De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.cost.esf.org COST European CO operation in S cience and T echnology Karel Goossens Wetenschappelijk adviseur Departement Economie Wetenschap en Innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.cost.esf.org COST European CO operation in S cience and T echnology Karel Goossens Wetenschappelijk adviseur Departement Economie Wetenschap en Innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 www.cost.esf.org COST European CO operation in S cience and T echnology Karel Goossens Wetenschappelijk adviseur Departement Economie Wetenschap en Innovatie

2 www.cost.esf.org COST  Overzicht van de presentatie  COST  Het instrument, hoofdkenmerken  Implementatie  COST-acties (MC en WG)  Beheer  Europees, Belgisch en Vlaams  Deelnemen aan een actie  Uitwerken van een nieuwe actie  Deelnemen aan een bestaande actie COST 2

3 www.cost.esf.org COST  Intergouvernementeel kader O&O samenwerking (1971)  1974 ESF, 1984 KP voor OTO,1986 Eureka,……  Missie  Het versterken van het Europees wetenschappelijk en technologisch onderzoek door het ondersteunen van de samenwerking en interactie tussen Europese onderzoekers  Financiering  COST financiert enkel de coördinatie van het onderzoeksnetwerk (Actie). Het onderzoek zelf wordt via andere kanalen gefinancierd (nat/reg, instituut, privaat).  Budget  Het budget van COST is afkomstig uit het kaderprogramma voor OTO (7KP) plus bijdrage van niet KP lidstaten. COST 3

4 www.cost.esf.org COST hoofdkenmerken  “bottom-up” – geen prioriteiten  “à la carte” deelname (open voor de lidstaten)  coördinatie van het onderzoek door samenwerking in netwerken (acties)  complementariteit met andere instrumenten  een flexibele structuur (steeds minder het geval)  focus op multidisciplinaire samenwerking  aandacht voor jonge onderzoekers en “gender”  vrij academische benadering COST 4

5 www.cost.esf.org COST in cijfers  Ontstaan in 1971  Initieel 19 lidstaten nu 36 plus 4  Ongeveer 270 lopende acties in 9 domeinen  Gemiddeld deelname van 20 landen/actie  Deelname van 30.000 onderzoekers  Budget KP7 : 250 miljoen euro (2007 – 2013)  Implementatie  27 mei 2003: ministeriële conferentie in Dubrovnik, Kroatië  vanaf 1 januari 2004 COST-office ingebed bij ESF

6 www.cost.esf.org COST - 6  DE 27 EU lidstaten  EVA landen  Noorwegen  Zwitserland  Kandidaat EU lidstaten  Kandidaat EU lidstaten  Ijsland  kroatië  Ijsland  kroatië  FYR of Macedonia (FYROM)  Turkije  Potentiële kand. lidstaten  Bosnia en Herzegovina  Republic of Serbia  COST Co-operating States  Israel 36 COST-lidstaten

7 www.cost.esf.org COST - 7 COST : wereldwijde samenwerking COST lidstaten Aangrenzende landen Overeenkomsten

8 www.cost.esf.org COST actie : kenmerken  COST actie: een netwerk van onderzoekspartners uit verschillende COST lidstaten (min. 5).  Steun voor de coordinatie voor een periode van 4 jaar gebaseerd op een werkprogramma.  Financiering (gem) 75.000 euro/jaar.  Secretariaat en website  Netwerk activiteiten  vergaderingen, conferenties, seminaries, workshops,  Activiteiten  short-term scientific missions  training schools  publicaties, disseminatie,  Geen financiering voor het onderzoek zelf COST 8

9 www.cost.esf.org COST actie : juridische basis  een COST-actie...  …..kan starten indien minstens 5 COST-lidstaten het “Memorandum of Understanding (MoU)” hebben ondertekend.  Een MoU =  “gentlemen’s agreement” tussen de aan de actie deelnemende landen  plechtige belofte om principes en doelstellingen van de actie uit te voeren  de Technische Bijlage geeft een detailbeschrijving van de doelstellingen van het onderzoek  mogelijke ondertekenende partijen zijn:  de 36 COST-lidstaten (min 5)  internationale organisaties en onderzoeksinstellingen van niet-COST-lidstaten (COST staat dus ook open voor bredere samenwerking)  de Europese Commissie

10 www.cost.esf.org COST - 10 CSO approves MoU CSO approves MoU Two Stage Process (max. 9 months) Dissemination (x years) time min. 5 countries accept MoU min. 5 countries accept MoU Open Call Collection Date Implementation (4 years) Monitoring APCs DC assesses pre- proposals Assessment Evaluation 1 st MC Meeting COST actie : levenscyclus External experts & DC assess full proposals

11 www.cost.esf.org Voorbeelden van COST acties  BMBS 1006 :  Next Generation Sequencing Data Analysis Network  IS1007 :  Investigating Cultural Sustainability  FP0602 :  Forest Management and the Water Cycle  IC0603 :  Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies  TU0602 :  Land Management for Urban Dynamics COST 11

12 www.cost.esf.org COST Beheer (1) Ministerial Conference Committee of Senior Officials JAF European Commission (observer) COST Secretariaat EU Raad Materials, Physical and Nanosciences Individuals, Societies, Cultures and Health Forests, their Products and Services Information and Communication Technologies Food and Agriculture Earth System Science and Environmental Management Chemistry and Molecular Sciences and Technologies Technical Committees Actions Management Committees Working Groups COST Office Wetenschappelijk Secretariaat Biomedecine and Molecular Biosciences Ministeriële Conferentie Comité van Hoge Ambtenaren JAF Europese Commissie COST Transport and Urban Development Domeincomités ActiesBeheerscomités (MC) Werkgroepen (WG) COST Office

13 www.cost.esf.org COST financiering en implementatie ESF Council COST Secretariat COST Fund EU Framework Programme European Commission Member States Contributions Specific Support Action Contract COST Office CSO COST Budget Non-FP Countries Contributions ESF Council COST Secretariat COST Fund EU Framework Programme European Commission Member States Contributions Specific Support Action Contract COST Office CSO COST Budget Other Expenses Non- FP Countries Contributions

14 www.cost.esf.org COST - 14 COMMITTEE OF SENIOR OFFICIALS (CSO) COST National Coordinators ICT ISCH F&A CMST. WORKING GROUPS …… ~ 30.000 researchers Scientific Domain ……. Council COST Secretariat Actio n WGs MC COST Beheer (2) 10 COST Domain Committees COST Actions (200+) MC = Management Committee WG = Working group

15 www.cost.esf.org Vertegenwoordiging van België  CSO en CNC  Lieve VAN DAELE E-mail: lieve.vandaele@belspo.believe.vandaele@belspo.be  neemt deel aan de CSO-vergaderingen voor België  intermediair tussen COST en de andere overheden  vertegenwoordigt de deelnemers uit federale instellingen  verzorgt het CIS/COST secretariaat  zorgt voor de ondertekening van de MoUs door België

16 www.cost.esf.org Overleg op Belgisch niveau  CIS/COST  deelnemers: de verschillende COST- coördinatoren uit ons land  vaststellen welke overheid / overheden bevoegd is / zijn voor elke nieuwe actie  bespreking kandidaturen voor deelname aan COST-acties  vaststellen mandaten afgevaardigden in DC’s  problemen oplossen (bij specifieke moeilijkheden: bi- / tri-lateraal overleg)

17 www.cost.esf.org Deelname van België aan een COST actie  Via een MoU  Deelname aan het MC van een COST-actie  Worden aangeduid door de deelnemende landen  beperkt tot 2 effectief (en 2plvv).  first comes, first served  inbreng in de betrokken actie (lijst in de proposal)  CIS/COST zal streven om zoveel mogelijk verschillende:  overheden  moedertalen  instellingen  expertise  ervaring met vorige deelnames  beslissing is vaak een afweging van opties  Deelname aan een WG van een COST-actie

18 www.cost.esf.org Vertegenwoordiging van Vlaanderen  COST-coordinator Vlaanderen  Karel Goossens (EWI)  E-mail: karel.goossens@ewi.vlaanderen.bekarel.goossens@ewi.vlaanderen.be  aanmelden van deelnemers bij de CNC  vertegenwoordiger van Vlaanderen in CIS/COST  benoemen van de DC vertegenwoordigers  actoren in Vlaanderen informeren  ondersteuning bij opstarten van COST-acties  in de toekomst FWO ingeschakeld als “NCP” voor COST

19 www.cost.esf.org Financiële ondersteuning  financiële ondersteuning voor leden DC / ad hoc werkgroepen van een actie die zijn afgevaardigd door de Vlaamse Gemeenschap en die niet door COST vergoed worden tijdens hun opdracht  financiële ondersteuning voor het organiseren van een workshop of seminarie in het Vlaamse Gewest / Vlaamse instellingen gevestigd te Brussel in het kader van een COST-actie  financiering vanwege de Vlaamse Gemeenschap is beperkt tot onderzoekers uit Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen, en steeds afhankelijk van de beschikbare financiële middelen

20 www.cost.esf.org DC België Lid DCEXPERT MPNS jan.meneve@vito.be jean-jacques.pireaux@fundp.ac.benick.schryvers@ua.ac.be CMST benoit.champagne@fundp.ac.be monika.sormann@ewi.vlaanderen.bejean-francois.gohy@uclouvain.be ESSEM hugo.DeBacker@meteo.be Marnik.Vanclooster@uclouvain.bedirk.vanspeybroeck@vito.be BMBS agnes.Noel@ulg.ac.be marc.vanranst@uz.kuleuven.ac.beolivier.toussaint@fundp.ac.be FA marc.deloose@ilvo.vlaanderen.be watillon@cra.wallonie.beanne.vuylsteke@lv.vlaanderen.be FPS marc.vanleemput@ctib-tchn.be quentin.ponette@uclouvain.bekris.verheyen@ugent.be ISCH stijn.verleyen@fwo.be florence.degavre@uclouvain.bemargarida.freire@belspo.be ICT karel.goossens@ewi.vlaanderen.be Luc.Vandendorpe@uclouvain.bedidier.colle@intec.ugent.be TUD yves.hanin@uclouvain.be denaeyer.andre@gmail.comJacques.teller@ulg.ac.beacques.teller@ulg.ac.be TD dlefeber@vub.ac.be ncerf@ulb.ac.beRB

21 www.cost.esf.org COST deelname

22 www.cost.esf.org Een nieuwe COST actie voorstellen (1)  Open oproep, 2 x per/jaar (2 fasen)  Eerste fase “Outline of pre proposal” (5 pag.)  Situeert zich in de periode maart en september (30 maart 2012)  Vragen : opencall@cost.euopencall@cost.eu  Criteria (6 met score van t.e.m. 6)  Right for cost?  Public utility/science  Innovation  Impact  Networking  Presentation  Evaluatie pre proposals: DC leden + Experten

23 www.cost.esf.org Een nieuwe COST actie voorstellen (2)  Criteria full proposal  Science and networking (weight 2)  Impact (weight 2)  Structure and organisation (weight 1)  Contribution to wider cost goals (weight 1)  Overall recommendations (swot)  Full proposals: EEP + hearings DC  Periode van 9 maanden (-> start)  Guidelines for Assessment of applications for COST Actions COST 23

24 www.cost.esf.org COST - 24 Een nieuwe COST actie voorstellen (3)  Slaagkans verbeteren?  Right for COST? (bestaande MoU’s)  Wat kan COST voor ons betekenen, maar ook wat kunnen wij COST voor COST betekenen (visibiliteit, wetenschappelijk).  Getrokken door en/of participatie academische partner(s)  Kennis m.b.t. state of the art (omschrijven en verleggen)  State of the art zit vervat in de kerngroep  Concrete idee m.b.t. de actie en implementatie  We gaan wel zien welke werkgroepen relevant zijn?  Enkel partners met excellente reputatie in het domein  Dit is niet “een netwerk” maar “het netwerk” in Europa  Vermijden van redundantie met bestaande initiatieven  Planning en aandacht “gender balance” en promotie van jonge onderzoekers  Aandacht voor “dissemination” van de resultaten

25 www.cost.esf.org COST - 25 Deelnemen aan een lopende actie (1)  Deelname aan een COST actie  Deelname managementcomité (MC) lopende actie  Beperkt per lidstaat (2 effectief en 2 p.l.v.v)  Nieuwe actie  Deelnameformulier invullen (EWI website)  Opsturen naar COST secretariaat Vlaanderen  Maken kandidatuur over aan de NCC België (belspo)  Gevraagd om zich te registreren  Lopende actie  Zelfde systeem  Kan best eerste jaar dat de actie loopt

26 www.cost.esf.org Deelnemen aan een lopende actie (2)  Deelnemen aan een lopende COST actie  Deelname aan een WG van een lopende actie  Contacteer de voorzitter van de actie  Contacteer de Belgische leden van het MC  Gevraagd om zich te registreren  e-cost@cost.eu e-cost@cost.eu COST 26

27 www.cost.esf.org COST-Office  Algemene informatie m.b.t. COST  Louisalaan 149  1050 Brussel  tel: 02 533 38 00  fax: 02 533 38 90  web: http://www.cost.esf.orghttp://www.cost.esf.org  e-mail: office@cost.esf.orgoffice@cost.esf.org

28 www.cost.esf.org COST-secretariaat Vlaanderen  Voor al uw vragen  e-mail: cost@ewi.vlaanderen.becost@ewi.vlaanderen.be  URL: www.ewi-vlaanderen/costwww.ewi-vlaanderen/cost  tel: 02 553 58 60


Download ppt "Www.cost.esf.org COST European CO operation in S cience and T echnology Karel Goossens Wetenschappelijk adviseur Departement Economie Wetenschap en Innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google