De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSY TO Anjo Schuite, BUSY TO b.v. Zorg op maat, zonder meerkosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSY TO Anjo Schuite, BUSY TO b.v. Zorg op maat, zonder meerkosten."— Transcript van de presentatie:

1 BUSY TO Anjo Schuite, BUSY TO b.v. Zorg op maat, zonder meerkosten

2 BUSY TO Samenvatting: Ontwikkeling:  van Ambachtelijke tot een uitgesproken Specialistische zorg.  efficiëntieslag in de schaalvergroting en in de facilitaire services.  efficiëntieslag niet gelukt in het primaire proces, de voortbrengingsprocessen van de zorg. Kenmerk Gezondheidszorg:  per definitie gekenmerkt door een klant die uiterst grillig is en uniek  zijn hulpvraag wordt altijd individueel, door meerdere factoren bepaald, waardoor hij niet ‘in vakjes’ in te delen is.  Gezondheidszorg is dus “Event driven”  de organisatieprocessen zullen dus omgekeerd gestuurd moeten worden: niet vanuit de kenmerken van de organisatie, maar door de kenmerken van de klant; niet Push, maar Pull.  organisatieprocessen als een “emergent system”  als men zich in de primaire (voortbrengings-)processen daar niet naar richt, gaat de Gezondheidszorg ten onder aan zijn complexiteitskosten.

3 BUSY TO Stappen die wij al zien en naar genetwerkt werken leiden:  ketenomkering en ketenmanagement: dotMed b.v en POZOB  samenwerkingsvormen in regio’s (Ziekenhuizen in Zeeland); CVA keten; dialyse gebruik  vermindering van aantal instellingen die op elkaar lijken en van functies die een grotere regio kunnen bevatten (Randstad)  meer sturing door klant en keuzemogelijkheden (eigen bijdragen, medicijn gebruik e.d.) Oplossingen:  EPD helaas is deze niet volledig uitgerold, op oneigenlijke argumenten. Het is een absolute voorwaarde voor kostenbesparing, foutreductie, respons snelheid etc.  Men kan veel leren van Network Centered Warfare, (TITAAN e.d bij Defensie) hoofdstuk 10 Integratie Mens en Organisatie, Stoppen met Stilstaan, ISBN90- 232-4031-6 http://nl.wikipedia.org/wiki/TITAAN

4 BUSY TO ✍ ‘Mens(kenmerk) gestuurde zorg van het welzijn’ = klant aan het stuur www.maxgeldens.nl/publicaties/opuwgezondheid_hoofdstuk2.htm Met een feedback mechanisme voor de klant om te kunnen kiezen ✍ Gelijkwaardige uitruil van toegevoegde waarden en belangen tussen de knopen / organisaties / stakeholders ✍ Zorg gezamenlijk leveren: zowel transmuraal als ‘over de schotten heen’ van diverse welzijnsleveranciers.(Zorginstelling………………………..Verzekeraar?) ✍ "Ketenomkering” en “Ketenmanagement" (www.skipr.nl/actueel/www.skipr.nl/actueel/ id10499-ketenzorg-levert-aantoonbaar-gezondheidswinst.htmlid10499-ketenzorg-levert-aantoonbaar-gezondheidswinst.html) ✍ een verantwoorde kennisverspreiding (kennismanagement): ✍ vrij toegankelijk en van hoge kwaliteit: https://twitter.com/#!/mayoclinic ✍ genuanceerd en steunend bij het maken van de (voor deze patiënt) optimale keuzen: : www.MijnZorgnet.nl ✍ Praktijkondersteuners als kennisbemiddelaar van de patiënt? ✍ ICT-architectuur ✍ als enabler van de primaire processen in de zorgsector ✍ geeft situational awareness aan patiënt en hulpverlener (referentie architectuur met bustechnologie) en ondersteunt het EPD Essenties Genetwerkte Zorg

5 BUSY TO Paradigmaswitches, zoals bijvoorbeeld:  Benutten van faciliteiten en capaciteiten gaan voor het protocol.  Ervaren arts eerste, dan onervaren arts (Meester – Gezel model)  Patiënten in de ontslagfase gaan voor patiënten in de diagnosefase.  SEH: drie diagnosen bij de voordeur: Opname, SEH behandeling, naar Huis. Essenties Genetwerkte Zorg Basisregels Genetwerkte Zorg:  Deelnemende “knopen”/ organisaties moeten van elkaar verschillen  Stretched Target is nodig = doel wat geen knoop zelf kan halen en waarbij men elkaar nodig heeft; bijvoorbeeld de kostenbeheersing of een totaal aanbod voor iedere portemonnee.  Deelnemers moeten elkaar nodig hebben  Geen van de deelnemers mag een pay off krijgen (zero sum game)  Duidelijk ontwikkelde serie spelregels: “Als … dan …regels” Valkuilen:  Te veel “gelijken” als deelnemers  Te veel deelnemers (subnetten van 12)  Strijd om het intellectueel eigendom (publicaties etc)  Budgettering en onderling afrekenen

6 BUSY TO Evolutie in de Zorg

7 BUSY TO Generalisering Specialisering Massa- Individualisering VolumeEfficiencyDifferentiatie Ambachtelijke Gezondheidszorg Industriële/ Gesegmenteerde Gezondheidszorg Genetwerkte Gezondheidszorg 1 2 3 4 Evolutie in de gezondheidszorg

8 BUSY TO De situatie in de gezondheidszorg:  extra werk voor zorgverzekeraars  hoge stress onder de medewerkers met een toename aan frustratie en afname van de arbeidsvreugde  veel onnodige (zich herhalende) handelingen  veel controleprocedures ter voorkoming van fouten (protocollen)  onbenutte capaciteiten aan mensen en middelen  strakke, rigide, niet onderling uitwisselbare budgetten / parallelle financiering  hoge kosten, waarvan slechts een klein deel de werkelijke kosten van de hulp zijn  lage flexibiliteit  nog steeds wachtlijsten voor meer en meer zorgvormen (lange responstijd)

9 BUSY TO Extramuraal Psychiatrie Dermatologie Urologie Orthopedie Gynaecologie Pediatrie Neurologie Kraam Traumatologie Chirurgie Oncologie Interne Algemeen Ziekenhuis Nefrologie Cardiologie Longziekten Maag / Darm Reumatologie Intramuraal Thuiszorg Kraamzorg Wijkverpleging Huisarts Fysiotherapie RIAGG CAD Academisch Ziekenhuis Revalidatie kliniek Psychiatrische kliniek Bejaarden tehuis Verpleegkliniek Zorgcentra Oogkliniek Segmentering van de (Gezondheids-) Zorg = Exploitatie van de overeenkomsten tussen klanten

10 BUSY TO Hiërarchie van processen Maslow, Cornelis, van Asseldonk Primaire levensbehoeften / Natuurlijke Laag Sociale behoeften / Sociale Laag Zelfherkenning Zelfbevestiging Zelf- verwerkelijking Zelf- sturingslaag Angstreductie Evolutie van “leerprocessen” vastgelegd in “stabiliteitslagen” Mondige Patiënt Shopping (bijv. Alternatieve Gez. Zorg) Expert van eigen welzijn Medische Kwaliteit / Expert Uit het lijden verlost worden Evolutie van “patiëntverwachtingen ””patiëntkenmerken” Voorbeeld uit de gezondheidszorg Verspreiding van kennis Codering / Recombinatie van kennis “Hogere Doel” oriëntatie Eigenbelang Interactie met belangrijke anderen Evolutie in perspectief van organisatie kennis exploiteren kennis ontwikkelen

11 BUSY TO Efficiëntieslag in de Zorg

12 BUSY TO De beperkingen van de organisatieprocessen: Complexiteit / Beheerskosten Specialistische Ambachtelijke Gezondheidszorg LaagHoog Directe Voortbrengingskosten

13 BUSY TO Kwaliteit Specialistische Ambachtelijke Gezondheidszorg LaagHoog Responsiviteit / Flexibiliteit De beperkingen van de organisatieprocessen(2):

14 BUSY TO Beschikbaarheid Specialistische Ambachtelijke Gezondheidszorg LaagHoog Individualisering De beperkingen van de organisatieprocessen(3):

15 BUSY TO Hoeveelheid Behandelingen Gelijksoortige Behandelingen (Protocollen) Ongelijksoortige Behandelingen Kosten per behandeling Grens door de complexiteit Spanningsveld industriële gezondheidszorg:

16 BUSY TO Spanningsveld: Vraag Klant en Aanbod Gezondheidszorg: Kenmerken Patiënt

17 BUSY TO Stakeholders

18 BUSY TO Stuurt zorgproces Betaalt zorgproces (Levert zorgproces) Wet en Regelgeving Financiering Betaalt zorgproces (Levert zorgproces) Zorg- instelling met medewerkers Zorg- verzekeraar Bedrijfsleven Klant Overheid Levert zorgproces Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Waardering Werkplezier Zelfbevestiging Premie Breed Pakket Betaalbare Premies Salaris Financiering Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Regelgeving Basispakket Oude Dominante Stakeholder relaties Salaris Winstaandeel Employability Opleiding Concurrerende positie

19 BUSY TO Zorg- instelling met medewerkers Zorg- verzekeraar Bedrijfsleven Overheid Klant Gewenste Dominante Stakeholder relaties Stuurt zorgproces Betaalt zorgproces Levert zorgproces Wet en Regelgeving Financiering Zorg Op Maat, zonder meer kosten Service Kwaliteit / Lage Kosten Zorg Kwaliteit / Uniciteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Responssnelheid Waardering Werkplezier Zelfbevestiging Premie Extra Bijdrage Concurerend Imago Variabel Pakket Betaalbare Premies Basisverzekering Salaris Winstaandeel Employability Opleiding Concurrerende positie Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit / Lage Kosten Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie / Differentiatie Flexibiliteit / Responssnelheid Beheersbaarheid van kosten een goede zorg voor elke Nederlander optimale bereikbaarheid normale loonontwikkeling medewerkers opleidingsfaciliteiten optimale bereikbaarheid responssnelheid betaalbaar korte behandeltijden

20 BUSY TO Oude “Klemsituatie” Hogere responssnelheid Bereikbaarheid / Beschikbaarheid Keuzemogelijkheden Afstemming Efficiency Korte doorlooptijd Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit Innovatie Flexibiliteit c Bepaald: Zorgpakket Aantal bedden Budget/Financiering Lagere Kosten Hogere responssnelheid Bereikbaarheid Keuzemogelijkheden Afstemming Een goede zorg voor elke Nederlander Normale loonontwikkeling medewerkers Sturing op kosten Lagere kosten Zorg- verzekeraar Overheid Zorg- instelling met medewerkers (Levert zorgproces) Bedrijfsleven Klant Financiering Hogere responssnelheid Bereikbaarheid Keuzemogelijkheden Afstemming Efficiency Betaalbaar Korte doorlooptijd Service Kwaliteit / Lage Kosten Zorg Kwaliteit / Uniciteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Responssnelheid Keuzemogelijkheden Mate van sturing Afstemming

21 BUSY TO Dienstbaarheid zonder meerkosten Lagere kosten Zorg- verzekeraar Klant Zorg- instelling met medewerkers Overheid Bedrijfsleven Wet en Regelgeving Financiering Hogere responssnelheid Bereikbaarheid Keuzemogelijkheden Afstemming Efficiency Betaalbaar Korte doorlooptijd Bereikbaarheid Keuzemogelijkheden Afstemming Een goede zorg voor elke Nederlander Normale loonontwikkeling medewerkers Service Kwaliteit / Lage Kosten Zorg Kwaliteit / Uniciteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Responssnelheid Keuzemogelijkheden Mate van sturing Afstemming Hogere responssnelheid Bereikbaarheid / Beschikbaarheid Keuzemogelijkheden Efficiency Korte doorlooptijd Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit Innovatie Flexibiliteit Lage complexiteit Betere benutting van materiaal en mensen Lagere beheerskosten Nieuwe (ongewenste) “Klemsituatie”

22 BUSY TO Essenties van de Stakeholders coalitie:  alle Stakeholders kiezen vanuit een positieve keuze tot samenwerking  de relatie moet een betekenisvolle bijdrage leveren aan de eigen doelstellingen  uitwisseling van toegevoegde waarde als non-zero-sum game: er mag geen uiteindelijke overwinnaar zijn!!!!  het nieuwe doel (Stretched Target) moet alleen maar te bereiken zijn met de Stakeholderscoalitie  er moeten reële, directe, interacties bestaan

23 BUSY TO De Klant

24 BUSY TO Solutionspace van de klant:  hoe snel kan ik een zorg krijgen?  dichtbij of veraf?  wat gaat het (extra) kosten?  hoeveel extra’s (hotelfaciliteiten)?  kwaliteit / imago zorgverlener?  vervolgzorg op dezelfde plaats of elders?  door verzekeraar betaald? Interface met de klant:

25 BUSY TO Aantal Kenmerken:  Interactief  Rol Facilitator en rol Plaatser mogelijk te scheiden Interface met de klant:  Facilitator:  Voor de klant lerend naar het verkennen van de solutionspace met directe consequenties van gemaakte keuzes.  Optimale informatie hebben en kunnen geven.  Onafhankelijk van Zorginstellingen en Zorgverzekeraars (betaald door de Overheid?)  Plaatser:  Optimaal geinformeerd over de plaatsingsmogelijkheden en kwaliteiten  Plaatsingsbevoegdheid  Onafhankelijk van Zorginstellingen en Zorgverzekeraars (betaald door de Overheid?)

26 BUSY TO Farmacieketen (oud?) Welke stappen hebben een toegevoegde waarde voor de Patiënt ? Wat is de toegevoegde waarde van de ander in de keten? Wat zijn de alternatieven en de drempels? Wat zijn per onderdeel de drijfveren om te doen: wat wordt er gewonnen en verloren? Hebben de echte Stakeholders (Patiënt, Zorgverzekeraars, Farmaceutische Industrie) invloed op de coalitie en zijn er werkelijke dominante onderlinge interacties? Farmaceutische Industrie Parallel Import Groothandel Ziekenhuis Apotheker Specialist Huisarts Patiënt 1 2 3 3 4 4

27 BUSY TO Farmaceutische Industrie Parallel Import Zorgverzekeraar Ziekenhuis Specialist Apotheker Huisarts Patiënt 1 2 Postorder Farmaceutische Industrie Zorg- verzekeraar Overheid Klant Stuurt zorgproces Betaalt zorgproces Levert zorgproces Wet en Regelgeving Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Voorlichting Afname Medic Trouw Waardering Premie Extra Bijdrage Variabel Pakket Betaalbare Premies Prijs per eenheid Service Kwaliteit Zorg Kwaliteit Beschikbaarheid Bereikbaarheid Innovatie Flexibiliteit Farmacieketen (Nieuw)

28 BUSY TO Hernia keten Welke stappen hebben een toegevoegde waarde voor de Patiënt ? Wat is de toegevoegde waarde van de andere in de keten? Wat levert elke stap op gelet op:Tijd i.r.t. Succespercentage i.r.t. Risico i.r.t.Kosten ? Wat zijn de alternatieven en de drempels? Wat zijn per onderdeel de drijfveren om te doen: wat wordt er gewonnen en verloren? Hebben de echte Stakeholders (Patiënt, Zorgverzekeraars, Zorginstelling) invloed op de coalitie en zijn er werkelijke dominante onderlinge interacties? Lichamelijk O/Z Assistent Ziekenhuis Conservatieve behandeling Neuroloog Huisarts Patiënt met klachten 1 2 35 46 Lichamelijk O/Z Myelografie Radioloog M.R.I Operatieve behandelingConservatieve behandeling 7 8 Lichamelijk O/Z Lab. / Röntgen Lichamelijk O/Z Lab. / Röntgen

29 BUSY TO

30 Patiëntkenmerk gestuurd EPD

31 BUSY TO Zorginstelling

32 BUSY TO De Uitdaging voor een Zorginstelling: Efficiency Non-Zero-Sum Evolution Dienstbaarheid

33 BUSY TO Te bereiken binnen Zorginstellingen door:  verlaging complexiteit door desegmentering, na het in kaart brengen van de bronnen van de complexiteitskosten  kernprocessen in kaart brengen en zoeken naar zinvolle stappen met toegevoegde waarde, mogelijk Proces Redesign  besturing van de doorloop organiseren vanuit de klant i.p.v. vanuit de supply  (transmurale?)interface maken  deel interface kan bestaan uit “geautomatiseerde anamnese”  Informaticaprocessen aanpassen en integreren met de eerste lijn; “lifelong health record”, EPD, Referentiearchitectuur.  genetwerkte organisaties ontwerpen met een gemeenschappelijke financiering  deprotocolliseren van zorg; richten op de verschillen tussen klanten i.p.v. op de overeenkomsten. (Uurtarief ipv DBC tarief?)

34 BUSY TO Meetpunten vd behaalde winst Zorginstellingen: Direct:  Kostprijs per behandeling (beter dan de normharmonisatie?)  Hoeveelheid behandelingen t.o.v. landelijk gemiddelde  Verhouding prijs / prestatie Differentiatie:  Soorten behandelingen t.o.v. landelijk gemiddelde Responsiviteit:  Wachttijden intern en extern  Doorlooptijd van de diverse klanten (evt. van aanmelding huisarts tot genezing) Efficiency:  Diagnostische opbrengst: indicaties / verwijzingen : diagnostisch resultaat = diagnostische opbrengst  Bezettingsgraad apparatuur  Bezettingsgraad bedden Dienstbaarheid:  Kwaliteit(-sbeleving) van service en zorg  Verhouding prijs / prestatie

35 BUSY TO Aandachtspunten proces voor Zorginstellingen:  Vormgeving pay-off structuur:  Cave de balans in belangen van de diverse interne en externe stakeholders (uitwisseling van equivalenten in investeren en verkrijgen).  Let op het Ontstaan van nieuwe regels:  Codering: Deze regels hebben de vorm: ALS (gebeurtenis A) DAN (actie P)  Recombinatie: ALS (gebeurtenis A en gebeurtenis B maar niet C) DAN (actie Q)  Verspreiding van de nieuwe regels: Succesvolle regels zullen eerder en vaker door anderen worden overgenomen. DUS: creëer zo snel mogelijk een kritische massa voor ontwikkeling en verspreiding van kennis (regels)  Breng de proceshiërarchie en de onderlinge verbondenheid in kaart zodat chaos wordt voorkomen.  Formuleer outrageous goals:  uitdaging: iets wat met de bestaande structuren, processen en regels niet mogelijk is  stimuleren van een non-zero sum evolutie  Zoek een balans tussen bieden van veiligheid / bescherming en de uitdagingen van het zelf ontdekken.

36 BUSY TO Zorgverzekeraar

37 BUSY TO De Uitdaging voor een Zorgverzekeraar: Efficiency Non-Zero-Sum Evolution Variabiliteit Pakket Servicedekking

38 BUSY TO  de verlaging in complexiteit door desegmentering, na het in kaart brengen van de bronnen van de complexiteitskosten( Eigen organisatie en Zorgverleners) Te bereiken voor Zorgverz. door stimulatie van:  het in kaart brengen van de kernprocessen en zoeken naar zinvolle stappen met toegevoegde waarde, mogelijk Proces Redesign ( Eigen organisatie en Zorgverleners)  besturing van de doorloop organiseren vanuit de klant i.p.v. vanuit de supply  (transmurale?)interface maken, bijvoorbeeld door transmurale financieringen te ontwerpen en transmurale directe plaatsing mogelijk te maken  een interface als “geautomatiseerde anamnese”  het aanpassen en integreren van informaticaprocessen met de eerste lijn; “lifelong health record”, EPD  genetwerkte organisaties ontwerpen met een gemeenschappelijke financiering, zonder kartelvorming  deprotocolliseren van zorg; richten op de verschillen tussen klanten i.p.v. op de overeenkomsten.

39 BUSY TO Meetpunten behaalde winst voor Zorgverzekeraars: Direct:  Kostprijs per behandeling  Verhouding prijs / prestatie  Minder eigen beheerskosten, o.a. door directere verwijs- en plaatsingsbeleid Differentiatie:  Meer verschillende soorten behandelingen kunnen aanbieden dan de concurrent, voor een acceptabele prijs Responsiviteit:  Wachttijden eerste lijn, tweede lijn, intramuraal en op de overgangen  Doorlooptijd van de diverse klanten Efficiency:  Diagnostische opbrengst: indicaties / verwijzingen : diagnostisch resultaat = diagnostische opbrengst Dienstbaarheid:  Kwaliteit(-sbeleving) van service en zorg  Verhouding prijs / prestatie

40 BUSY TO Aandachtspunten proces van Zorgverzekeraars:  Vormgeving pay-off structuur:  Cave de balans in belangen van de diverse interne en externe stakeholders (uitwisseling van equivalenten in investeren en verkrijgen).  Let op het Ontstaan van nieuwe regels:  Codering: Deze regels hebben de vorm: ALS (gebeurtenis A) DAN (actie P)  Recombinatie: ALS (gebeurtenis A en gebeurtenis B maar niet C) DAN (actie Q)  Verspreiding van de nieuwe regels: Succesvolle regels zullen eerder en vaker door anderen worden overgenomen. DUS: creëer zo snel mogelijk een kritische massa voor ontwikkeling en verspreiding van kennis (regels)  Formuleer outrageous doelstellingen:  uitdaging: iets wat met de bestaande structuren, processen en regels niet mogelijk is  stimuleren van een non-zero sum evolutie.  Zoek een balans tussen bieden van veiligheid / bescherming en de uitdagingen van het zelf ontdekken.  Breng de proceshiërarchie en de onderlinge verbondenheid in kaart zodat chaos wordt voorkomen.

41 BUSY TO Informatie en COMMUNICATIE Technologie In de Zorg Informatie en COMMUNICATIE Technologie In de Zorg

42 BUSY TO Degree of Interoperability Ability to Self-Synchronize Responsiveness Inrichtingscriteria ICT Altijd een actueel beeld van de situatie Iedereen altijd hetzelfde beeld van de situatie

43 BUSY TO Uitgangspunten: • planningloos • simpele regels • zelf-sturend • gelaagde processtructuur Uitvoering Besturing Proces performance Rotondes, mieren en bedrijfskunde Goed voorbeeld Doet goed volgen

44 BUSY TO Defensie: NCW / NEC

45 BUSY TO Geo – informatie van wereldklasse GDI-R&C Stekker(s) Systemen voor Crisismanagement: ICAweb, ISIS, Infraweb, CCS, Webviewers en GIS systemen Stopcontact Geo - infrastructuur ontsluiten voor o.a. gemeenten en veiligheidsregio’s Stroom Brondata, Basisregistraties, technische infrastructuur

46 BUSY TO gelaagde processtructuur Gezondheidszorg

47 BUSY TO Net Werken

48 BUSY TO

49 “Sturing”: leiden / directief / initiatief Start van een genetwerkte org.

50 BUSY TO TROEPGROEPGESLOTENOPEN Productie Competentie Moreel Betrokkenheid hoog laag LeidenFacilitatieSteunenDelegeren Oriëntatie OnvredeOplossingProductiviteit Een van hen ZELFSTUREN Stabiliteit Wijze van “beïnvloeding per fase van de evolutie” Evolutie naar een genetwerkte organisatie

51 BUSY TO  Levend netwerk / organisme: geen opgelegde structuur.  Open voor toetreders en uittreders  Deelnemers moeten van elkaar verschillen  Deelnemers tenminste op niveau van zelfbevestiging  Manager van netwerk ontbreekt / wel kristallisatie kern  Deelnemers moeten elkaar zelf zoeken(Affectie) en nodig hebben  Er moet een stretched target zijn  Vraag bepaalt of deelname interessant is  Duidelijke “grondwet” (spelregels)  Moet kunnen “sterven” Uitgangspunten / basisregels (ideaal genetwerkt!)

52 BUSY TO meten van de ontwikkeling voorbereiding sleutelposities aansluiting bij de organisatie interveniëren/ bijsturen valkuilen en faalfactoren

53 BUSY TO Valkuilen / Zand tussen de raderen:  Verplichten tot deelname  Koppelen aan een beoordelings- / beloningssystematiek  Koppelen aan carrièreplanning  Structureren  Institutionaliseren  Te veel “gelijken” als deelnemers  Te weinig / Te veel klant(belangen) betrokkenheid  Budgettering / Onderling afrekenen  Een kristallisatiekern die zich niet tijdig terugtrekt  Strijd om het intellectuele eigendom van het netwerk  Te veel deelnemers ( subnetten van 12)


Download ppt "BUSY TO Anjo Schuite, BUSY TO b.v. Zorg op maat, zonder meerkosten."

Verwante presentaties


Ads door Google