De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het voorstel rondje Hans Raymakers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het voorstel rondje Hans Raymakers"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het voorstel rondje Hans Raymakers www.wijzernederland.nl/home
Eigenaar en initiatiefnemer van dit project. Hans heeft een brede achtergrond in de re-integratie en psychiatrie. Hij begeleidt al jaren mensen met een beperking naar hun eigen bedrijf. Zijn specialisatie is marketing en motiveren.

3 Het voorstel rondje Marlou Cox www.wijzernederland.nl/home
Spin in het web bij dit project en aanspreekpunt. Marlou heeft jarenlang gewerkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Marlou is bovendien gecertificeerd budget- coach en bewindvoerder.

4 Het voorstel rondje Bianca Ebeling www.wijzernederland.nl/home
Ondernemerscoach en Master SEN Autisme Specialist Ze werkt al enkele jaren met mensen met autisme en heeft in het verleden mensen met een verstandelijke beperking begeleid, o.a. bij het zoeken naar en behouden van werk. Bianca is de schakel tussen de doelgroep en het project.

5 Het voorstel rondje Mirjam Römers www.lifechoices.nl
business counseling & jobcoaching In haar werk als arbodeskundige onderzocht Mirjam de oorzaken van een te hoge (mentale) belasting. Met die kennis en ervaring helpt ze nu in haar eigen bedrijf, als profes- sioneel counselor en coach, mensen meer grip op hun leven te krijgen. Zij zal een belangrijk deel van de 3D scan voor haar rekening nemen.

6 Het voorstel rondje Frans Marcelissen www.DigiPsy.nl
Onafh. adviseur/onderzoeker/opleider Door middel van digitale producten (vragenlijsten, e-coaching, inter- actieve websites) helpt digipsy mensen en organisaties hun eigen functioneren te verbeteren. Dit zal hij ook voor de 3D scan doen.

7 Het voorstel rondje Theo Kusters www.arbelt.nl
Coach voor ondernemende mensen. Theo begeleidt mensen bij de start (en groei) van hun eigen bedrijf, als commer- cieel adviseur en als businesscoach. Maar ook ondernemende mensen in loon- dienst vinden bij hem actieve ondersteu- ning bij de ontwikkeling van competenties en vaardigheden op commercieel gebied. Theo werkt met ons samen aan de 3D scan.

8 Het voorstel rondje Joke Haarman VSO www.berkenschutse.nl
Afdelingsleider AOT Het Arbeidsonderzoek-trainingscentrum begeleidt jongeren met een beperking (16 t/m 27 jaar) naar Dagbesteding, SW en (begeleid) regulier werk. Het AOT is gespecialiseerd in arbeidsonderzoek. Het team traint jongeren in realistische contexten (in- en externe stages) i.s.m. een groot bedrijvennetwerk en verzorgt de jobcoachings-trajecten.

9 Het voorstel rondje Persoon die anoniem wil blijven
Eigen zaak, belangenverenigingen P. begeleidt vanuit haar eigen administratiekantoor startende onder- nemers, bij het opzetten van de admini- stratie en boekhouding en coacht hen tot ze het zelfstandig kunnen Ze is vrijwillig betrokken bij diverse belangenverenigingen voor mensen met autisme.

10 Het voorstel rondje Jan Schaap UWV Manager Claim UWV Eindhoven
Zet zich speciaal in voor jongeren met een beperking, o.a. door samenwerking te zoeken met het onderwijs. Komt zelf oorspronkelijk uit het bedrijfs- leven en vormt de schakel tussen het project en het UWV.

11 Het voorstel rondje Ben van Dijk UWV Arbeidsdeskundige UWV Werkbedrijf
Coördineert de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen en het werkbedrijf. Daarvoor was hij arbeidsdeskundige voor o.a. onze doelgroep.

12 Het voorstel rondje Marjolijn Daverveld www.reelle.nl
Zelfstandig communicatiedeskundige Reëlle Communicatie ondersteunt professionals bij overheden, instellingen en ondernemers in zorg en verzekeren. Zij zorgt dat iedereen informatie kan verkrijgen, begrijpen en gebruiken. Ze geeft de voorkeur aan werknemers met een beperking vanwege hun ervarings- deskundigheid.

13 Het voorstel rondje Michiel Pieters www.pmarbeidsreintegratie.nl
Michiel heeft een re-integratiebedrijf voor mensen met een psychische beperking die een bedrijf willen starten Zijn compagnon is psychologe en Michiel kijkt naar de bedrijven vanuit bedrijfs- economisch oogpunt. Zijn kracht is zijn wetenschappelijke kennis en ervaring (UvT en TUE) rondom ondernemerschap, samenwerking en innovatie. Hij heeft een breed netwerk op dat gebied in de regio.

14 Het voorstel rondje Hanneke van der Velden www.autismetotaal.nl
Teamleider zorg en Master SEN Autismespecialist Hanneke komt oorspronkelijk uit het onderwijs waar ze haar sporen heeft verdiend op het gebied van autisme- begeleiding. Sinds ongeveer 10 jaar werkt ze in de thuisbegeleiding voor mensen met autisme. Bij AB.nl stond ze aan de wieg van autismewerk.nl

15 Het voorstel rondje Charles Eijkelenburg autismebegeleiding.nl / de werkschool Coördinator Autismewerk.nl bij autismebegeleiding.nl en coördinator project De Werkschool. 22 februari komt hij namens autismebegeleiding. Charles heeft in het verleden verschil- lende projecten rondom werk voor mensen met een beperking opgezet, zoals bijvoorbeeld het project Werklijn bij Stichting ORO.

16 Het voorstel rondje Ervaringsdeskundige anoniem
E. is ervaringdeskundige autisme. Tot was hij bij een thuiszorg- organisatie werkzaam als ervaringsdes- kundige. Als uitsmijter van de vergadering laat hij ons enkele aspecten van autisme ervaren.

17 Nee, dit is geen foutje.. Nog eens: P. Ervaringsdeskundige autisme
P. is niet alleen succesvol onderneemster, ze is ook ervarings- deskundige: ze heeft zelf autisme. Ze heeft aan den lijve ondervonden wat werken in loondienst en werken als zelfstandige kunnen betekenen voor iemand met autisme en opent de vergadering door haar ervaringen met ons te delen.

18 Waarom deze bijeenkomst?
Wijzer werkt al jaren met ‘arbeidsgehandicapten’ We leerden: het kan óók als je niet alles kan Vaak hielp ‘even iets doen’ meer dan 10 adviezen Onze droom: begeleid zelfstandig ondernemen Maar… waar vinden we tijd en geld……? Anderen bleken onze droom te delen En… er komt subsidie beschikbaar! Dus: tijd om de handen ineen te slaan

19 Enkele cijfers 29% van de volwassen met autisme heeft betaald werk
29% van de volwassen met autisme heeft betaald werk 19% heeft geen enkele vorm van dagbesteding 57% leeft volledig van een uitkering 40% heeft geen enkele vorm van ondersteuning naar werk 43% heeft werk wat qua inhoud of niveau niet aansluit bij zijn opleiding. 18% wil ondersteuning maar heeft die niet 48% krijgt bij het werk ondersteuning van een persoonlijke coach of mantelzorgers vanuit de thuissituatie Bron: ledenenquête NVA  

20 Belemmeringen bij het vinden van werk
Sollicitatiegesprek zelf (onbekendheid met omgangsvormen) banen zijn te laag gekwalificeerd voor de genoten opleiding banen passen niet bij specifieke, en soms brede, belangstelling te weinig tijd om nieuwe taken te leren en zich aan nieuwe routines aan te passen gebrek aan tolerantie voor het anders-zijn inter-persoonlijke problemen met leidinggevenden en collega’s onvermogen tegemoet te komen aan sociale eisen van het werk (meest genoemd) vaak waren sociale tekorten oorzaak voor ontslag ook als verder alle aspecten van de taak naar behoren waren   Bron: ledenenquête NVA  

21 Succesfactoren werk & autisme
Prof. begeleiding op afstand helpt niet, begeleiding op het werk wel Fulltime werken lijkt voor de grote meerderheid overbelastend Geleidelijke transitie, langzaam opbouwen Banen met een duidelijk doel of eindpunt Werkkwaliteiten benadrukken i.p.v. focus op persoonlijke kwaliteiten Steunende werkgever, die sociale beperkingen erkent Beschikbaarheid van een mentor, met interesse en begrip voor ASS Werkgevers en collega-werknemers voorlichten over autisme Freelancen of zelfstandig ondernemen Blijvende ondersteuning (tenminste op afroep) AKC Onderz.cahier1 Voorspellende fact. arbeidsparticipatie Wajonger met ASS(2010)/Grandin(’99)  

22 De ondernemer met een beperking
heeft doorgaans geen sterk groeiende onderneming heeft geen personeel: vnl zzp-ers in de categorie 'zakelijke dienstverlening.' verdient bijna nooit 100% met zijn bedrijf, o.a. door hoge schuldenlast en urenbeperking. grootste risicofactor: te weinig aandacht voor acquisitie (Deels door gebrek aan inzicht, deels door gebrek aan tijd a.g.v. beperkingen) heeft evenveel slagingskans als ondernemer zonder beperking loopt meer risico bij terugval heeft bij mislukken onderneming toch meer kans op een baan Een onbetrouwbaar lijf, Zelfstandig ondernemen met een arbeidshandicap, Hoofddorp 2001.

23 Ondernemen met autisme
Argumenten voor ondernemen in plaats van loondienst: passend bij individuele voorkeuren, kwaliteiten biedt kansen voor wie niet binnen standaard baan-profielen past geeft toegang tot werksoorten die men doorgaans niet tussen vacatures vindt is een goed alternatief voor begeleid werken en dagbesteding geeft controle en onafhankelijkheid mogelijkheid voor een aangepaste werkdag/ werkweek minder sociale eisen t.a.v. leidinggevenden en collega’s

24 Ervaren belemmeringen
Re-integratiebedrijven zijn niet happig omdat de slagingskans weliswaar even groot of groter is, maar nèt niet binnen de termijn waarmee de uitkeringsinstantie rekent voor de plaatsingscriteria Criteria en regelgeving vanuit de overheid: Bijv. minimum uren-eis waardoor kleine, maar geschikte banen blijven liggen. Vaak is naast de onderneming nog wel enige financiële aanvulling nodig, omdat bijv. een volledige werkweek niet vol te houden is. Risico van terugval zonder vangnet van uitkering Zelf verzekeren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeer moeilijk of duur Er is nog te weinig expertise bij boekhouders, juristen en belasting- adviseurs over specifieke regelingen

25 Wat betekent zelfstandig?
Als iemand briljant is in zijn vak, maar niet goed in planning onhandig in collegiale contacten soms te eigenwijs voor een baas wat opvallend in contact niet elke dag even hard kan werken absolute stilte nodig heeft wil doen waar hij goed in is en een oplossing zoekt voor de rest Zou hij dan ongeschikt zijn om te werken?

26 Maar waar ligt de grens? Als iemand anders : je naar je werk brengt
al je spullen klaarlegt je agenda invult en bijhoudt alles voor je opschrijft zorgt dat je luncht namens jou telefoontjes moet plegen contact met je relaties legt je beschermt tegen moeilijke klanten Kun je dan spreken van “zelfstandig” of “werken” ?

27 Ja hoor! alleen heten mijn begeleiders “chauffeur”, “secretaresse” en “staf” ...

28 Creatief denken maakt veel mogelijk
Een ondernemer zonder benen krijgt een rolstoel Waarom zou een ondernemer met psychische beperking niet een begeleider kunnen krijgen als “prothese” voor het stuk wat hij zelf niet kan?

29 De pijlers van ons idee:
Jobcarving Een baan creëren uit deeltaken van andere banen Bedrijfsverzamelgebouw/ Incubator Delen van kantoorruimte en faciliteiten met de mogelijkheid voor deeltijdondernemen Alternatieve definitie van “zelfstandig” Een begeleider is niet iemand die jou leert hoe je moet worden, maar iemand die jij inhuurt zoals je ook een secretaresse of boekhouder inhuurt, om jouw idee te kunnen realiseren.

30 Wat kan de Stichting dan doen?
Elke cliënt is zelfstandig ondernemer. Bij de intake worden de haalbaarheid van zijn bedrijfsidee en zijn ondersteuningsbehoefte bepaald (3D-scan) Als geen extra ondersteuning nodig is volgt een regulier re-integratietraject Als enige training of opleiding nodig is, of nadere informatie over competenties kan hij het scholingstraject in Wanneer duidelijk is dat (tenminste voorlopig) bepaalde competenties niet aanwezig en niet leerbaar zijn, komt hij onder de Stichting BZ-onder-nemen. De Stichting faliciliteert. Dat wil zeggen dat zij taken uitvoert namens of samen met de ondernemer. De ondernemer betaalt hiervoor een bijdrage.

31 Het organisatieschema
Dit schema geeft weer hoe wij de Stichting voor ons zien, in relatie tot de omgeving.

32 In schema: vier functies van de stichting:

33 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers:
P. D. D. Nos Webdesigner Bijzonder gestructureerde man die veel moeite heeft met sociale contacten. Zijn werk is briljant. Hij hoeft nauwelijks aan acquisitie te doen. Onze rol is te intensieve klanten weren en contact onderhouden met 'gewenste' klanten Begeleiding De Ondernemer

34 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers:
A. Utist Belastingconsulent Intelligente vrouw die goed is in haar werk maar moeite heeft met bijhouden van haar eigen administratie en boekhouding. Telefoneren geeft veel stress. Gebruikt onze telefonist en eens per maand komt ze met een schoenendoos naar kantoor. Begeleiding De Ondernemer

35 Nemen we eens 3 BZ-onder-nemers:
Drs. Asperger DTP-er Hoogbegaafde 50er die natuurkunde en rechten heeft gestudeerd. Na een burnout gestart met een cursus DTP. Kan echt alles met zijn PC. Persoonlijke sociale contacten geven te veel stress. Wij beheren zijn online agenda en administratie Begeleiding De Ondernemer

36 Er zijn nog genoeg uitdagingen..
Nederland moet wennen aan ondernemers met beperking. Veel is niet geregeld. Wajongere in Loondienst Wajongere met eigen bedrijf Loonkostensubsidie (8544,-) niets Proefplaatsing 3 maanden (3 maanden loon) wel met behoud van uitkering starten maar terugbetalen wanneer je iets verdient No Risk-polis Looncompensatie bij ziekte (premievrije polis) Niets, zelf arbeidsongeschiktheid verzekeren Korting op loonbelasting WVA (fiscale korting) Wel fiscale voordelen (drempel IB) Premiekorting en/of vrijstelling (fiscale korting) Vergoedingen voorzieningen/aanpassingen (onbeperkt) Wajongvoucher: subsidie voor onderzoek naar mogelijkheid plaatsing wajongere /aanpassingen Jonggehandicaptenkorting werkgever (fiscaal) Minder loon betalen, mag afwijken van gangbaar uurloon (UWV vult loon aan) wel een aanvulling als ik te weinig verdien, maar tot sociaal minimum Een eigen jobcoach (onbeperkt tot aan pensioen) Werkcheque - maximaal 5 x 5500,- (Eindhoven)

37 We dromen even verder.. Wat zou het mooi zijn…
… als de zelfstandig ondernemer een jobcoach kon hebben, … als de plaatsingsbonus werkgever ook aan de Wajongere zelf verstrekt zou kunnen worden. Waarom niet in de vorm van een opleidingsbudget of renteloze lening van 5000 euro, die wordt kwijtgescholden wanneer iemand na twee jaar de restverdiencapaciteit verdient?


Download ppt "Het voorstel rondje Hans Raymakers"

Verwante presentaties


Ads door Google