De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondradar Thermometing B.V. Barneveldsestraat MJ Scherpenzeel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondradar Thermometing B.V. Barneveldsestraat MJ Scherpenzeel"— Transcript van de presentatie:

1 Grondradar Thermometing B.V. Barneveldsestraat 7 3925 MJ Scherpenzeel
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde Grondradar Thermometing B.V. Barneveldsestraat 7 3925 MJ Scherpenzeel T : 033 – F : 033 – M : 06 – E : Onderdeel van Quint & v. Ginkel b.v.

2 Werking van de Groundtracer
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde Werking van de Groundtracer De Groundtracer is een vrij unieke combinatie van een conventionele grondradar en een tracer. Het apparaat zendt met een hoge frequentie radiogolven uit en meet de echo’s van de elektromagnetische puls. Hierdoor kunnen laagovergangen (klei, veen en zand) en inhomogeniteiten (puindelen, stortmartiaal) in de bodem zowel horizontaal als verticaal worden vastgesteld. De tracer meet de verschillen in het elektrische potentiaal aan het aardoppervlak. De aanwezigheid van kabels, leidingen en andere ondergrondse objecten veroorzaakt ook een kleine meetbare en identificeerbare verstoring in de van nature aanwezige elektrische potentiaalverdeling langs het aardoppervlak. De tracermetingen geven de latere ligging van ondergrondse objecten aan met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. De positionering vind plaats door middel van een meetwiel, of een directe koppeling met een GPS-systeem.

3 Metingen De metingen zijn geschikt voor het bepalen van:
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde Metingen De metingen zijn geschikt voor het bepalen van: Ligging kabels en leidingen Opstoren van onbekende obstakels Koppelspoorstaven Balast dikte Vervuiling ballast Spoorkruisingen Oude duikers Betonblokken/funderingen Verontreinigingen Meten dikte baggerspecie

4 Voordelen Voordelen van het Groundracer systeem zijn:
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde Voordelen Voordelen van het Groundracer systeem zijn: Voorkomen van kabelschade Hoge nauwkeurigheid (veel) minder graafwerkzaamheden Alles word in RD vastgelegd (GPS) Ook onbekende obstakels worden in beeld gebracht De kabels zijn gerichter op te sporen, waardoor weer veel minder graafwerkzaamheden Er is een filter in de computer aan te brengen, waardoor bijv. alle kabels die dieper dan 1 m liggen, niet in beeld komen. Zeer licht apparaat (compleet max. 15 kg incl. houten torrie) Software voor verwerking interpresentatie word meegeleverd Door aanschaf van div. antennes bruikbaar voor vele doeleinden (ook buiten het spoor) Draagt bij aan risicobeheersing bij het uitvoeren van de projecten

5 Toepassingsgebieden Toepassingsgebieden op en rond de spoorbaan zijn:
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde Toepassingsgebieden Toepassingsgebieden op en rond de spoorbaan zijn: Nul-meting en eindmetingen leggen van kabels Kabel en leidingen onderzoek van zowel NS als derden ter controle van KLIC en niet geregistreerde leidingen Obstakel onderzoek voor inzet kettinghor en vernieuwingstrein Obstakel onderzoek bij perronwerkzaamheden Obstakelonderzoek bij div. bouw en graafwerkzaamheden zoals kunstwerken viaducten etc. Het opsporen van de aanwezigheid van koppelspoorstaven Het vooronderzoek van de laagopbouw van ballast Het vooronderzoek van baanopbouw en verstoringen in de drainerende werking van de spoorbaan

6 Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde  1  2  3 Voorbeelden (1) Grondradar detecteert ondergrondse opslagtanks, kabels en leidingen. Het lokaliseren en detecteren van ondergrondse opslagtanks en kabels en leidingen is één van de meest routinematige toepassingen van grondradar. De metingen gebeuren niet-destructief. De aanwezigheid van verharding, zoals een ongewapende betonlaag vormt geen beletsel om goede metingen uit te kunnen voeren. Het is onder goede omstandigheden zelfs mogelijk om een tank te detecteren die onder een laag gewapend beton aanwezig is. Glasvezelkabels zijn alleen onder goede omstandigheden meetbaar. Voorbeeld karteren bodemverontreiniging Een Nederlandse energieleverancier merkte dat een 50 kV ondergrondse stroomkabel olie verloor (de olie wordt gebruikt om de kabel te koelen). De lekkage kon overal langs een gedeelte van de kabel van circa 2 km lang plaatsvinden. De eerste stap bestond uit het karteren en markeren van de ligging van de leiding door middel van GPR/Tracer metingen. De volgende stap bestond uit het uitvoeren van racer metingen over de lengterichting van de kabel. Zoals duidelijk te zien is in het onderste plaatje kon het verontreinigde gebied goed opgespoord worden door middel van Tracer metingen.

7 Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde  1  2  3 Voorbeelden (2) Voorbeeld leidingdetectie + lekdetectie In het gebied rond Tokyo (JP) zijn verscheidene locaties met Tracer doorgemeten om de ligging van kabels en leidingen na te gaan en plaatsen waar waterlekkage optreedt nader uit te karteren. De onderstaande figuren tonen één van deze gebieden (2,5 x 5 m, asfaltverharding) De Tracer metingen zijn hier uitgevoerd langs een raster van 0,5 x 0,5 m. De resultaten tonen duidelijk de ligging van de leidingen en een gebied met mogelijke waterlekkage (later door graven bevestigd).

8 Voorbeelden (3) Verder is de grondradar in te zetten bij
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde  1  2  3 Voorbeelden (3) Waterbodemonderzoek Met behulp van grondradar kan door het meten vanaf het wateroppervlak de slibdikte in ondiepe (circa 2-3 m-waterdiepte) watergangen worden bepaald. Met behulp van deze metingen kan, bijvoorbeeld ten behoeve van baggerwerkzaamheden, de omvang van het slibpakket worden bepaald (kwantitatief waterbodemonderzoek). Verder is de grondradar in te zetten bij Asfaltonderzoek Betononderzoek Onderzoeken van holle ruimtes Waterbodemonderzoek Geologisch/ geohydrologisch onderzoek Onderzoeken van dempingen en opvullingen De unieke 500 MHz onderwaterantenne, deze kan tot 10 m onder water worden gebruikt.

9 www.thermometing.nl Druk op Esc om de presentatie te beëindigen
Home | Werking van de Groundtracer | Metingen | Voordelen | Toepassingsgebieden | Voorbeelden | Einde Druk op Esc om de presentatie te beëindigen Onderdeel van Quint & v. Ginkel b.v. Quint & van Ginkel wil zich als bedrijf profileren als een totaal installateur. Om deze reden voert Quint & van Ginkel elektrische installaties in eigen beheer uit. Kijk op voor meer informatie


Download ppt "Grondradar Thermometing B.V. Barneveldsestraat MJ Scherpenzeel"

Verwante presentaties


Ads door Google