De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE IRONIE VAN GELIJKHEID OVER ETNISCHE DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE IRONIE VAN GELIJKHEID OVER ETNISCHE DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER"— Transcript van de presentatie:

1 DE IRONIE VAN GELIJKHEID OVER ETNISCHE DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER
LIDA M. VAN DEN BROEK

2 Paradox: De wens gelijk te behandelen (maatschappelijke ideologie van gelijkheid) Een dagelijkse praktijk van ongelijkheid Ervaring uit de dagelijkse praktijk, die ik wil beschrijven 75% autochtone Nederlanders staan positief t.o. allochtone collega’s 50% allochtone Nederlanders ervaart discriminatie

3 Onderzoek: Ga in op het experimentele onderzoek
Zichtbaar maken en beschrijven van de paradox in interetnische samenwerkingsrelaties Ga in op het experimentele onderzoek Demonstreer de belangrijkste bevindingen 10 interculturele cases 2 experimentele onderzoeken Heel verschillende organisaties:fabriek, universiteit, gevangenis, jeugdzorg, pleegzorg, ministerie, arbeidsbemiddeling, maatschappelijk werk

4 1e Experimenteel onderzoek Najib/Peter
Najib/Peter moeten nieuwe machine leren Hans moet ze inwerken Uitleg van Hans is onduidelijk Najib/Peter doen het goed/fout Aardig onaardig dom slim geschikt ongeschikt Gedrag van Najib/Peter is te verklaren door: De situatie zijn persoon Ongelijke beoordeling op werkgerelateerde competenties

5 Personificatie Positief naar de autochtoon Negatief naar de allochtoon

6 selectieve waarneming
Voorbeelden selectieve waarneming Marokkaanse jongeren Taal gebruik Ze passen zich niet aan kwaliteit opvattingen over zorg: wat hoort wel en niet tot het takenpakket

7 Perceptuele vertekening:
voorbeelden Perceptuele vertekening: Totale zorg verwachten: passiviteit van zorgvrager autoriteit van zorgverlener

8 Resultaten casestudie 1
3 mechanismen: Selectieve waarneming: wat we wel en niet onder ogen (willen) zien Perceptuele vertekening: de betekenis die we geven aan wat we zien Personificatie: het aan de persoon toeschrijven van wat we (willen) zien Hoe kan het nou dat mensen gelijkheid nastreven en er toch ongelijkheid is: Eenvoudig: doordat de ongelijkheid onzichtbaar wordt gemaakt En dat doen niet alleen aut. NL ook all. NL werken daaraan mee. Maar hoe gaat dat dan? Voorbeeld najib medewerker uit een groot productiebedrijf wil graag een bedrijfsopleiding volgen. Maar hij krijgt geen toestemming. Hij denk dat er sprake is van discr. Want al zijn Ned. Collega mogen het wel. Zijn collega vinden het geen discr. Het heeft niets met zij all. Zijn te maken Najib is gewoon niet goed genoeg om die opleiding te kunnen volgen. En dat zou natuurlijk kunnen. Niet iedereen kan een opleiding volgen. Advies: geef ‘m de kans en wat blijkt hij volgt de opleiding met succes en slaagt voor zijn praktijkexamen. Dus: onterecht beoordeling. Achteraf is aannemelijk dat er sprake was van ongelijke behandeling Ook all. Maken discr. Onzichtbaar door: taalgebruik die de confrontatie mijd

9 2e experimentele onderzoek
Najib/Peter Gelijkheid / verschil De ironie van gelijkheid Iedereen, gelijk, allen, eender Iedereen, verschillend, allen, anders

10 Van de Prins geen kwaad Dagelijkse praktijk van etnische ongelijkheid wordt onzichtbaar gemaakt: Systematische onderwaardering van kwaliteiten Dominantie monoculturele waarden in een multiculturele organisatie (samenleving)

11 Praktische implicaties
Managen niet op gelijkheid maar op verschil Alledaags racisme bespreekbaar maken Bussiness not as usual  paradigma shift: omgaan met cultuurverschillen

12 Tips uit boekje De mantelzorger is ervaringsdeskundige nummer ÉÉN.
Veronderstel niet teveel, Wees niet bang om vragen te stellen Toon belangstelling Respecteer wensen en behoeften Er is meer tijd nodig (dubbel consult)

13 Praktische implicaties


Download ppt "DE IRONIE VAN GELIJKHEID OVER ETNISCHE DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER"

Verwante presentaties


Ads door Google