De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MRSA BELEID  15 dec 2012 Koen Verhofstadt CRA. MRSA prevalentie  De prevalentiestudie 2005 toonde aan dat bijna 20 % van de bewoners van WZC drager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MRSA BELEID  15 dec 2012 Koen Verhofstadt CRA. MRSA prevalentie  De prevalentiestudie 2005 toonde aan dat bijna 20 % van de bewoners van WZC drager."— Transcript van de presentatie:

1 MRSA BELEID  15 dec 2012 Koen Verhofstadt CRA

2 MRSA prevalentie  De prevalentiestudie 2005 toonde aan dat bijna 20 % van de bewoners van WZC drager waren met MRSA.  een herhaling van ditzelfde onderzoek in 2011 toonde een significante daling van het aantal dragers van MRSA: in VL van 18% naar 8%!

3 BICS symposium 17/11/12 – B. Jans

4 MRSA prevalentie is gedaald Zei hij zelfgenoegzaam overmoedig autoritair  door handhygiëne!  door AB-campagnes!  door search and destroy! Zei hij stil  Spontane bacteriologische evolutie?  Ik weet het niet

5 BICS symposium 17/11/12 – B. Jans

6 MRSA BELEID  evidence algemene maatregelen / AB  consensus wordt gezocht – Screenen? Wie Hoe Waar Wanneer – Search and destroy? – Isolatie? – …

7 MRSA BELEID Evidence:  algemene maatregelen  AB – Geen AB ter preventie UWI of bij asymptomatische bacteriurie – Quinolones zeer beperken – LLWI richt je op de pneumococ

8 MRSA BELEID  consensus wordt gezocht – Screenen? Wie Hoe Waar Wanneer – Search and destroy? – Isolatie? – …

9 MRSA BELEID  in RVT’s: overal ander beleid  Consensus zoeken: bewust zijnde van “low level of evidence”

10 MRSA zoektocht consensus  Correspondentie collega’s CRA’s en microbiologen-hygiënisten-geriaters Gentse ZH  Groepsscreeningen  Individuele screening SEARCH?  Wat met de positieven (klinisch negatief): DESTROY en ISOLATIE?  Klinisch positieven

11 MRSA – groepsscreening  Screening naar MRSA in neus, keel en perineum op epidemiologische basis: Cf prevalentiemetingen 2005, 2011 ZEER ZINVOL  intern screenen – endemisch – kan zinvol zijn ivm de opvolging van de algemene maatregelen - feebackmoment: zijn we goed bezig?

12 MRSA – groepsscreening  Cave screenen om te screenen…. vals gevoel van veiligheid - we doen er iets aan (?)  bij grootschalige epidemiologische screenings én bij interne: op voorhand vastleggen wat je met de POS doet

13 MRSA – terugbetaling kweek PS  3 wissers op 1 bodem  Geen terugbetaling voor groepsscreening  Wel voor individuele “op indicatie”

14 MRSA – individuele screening  laag “level of evidence”: zin screenen wetenschappelijk niet bewezen  Hier zeker: wat met POS?

15 MRSA – wat met de positieven “... op dit moment onvoldoende bewijs is om het gebruik van topische of systemische antibiotica in de eradicatie van nasale of extranasale MRSA te ondersteunen. Er is geen bewezen meerwaarde, noch van een topische of een systemische, noch van een combinatiebehandeling. Behandeling kan wel aanleiding geven tot potentieel ernstige bijwerkingen en het optreden van resistentie.” Opm: belangrijke bijwerkingen van dekolonisatie treden vooral op bij systemische behandelingen Cochrane review

16 MRSA – individuele screening  laag level of evidence: zin screenen wetenschappelijk niet bewezen  Hier zeker: wat met POS?

17 MRSA – individuele screening  Cultuur & isolatie bij “outbreak” JA  Screening controversieel en “ongoing debate”

18 MRSA – individuele screening  wie Klinisch  slecht genezende en vooral geïnfecteerde wonden  persisterende luchtweginfecties met sputum  persisterende urineweginfecties

19 MRSA – klinisch positieven  Het is aan de behandelende arts om in te schatten of dit echt een infectie betekent en dan is opname een optie

20 MRSA – “positieven”  Klinisch positieven = infectie  Herinneren: – Positief in NKP= drager – Positief op plaats waar normaal geen STA: kolonisatie (wonde, urine, sputum...) = kolonisatie  We spreken verder niet meer over de infecties maar over de positieven = drager of gekoloniseerd

21 MRSA – individuele screening Indien geen kliniek – dus de echte screening  Gangbaar: – (her)opname – historiek MRSA – ziekenhuisopname voorbije 6 maanden – antibiotica voorbije 6 maand – sondes allerlei – decubitus en andere wonden

22 MRSA – ha den BICS! Aanbevelingen ter preventie van overdracht van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Woon- en Zorgcentra (WZC)

23 MRSA – individuele screening  A. Systematische screening  Het systematisch opsporen van MRSA bij bewoners waarbij het risico op dragerschap of kolonisatie voor MRSA laag is, is niet nuttig  Enkel in een epidemische situatie kan het screenen van bewoners aangewezen zijn.

24 MRSA – individuele screening  wanneer twee nieuwe, in het WZC verworven gevallen naast het eerste geval optreden in een tijdsperiode van één maand binnen eenzelfde functionele eenheid. Cunha CB, Cunha BA. 2012. Pseudo-infections and pseudo-outbreaks, In : Hospital epidemiology and infection control 4 th edition – Ed. CG Mayhall. Pp. 142-152.

25 MRSA – epidemie  2 nieuwe  naast index dus reeds bestaande  op 1 afdeling  binnen de maand

26 MRSA – epidemie rol CRA  Om een epidemie te kunnen vaststellen dient de CRA de epidemiologische gegevens te registreren  Een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen de CRA en de huisartsen is hierbij noodzakelijk.  detectie en aanpak van een epidemie.

27 MRSA – opnieuw groepsscreening  3 positieven = epidemie: dan omgeving screenen  In praktijk betekent dat heel de afdeling?

28 MRSA – opnieuw groepsscreening  Screening van de bewoners uit de onmiddellijke omgeving van een positieve casus + uitbreiding van de controlemaatregelen in de omgeving van de positieve casus  Registratie van alle positieve gevallen  Opstellen van de epidemiologische curve

29 MRSA – opnieuw groepsscreening  Opvolging van de epidemie, eventueel in samenwerking met de hygiënisten van de samenwerkende ziekenhuizen  Wanneer ondanks het adequaat toepassen van bovenstaande maatregelen nog steeds nieuwe MRSA gevallen blijven opduiken, kan het nuttig zijn om chronische dragers op te sporen onder het personeel (eczeem,psoriasis)

30 MRSA – opnieuw groepsscreening  Dit wordt gedaan in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst. Ook dragerschap bij gezelschapsdieren nagaan kan nuttig zijn.  Indien de epidemie aanhoudt, kan het nuttig zijn om stalen voor typering over te maken aan een referentielaboratorium.

31 MRSA – dus wat zegt BICS  Niet screenen  Bij epidemie wel omgeving screenen  En alle positieven behandelen

32 MRSA – bedenkingen bij BICS  Paradox – Bij ≥3 MRSA’s moet je omgeving screenen – Hoe ontdek je een epidemie als je niet screent?

33 MRSA – waar ben je? Hoe ontdek je een epidemie als je niet screent? – Steekproeven van de studies – Terug van ZH met pos kweek – Klinische gevallen

34 MRSA – waar ben je?  Gangbaar: – (her)opname – historiek MRSA – ziekenhuisopname voorbije 6 maanden – antibiotica voorbije 6 maand – sondes allerlei – decubitus en andere wonden

35 MRSA – bedenkingen bij BICS - BICS & wetenschap zegt “niet screenen” - Wordt veel gedaan cf gangbaar - Releveert veel positieven - Epidemies blijken - Wordt nog meer gescreend - Nog meer positieven

36 MRSA – bedenkingen bij BICS de facto veel search = veel positieven  cf gevolg van opstelling BICS: optioneel - moet elk RVT zelf beslissen…  Maar áls je het doet moet je consequent zijn: and destroy

37 MRSA – bedenkingen bij BICS Gevolg: veel positieven • Alle positieven decontamineren • Isolatie? Cf BICS

38 MRSA – nog eens de screening • Alle positieven decontamineren

39 MRSA – bedenkingen bij BICS • Bij ≥3 MRSA’s omgeving screenen • Alle positieven decontamineren • Isolatie? Cf BICS

40 MRSA isolatie – kwistige verspreiders  “kwistige verspreiders” zijn mobiele bejaarden met MRSA in de urine die bvb in de gang of op andere kamers plassen of bewoners met MRSA in het sputum die smeren…  Men haalt vaak de moeilijk afdekbare wonden aan maar een wonde is steeds afdekbaar behalve bij bejaarden die “ los prutsen”  Isoleren…

41 MRSA – communicatie ZH-WZC  WZC → ZH – Bij opname wordt de (laatst gekende) status meegegeven.  ZH → WZC – Cf eigen beleid in WZC…

42 MRSA – besluiten  Handhygiëne en AB staan buiten kijf  Screenen in epidemiologische en endemische studies: ja maar goed voorbereid en beslissen wat je met de positieven doet  Individuele screening is niet zinvol

43 MRSA – besluiten  Maar als je het tóch doet = search – vooral bij sondes en decubitus – indien ≥3 MRSA’s dan omgeving screenen  Alle positieven decontamineren destroy cf Draaiboek

44 MRSA – besluiten  Beter HORIZONTAAL iedereen handhygiëne en alle artsen een rationeel AB-gebruik  En niet VERTICAAL een positieve gaan zoeken en die absoluut willen decontamineren

45 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid

46 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid - opleidingen referentverpleegkundigen infectiepreventiebeleid - niet repressieve steekproeven op werkvloer - Maximaliseren handhygiëne-campagnes - Extra beschermmiddelen optimaliseren - HA benaderen op LOK’s - Kweken neus maar niet gepersonaliseerd

47 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid - opleidingen referentverpleegkundigen infectiepreventiebeleid - niet repressieve steekproeven op werkvloer - Maximaliseren handhygiëne-campagnes - Extra beschermmiddelen optimaliseren - HA benaderen op LOK’s - Kweken neus maar niet gepersonaliseerd

48 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid - opleidingen referentverpleegkundigen infectiepreventiebeleid - niet repressieve steekproeven op werkvloer - Maximaliseren handhygiëne-campagnes - Extra beschermmiddelen optimaliseren - HA benaderen op LOK’s - Kweken neus maar niet gepersonaliseerd

49 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid - opleidingen referentverpleegkundigen infectiepreventiebeleid - niet repressieve steekproeven op werkvloer - Maximaliseren handhygiëne-campagnes - Extra beschermmiddelen optimaliseren - HA benaderen op LOK’s - Kweken neus maar niet gepersonaliseerd

50 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid - opleidingen referentverpleegkundigen infectiepreventiebeleid - niet repressieve steekproeven op werkvloer - Maximaliseren handhygiëne-campagnes - Extra beschermmiddelen optimaliseren - HA benaderen op LOK’s - Kweken neus maar niet gepersonaliseerd

51 MRSA – besluiten Stel: je krijgt 10.000€ voor een afdeling voor MRSA- beleid - opleidingen referentverpleegkundigen infectiepreventiebeleid - niet repressieve steekproeven op werkvloer - Maximaliseren handhygiëne-campagnes - Extra beschermmiddelen optimaliseren - HA benaderen op LOK’s - Kweken neus maar niet gepersonaliseerd

52 MRSA – besluiten DOE GEEN SCREENING Vergelijk met prostaatkanker: screening heeft geen zin maar áls je het te weten komt moet je handelen Idem voor MRSA: zolang geen harde zekerheid dat screening-decontaminatie de mortaliteit ten goede komt: niet doen. Maar als je pos MRSA vindt, door “toeval”: DESTROY

53 MRSA – besluiten En zelfs daarop zegt Cochrane… niet zinvol Leve de contradicties in de geneeskunde

54 MRSA – besluiten Onze consensus is Geen SEARCH Maar als je MRSA vindt: DESTROY


Download ppt "MRSA BELEID  15 dec 2012 Koen Verhofstadt CRA. MRSA prevalentie  De prevalentiestudie 2005 toonde aan dat bijna 20 % van de bewoners van WZC drager."

Verwante presentaties


Ads door Google