De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

\ DIO verbreedt je wereldbeeld! Joep van Mierlo, DZG-België Utrecht - 15 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "\ DIO verbreedt je wereldbeeld! Joep van Mierlo, DZG-België Utrecht - 15 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 \ DIO verbreedt je wereldbeeld! Joep van Mierlo, DZG-België Utrecht - 15 februari 2010

2 Dierenartsen Zonder Grenzen 1.Internationale context 2.Werkwijze van DZG 3.Projecten •Zuid Soedan - Runderpest •Kenya - Turkana •Niger - Proxel

3 Context – armoede  1,2 miljard mensen leven onder de armoede grens (<1 USD per dag);  80% van deze armen wonen op platteland;  Voor 75% van armen speelt veeteelt een belangrijke rol in hun levensonderhoud /bestaanszekerheid (720 miljoen armen).

4 Belang van het dier Dier Voedsel-voorziening: melk, vlees, eieren, bloed Transport, bodembemesting, huiden Samenleving : Sociaal vangnet, religie, gasten Inkomen : school geld, kleding, medische zorgen Zelfredzaamheid

5 Context - dierziekten Grootste weerslag op de armste mensen:  Overdraagbare ziekten mens-dier (bv. Tuberculose)  Uierontsteking, schurft, diarree….  Minder toegang tot preventieve zorgen dus epidemieën mogelijk

6 Dus … •Door het ondersteunen van veehouders kan Dierenartsen zonder Grenzen honger en armoede in de wereld verminderen. Missie Het welzijn van kansarme bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden verbeteren via een optimalisatie van de veeteelt

7 Visie van DZG •Aarde, Mens en Dier zijn 3 onafscheidelijke elementen van een keten waar het dier een factor is van duurzame ontwikkeling.

8 Ingaan op vraag plaatselijke bevolking •Analyse van de situatie •Samen aangepaste oplossingen zoeken

9 Samen Plannen •Inpassen in seizoen’s kalender

10 Samen uitvoeren  Voortbouwen op lokale kennis (Etno-veterinary knowledge)  Praktische opleiding in het veld

11 Met lokale partners DZG ondersteunende rol ( géén vervangende rol).

12 Aandacht voor Gender: rolverdeling man-vrouw  Vrouwen worden actief bij het gehele proces betrokken. ….in de activiteiten, planning en opvolging…..

13 Gebruik van inkomsten uit veeteelt

14 Eigendom en beslissingsrecht M/V

15 Krijtlijnen project activiteiten  Diergeneeskundige diensten op dorps- niveau  Kleinschalige melkproductie  Capaciteitsopbouw  Locale economie stimuleren  Voorkomen belangrijke dierziekten

16 Enkele projecten nader bekeken  Zuid Soedan (uitroeien runderpest)  Kenia (TLDP)  Niger (PROXEL)

17 Runderpest •Uitgeroeid in Europa sinds 1880, na vele eeuwen van ravage. •In 1920 besmette zeboes uit Indie in haven van Antwerpen – uitbraak van Runderpest in Belgie •Oprichting van CODA (eigen diagnose faciliteiten) •Dierenartsen krijgen titel van Dokter •Wereldorganisatie voor Diergezondheid, de OIE te Parijs werd in 1924 opgericht (na de uitbraak).

18 Runderpest •Familie Paramyxoviridae, genus Morbillivirus. •Hoge morbiditeit & mortaliteit. •Gastheren : runderen, buffels,varkens, wilde antilopen. •Gevoelige dieren : acute, fatale infectie. •Symptomen: depressie, anorexia, koorts, diarree, bloedingen, ontsteking van alle slijmvliezen. •Virus in bloed, weefsels, urine en faeces •Overdracht :direct en indirect intensief contact. •Er zijn geen virusdragers bekend.

19 Situatie Runderpest

20 Runderpest Soedan 1991-2001 Vaccinatie ganse veestapel 2001 Vaccinatie stop Opsporen en rapporteren !! Officieel runderpest vrij 2007

21 Uitdaging…….communicatie rond dit project •2.37 miljoen km² •33 miljoen mensen (56 ethnische groepen) •Transhumant agro-pastoralisten •73% van > 15 jaar is analfabeet •6577 km wegennetwerk •Sinds 1956 38 jaar burgeroorlog •Vrede tussen ’72-’83 en sinds 2005

22 Uitroeiing van runderpest 1.Informeren & Sensibiliseren van veehouders Aangepaste boodschappen (radio, liederen, verzen, toneel,t-shirts etc)

23 Runderpest programma 2. Omscholing & opleiding van alle dierengezondheidswerkers 3. Actief opsporen van de ziekte in de kudde door middel van monstername

24 Huidige situatie •IN 2006 verkreeg Soedan het statuut « voorwaardelijk vrij van runderpest » •Aanvraag gedaan rond verkrijgen statuut « officieel runderpest-vrij » in 2007. •Aanvraag goedgekeurd in 2008

25 Turkana

26 Structuur van de samenleving •Nomadenvolk: Levensritme volledig in functie van de kudde •Nood aan aangepaste dienstverlening (educatie, veterinaire diensten, gezondheidsdiensten)

27 Filosofie van het project: •Het dier is de bron van leven voor de nomaden •Wanneer de kudde sterft, sterft de adakar: –Voedselvoorziening (korte termijn) –Voedselzekerheid (lange termijn)

28 Activiteiten Vier specifieke doelstellingen : 1.Gezondheid van de kudde verbeteren; 2.Toegang tot graasland verhogen door conflict preventie, ontwikkelen van waterpunten; 3.Handelsmogelijkheden voor vee verhogen 4.Betere inspraak voor nomadenbevolking

29 Een gezonde kudde Overleven en zelfredzaamheid voor de Turkana is verzekerd

30 Project Proxel : Dakoro /NIGER •NIGER : –1.267.000 Km 2 –15 miljoen inwoners –Veeteelt: 2nd bron van inkomen Zone d’intervention •DAKORO : –17,670 Km 2 : half Belgie –400,000 inwoners –Runderen: 120,000; Schapen & geiten: 400,000

31 Context Niger •Veeteelt traditie - sterk klimaatsgebonden •20% van gezinsinkomen uit veeteelt •Woestijnvorming minder graasland. •Enorme bevolkingsgroei •Vraag naar levensmiddelen sterk verhoogd. •Hoge vraag dierlijke producten (melk!)

32 Probleemstelling •Veeteelt diensten geprivatiseerd maar : –Professioneel kader was niet voorbereid, –Veehouders niet geinformeerd •Veterinaire klinieken enkel in stedelijke gebieden; •In rurale gebieden niet aanwezig of niet functioneel •Veehouders in afgelegen gebieden op zichzelf aangewezen •Veel illegale medicijnen van slechte kwaliteit

33 Aanpak -Diergeneeskundig netwerk opzetten -Training van “livestock auxiliaries” (veeteelt techniciens/ dierverzorgers); Belangrijke aspecten 1.Participatie: betrokkenheid &verantwoordelijkheid 2.Duurzaam: institutioneel, technisch en financieel; 3.Cost recovery/ Cost-effectiveness : betaalde diensten

34 Privé dierenarts •Geselecteerd via nationale selectie •Geen project-medewerker: –Niet aangeworven –Geen salaris via project –Beheert de kliniek Ondersteuning: ―Op technisch vlak: opleiding ―Financiele hulp : fondsen, equipment  lening aan 0% ―Opvolging van activiteiten

35 Livestock Auxiliaries •Ondersteuning aan AL: •Opleiding en verdere opvolging •Fonds voor aankoop medicijnen •Subsidiering van materiaal en transportdier: paard, kameel •Selectie: participative manier •Rol van Livestock Auxiliary: •Alle diersoorten •Verkoop van medicijnen •Vaccinatie & Ontworming; •Basis behandelingen

36 Resultaten •Diensten hele jaar beschikbaar in hele district ; •60 LA opgeleid •> 15,000 veetelers zijn geinformeerd en doen beroep op het netwerk; •Medicijnen van goede kwaliteit lokaal beschikbaar;


Download ppt "\ DIO verbreedt je wereldbeeld! Joep van Mierlo, DZG-België Utrecht - 15 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google