigen Stijl 4 Weinig taak Weinig relatie Delegeren Stijl 1 Veel taak Weinig relatie Instrueren weinigveel TAAKGERICHT Situationeel begeleiden

20 V&VN opleiders Nu kijken we naar het gedrag van de student… Nu kijken we naar het gedrag van de student… Situationeel begeleiden

21 V&VN opleiders Welke begeleidingsstijl kies ik? Wordt bepaald door de taakvolwassen- heid van de student: taakbekwaamheid (kan zij het?) leerbereidheid (wil zij het?) Situationeel begeleiden

22 V&VN opleiders Kan zij het? Wordt bepaald door de taak- bekwaamheid van de student, de mate waarin zij: ervaring heeft met leren in de praktijk relevante theoretische voorkennis heeft relevante vaardigheden heeft verworven vaardig is in probleemoplossen Situationeel begeleiden

23 V&VN opleiders Wil zij het? Wordt bepaald door de leerbereidheid van de student, de mate waarin zij: gemotiveerd is verantwoording (kan) nemen zelfvertrouwen heeft Situationeel begeleiden

24 V&VN opleiders Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ Situationeel begeleiden

25 V&VN opleiders Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ --Instrueren Situationeel begeleiden

26 V&VN opleiders Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ -- Instrueren + -Overtuigen Situationeel begeleiden

27 V&VN opleiders Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ -- Instrueren + - Overtuigen - +Ondersteunen Situationeel begeleiden

28 V&VN opleiders Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ -- Instrueren + - Overtuigen - + Ondersteunen ++Delegeren Situationeel begeleiden

29 V&VN opleiders Taakvolwassenheid student Begeleidingsstijl begeleider Leerbereidheid ‘willen’ Taakbekwaamheid ‘kunnen’ --Instrueren + -Overtuigen - +Ondersteunen ++Delegeren Situationeel begeleiden

30 V&VN opleiders Even een ‘uitstapje’ naar Even een ‘uitstapje’ naar leren en begeleiden… Situationeel begeleiden

31 Fasen in het leerproces V&VN opleiders

32 onbewust - onbekwaam Fasen in het leerproces V&VN opleiders

33 bewust - onbekwaam onbewust - onbekwaam Fasen in het leerproces V&VN opleiders

34 bewust - onbekwaam bewust - bekwaam onbewust - onbekwaam Fasen in het leerproces V&VN opleiders

35 bewust - onbekwaam bewust - bekwaam onbewust - bekwaam onbewust - onbekwaam Fasen in het leerproces V&VN opleiders

36 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders

37 Unfreezing Veranderbaar maken Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders

38 Unfreezing Veranderbaar maken Moving Verandering inzetten Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders

39 (Re)freezing Afronden van de verandering Unfreezing Veranderbaar maken Moving Verandering inzetten Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders

40 Fasen en gedrag

41 Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing V&VN opleiders Fasen en gedrag

42 Student: bewust - onbekwaam Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing V&VN opleiders Fasen en gedrag

43 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders Welke gedrag van de werkbegeleider(s) hoort hier bij? Met uw buurman/buurvrouw: hoe doet u dat? Werkbegeleider: Unfreezing

44 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders zorgdragen voor fysieke en psychische veiligheid zekere mate van controle geven over haar leer- en werksituatie (voorkomen van fight- of flight-reaktie) identiteit benadrukken: je bent stagiaire, maar je hoort bij de organisatie en bij de afdeling… pull-methoden, omstandigheden creëren waardoor de stagiaire de noodzaak ziet/ervaart om te ‘veranderen’ push-methoden, dwingen te handelen: je gaat het doen of je het nu leuk vindt of niet… Werkbegeleider: Unfreezing

45 Student: bewust - onbekwaam Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Werkbegeleider: Moving V&VN opleiders Fasen en gedrag

46 Student: bewust - onbekwaam Student: bewust - bekwaam Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Werkbegeleider: Moving V&VN opleiders Fasen en gedrag

47 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders Welke gedrag van de werkbegeleider(s) hoort hier bij? Met uw buurman/buurvrouw: hoe doet u dat? Werkbegeleider: Moving

48 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders situationeel begeleiden stagewerkplan maken doelen bepalen en visualiseren van doelen laten zien dat het leren van het beroep een proces is ‘kikker koken’: langzaam opvoeren van complexiteit inspireren/voorbeeldgedrag uitdagen op ambities en kwaliteiten feedback geven laten reflecteren en samen evalueren het leren faciliteren Werkbegeleider: Moving

49 Student: bewust - onbekwaam Student: bewust - bekwaam Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Werkbegeleider: Moving Werkbegeleider: (Re)freezing V&VN opleiders Fasen en gedrag

50 Student: bewust - onbekwaam Student: bewust - bekwaam Student: onbewust - bekwaam Student: onbewust - onbekwaam Werkbegeleider: Unfreezing Werkbegeleider: Moving Werkbegeleider: (Re)freezing V&VN opleiders Fasen en gedrag

51 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders Welke gedrag van de werkbegeleider(s) hoort hier bij? Met uw buurman/buurvrouw: hoe doet u dat? Werkbegeleider: Re-freezing

52 Gedrag werkbegeleider V&VN opleiders taken delegeren blijven belonen van gewenst gedrag vieren van successen toepassen van het geleerde in andere situaties complexiteit opvoeren kwantiteit opvoeren eisen aan kwaliteit opvoeren bevorderen Werkbegeleider: Re-freezing

53 V&VN opleiders Weer terug naar situationeel begeleiden… Situationeel begeleiden

54 V&VN opleiders student: Onbewust onbekwaam Zwak zelfvertrouwen Weinig gemotiveerd Weinig zelfstandig S1 In opdracht uitvoeren INSTRUEREN Situationeel begeleiden

55 V&VN opleiders BEGELEIDER: “Ik vertel aan jou wat en hoe je dat moet gaan leren.” ‘UNFREEZING’ S1 In opdracht uitvoeren INSTRUEREN Situationeel begeleiden

56 V&VN opleiders ‘instrueert’ Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘instrueert’ zijn: “éénrichtingsverkeer” leerdoel duidelijk aangeven duidelijke aanwijzingen (instructies) geven aanwezige protocollen en richtlijnen gebruiken concrete afspraken maken over de uitvoering voortgangsbewaking van de resultaten Situationeel begeleiden

57 V&VN opleiders student: Bewust onbekwaam Voldoende zelfvertrouwen Gemotiveerd Weinig zelfstandig S2 OVERTUIGEN Met inspraak uitvoeren S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN Situationeel begeleiden

58 V&VN opleiders BEGELEIDER: “Ik geef je inspraak op wat en hoe je moet gaan leren.” ‘MOVING’ S2 OVERTUIGEN Met inspraak uitvoeren S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN Situationeel begeleiden

59 V&VN opleiders ‘overtuigt’ Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘overtuigt’ zijn: wel bepalen maar inspraak geven begrip kweken voor de taak juiste uitvoering benadrukken lacunes in kennis of vaardigheid achterhalen ingaan op ideeën/suggesties van de student inzicht verschaffen in werkproblemen en gekozen methode concrete afspraken maken over de uitvoering van de taak angsten en weerstand reduceren Situationeel begeleiden

60 V&VN opleiders student: Bewust bekwaam Weinig zelfvertrouwen Weinig gemotiveerd Zelfstandig S3 ONDERSTEUNEN In samenspraak uitvoeren S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN Situationeel begeleiden

61 V&VN opleiders BEGELEIDER: “We bepalen samen wat en hoe je dat moet gaan leren.” ‘MOVING’ S3 ONDERSTEUNEN In samenspraak uitvoeren S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN Situationeel begeleiden

62 V&VN opleiders ‘ondersteunt’ Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘ondersteunt’ zijn: student zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk laten zijn naar oplossingen vragen leer- en werkproblemen van de student helpen oplossen stimuleren, aanmoedigen en waarderen begrip voor gevoelens van de student hebben en dit tonen Situationeel begeleiden

63 V&VN opleiders student: (On)bewust bekwaam Goed zelfvertrouwen Gemotiveerd Zelfstandig S3 ONDERSTEUNEN Uitvoeren met inspraak S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S4 Zelfstandig uitvoeren DELEGEREN S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN Situationeel begeleiden

64 V&VN opleiders BEGELEIDER: “Je mag dat van mij zelf doen, graag hoor ik hoe het gaat en als je me nodig hebt, dan kun je me daar vinden.” ‘(RE)FREEZING’ S3 ONDERSTEUNEN Uitvoeren met inspraak S2 OVERTUIGEN Uitvoeren met samenspraak S4 Zelfstandig uitvoeren DELEGEREN S1 Uitvoeren in opdracht INSTRUEREN Situationeel begeleiden

65 V&VN opleiders ‘delegeert’ Kenmerken van het gedrag van een begeleider die ‘delegeert’ zijn: de student vrijheid geven vertrouwen uitspreken voorwaarden scheppen belangstelling tonen voor de voortgang leerresultaten checken vaardigheden laten inzetten in andere (werk)situaties tempo en complexiteit van het werk en leren opvoeren Situationeel begeleiden

66 V&VN opleiders RELATIE GERICHT GEDRAG veelS3 Ondersteunen We bepalen samen wat en hoe je dat moet gaan leren. S2 Overtuigen Ik geef je inspraak op wat en hoe je moet gaan leren. S4 Delegeren Je mag dat van mij zelf doen, graag hoor ik hoe het gaat en als je me nodig hebt, dan kun je me daar vinden. S1 Instrueren Ik vertel aan jou wat en hoe je dat moet gaan leren. weinigveel TAAKGERICHT GEDRAG Situationeel begeleiden

67 V&VN opleiders Toepassen: als globale stijl bij het geven van begeleiding bij een werksituatie in de organisatie bij een individuele begeleidingssituatie bij een bespreking over de studenten Situationeel begeleiden

68 V&VN opleiders Is alles aan bod geweest? Voldeed het aan uw wensen? Situationeel begeleiden

69 V&VN opleiders Dank u voor uw komst en aandacht…


Download ppt "Situationeel begeleiden Raad weten met de situatie… opleiders."

Verwante presentaties


Ads door Google