De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coperfin 1 Toelichting bij projectorganisatie. p. 2Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inhoudstafel >Inleiding >BPR-programma’s en netwerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coperfin 1 Toelichting bij projectorganisatie. p. 2Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inhoudstafel >Inleiding >BPR-programma’s en netwerken."— Transcript van de presentatie:

1 Coperfin 1 Toelichting bij projectorganisatie

2 p. 2Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inhoudstafel >Inleiding >BPR-programma’s en netwerken >Omschrijving programma’s >Omschrijving van de netwerken >Structuur programma’s en netwerken >Aanpak van de BPR-programma’s Nota: Deze presentatie handelt over Coperfin 1. De organigrammen die u in deze presentatie terugvindt zijn bijgevolg niet meer actueel. De actuele versie (juni 2003) van het organigram van de FOD Financiën vindt u in bijlage 1.

3 p. 3Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inleiding Het Ministerie van Financiën is in beweging… >Ministerie van Financiën is al 10 jaar aan het hervormen –5 jarenplan –5 jarenplan bis –Performantie Management –Actieplan Zenner >Copernicus, modernisering van de federale overheid: –Goedkeuring van het nieuwe organogram –Rapport N-3 –Overgang naar de FOD Financiën >Opstart van BPR-programma’s binnen het Ministerie: COPERFIN (24 september 2001) Coperfin staat voor de modernisering van het Ministerie van Financiën

4 p. 4Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inleiding Het organigram van Coperfin 1 Douane en Accijnzen Patri- monium- diensten Niet-fiscale invordering Grote Onder- nemingen Invor- dering Fraude bestrijding Informatie ver- zameling/ uit- wisseling Opmeting- en & Waarde- ringen Rechts zekerheid Parti- culieren KMO Voorzitter Directie Comité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Documentatie Budget en Beheerscontrole Personeel & Organisatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Patrimonium documentatie Dienstverlening - strategie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Thesaurie

5 p. 5Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inleiding Rapport N-3 >Het rapport N-3 is de verdere uitwerking van het organigram en bepaalt –het aantal managementfuncties op N-3 niveau en de functionele invulling ervan –de ambtsgebieden van deze centra >De N-3 managementfunctie (vergelijkbaar met nu gewestelijke directeur) staat in voor de realisatie van een aantal doelstellingen en voor het operationele beheer binnen zijn ambtsgebied. De persoon die deze functie invult, zal geselecteerd worden zowel op basis van zijn fiscaal technische kennis als op zijn managementvaardigheden. Ook hier wordt er gewerkt met een mandaat van 6 jaar >De diensten waaruit het centrum bestaat kunnen zich op één of meerdere plaatsen bevinden >De verdere organisatie en locaties zijn niet gespecifieerd in dit rapport en moeten nog bepaald worden Centra N-3 N-2 N-1 N

6 p. 6Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie >Een 'Business Proces Reengineering'-programma bepaalt het geheel van veranderingen met betrekking tot personeel, (IT-) middelen en werkmethodes die samen nodig zijn om tot een betere werkomgeving te komen en betere resultaten te behalen >Concreet voor het Ministerie van Financiën: –Omwille van de omvang van het Ministerie van Financiën worden er elf functionele BPR-programma’s opgestart, die zich toespitsen op één bepaalde administratie (bv. Douane & Accijnzen) –Hiernaast zijn er ook vijf generieke BPR-programma’s die niet gebonden zijn aan één specifieke administratie maar die bepaalde overkoepelende aspecten (bv. Citizen Relationship Management) onder de loep nemen –Vier netwerken ondersteunen de programma’s (zie bl.19) –De BPR-programma’s hebben in een eerste fase enkel betrekking op de fiscale administraties en niet op de administratie van de Thesaurie –Ieder programma heeft dezelfde structuur (programmamanager, werkgroep, …) en gaat volgens dezelfde methode te werk (zie later) BPR-programma’s en netwerken (1/3)

7 p. 7Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie >Een « netwerk » is de naam voor een groep van personen die zich bezighouden met bepaalde, goed afgebakende aspecten: –ICT: Informatie en Communicatie Technologie (software, hardware, …) –Personeel:functiebeschrijvingen,competenties, … –Infrastructuur: gebouwen, … –Interne controle: inbouwen van processen om voorspelbare risico’s te verminderen om op die manier met redelijke zekerheid de doelstelingen van de FOD te kunnen realiseren >Een netwerk is op dezelfde manier georganiseerd als een programma (programmamanager, werkgroep, …). >Het netwerk biedt ondersteuning aan de programma’s over hun domein. Het brengt eveneens de verschillende voorstellen over dit domein samen. Zo zal het netwerk ICT bv. een globaal plan voor ICT opstellen dat de verschillende voorstellen samenbrengt. Ieder programma heeft een contactpersoon in het netwerk, die zij kunnen contacteren wanneer nodig of die hen contacteert wanneer er een bepaalde actie dient ondernomen te worden >De netwerken waken eveneens over de consistentie van de aanpak in de verschillende werkgroepen en kunnen zelf initiatieven nemen naar de verschillende werkgroepen toe BPR-programma’s en netwerken (2/3)

8 p. 8Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie ICT Personeel Infrastructuur Koepel 3 9)Risicobeheer 10)CRM Fiscale Entiteiten 11)Reglementering Fiscale Entiteiten Koepel 2 3)Particulieren 4)KMO 5)Grote Ondernemingen 6)Invordering 7)Inning 8)Fraudebestrijding Koepel 1 1)Douane & accijnzen 2)Onderzoek en opsporing Koepel 4 12)CRM Patrimoniumdocumentatie 13)Reglementering Patrimonium- documentatie Koepel 5 14)Patrimoniumdiensten 15)Opmetingen en waarderingen 16)Rechtszekerheid Interne Controle BPR-programma’s en netwerken (3/3)

9 p. 9Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (1/10) Douane en Accijnzen Grote Onder- nemingen Invor- dering Fraude bestrijding Informatie ver- zameling/ uit- wisseling Opmeting- en & Waarde- ringen Rechts zekerheid Parti- culieren KMO Voorzitter Directie Comité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Onderzoek Budget en Beheerscontrole Personeel & Organisatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Patrimonium documentatie Dienstverlening - strategie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Thesaurie Douane en Accijnzen/ Onderzoek & Opsporingen Koepel 1 Patri- monium- diensten Niet-fiscale invordering

10 p. 10Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (2/10) KOEPEL 1 >Functionele programma’s Belastingen & Invordering –Douane en Accijnzen •De werkgroep Douane en Accijnzen onderzoekt de manieren om zijn middelen beter in te zetten om de economische operatoren een efficiëntere, snellere en meer kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden –Onderzoek en opsporingen •Deze werkgroep gaat op zoek naar de mogelijkheden om het reactieve optreden om te buigen naar een proactief optreden door informatie uit te wisselen en samen te werken met andere diensten (zowel extern als intern)

11 p. 11Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (3/10) Douane en Accijnzen Grote Onder- nemingen Invor- dering Fraude bestrijding Informatie ver- zameling/ uit- wisseling Opmeting- en & Waarde- ringen Rechts zekerheid Parti- culieren KMO Voorzitter Directie Comité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Onderzoek Budget en Beheerscontrole Personeel & Organisatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Patrimonium documentatie Dienstverlening - strategie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Thesaurie P KMO GO Inning/Invordering Fraudebestrijding Koepel 2 Patri- monium- diensten Niet-fiscale invordering

12 p. 12Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (4/10) KOEPEL 2 >Functionele programma’s Belastingen en Invordering –Particulieren, KMO, GO •Elk van deze werkgroepen wil voor zijn doelgroep (de particulieren, de KMO’s en de GO’s) de krijtlijnen uittekenen van de meest optimale manier van taxeren en dienstverlening. Hierbij wordt er rekening gehouden met de eigenheden en karakteristieken van iedere doelgroep –Fraudebestrijding •Deze werkgroep wil processen uittekenen om belangrijke fraudegevallen beter te kunnen opsporen en bestrijden en dus de dossiers beter te kunnen afhandelen –Inning •De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om het inningsproces te kunnen stroomlijnen en automatiseren –Invordering •Het doel dat bij deze werkgroep voorop staat is tot een geïntegreerde aanpak van bepaalde belastingplichtigen te komen om op die manier doortastender te werk te kunnen gaan bij niet-betaling en in het bijzonder bij fraude en georganiseerd onvermogen

13 p. 13Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (5/10) Douane en Accijnzen Grote Onder- nemingen Invor- dering Fraude bestrijding Informatie ver- zameling/ uit- wisseling Opmeting- en & Waarde- ringen Rechts zekerheid Parti- culieren KMO Voorzitter Directie Comité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Onderzoek Budget en Beheerscontrole Personeel & Organisatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Patrimonium documentatie Dienstverlening - strategie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Thesaurie CRM Fiscale Entiteiten Risicobeheer/ Reglementering Fiscale Entiteiten Koepel 3 Patri- monium- diensten Niet-fiscale invordering

14 p. 14Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (6/10) KOEPEL 3 >Generieke programma’s Belastingen en Invordering –CRM Fiscale Entiteiten •CRM staat voor Citizen Relationship Management en onderzoekt in welke mate de diensten die aangeboden worden afgestemd kunnen worden op de behoeften van de ‘klanten’ •Deze werkgroep wil een duidelijk en praktisch antwoord op de vraag hoe de verschillende diensten van Belastingen en Invordering zich moeten opstellen tegenover de belastingplichtige : Welke diensten of producten moeten worden geboden, via welke kanalen ? Bij het zoeken naar een antwoorden houden zij rekening met de gevolgen die deze hebben op het vlak van processen, organisatie en systemen –Risicobeheer •De werkgroep wil een methode ontwikkelen om de meest risicovolle aangiftes op te sporen en ze vervolgens op de beste manier te behandelen –Reglementering Fiscale Entiteiten •Het doel van deze werkgroep is een proces uit te tekenen waardoor de reglementering met betrekking tot Belastingen en Invordering omgezet wordt in bruikbare werkmethodes

15 p. 15Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (7/10) Douane en Accijnzen Grote Onder- nemingen Invor- dering Fraude bestrijding Informatie ver- zameling/ uit- wisseling Opmeting- en & Waarde- ringen Rechts zekerheid Parti- culieren KMO Voorzitter Directie Comité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Onderzoek Budget en Beheerscontrole Personeel & Organisatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Patrimonium documentatie Dienstverlening - strategie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Thesaurie CRM Patrimonium documentatie Reglementering Patrimonium documentatie Koepel 4 Patri- monium- diensten Niet-fiscale invordering

16 p. 16Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (8/10) KOEPEL 4 >Generieke programma’s Patrimoniumdocumentatie –CRM Patrimoniumdocumentatie •Deze werkgroep wil een duidelijk en praktisch antwoord op de vraag hoe de diensten van Patrimoniumdocumentatie zich moeten opstellen tegenover de belastingplichtige : Welke diensten of producten moeten worden geboden ? Via welke kanalen ? Bij het zoeken naar een antwoorden houden zij rekening met de gevolgen die deze hebben op het vlak van processen, organisatie en systemen –Reglementering Patrimoniumdocumentatie •Het doel van deze werkgroep is een proces uit te tekenen waardoor de reglementering met betrekking tot patrimoniumdocumentatie omgezet wordt in bruikbare werkmethodes

17 p. 17Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (9/10) Douane en Accijnzen Grote Onder- nemingen Invor- dering Fraude bestrijding Informatie ver- zameling/ uit- wisseling Opmeting- en & Waarde- ringen Rechts zekerheid Parti- culieren KMO Voorzitter Directie Comité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Onderzoek Budget en Beheerscontrole Personeel & Organisatie ICT Secretariaat en Logistieke diensten Belastingen & Invorderingen Dienstverlening - coördinatie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Patrimonium documentatie Dienstverlening - strategie en uitvoering Functionele expertise en ondersteuning Program Management Office Thesaurie Patrimonium diensten Opmetingen en Waarderingen Rechtszekerheid Koepel 5 Patri- monium- diensten Niet-fiscale invordering

18 p. 18Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de programma’s (10/10) KOEPEL 5 >Functionele programma’s Patrimoniumdocumentatie –Patrimoniumdiensten •De werkgroep wil een manier vinden om de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en penale boeten te verbeteren en om het beheer van het roerend en onroerend staatspatrimonium te moderniseren –Opmetingen en waarderingen •De werkgroep wil de mogelijkheid creëren om de opmetingen te moderniseren en een methode opzetten om te kunnen voldoen aan de vraag om waardeschattingen uit te voeren –Rechtszekerheid •Het doel van deze werkgroep is het bijhouden van de zakelijke rechten en de hiermee verwante fiscale taken te moderniseren

19 p. 19Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Omschrijving van de netwerken >ICT, Personeel, Infrastructuur –Deze netwerken richten zich op het ondersteunen van de functionele en generieke programma’s bij het uitwerken van de toekomstige operationele vereisten inzake ICT, Personeel, en Infrastructuur –Hiernaast zorgen de netwerken voor het samenbrengen en de consistente aanpak van de aspecten rond ICT, Personeel, Infrastructuur en Interne Controle voor de hele FOD Financiën >Interne Controle –Interne controle staat voor het geheel van acties die genomen dienen te worden door het management en het personeel met als doel een redelijke zekerheid te verkrijgen op gebied van de realisatie van doelstellingen, gebruik van middelen, kennis en beheersing van de risico’s, respecteren van wetten en reglementeringen, fraudebestrijding, enz. –Dit netwerk zal een belangrijke rol spelen wanneer de programma’s hun toekomstige processen dienen te bepalen

20 p. 20Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Structuur programma’s en netwerken (1/6) >Een veranderingstraject als Coperfin vereist een tijdelijke structuur, die specifiek voor de uitwerking van de verschillende programma’s en netwerken wordt opgezet >Naast deze tijdelijke structuur behoudt het DIRCOM zijn functie voor validatie van tussentijdse en eindrapporten –Het Dircom is het comité van de Directeurs-generaal van de fiscale administraties, de Directeur-generaal van de Algemene Diensten en vertegenwoordigers van het Kabinet; het wordt voorgezeten door de Secretaris- generaal >De tijdelijke structuur omvat volgende componenten: –Stuurgroep –Programmasponsor –Programmacoördinator –Programmamanager –Interne BPR-adviseur –Programmawerkgroep >Niet alle programma’s/netwerken omvatten alle componenten >U vindt hierna een grafische voorstelling van deze tijdelijke situatie Ondersteund door externe consultants

21 p. 21Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Structuur programma’s en netwerken (2/6) Stuurgroep DirCom Coordinator Programma Manager Werkgroep Programma Sponsor Programma Manager Werkgroep Interne BPR- adviseur Externe Consultants

22 p. 22Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Directiecomité (DirCom) PATRIMONIUMDIENSTEN RECHTSZEKERHEID (i.a. directeur-generaal) Stuurgroep Fiscale Entiteiten •Voorzitter FOD Financiën (i.a. secretaris-generaal) •N-1 FOD Financiën (i.a. administrateur- generaal en adjunct-administrateur- generaal) •Vertegenwoordiger kabinet Minister van Financiën en Regeringscommissaris •N-2 Douane & Accijnzen (i.a. directeur-generaal) •N-2 P(i.a. directeur-generaal) •N-2 KMO(i.a. directeur-generaal) •N-2 GO(i.a. directeur-generaal) •N-2 Invordering (i.a. directeur-generaal) •N-2Fraudebestrijding (i.a. directeur-generaal) •Verantwoordelijke FEDICT •Verantwoordelijke FOD P&O •Verantwoordelijke DICT (i.a. Algemeen Secr.) •Verantwoordelijke P&O (i.a. Algemeen Secr.) • • Coordinator P/KMO/GO • Coordinator Inning/Invordering • Voorzitter FOD Financiën (i.a. secretaris - generaal) • N-1 Patrimoniumdocumentatie (i.a. administrateur - generaal & adjunct administrateur - generaal) • Vertegenwoordiger kabinet minister van Fin.& Regeringscomm. • N-2’s van Patrimoniumdocumentatie (i.a. directeur-generaal) • Verantw.FEDICT enverantw. FOD P&O • Verantw. DICT en verantw. P&O (i.a. Algemeen Secr.) O N D E R Z O E K & N-2 Douane en Accijnzen (i.a. directeur-gen.) 2 CRM - FISCALE ENTITEITEN REGLEMENTERING & WERKPROCEDURES FISCALE ENTITEITEN CRM PATRIMONIUMDOCUMENTATIE REGLEMENTERING & WERKPROCEDURES PATRIMONIUMDOCUMENTATIE MOREAU PIETERS GABELE BIOMEZ KOEPELS • vergadert min- stens 1x per week met programma- manager • stuurt werk- groep operatio- neel aan (samen met externe consultant) • vergadert ongeveer 1x om de 2 weken (frequenter indien nodig) •werkt tussentijds (deel)aspecten uit samen met externe consultants VYVERMAN DE LAERE PEETERS DE CLERCQ DOUANE & ACCIJNZEN OPMETINGEN & WAARDERINGEN • vergadert 1x om de 6 weken (vergadering per koepel) • valideert documenten PROGRAMMA- SPONSOR PROGRAMMA- MANAGER WERKGROEP STUURGROEP COLPIN DE SOMERE COORDINATOR ONDERZOEK & OPSPORING RISICO ANALYSE 33 11 DIRCOM N-2 NFI N-2 PaD N-2 O&W N-2 RZ i.a.: in afwachting van aanstelling Stuurgroep Patrimoniumdocumentatie 55 44 (i.a. directeur-generaal) 1 DIRCOM N-2 NFI N-2 PaD N-2 O&W N-2 RZ PARTICULIEREN KMO GROTE ONDERNEMINGEN INVORDERING INNING (i.a. directeur-generaal) N-2 Invordering (i.a. directeur-gen.) OSSIEUR N-2 Fraudebestrijding (i.a. directeur-gen.) DE GEYNDT FRAUDEBESTRIJDING SIXFAUTRE VAN DER HAEGEN COLLET PURNELLE N-2 P N-2 GON-2 KMO Hoofd FEO (i.a. adjunct administrateur- generaal) *Netwerken niet inbegrepen Coordinator Netwerken ICT/P&O/Infrastructuur • Coordinator Netwerken ICT/P&O/Infrastructuur

23 p. 23Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Structuur programma’s en netwerken (4/6) VERANTWOORDELIJKHEDEN >Stuurgroep –Deze staat in voor het beheer van Coperfin, dwz. de aansturing en opvolging van de respectieve reengineeringsprogramma’s –Deze omvat alle verantwoordelijkheden die op een bepaald ogenblik nodig blijken om Coperfin en de respectievelijke programma’s volgens plan te doen verlopen >Programmasponsor –Hij/zij staat in om op het niveau van het programma de beslissingen van de stuurgroep, waar hij/zij deel van uitmaakt, door te voeren. –Hij/zij heeft de hiërarchische macht om, op het niveau van het programma, veranderingen of acties door te drukken –Hij/zij kan verschillende programma’s sponsoren >Programmacoördinator –Hij/zij komt enkel voor in koepel 2 (P-KMO-GO-Invordering-Fraude). Het aantal en de aard van de programma’s maken dat er een coördinatie nodig is om de consistentie te bewaren

24 p. 24Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Structuur programma’s en netwerken (5/6) VERANTWOORDELIJKHEDEN >Programmamanager –Is samen met de externe consultant de eindverantwoordelijke voor de planning en aansturing van de operationele werkzaamheden binnen het programma –De programmamanager rapporteert over de status van zijn programma in de stuurgroepvergaderingen >Interne BPR-adviseur –Loopt mee in het BPR-programma en ondersteunt de programmamanager >Programma werkgroep –Staat in voor de opmaak van de toekomstige werking van de verschillende administraties/aspecten van de organisatie in alle facetten van de operationele werking –De programmamedewerkers worden geselecteerd op basis van hun functionele expertise of o.w.v. hun diepgaande kennis betreffende bepaalde (deel)aspecten van de kernprocessen en/of hun voeling met het terrein

25 p. 25Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Structuur programma’s en netwerken (6/6) Contactpersoon Infrastructuur Contactpersoon Infrastructuur Contactpersoo n ICT Contactpersoo n ICT Contactpersoon Personeel Programma Interactie tussen programma’s en netwerken Contactpersoo n Interne controle

26 p. 26Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Aanpak van de programma’s (1/3) >Gedurende tien maanden zullen de werkgroepen van de BPR- programma’s in samenwerking met de netwerken de verschillende aspecten van hun administratie of organisatie onderzoeken: procedures, processen, regelgeving, competenties, cultuur, etc. >Na 10 maanden leggen zij een realisatieaanpak op tafel die het nieuwe beeld beschrijft van de respectievelijke administratie of deel van de organisatie en waarin de concrete stappen worden uitgelegd om dit beeld te bekomen >Deze realisatieaanpak dient verder uitgewerkt te worden in concrete projecten. Deze projecten zullen ieder op hun beurt systematisch ingevoerd worden, zodat de werking van de administraties niet in het gedrang komt. Op die manier wordt het nieuwe toekomstbeeld stap voor stap gerealiseerd

27 p. 27Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Aanpak van de programma’s (2/3) >De programma’s gaan allen volgens dezelfde stappen te werk: 1.Een eerste stap, die nu in alle werkgroepen al achter de rug is, was het opzetten van een planning en het treffen van de nodige voorbereidingen 2.In een tweede stap bepalen de programma’s hun doelstellingen, strategie en leidende principes. Deze principes vormen de krijtlijnen bij de verdere uitwerking van de toekomstige situatie. In deze fase identificeren zij eveneens ‘Quick Wins’ voor hun administratie/aspect van de organisatie. Quick Wins zijn verbeteringen die snel en goedkoop ingevoerd kunnen worden 3.In een derde stap zullen de programma’s de toekomstige situatie uittekenen. Zij zullen hierbij rekening houden met de huidige situatie 4.In de vierde stap zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de nieuwe situatie en huidige situatie. Nadien wordt een plan opgesteld om van de huidige naar de nieuwe situatie over te gaan. Deze analyserende vergelijking wordt een ‘Kloofanalyse’ genoemd. Eveneens zal in deze stap de realisatie- of implementatie aanpak worden opgesteld waarin alle aspecten met betrekking tot ICT, Personeel, Infrastructuur en Interne controle worden opgenomen

28 p. 28Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Aanpak van de programma’s (3/3) Stap 1 Stuur groep Stap 2 Stuur groep Stap 3  Voor- bereiding en planning  Bepaling van objectieven, strategie en leidende principes  Identificatie van Quick Wins  Uitgewerkt beeld toekomstige werking (“To Be”)  Evaluatie van de huidige situatie (“As Is”) Stap 4  Kloofanalyse  Realisatieaanpak met risico’s en randvoor- waarden Stuur groep September -Oktober Oktober- November November- Maart April-Juni Timing bij benadering (overlappingen en afwijkingen zijn mogelijk) Stuur groep

29 p. 29Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Bijlage 1: Organogram Coperfin 2 MO = Management Ondersteuning DS = Doelgroepen Strategie Voorzitter Directiecomité Cel Beleidsvoorbereiding Studie en Documentatie Budget & Beheerscontrole Secretariaat en Logistieke Diensten Personeel & Organisatie ICT Strategisch PMO & Communicatie Belastingen en Invordering Thesaurie Patrimoniumdocumentatie D & A PGOInvordering Fraude- bestrijding Internationale en Europese betrekkingen Beheer van de munt Financiering van de Staat en van de financiële markten Betalingen Deposito’s, consignaties en verzetbetekeningen Functionele expertise en ondersteuning PMO Dienstverlening, Coördinatie en Uitvoering Functionele expertise en ondersteuning PMO Dienstverlening, Strategie en Uitvoering Centra Patrimonium- diensten Niet-fiscaal invordering Opmetingen en Waarderingen Informatie- verzameling en uitwisseling Rechts- zekerheid Centra Speciale opmetingen en waarderingen Centra Onderzoek en Opsporing MO DS KMO Centra MODS Centra MODS NIEUW ten opzicht van Coperfin 1


Download ppt "Coperfin 1 Toelichting bij projectorganisatie. p. 2Coperfin 1: Toelichting bij projectorganisatie Inhoudstafel >Inleiding >BPR-programma’s en netwerken."

Verwante presentaties


Ads door Google