De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties Twee soorten: – onderneming: primair gericht op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties Twee soorten: – onderneming: primair gericht op."— Transcript van de presentatie:

1 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties Twee soorten: – onderneming: primair gericht op het realiseren van bedrijfseconomische doelen (winst) – instelling: accent ligt op het realiseren van niet- economische doelen (non-profit organisaties) organisatie: een samenwerkingsverband tussen mensen die een aantal activiteiten uitvoeren om vooraf vastgestelde doelen te bereiken.

2 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Rechtsvormen De rechtsvorm is van belang voor de aansprakelijkheid en de belastingverplichtingen. Alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Kenmerkend voor rechtsvormen zonder rechts- persoonlijkheid is dat je met je hele privé-vermogen aansprakelijk bent als de onderneming failliet gaat. En als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd is je echtgeno(o)t(e) ook volledig aansprakelijk.

3 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Rechtsvormen

4 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Verticale en horizontale informatiestromen Directeur Hoofd fabricage Hoofd inkoop Hoofd verkoop Hoofd administratie Administratieve medewerkers Verkopers Productie medewerkers Verticale communicatie Horizontale communicatie De communicatiestructuur van een reclamebureau weergegeven in een graaf contact passerelle Diagonale communicatie

5 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Verticale lijnen overheersen als • het opleidingsniveau van de werknemers sterk uiteenloopt • het werk is opgedeeld in onafhankelijke deeltaken Verticale en horizontale informatiestromen Horizontale lijnen overheersen als • het opleidingsniveau van de werknemers gelijkwaardig is • Voorbeeld: een school

6 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica • organigram: weergave van de (hiërarchische) structuur van de organisatie, geen communicatiepijlen maar lijnen. • communicatiegraaf: grafische weergave van de communicatielijnen (één- of tweerichtingsverkeer) m.b.v. pijlen. • communicatiematrix: geeft dezelfde informatie als de communicatiegraaf weergave van de communicatielijnen op de volgende manier: • 1 = wel communicatie • 0 = geen communicatie Organigram, graaf en matrix Voor het in kaart brengen van de structuur van een organisatie en de communicatie binnen zo’n organisatie maken we gebruik van:

7 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Organisatiestructuren De organisatiestructuur van een bedrijf staat in principe los van de juridische structuur, die bepaald wordt door de rechtsvorm van het bedrijf. Als iemand een bedrijf helemaal alleen begint dan wordt hij of zij een ZZP'er genoemd, dat is de afkorting van Zelfstandige Zonder Personeel. Als een aantal gelijkgestemden samen een bedrijf opzetten, en als het dan zo is dat geen van de vijf de baas is, maar dat ze alle vijf evenveel te vertellen hebben, dan heeft die organisatie een ententestructuur Bij een groot bedrijf is meestal sprake van een lijnorganisatie

8 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica • Lijnorganisatie • Lijn en staforganisatie • Lijn en staforganisatie met functionele relaties • Project en matrixorganisatie • Ententestructuur Organisatiestructuren span-of-control: het aantal mensen dat een manager rechtstreeks aanstuurt depth-of-control:het aantal lagen met leidinggevenden tussen de directeur en de mensen die het eigenlijke werk doen. zes-man-regel: een manager stuurt niet meer dan zes man aan, maar bij routinewerk kun je tot circa tien mensen gaan

9 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Directeur Filiaal hoofden Chef verkoop Chef inkoop Chef administratie Hoofd verkoop Medewerkers filialen Vertegen- woordigers Medewerkers administratie Chef personeels zaken Chef productie Ploegbaas 2Ploegbaas1 Medewerkers productie De klassieke lijnorganisatie Kenmerken: • Hiërarchie / top-down • Piramide-achtige opbouw Voordelen: • Eenvoudige structuur • Duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden Nadelen: • Communicatielijnen erg lang • Topmanagement snel overbelast Voorbeeld: het leger • Weinig flexibiliteit

10 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De moderne lijnorganisatie Bij een klassieke lijnorganisatie is alleen sprake van top-downlijnen. Bij een moderne lijnorganisatie krijgen de werknemers ook gelegenheid hun ervaringen en ideeën aan hun leidinggevenden door te geven, we spreken dan van goals down/plans up. En er wordt vrijwel altijd ook horizontale communicatie ingebouwd. Dit noemen we een contact passerelle.

11 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Directeur Chef productie Chef verkoop Stafafdeling winkelinrichting Stafafdeling reclame Stafafdeling calculatie Stafafdeling werkvoorber. Filiaal- hoofden Hoofd verkoop Ploegbaas 2Ploegbaas 1 Medewerkers filialen Vertegen- woordigers Medewerkers productie De staf- en lijnorganisatie Staf ondersteunt leiding

12 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voordelen: • Door ondersteuning met stafleden kunnen de afdelingen groter zijn. • Eenvoudige structuur • Duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden Nadelen: • Stafleden hebben weinig kennis van zaken van het echte werk • Bijna uitsluitend verticale communicatie • Lange communicatiekanalen • Weinig flexibiliteit De staf- en lijnorganisatie Stafleden ondersteunen de leidinggevenden

13 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voordelen: • Verlichting van de werktaak van de leidinggevenden • Meer uniformiteit in de organisatie binnen het bedrijf door de coördinatie door de stafafdelingen Nadelen: • Verantwoordelijkheden worden onduidelijker • Bevordert het ontstaan van conflicten De staf- en lijnorganisatie met functionele relaties Toevoegen van een functionele stafafdeling. Voert vooral coördinerende taken uit.

14 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Directeur Chef productie Chef administratie Chef inkoop Chef verkoop Medewerker productie Medewerker administratie Medewerker inkoop Medewerker verkoop Medewerker administratie Medewerker inkoop Projectleider nieuw product Medewerker verkoop De projectorganisatie projectgroep

15 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Kenmerken: • Hiërarchie wordt doorbroken • Projectgroep is tijdelijk • Leden van de groep zijn gelijkwaardig • Leden worden gekozen op basis van kennis De projectorganisatie Bij activiteiten die het hele bedrijf raken. Bijvoorbeeld de introductie van een nieuw product.

16 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Directie Chef afdeling AC Chef afdeling B Chef afdeling A Werknemer 3Werknemer 2Werknemer 1 Projectleider project 1 Projectleider project 2 Werknemer 4Werknemer 5Werknemer 6 De matrixorganisatie

17 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voordelen: • Geschikt voor de oplossing van complexe problemen • Kleine kans op fouten (dubbele controle) Nadelen: • Waar ligt de verantwoordelijkheid • Mensen moeten erg goed kunnen samenwerken • Loyaliteitsproblemen De matrixorganisatie •Voor organisaties met continue problemen • Permanente projectgroepen • Werknemer heeft meerdere chefs

18 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorzitter Lid 2 Lid 1 Lid 6 Lid 5 Lid 3 Lid 4 De Ententeorganisatie

19 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voordelen: • Maakt optimaal gebruik van aanwezige deskundigheid • Betrokkenheid van medewerkers is groot Nadelen: • Groepen niet groter dan 15 personen • Leden met hetzelfde kennisniveau De Ententeorganisatie Kenmerken: • Ieder lid heeft dezelfde rechten en plichten • Voorzitter leidt technisch de vergadering

20 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Extern Directie Werknemers Top-down Bottom-up Goals-down Informatielijnen binnen de organisatie

21 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Informatie m.b.t. de basisonderdelen van een bedrijf De strategische top heeft behoefte aan informatie over alle belangrijke zaken die zich in het bedrijf afspelen. De informatie is globaal, en heeft vaak betrekking op de toekomst. Naast interne informatie speelt ook externe informatie een belangrijke rol. De uitvoerende kern heeft vooral interne informatie nodig. Die informatie is gedetailleerd en actueel

22 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica • Er wordt met een netwerk gewerkt • Er is een mailserver, dat is een speciale computer waar de emailberichten van en voor alle werknemers worden opgeslagen bijvoorbeeld m.b.v. Microsoft Exchange Server •Vaak zijn er nog andere dedicated servers, bijv. een webserver • Er is vooraf goed nagedacht over de inrichting van het netwerk m.b.v. gebruikersgroepen: • - Iedere werknemer krijgt de juist informatie • - Iedere werknemer heeft de juiste rechten om berichten te kunnen lezen, wijzigen of verwijderen (=autorisatie) Informatiestromen Om de informatiestromen zo goed mogelijk te benutten, zal aan bepaalde voorwaarden moeten worden voldaan:

23 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voordelen: • Ondersteuning bij communicatie • Verbetering kwaliteit werk • Procesversnelling, dus kostprijsverlaging • Minder werknemers nodig, efficiëntie neemt toe • Verkorting van de lijnen Voordelen ICT Voor informatiestromen binnen organisatie gebruikt men steeds meer de mogelijkheden van ICT.

24 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Toepassingsgebieden ICT in bedrijven Workflow Management Systemen (WMF): zorgen voor het op een gestructureerde manier verdelen van werk en het stroomlijnen van werkprocessen. Enterprise Resource Planning (ERP): software dat gebruikt wordt ter ondersteuning van alle processen binnen een bedrijf. In principe kunnen alle bedrijfsfuncties ermee worden bestuurd. Voorbeelden: SAP en Exact Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM): Een CAD/CAM-systeem is een programma waarmee je kunt ontwerpen, maar ook fabriceren. Er kan een CNC draai- of freesmachine aangestuurd worden waarmee het ontwerp wordt gefabriceerd.

25 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica EINDE Electronic Data Interchange (EDI): • electronische uitwisseling van gegevens tussen verschillende organisaties • bijvoorbeeld: bestellingen plaatsen, rekeningen versturen • Als de gegevens worden verstuurd wordt de administratie van de ontvanger automatisch bijgewerkt, en wordt er een verwerkingsproces in werking gezet • De programma’s van zender en ontvanger moeten dan wel naadloos op elkaar aansluiten; meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van de EDIFACT-standaard. Toepassingsgebieden ICT in bedrijven


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 13 Informatie in organisaties Twee soorten: – onderneming: primair gericht op."

Verwante presentaties


Ads door Google