De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van competentiebox naar onderwijspraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van competentiebox naar onderwijspraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Van competentiebox naar onderwijspraktijk
7 november 2013 Jeroen Pepers Nelly Spanjersberg A+O fonds Gemeenten

2 Competentiebox Gemeenten

3 Basis op orde Ken (de toekomst van) je gemeente Personeelsmonitor, vlootschouw en meer Ken je HR vak en benoem behoefte, wat gemeente nodig heeft voor de toekomst Kwantitatief en kwalitatief Ken je collegae in de regio en hun behoefte Ken je wereld van aanbieders van opleidingen De leerkaart en meer Stappen en fasen in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten

4 Ken je gemeente Personeelsmonitor Leren in gemeenten: regulier
Personeelsmonitor 2012, Ook Verkenning Leren in gemeenten van Maya Swaans 2013 en verkenning Mark de Vries

5 Ken je HR vak en je rollen (Ulrich)
De vier rollen van HR (Ulrich) zijn een integraal deel van iedere organisatie. Meerwaarde leveren door meertalig zijn in samenwerking met en als onderdeel van bestuur gemeente

6 Leidraad voor strategisch opleiden en ontwikkelen in uw gemeente
Impuls voor leren kan komen van strategisch, tactisch en operationeel niveau. Boven en onder

7

8 Ken je vak(genoten): Lerendeoverheid.pleio.nl

9 Ken je collegae/ mogelijke samenwerkingspartners via mobiliteit?

10 Ken je collegae in de regio en hun behoefte
Personeelsmonitor 2012 Benchmark O&O 2011 Personeelsmonitor en intergemeentelijke samenwerking

11

12 Ken je wereld van aanbieders van opleidingen in je regio DeLeerkaart
Ken je wereld van aanbieders van opleidingen in je regio DeLeerkaart.nl Database (catalogus) met 8000 opleidingen, cursussen en trainingen (zowel intern aanbod van overheidsorganisaties als open aanbod van externe leveranciers) Reviews door deelnemers aan opleidingen (kwaliteit zichtbaar) Via diverse zoekmogelijkheden snel juiste leeractiviteit vinden of via markers direct voorgesorteerd aanbod vinden Leeraanbod kan gemakkelijk vergeleken worden Specifiek voor en door de overheid ontwikkeld en toegesneden op het werken bij een overheidsorganisatie Alleen overheidsorganisaties kunnen er gebruik van maken (“corporate instrument”) Door de overheid zelf beheerd, geen commerciële belangen  daardoor zijn de zoekresultaten objectief en betrouwbaar

13 Werken met sectorprofielen
Functie van sectorprofielen Toepassing van sectorprofielen op landelijk niveau Toepassing van de sectorprofielen op regionaal niveau Tekst p. 8 en 9 deel “Werken met ….” uit de competentiebox gemeenten

14 misverstanden inzichtelijk te krijgen.”
Competentiebox Gemeenten en Onderwijsprofielen: Van profielen naar praktijk Het perspectief van opleidingsinstituten - gericht op eindtermen en gebonden aan wetten en instituutvereisten - is anders dan dat van een gemeentelijke werkgever - gericht op effectiviteit en efficiency of meetbaarheid en doelmatigheid in haar bijdrage aan realisatie van publieke waarden Beide perspectieven kunnen heel lang met elkaar in contact zijn, veronderstellende dat ze allebei hetzelfde bedoelen, maar dat is niet zo. Het besef van de verschillende perspectieven en de wisseling en delen ervan is van belang om potentiële misverstanden inzichtelijk te krijgen.” NB Competentiemanagement en talentmanagement. Competenties en rollen. Het een niet zonder het ander. Competenties en profielen hier als talen voor samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt gemeenten. Van daar uit kunnen we de gemeenschappelijke wereld aanvullen met wat de toekomst nodig heeft in leren en werken voor publieke waarden?

15 Stappen en fasen in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
Bestuurlijk draagvlak creeren Vormen regionaal opleidingsnetwerk Gezamenlijk expliciteren vraag naar opleidingen Keuze voor specifieke opleiding(en) en op te leiden doelgroep(en) Opstellen programma van eisen voor samenwerken (Structurele) samenwerking invulling geven Evalueren Samenwerking Uitwerken per nummer. P. 11 t/m 14 boekje “Werken met ….” Voorbeelden en verwijzingen naar relevante praktijken VNG praktijkbank, A+O publicaties en ook : ZOWIJS voorbeelden en inspiratie. Omgevingsdienst. Werkveldcommissies. Sectorale Adviescommissies Hogescholen.

16 Linkjes ‘Basis op Orde’:

17 Linkjes ‘in gesprek met Onderwijs’
Werken met sectorprofielen voor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt gemeenten vanaf p.9 tot p.15 met ZoWijs, samenwerken aan zorg en onderwijs; Zorgwijzer beroepspraktijkvorming (bpv); Cursus Werkbegeleiding Arbeidsmarkt en deskundigheid Omgevingsdienst HAFLOC (Hogeschool Alliantie Fysieke LeefomgevingsOpleidingen en Cursussen) organiseert netwerkbijeenkomsten voor Omgevingsdiensten en gemeenten “De zes milieukunde hogescholen, gezamenlijk opererend onder de naam HAFLOC organiseren een drietal netwerkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten willen ze graag met u in gesprek over de wijze waarop zij maximaal aan kunnen sluiten bij uw wensen op gebied van scholing en hoe een structurele samenwerking tot stand gebracht kan worden tussen de HAFLOC en het werkveld Als samenwerkingsverband van de Nederlandse hoge scholen organiseerde Hafloconder meer een discussie bijeenkomst om te komen tot een landelijke erkende lat voor de opleiding en cursussen binnen de kwaliteitscriteria. Het initiatief biedt mooie mogelijkheden om te werken naar permanente educatie van het omgevingsrecht van alle VTH taken”


Download ppt "Van competentiebox naar onderwijspraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google