De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !. BZ-Onder-Nemen Wie trekken nu de kar ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !. BZ-Onder-Nemen Wie trekken nu de kar ?"— Transcript van de presentatie:

1 BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !

2 BZ-Onder-Nemen Wie trekken nu de kar ?

3 Hans Raymakers Wijzer Eigenaar en initiatiefnemer van dit project. Hans heeft een brede achtergrond in de re-integratie en psychiatrie. Hij begeleidt al jaren mensen met een beperking naar hun eigen bedrijf. Zijn specialisatie is marketing en motiveren.

4 Marlou Cox Wijzer Spin in het web bij dit project en aanspreekpunt. Marlou heeft jarenlang gewerkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Marlou is bovendien gecertificeerd budget- coach en bewindvoerder.

5 Bianca Ebeling Wijzer Ondernemerscoach en Master SEN Autisme Specialist. Ze werkt al enkele jaren met mensen met autisme en heeft in het verleden mensen met een verstandelijke beperking begeleid, o.a. bij het zoeken naar en behouden van werk.

6 Mirjam Römers www.lifechoices.nl business counseling & jobcoaching In haar werk als arbodeskundige onder- zocht Mirjam de oorzaken van een te hoge (mentale) belasting. Met die kennis en ervaring helpt ze nu, als professioneel counselor en coach in haar eigen bedrijf, mensen grip op hun leven te krijgen. Zij speelt een belangrijke rol in het juiste beeld krijgen van de ondernemers in spé.

7 BZ-Onder-Nemen Wie steunen het project ?

8 Marjolijn Daverveld www.reelle.nl Zelfstandig communicatiedeskundige Reëlle Communicatie ondersteunt professionals bij overheden, instellingen en ondernemers in zorg en verzekeren. Zij zorgt dat iedereen informatie kan verkrijgen, begrijpen en gebruiken. Ze geeft de voorkeur aan werknemers met een beperking vanwege hun ervarings- deskundigheid.

9 Michiel Pieters www.pmarbeidsreintegratie.nl Michiel heeft een re-integratiebedrijf voor mensen met een psychische beperking die een bedrijf willen starten.. Zijn kracht is zijn wetenschappelijke kennis en ervaring (UvT en TUE) rondom ondernemerschap, samenwerking en innovatie. Hij heeft een breed netwerk op dat gebied in de regio.

10 Charles Eijkelenburg autismebegeleiding.nl / de werkschool Coördinator Autismewerk.nl bij autismebegeleiding.nl en coördinator project De Werkschool. Hij heeft in het verleden verschillende projecten rondom werk voor mensen met een beperking opgezet, zoals bijvoorbeeld het project Werklijn bij Stichting ORO.

11 Hanneke van der Velden www.autismetotaal.nl Teamleider zorg en Master SEN Autismespecialist Hanneke komt oorspronkelijk uit het onderwijs waar ze haar sporen heeft verdiend op het gebied van autisme- begeleiding. Sinds ongeveer 10 jaar werkt ze in de thuisbegeleiding voor mensen met autisme. Bij AB.nl stond ze aan de wieg van autismewerk.nl

12 Hier komt mogelijk straks uw organisatie…? Ziet U zichzelf al in onze bronnenmatrix? Hier komt mogelijk straks uw organisatie…? Ziet U zichzelf al in onze bronnenmatrix?

13 Waarom BZ-Onder-Nemen? •Wijzer werkt al jaren met ‘arbeidsgehandicapten’ •We leerden: het kan óók als je niet alles kan •Vaak hielp ‘even iets doen’ meer dan 10 adviezen •Want hoe goed je ook bent in je vak, soms moet je erkennen dat je door je beperking niet alles zelf kunt doen (of leren) maar gewoon door een ander moet laten doen •Waarom zou je jezelf blijven frustreren?

14 Waarom BZ-Onder-Nemen? •Onze droom: begeleid zelfstandig ondernemen •Doen waar je goed in bent •Wat je nooit zult leren doen wij. •Anderen blijken onze droom te delen •Maar… waar vinden we tijd en geld……? •Kunnen we subsidie aanvragen? Sponsoring?

15 Wie mag op BZ-Onder-Nemen rekenen? Iedereen die droomt van een eigen bedrijf en door zijn of haar beperking de aanwezige vakkennis niet kan inwisselen voor een zelfstandig inkomen. Beperking? 1.Fysieke of mentale beperking 2.Sociale of maatschappelijke beperking

16 Bij voorbeeld 1.Fysieke of mentale beperking: Hierbij denken we aan een boekhouder met ernstige rugklachten die elk uur een kwartiertje moet liggen of een fotograaf met koortsaanvallen die daardoor elke maand drie keer twee dagen uitvalt. Een autistische webdesigner die geen klantencontacten aankan maar briljante websites bouwt. De ADHD-er die met alle collega’s ruzie krijgt maar geweldig is in troubleshooten. De verstandelijk beperkte ‘aanpakker’ die in een middag een verwaarloosde tuin opruimt, maar geen idee heeft hoe hij hem in moet richten.

17 Bij voorbeeld 2. Sociale of maatschappelijke beperking: Hierbij denken we aan een alleenstaande moeder van een peuter die wel 24 uur per week in haar eigen webshop wil werken als ze dat ‘om haar kind heen’ kan plannen. De accountant met depressieve partner die daardoor niet naar kantoor kan. De ex-verslaafde die hierdoor niet meer in zijn oude beroep aan de bak komt. Het brandwondenslachtoffer dat online wèl make-up kan verkopen. De makelaar die haar praktijk opstart vanuit het blijf-van-mijn-lijfhuis.

18 BZ-Onder-Nemen Wij geloven dat een (groot) aantal individuen met een beperking succesvol kan ondernemen, mits ze gefaciliteerd worden bij het opheffen van de belemmering(en) en daardoor hun vaardigheden kunnen benutten/ mits hen faciliteiten worden geboden die hun belemmeringen opheffen zodat ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten.

19 BZ-Onder-Nemen Alhoewel BZ-Onder-Nemen openstaat voor ieder zoals hiervoor vermeld, hebben we dit verder uitgewerkt voor mensen met autisme. Dit omdat in deze groep een enorme vraag naar passende arbeid is, die door werkgevers (nog) niet kan worden geboden. De komende dia’s gaan daarom specifiek over autisme, maar we willen nadrukkelijk vermelden dat de groep waar wij ons op willen richten veel groter zal zijn. Uit onderzoek* blijkt dat veel mensen met een beperking graag door zelfstandig ondernemen uit de uitkering willen komen mits drempels worden weggenomen. * Een onbetrouwbaar lijf, 2001

20 Enkele cijfers 29% van de volwassen met autisme heeft betaald werk 19% heeft geen enkele vorm van dagbesteding 57% leeft volledig van een uitkering ( WIA, WAJONG, WWB ) 40% heeft geen enkele vorm van ondersteuning naar werk 43% heeft werk wat qua inhoud of niveau niet aansluit bij zijn opleiding. 18% wil professionele ondersteuning maar heeft die niet 48% krijgt bij het werk ondersteuning van een persoonlijke coach of mantelzorgers vanuit de thuissituatie Bron: ledenenquete NVA 2007-2008

21 Ondernemen? Zoek toch lekker een baan!

22 Belemmeringen bij het vinden van een baan in loondienst •Sollicitatiegesprek zelf (onbekendheid met omgangsvormen) •banen zijn te laag gekwalificeerd voor de genoten opleiding •banen passen niet bij specifieke, en soms brede, belangstelling •te weinig tijd om nieuwe taken te leren en zich aan nieuwe routines aan te passen •gebrek aan tolerantie voor het anders-zijn •interpersoonlijke problemen met leidinggevenden en collega’s •onvermogen tegemoet te komen aan sociale eisen van het werk (meest genoemd) •vaak waren sociale tekorten oorzaak voor ontslag ook als verder alle aspecten van de taak naar behoren waren Bron: ledenenquete NVA 2007-2008

23 De ondernemer met een beperking •heeft doorgaans geen sterk groeiende onderneming •heeft geen personeel: vnl zzp-ers in de categorie 'zakelijke dienstverlening.' •verdient bijna nooit 100% met zijn bedrijf, o.a. door hoge schuldenlast en urenbeperking. •grootste risicofactor: te weinig aandacht voor acquisitie. (Deels door gebrek aan inzicht, deels door gebrek aan tijd a.g.v. beperkingen) •heeft evenveel slagingskans als ondernemer zonder beperking •loopt meer risico bij terugval •heeft bij mislukken onderneming zelfs meer kans op een baan Een onbetrouwbaar lijf, Zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap, Hoofddorp 2001.

24 Ondernemen met autisme Argumenten voor ondernemen in plaats van loondienst: •passend bij individuele voorkeuren, kwaliteiten •biedt kansen voor wie niet binnen standaard baan-profielen past •geeft toegang tot werksoorten die men doorgaans niet tussen vacatures vindt •is een goed alternatief voor begeleid werken en dagbesteding •geeft controle en onafhankelijkheid •mogelijkheid voor een aangepaste werkdag/ werkweek •minder sociale eisen t.a.v. leidinggevenden en collega’s

25 Ervaren belemmeringen •Re-integratiebedrijven zijn niet happig omdat de slagingskans weliswaar even groot of groter is, maar nèt niet binnen de termijn waarmee de uitkeringsinstantie rekent voor de plaatsingscriteria •Criteria en regelgeving vanuit de overheid: Bijv. minimum uren-eis waardoor kleine, maar geschikte banen blijven liggen. •Vaak is naast de onderneming nog wel enige financiële aanvulling nodig, omdat bijv. een volledige werkweek niet vol te houden is. •Risico van terugval zonder vangnet van uitkering •Zelf verzekeren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeer moeilijk of duur •Er is nog te weinig expertise bij boekhouders, juristen en belastingadviseurs over specifieke regelingen

26 Wat betekent zelfstandig? Als iemand briljant is in zijn vak,  maar niet goed in planning  onhandig in collegiale contacten  soms te eigenwijs voor een baas  wat opvallend in contact  niet elke dag even hard kan werken  absolute stilte nodig heeft  wil doen waar hij goed in is  en een oplossing zoekt voor de rest Zou hij dan ongeschikt zijn om te werken?Zou hij dan ongeschikt zijn om te werken?

27 Maar waar ligt de grens? Als iemand anders :  je naar je werk brengt  al je spullen klaarlegt  je agenda invult en bijhoudt  alles voor je opschrijft  zorgt dat je luncht  namens jou telefoontjes moet plegen  contact met je relaties legt  je beschermt tegen moeilijke klanten Kun je dan spreken van “zelfstandig” of “werken” ?Kun je dan spreken van “zelfstandig” of “werken” ?

28 Ja hoor! alleen heten mijn begeleiders “chauffeur”, “secretaresse” en “staf”...

29 Creatief denken maakt veel mogelijk Een ondernemer zonder benen krijgt een rolstoel Waarom zou een ondernemer met psychische beperking niet een begeleider kunnen krijgen als “prothese” voor het stuk wat hij zelf niet kan?

30 Ons idee is geïnspireerd door o.a.: Jobcarving Een baan creëren uit deeltaken van andere banen. Wij creëren een bedrijf uit deelvaardigheden en faciliteren. Bedrijfsverzamelgebouw/ Incubator Delen van (kantoor)ruimte en faciliteiten met de mogelijkheid voor deeltijd-ondernemen. Empowerment: Alternatieve definitie van “zelfstandig” Een begeleider is niet iemand die jou leert hoe je moet worden, maar iemand die jij inhuurt zoals je ook een secretaresse of boekhouder inhuurt, om jouw idee te kunnen realiseren.

31 Wat kan de Stichting dan doen? •Elke cliënt is zelfstandig ondernemer. •Bij de intake worden de haalbaarheid van zijn bedrijfsidee en zijn ondersteuningsbehoefte bepaald (3D-ondernemersmeter) •Als geen extra ondersteuning nodig is volgt een regulier re-integratietraject •Als enige training of opleiding nodig is, of nadere informatie over competenties, kan hij het scholingstraject in •Wanneer duidelijk is dat (tenminste voorlopig) bepaalde competenties niet aanwezig en niet leerbaar zijn, komt hij onder de Stichting BZ-Onder-Nemen. •De Stichting faciliteert. Dat wil zeggen dat zij taken uitvoert namens of samen met de ondernemer. •De ondernemer betaalt hiervoor een bijdrage (fee).

32 De plek van BZ-Onder-Nemen in de organisaties en relaties

33 Wie kent de cliënten?

34 Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies: Hoe weten we of iemand ondernemerskwaliteiten heeft?

35 Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies: JAMITS…NEE

36 Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies: JA

37 NEE Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies:

38 Hoe weten we of men geschikt is ? MITS… Scholing Re-integratie BZ-Onder-Nemen Niet trainen of coachen maar faciliteren •Kennis •Vaardigheden •Ervaring •Legitimering Coaching naar ondernemerschap in een regulier traject Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies:

39 Hoe weten we of men geschikt is ? MITS… Niet trainen of coachen maar faciliteren •Kennis •Vaardigheden •Ervaring •Legitimering Coaching naar ondernemerschap in een regulier traject Scholing Re-integratie BZ-Onder-Nemen Aanmelding 3-D ondernemerstest Advies:

40 BZ-Onder-Nemen Niet trainen of coachen maar faciliteren Bedrijf puinruimer Bedrijf webdesigner Bedrijf Adm.kantoor Bedrijf stoelmassages Bedrijf webshop

41 In schema: vier functies van de stichting:

42 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers: P. D. D. Nos Webdesigner Bijzonder gestructureerde man die veel moeite heeft met sociale contacten. Zijn werk is briljant. Hij hoeft nauwelijks aan acquisitie te doen. Onze rol is te intensieve klanten weren en contact onderhouden met 'gewenste' klanten De Coaches De Ondernemer

43 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers: A. Utist Belastingconsulent Intelligente vrouw die goed is in haar werk maar moeite heeft met bijhouden van haar eigen administratie en boekhouding. Telefoneren geeft veel stress. Gebruikt onze telefonist en eens per maand komt ze met een schoenendoos naar kantoor. De Coaches De Ondernemer

44 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers: Drs. Asperger DTP-er Hoogbegaafde 50er die natuurkunde en rechten heeft gestudeerd. Na een burnout gestart met een cursus DTP. Kan echt alles met zijn PC. Persoonlijke sociale contacten geven te veel stress. Wij beheren zijn online agenda en administratie De Coaches De Ondernemer

45 Er zijn nog genoeg uitdagingen.. Nederland moet wennen aan ondernemers met beperking. Veel is niet geregeld.

46 We dromen even verder.. Wat zou het mooi zijn… … als de zelfstandig ondernemer een jobcoach kon hebben, … als de plaatsingsbonus werkgever ook aan de Wajongere zelf verstrekt zou kunnen worden. Waarom niet in de vorm van een opleidingsbudget of renteloze lening van 5000 euro, die wordt kwijtgescholden wanneer iemand na twee jaar de restverdiencapaciteit verdient?

47 Dromen betalen geen medewerkers.. Wie gaat dat betalen… Voor de opstart van het project zoeken we subsidie. Daarna wil de Stichting financieel zelfstandig zijn. We zien drie bronnen van inkomsten: • de ondernemer gaat zelf, naar vermogen, een fee betalen • we onderzoeken of vanuit re-integratie- en/of participatie- budgetten de eerste begeleiding gefinancierd kan worden en individuele voorzieningen kunnen worden ingezet. • sponsoring vanuit het bedrijfsleven kan ruimte bieden voor algemene voorzieningen, ondersteunende technologie en software en voor microkredieten voor de ondernemers Donaties door particulieren en belangenorganisaties en vrijwillige inzet voor of ‘adoptie van’ ondernemers is een aanvullende optie.

48 Nog eens de bronnen matrix:


Download ppt "BZ-Onder-Nemen Wat je kunt ben je zelf !. BZ-Onder-Nemen Wie trekken nu de kar ?"

Verwante presentaties


Ads door Google