De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !."— Transcript van de presentatie:

1 BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !

2 BZ-Onder-Nemen Wie trekken nu de kar ?

3 Eigenaar en initiatiefnemer van dit project.
Hans Raymakers Wijzer Eigenaar en initiatiefnemer van dit project. Hans heeft een brede achtergrond in de re-integratie en psychiatrie. Hij begeleidt al jaren mensen met een beperking naar hun eigen bedrijf. Zijn specialisatie is marketing en motiveren. 3

4 Marlou Cox Wijzer Spin in het web bij dit project en aanspreekpunt. Marlou heeft jarenlang gewerkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Marlou is bovendien gecertificeerd budget- coach en bewindvoerder.

5 Bianca Ebeling Wijzer Ondernemerscoach en Master SEN Autisme Specialist Ze werkt al enkele jaren met mensen met autisme en heeft in het verleden mensen met een verstandelijke beperking begeleid, o.a. bij het zoeken naar en behouden van werk.

6 Mirjam Römers business counseling & jobcoaching In haar werk als arbodeskundige onder- zocht Mirjam de oorzaken van een te hoge (mentale) belasting. Met die kennis en ervaring helpt ze nu, als professioneel counselor en coach in haar eigen bedrijf, mensen grip op hun leven te krijgen. Zij speelt een belangrijke rol in het juiste beeld krijgen van de ondernemers in spé.

7 BZ-Onder-Nemen Wie steunen het project ?

8 Marjolijn Daverveld Zelfstandig communicatiedeskundige Reëlle Communicatie ondersteunt professionals bij overheden, instellingen en ondernemers in zorg en verzekeren. Zij zorgt dat iedereen informatie kan verkrijgen, begrijpen en gebruiken. Ze geeft de voorkeur aan werknemers met een beperking vanwege hun ervarings- deskundigheid.

9 Michiel Pieters Michiel heeft een re-integratiebedrijf voor mensen met een psychische beperking die een bedrijf willen starten.. Zijn kracht is zijn wetenschappelijke kennis en ervaring (UvT en TUE) rondom ondernemerschap, samenwerking en innovatie. Hij heeft een breed netwerk op dat gebied in de regio.

10 Charles Eijkelenburg autismebegeleiding.nl / de werkschool Coördinator Autismewerk.nl bij autismebegeleiding.nl en coördinator project De Werkschool. Hij heeft in het verleden verschillende projecten rondom werk voor mensen met een beperking opgezet, zoals bijvoorbeeld het project Werklijn bij Stichting ORO.

11 Hanneke van der Velden Teamleider zorg en Master SEN Autismespecialist Hanneke komt oorspronkelijk uit het onderwijs waar ze haar sporen heeft verdiend op het gebied van autisme- begeleiding. Sinds ongeveer 10 jaar werkt ze in de thuisbegeleiding voor mensen met autisme. Bij AB.nl stond ze aan de wieg van autismewerk.nl

12 Hier komt mogelijk straks uw organisatie…?
Ziet U zichzelf al in onze bronnenmatrix? Geld Goederen Menskracht Diensten/ kennis Verwijzer Promotie Overheid Particuliere fondsen Bedrijven Achterban doelgroep Publiek Zelf-financiering 12

13 Waarom BZ-Onder-Nemen?
Wijzer werkt al jaren met ‘arbeidsgehandicapten’ We leerden: het kan óók als je niet alles kan Vaak hielp ‘even iets doen’ meer dan 10 adviezen Want hoe goed je ook bent in je vak, soms moet je erkennen dat je door je beperking niet alles zelf kunt doen (of leren) maar gewoon door een ander moet laten doen Waarom zou je jezelf blijven frustreren?

14 Waarom BZ-Onder-Nemen?
Onze droom: begeleid zelfstandig ondernemen Doen waar je goed in bent Wat je nooit zult leren doen wij. Anderen blijken onze droom te delen Maar… waar vinden we tijd en geld……? Kunnen we subsidie aanvragen? Sponsoring? 14

15 Wie mag op BZ-Onder-Nemen rekenen?
  Iedereen die droomt van een eigen bedrijf en door zijn of haar beperking de aanwezige vakkennis niet kan inwisselen voor een zelfstandig inkomen. Beperking? Fysieke of mentale beperking Sociale of maatschappelijke beperking 15

16 Bij voorbeeld Fysieke of mentale beperking:
Hierbij denken we aan een boekhouder met ernstige rugklachten die elk uur een kwartiertje moet liggen of een fotograaf met koortsaanvallen die daardoor elke maand drie keer twee dagen uitvalt. Een autistische webdesigner die geen klantencontacten aankan maar briljante websites bouwt. De ADHD-er die met alle collega’s ruzie krijgt maar geweldig is in troubleshooten. De verstandelijk beperkte ‘aanpakker’ die in een middag een verwaarloosde tuin opruimt, maar geen idee heeft hoe hij hem in moet richten. 16

17 Bij voorbeeld 2. Sociale of maatschappelijke beperking:
Hierbij denken we aan een alleenstaande moeder van een peuter die wel 24 uur per week in haar eigen webshop wil werken als ze dat ‘om haar kind heen’ kan plannen. De accountant met depressieve partner die daardoor niet naar kantoor kan. De ex-verslaafde die hierdoor niet meer in zijn oude beroep aan de bak komt. Het brandwondenslachtoffer dat online wèl make-up kan verkopen. De makelaar die haar praktijk opstart vanuit het blijf-van-mijn-lijfhuis. 17

18 BZ-Onder-Nemen Wij geloven dat een (groot) aantal individuen met een beperking succesvol kan ondernemen, mits ze gefaciliteerd worden bij het opheffen van de belemmering(en) en daardoor hun vaardigheden kunnen benutten/ mits hen faciliteiten worden geboden die hun belemmeringen opheffen zodat ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. 18

19 BZ-Onder-Nemen Alhoewel BZ-Onder-Nemen openstaat voor ieder zoals hiervoor vermeld, hebben we dit verder uitgewerkt voor mensen met autisme. Dit omdat in deze groep een enorme vraag naar passende arbeid is, die door werkgevers (nog) niet kan worden geboden. De komende dia’s gaan daarom specifiek over autisme, maar we willen nadrukkelijk vermelden dat de groep waar wij ons op willen richten veel groter zal zijn Uit onderzoek* blijkt dat veel mensen met een beperking graag door zelfstandig ondernemen uit de uitkering willen komen mits drempels worden weggenomen * Een onbetrouwbaar lijf, 2001 19

20 Enkele cijfers 29% van de volwassen met autisme heeft betaald werk
29% van de volwassen met autisme heeft betaald werk 19% heeft geen enkele vorm van dagbesteding 57% leeft volledig van een uitkering (WIA, WAJONG, WWB) 40% heeft geen enkele vorm van ondersteuning naar werk 43% heeft werk wat qua inhoud of niveau niet aansluit bij zijn opleiding. 18% wil professionele ondersteuning maar heeft die niet 48% krijgt bij het werk ondersteuning van een persoonlijke coach of mantelzorgers vanuit de thuissituatie Bron: ledenenquete NVA   20

21 Zoek toch lekker een baan!
Ondernemen? Zoek toch lekker een baan!

22 Belemmeringen bij het vinden van een baan in loondienst
Sollicitatiegesprek zelf (onbekendheid met omgangsvormen) banen zijn te laag gekwalificeerd voor de genoten opleiding banen passen niet bij specifieke, en soms brede, belangstelling te weinig tijd om nieuwe taken te leren en zich aan nieuwe routines aan te passen gebrek aan tolerantie voor het anders-zijn interpersoonlijke problemen met leidinggevenden en collega’s onvermogen tegemoet te komen aan sociale eisen van het werk (meest genoemd) vaak waren sociale tekorten oorzaak voor ontslag ook als verder alle aspecten van de taak naar behoren waren   Bron: ledenenquete NVA  

23 De ondernemer met een beperking
heeft doorgaans geen sterk groeiende onderneming heeft geen personeel: vnl zzp-ers in de categorie 'zakelijke dienstverlening.' verdient bijna nooit 100% met zijn bedrijf, o.a. door hoge schuldenlast en urenbeperking. grootste risicofactor: te weinig aandacht voor acquisitie (Deels door gebrek aan inzicht, deels door gebrek aan tijd a.g.v. beperkingen) heeft evenveel slagingskans als ondernemer zonder beperking loopt meer risico bij terugval heeft bij mislukken onderneming zelfs meer kans op een baan Een onbetrouwbaar lijf, Zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap, Hoofddorp 2001.

24 Ondernemen met autisme
Argumenten voor ondernemen in plaats van loondienst: passend bij individuele voorkeuren, kwaliteiten biedt kansen voor wie niet binnen standaard baan-profielen past geeft toegang tot werksoorten die men doorgaans niet tussen vacatures vindt is een goed alternatief voor begeleid werken en dagbesteding geeft controle en onafhankelijkheid mogelijkheid voor een aangepaste werkdag/ werkweek minder sociale eisen t.a.v. leidinggevenden en collega’s

25 Ervaren belemmeringen
Re-integratiebedrijven zijn niet happig omdat de slagingskans weliswaar even groot of groter is, maar nèt niet binnen de termijn waarmee de uitkeringsinstantie rekent voor de plaatsingscriteria Criteria en regelgeving vanuit de overheid: Bijv. minimum uren-eis waardoor kleine, maar geschikte banen blijven liggen. Vaak is naast de onderneming nog wel enige financiële aanvulling nodig, omdat bijv. een volledige werkweek niet vol te houden is. Risico van terugval zonder vangnet van uitkering Zelf verzekeren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeer moeilijk of duur Er is nog te weinig expertise bij boekhouders, juristen en belastingadviseurs over specifieke regelingen

26 Wat betekent zelfstandig?
Als iemand briljant is in zijn vak, maar niet goed in planning onhandig in collegiale contacten soms te eigenwijs voor een baas wat opvallend in contact niet elke dag even hard kan werken absolute stilte nodig heeft wil doen waar hij goed in is en een oplossing zoekt voor de rest Zou hij dan ongeschikt zijn om te werken?

27 Maar waar ligt de grens? Als iemand anders : je naar je werk brengt
al je spullen klaarlegt je agenda invult en bijhoudt alles voor je opschrijft zorgt dat je luncht namens jou telefoontjes moet plegen contact met je relaties legt je beschermt tegen moeilijke klanten Kun je dan spreken van “zelfstandig” of “werken” ?

28 Ja hoor! alleen heten mijn begeleiders “chauffeur”, “secretaresse” en “staf” ...

29 Creatief denken maakt veel mogelijk
Een ondernemer zonder benen krijgt een rolstoel Waarom zou een ondernemer met psychische beperking niet een begeleider kunnen krijgen als “prothese” voor het stuk wat hij zelf niet kan?

30 Ons idee is geïnspireerd door o.a.:
Jobcarving Een baan creëren uit deeltaken van andere banen. Wij creëren een bedrijf uit deelvaardigheden en faciliteren. Bedrijfsverzamelgebouw/ Incubator Delen van (kantoor)ruimte en faciliteiten met de mogelijkheid voor deeltijd-ondernemen. Empowerment: Alternatieve definitie van “zelfstandig” Een begeleider is niet iemand die jou leert hoe je moet worden, maar iemand die jij inhuurt zoals je ook een secretaresse of boekhouder inhuurt, om jouw idee te kunnen realiseren.

31 Wat kan de Stichting dan doen?
Elke cliënt is zelfstandig ondernemer. Bij de intake worden de haalbaarheid van zijn bedrijfsidee en zijn ondersteuningsbehoefte bepaald (3D-ondernemersmeter) Als geen extra ondersteuning nodig is volgt een regulier re-integratietraject Als enige training of opleiding nodig is, of nadere informatie over competenties, kan hij het scholingstraject in Wanneer duidelijk is dat (tenminste voorlopig) bepaalde competenties niet aanwezig en niet leerbaar zijn, komt hij onder de Stichting BZ-Onder-Nemen. De Stichting faciliteert. Dat wil zeggen dat zij taken uitvoert namens of samen met de ondernemer. De ondernemer betaalt hiervoor een bijdrage (fee).

32 De plek van BZ-Onder-Nemen in de organisaties en relaties

33 Wie kent de cliënten? Uw organisatie ?

34 Hoe weten we of iemand ondernemerskwaliteiten heeft?
Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies:

35 Aanmelding 3-D ondernemerstest
Advies: JA MITS… NEE

36 Aanmelding 3-D ondernemerstest
Advies: JA

37 Aanmelding 3-D ondernemerstest
Advies: NEE

38 Hoe weten we of men geschikt is ?
Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies: BZ-Onder-Nemen Niet trainen of coachen maar faciliteren Kennis Vaardigheden Ervaring Legitimering Scholing MITS… Coaching naar ondernemerschap in een regulier traject Re-integratie

39 Hoe weten we of men geschikt is ?
Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies: Scholing Re-integratie BZ-Onder-Nemen Niet trainen of coachen maar faciliteren Kennis Vaardigheden Ervaring Legitimering MITS… Coaching naar ondernemerschap in een regulier traject

40 BZ-Onder-Nemen Bedrijf Niet trainen of coachen maar faciliteren
puinruimer webdesigner Adm.kantoor stoelmassages webshop

41 In schema: vier functies van de stichting:

42 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers:
P. D. D. Nos Webdesigner Bijzonder gestructureerde man die veel moeite heeft met sociale contacten. Zijn werk is briljant. Hij hoeft nauwelijks aan acquisitie te doen. Onze rol is te intensieve klanten weren en contact onderhouden met 'gewenste' klanten De Coaches De Ondernemer

43 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers:
A. Utist Belastingconsulent Intelligente vrouw die goed is in haar werk maar moeite heeft met bijhouden van haar eigen administratie en boekhouding. Telefoneren geeft veel stress. Gebruikt onze telefonist en eens per maand komt ze met een schoenendoos naar kantoor. De Coaches De Ondernemer

44 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers:
Drs. Asperger DTP-er Hoogbegaafde 50er die natuurkunde en rechten heeft gestudeerd. Na een burnout gestart met een cursus DTP. Kan echt alles met zijn PC. Persoonlijke sociale contacten geven te veel stress. Wij beheren zijn online agenda en administratie De Coaches De Ondernemer

45 Er zijn nog genoeg uitdagingen..
Nederland moet wennen aan ondernemers met beperking. Veel is niet geregeld. Werknemer met Wajong Ondernemer met Wajong Recht op een re-integratietraject niets Starterskrediet: zelf terugbetalen Levenslange jobcoaching Premie korting werkgever Loonkostensubsidie en premiekorting Aanvulling Wajong No Risk Polis levenslang Kan alleen op eigen kosten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid Acceptatie vaak alleen bij UWV Oude Wajong: 5 jaar artikel 50 met evt. 1x verlenging Wajong 2010: 1 jaar WML = einde Wajong Plaatsingssubsidie werkgever: € voor in dienst nemen € voor opleiden Opleiding zelf betalen Geen beloning voor exit-uitkering Subsidie onderzoek haalbaarheid+ aanpassingen (Wajong adviesvoucher)

46 We dromen even verder.. Wat zou het mooi zijn…
… als de zelfstandig ondernemer een jobcoach kon hebben, … als de plaatsingsbonus werkgever ook aan de Wajongere zelf verstrekt zou kunnen worden. Waarom niet in de vorm van een opleidingsbudget of renteloze lening van 5000 euro, die wordt kwijtgescholden wanneer iemand na twee jaar de restverdiencapaciteit verdient?

47 Dromen betalen geen medewerkers..
Wie gaat dat betalen… Voor de opstart van het project zoeken we subsidie. Daarna wil de Stichting financieel zelfstandig zijn. We zien drie bronnen van inkomsten: de ondernemer gaat zelf, naar vermogen, een fee betalen we onderzoeken of vanuit re-integratie- en/of participatie- budgetten de eerste begeleiding gefinancierd kan worden en individuele voorzieningen kunnen worden ingezet. sponsoring vanuit het bedrijfsleven kan ruimte bieden voor algemene voorzieningen, ondersteunende technologie en software en voor microkredieten voor de ondernemers Donaties door particulieren en belangenorganisaties en vrijwillige inzet voor of ‘adoptie van’ ondernemers is een aanvullende optie. 47

48 Nog eens de bronnen matrix:
Geld Goederen Menskracht Diensten/ kennis Verwijzer Promotie Overheid IRO PRB BBZ ? Aangepaste software Hulpmiddelen branchekennis Particuliere fondsen Subsidie BZO Subsidie indiv. deelnemers hulpmiddelen Bedrijven Sponsoring Adopteer-een-ondernemer Korting Sponsoring in natura Vakinhoudelijk advies Toezegging afzet Achterban doelgroep Nieuwsbrief verwijzing Publiek Acties Beleggingsspel vrijwilliger Stagiaire participatieplaats Zelf-financiering Deelnemers fee 48


Download ppt "BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !."

Verwante presentaties


Ads door Google