De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in Laterna Magica. Programma informatieavond  Algemeen deel in stamgroepen  Uitleg aan de hand van een gewone schooldag  Ruimte voor algemene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in Laterna Magica. Programma informatieavond  Algemeen deel in stamgroepen  Uitleg aan de hand van een gewone schooldag  Ruimte voor algemene."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in Laterna Magica

2 Programma informatieavond  Algemeen deel in stamgroepen  Uitleg aan de hand van een gewone schooldag  Ruimte voor algemene en praktische vragen  Inleiding rondgang  Rondgang door de unit  Kijken in de verschillende ruimtes  Borrel

3 Unit 1  Onderbouwunit (leerlingen van 3 t/m 7)  Stamgroep juf Nanda  Stamgroep juf Cathelijne (LiO) en juf Leonie  Stamgroep juf Wilma en juf Jose  Stamgroep meester Melle (en juf Jose)  Stamgroep 3-jarigen (m.i.v. december/januari) Stagiaires: Gulsun (Pabo) Annelies (UPvA) Vakleerkrachten: Moniek(gym) en Angelique (dans/muziek) Leerlingexpert: Merel en Simone Begeleiders ‘lange middag’: Yvet

4 Dagritme

5 Lezen Luisteren naar mooie verhalen Papa’s en mama’s Laptops Letters en woorden lezen Laptops Hulp van anderen Mooie verhalen lezen Zelf lekker lezen Tutorlezen (juf, meester, bovenbouwer, ouders) We starten om half negen! Deur open: kwart over acht...

6 Stamgroeptijd  Welkom en absenten (verlof, bijzonderheden doorgeven)  Bespreken van de dag  Kiezen van de workshops  Thema ‘aanhalen’ Thema ‘Laterna Magica’

7 Clubroute en onderzoeksroute  Wat is een club?  Wat is een workshop?  Wat is een prestatie?  Wat is een klus, taak, baan?  Wat wordt bedoeld met onderzoek?  Wat wordt bedoeld met spel? Planmatig werken aan ontwikkeling

8 Werktijd  Lees/schrijfclub (workshopruimte)  Werken in de hoekenruimte  Werken in het schrijfatelier  Werken in de Wereld Werkplaats  Buiten naar de ontdektuin Kinderen leren kiezen en denken na over keuzes! Toewerken naar: kinderen plannen hun eigen onderwijsproces

9 Tijd voor fruit! Wat is een restaurant?

10 Rekenblok Methodisch onderdeel Rekenen voor de jongsten: hoe?

11 Werktijd  Spellingclub (workshopruimte)  Werken in de hoekenruimte  Werken in het schrijfatelier  Werken in de Wereld Werkplaats Kinderen leren kiezen en denken na over keuzes! Toewerken naar: kinderen plannen hun eigen onderwijsproces

12 Beweegblok (o.a. gym en dans) Dans op maandag/ dinsdag (dansclub en workshops) Gym op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Extra ondersteuning van juf/meester

13 Lunch In de stamgroep Lekker voorlezen Verjaardagen en gezonde traktaties

14 Werktijd  Workshops (workshopruimte)  Werken in de hoekenruimte  Werken in het schrijfatelier  Werken in de Wereld Werkplaats  Buiten naar de ontdektuin Kinderen leren kiezen en denken na over keuzes! Toewerken naar: kinderen plannen hun eigen onderwijsproces

15 Workshops Workshops door de experts Talenten Thematisch Helpt u ons mee?

16 Coachen en kletsen Wat heb jij gedaan? Wat heb jij geleerd? Wat kun jij nu? Wat ga je doen? Wat wil jij leren? Kinderen leren zelf na te denken over het onderwijsproces

17 Stamgroeptijd In de etalage Wat heb jij gedaan? Wat heb jij geleerd?

18 Einde ‘school’tijd Kinderen pakken zelf de jassen/ tassen/ eet en drinkspullen Naschoolse Opvang (lijsten bij de deur!) Buitenshuis: UniKidz, Kindersuite Laterna Magica (zo veel mogelijk in de unit) Verzamelen op (nader te bepalen) vaste verzamelplaats

19 ‘Nieuwe’ ontwikkelingen  IKC Laterna Magica  Begeleiding van pedagogisch medewerkers tijdens ‘schooltijd’  Begeleiding ‘naschoolse’ tijd: workshops en begeleiding in de unit (1 begeleider per 10 kinderen)  Vijf gelijke dagen (schooljaar 2012-2013)  Elke dag hetzelfde ritme

20 Luizenpluizen Elke woensdag na de vakantie Zelf: elke vrijdag Per stamgroep: luizenpluizers Contactpersoon: Annet Oudejans

21 Unitouders  Tinka (moeder Tavi en Amelie) stamgroep Melle  Nathalie (moeder John) stamgroep Leonie/Cathelijne  Sanne (moeder Pjotr) stamgroep Wilma/Jose  Dorien (moeder Noa) stamgroep Nanda

22 Talentenregisseurs  Hanneke (moeder Cris)  Kirstin (moeder Tomas)

23 LaternaWeb www.laternaweb.nl

24 Aan wie vraag ik wat?  Praktische vragen met betrekking tot ziekmelden, verlof  Sandra Langelaar, secretariaat  Zorgen, opmerkingen of vragen met betrekking tot uw kind..  De coach van uw kind  Als er blijkt dat we iets ‘extra’s’ willen inzetten..  Merel Bakker, orthopedagoog (tijdelijk: Simone)  Vragen over een oproep op LaternaWeb  De unitouders of de betreffende stamgroepleerkracht  Vragen over grote, in eerste instantie schoolbrede evenementen  Annet Oudejans, evenementenbureau  Zorgen over de unit/ ‘grotere’ vragen  De unitleider (Melle)  Vragen die niet opgelost kunnen worden binnen de unit  Annette van Valkengoed, de directeur

25 Wanneer vraag ik wat?  Korte opmerkingen en vragen:  Ruim voor school of nadat alle kinderen weg zijn..  Langere gesprekken en verzoeken  Op afspraak: maandag en donderdag na school  Tijdens de portfoliogesprekken (elke drie maanden!)  Praktische vragen of wetenswaardigheden  Via de mail: naam@obslaternamagica.nlnaam@obslaternamagica.nl  Hou het unitnieuws op LaternaWeb in de gaten!

26 Vragen?

27 Rondgang door de ruimtes  Spel in de hoekenruimte (ook: foto’s en projectie van beelden)  Begeleiding in het schrijfatelier (voor nu: ook materialen clubs)  Onderzoek in de wereldwerkplaats (ook: onderzoekjes van de kinderen)  Workshop ‘interview’ in de workshopruimte (coachen in de coachruimte)


Download ppt "Welkom in Laterna Magica. Programma informatieavond  Algemeen deel in stamgroepen  Uitleg aan de hand van een gewone schooldag  Ruimte voor algemene."

Verwante presentaties


Ads door Google