De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stijn Suijs:.  Spanning tussen culturen Nu: maatschappelijke achterstelling  Nooit erkend “Vreemde schapen in de kudde kregen eigen aparte stal”  Jeugdhuizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stijn Suijs:.  Spanning tussen culturen Nu: maatschappelijke achterstelling  Nooit erkend “Vreemde schapen in de kudde kregen eigen aparte stal”  Jeugdhuizen."— Transcript van de presentatie:

1 Stijn Suijs:

2  Spanning tussen culturen Nu: maatschappelijke achterstelling  Nooit erkend “Vreemde schapen in de kudde kregen eigen aparte stal”  Jeugdhuizen  Jeugdhuizen  3 e socialisatiemilieu? = Normaliserend milieu Initiatiefnemers  monocultureel ideaal  Multiculturele samenleving  jeugdwerk tot vrij fundamentele herbezinning.

3  1 e couplet  1 e couplet multiculturele samenleving = verschillen  verrijkend  confronterend  bedreigend  2 e couplet   2 e couplet  fixeren op de confrontatie 3 e couplet  3 e couplet verschillen  weerspiegelt in het jeugdwerk  4 e couplet  4 e couplet jongeren  gemeenschappelijkheden nodig  verschillen verrijkend en uitdagend

4  5 e couplet  5 e couplet  sociaal-economische, etnische, religieuze of ideologische achtergrond van ouders van deelnemers  6 e couplet  6 e couplet  ‘verschillen’ tussen kinderen en jongeren in elke jeugdwerkvorm + gemeenschappelijkheden  7 e couplet – refrein  7 e couplet – refrein = Risico groepen  eigen gemeenschappelijkheden  8 e couplet – refrein  8 e couplet – refrein  hokjes omgaan met diversiteit in elk type jeugdwerk

5  Cultuur  Cultuur = Betekenis die we geven aan de dingen rondom ons Actief – Passief  Betekenissen veranderen  Identiteit  Identiteit ≠ 1 culturele identiteit  identiteits-dynamieken  Mengpaneel = context, interactiepartners, nieuwe situaties, …

6  1. Verschil  1. Verschil Etnisch anders-zijn  erkennen Risico = 1 deun uit het mengpaneel andere overstemd  2. Gelijkheid  2. Gelijkheid Gelijke kansenbeleid  andere deunen etniciteit overstemmen   Fixatie op de etnische noot  Valse noot = Wij en Zij  Jongeren = etnische identiteit  diffuser en gedifferentieerder

7   waardenoverdracht  = waardenbeleving  Jeugdwerk Uitsluiting Maatschappelijke kwetsbaarheid  Jeugdwerk  Tussen systeem en leefwereld Uitsluiting = jongeren elkaar interpretaties geven aan hun werkelijkheid Maatschappelijke kwetsbaarheid = gebrek aan gezag om deel te nemen aan maatschappelijk erkende cultuur  gemeenschap sluit lidmaatschap van andere niet uit

8  Interactieve verscheidenheid  Interactieve verscheidenheid = fundamenteel interactie waarbij de ene partij niet zomaar de andere partij integreert  Intercultureel jeugdwerk  Intercultureel jeugdwerk Verschillende registers op het mengpaneel  creëert condities die interactie onder mensen bevordert + uitsluiting van individuen en groepen verhindert

9  “To take children seriously as social agents in their own right: to examine how social constructions of ‘childhood’ not only structure their lives, but are structured by the activities of children themselves.”

10  Hutchby, I. & Moran-Ellis, J. (Red.) (1998). Children and social competence. Arenas of action. London: Falmer Press.  Leeman, Y., Lutz, H. & Wardekker, W. (1996). Intercultureel onderwijs en culturele identiteit. Comenius, jg. 16, pp.243-256.  Soenen, R. (2001). Een nieuwe sound op de jukebox. Een perspectief op interculturele vorming. In: Timmerman, C., Hermans, F. & Hoornaert, J. (Red.), Allochtone jongeren in het onderwijs, een multi-disciplinair perspectief. Leuven: Garant.  Van Besien, W. (1998). De jeugdbeweging: een bewogen realiteit. In: Verbist, D. & De Weser, S., (Red.), Overspel. Roekeloze uitdagingen voor jeugdverantwoordelijken. Leuven: Garant.  Vandenbroeck, M. (1999). De blik van de yeti. Utrecht: SWP.  Vettenburg, N. (1988). Schoolervaringen, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid. Leuven: Katholieke Universiteit, Onderzoeksgroep jeugdcriminologie.


Download ppt "Stijn Suijs:.  Spanning tussen culturen Nu: maatschappelijke achterstelling  Nooit erkend “Vreemde schapen in de kudde kregen eigen aparte stal”  Jeugdhuizen."

Verwante presentaties


Ads door Google