De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IUAP/PAI – 01/02/07 1 01/02/2007 IUAP FASE VI Informatievergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IUAP/PAI – 01/02/07 1 01/02/2007 IUAP FASE VI Informatievergadering."— Transcript van de presentatie:

1 IUAP/PAI – 01/02/07 1 01/02/2007 IUAP FASE VI Informatievergadering

2 IUAP/PAI – 01/02/07 2 I. Inleiding IUAP Cel : Mevr. Véronique Feys, programma-administrateur Mevr. Corinne Lejour, programma-administrateur Mevr. Naziha Benali, secretaresse Dhr. Yves Rousseau, financieel beheerder Dhr. Geert Verstraete, financieel beheerder Dhr. Vincent Meunier, financieel beheerder

3 IUAP/PAI – 01/02/07 3 II. Historiek FASE I (1987 - 1991)14 netwerken45 miljoen EUR FASE II (1990 – 1995)23 netwerken50 miljoen EUR FASE III (1992 – 1996)16 netwerken50 miljoen EUR FASE IV (1997 -2001)35 netwerken110 miljoen EUR FASE V (2002 – 2006)36 netwerken112 miljoen EUR FASE VI (2007 – 2011)44 netwerken143 miljoen EUR

4 IUAP/PAI – 01/02/07 4 III. Enkele cijfers 44 netwerken waarvan 16 nieuwe –19 in levenswetenschappen –16 in exacte of toegepaste wetenschappen –9 in humane wetenschappen 324 ploegen –250 Belgische promotoren –74 Europese partners (verspreid onder 39 netwerken) Duur : 01/01/2007 – 31/12/2011 Budget : 143.000.000 euros

5 IUAP/PAI – 01/02/07 5 Anciënniteit van de lopende netwerken III. Enkele cijfers

6 IUAP/PAI – 01/02/07 6 IV. Uitvoeringsvoorwaarden Contract IUAP-VI Administratieve richtlijnen Homepage : www.belspo.be/iapwww.belspo.be/iap

7 IUAP/PAI – 01/02/07 7 V. Organisatie van de netwerken Coördinatie Vergadering “Kick-off meeting” Minimum 1 vergadering per jaar Begeleidingscomité (externe experten) Internationale zichtbaarheid Homepage van het netwerk Internationaal symposium

8 IUAP/PAI – 01/02/07 8 V. Organisatie van de netwerken Elke EU-partner wordt opgevolgd door een Belgische partner Contract tussen de Instelling van de EU-partner en de Universiteit van de Belgische promotor Samenwerking met de Europese partners

9 IUAP/PAI – 01/02/07 9 V. Organisatie van de netwerken Organiseren van vergaderingen Aanmoedigen van contacten tussen de onderzoekers van de verschillende ploegen Uitwisselen van personeel, informatie en materiaal Gemeenschappelijk gebruik van uitrusting, gegevensbanken,... Organiseren van gemeenschappelijke wetenschappelijke evenementen Gemeenschappelijke activiteiten: thesisbegeleiding, doctorale scholen,.. Copublicaties, EU-projecten Homepage van het netwerk Elektronische newsletter …. Goede praktijken van een IUAP-netwerk

10 IUAP/PAI – 01/02/07 10 VI. Uitgavencategorieën Minimum 60% van het totale budget Maximum 60% van het personeelsbudget voor doctorale en postdoctorale beurzen Minimum 1 jaar voor de overeenkomsten Minstens 1 full-time (of deeltijds equivalent) wetenschapper Minstens 1 postdoc voor ploegen met budget van 800.000 EUR of meer Bij de aanwerving : een kopie van de overeenkomsten naar Belspo sturen Personeel

11 IUAP/PAI – 01/02/07 11 VI. Uitgavencategorieën Algemene consumptiegoederen Documentatiekosten Reis- en verblijfkosten Vergoedingen voor gastonderzoekers Interne onderaanneming Werking

12 IUAP/PAI – 01/02/07 12 VI. Uitgavencategorieën Gemeenschappelijk gebruik Geen aankoop in het laatste jaar (2011) Toelating nodig > 25.000 EUR Informaticamateriaal Uitrusting

13 IUAP/PAI – 01/02/07 13 VI. Uitgavencategorieën Uitsluitend voor bezoldiging van derden Vooraf te melden in Bijlage I - Sectie II Maximum 25% van het totale budget Onderaanneming Maximum 5 % van het jaarlijks totaal van de personeels- en werkingskosten Algemene kosten

14 IUAP/PAI – 01/02/07 14 VI. Uitgavencategorieën 50 % co-financiering IUAP-bijdrage: maximum 100.000 EUR/netwerk Uitsluitend voor personeel en werking Budget wordt toegevoegd in budgettaire tabel van Belgische partner (Bijlage I – Sectie II) Europees partnerschap

15 IUAP/PAI – 01/02/07 15 VII. Financiële bepalingen 6 jaarlijkse schijven : 2007 tot 2012 Volgens het schema in Bijlage II van het contract Mogelijke vermindering van de schijf 2011 Voorbeeld Begroting

16 IUAP/PAI – 01/02/07 16 VII. Financiële bepalingen Binnen eenzelfde categorie automatisch maximum 60% Tussen de verschillende categorieën formulier voor overdracht van kredieten + visum van financiële dienst 1 per jaar ! Geen overdracht van saldi naar het jaar 2012. Overdracht van kredieten

17 IUAP/PAI – 01/02/07 17 VII. Financiële bepalingen Worden tweemaal per jaar opgestuurd door de financiële dienst van de Instelling Alle uitgaven op naam van de promotor (of zijn onderzoekseenheid) Geen uitgaven na 2011 Verantwoording van de uitgaven

18 IUAP/PAI – 01/02/07 18 VII. Financiële bepalingen Toelichting betreffende het EU-partnerschap Uitgaven ten laste van het IUAP-budget uitgaven van de EU-partner: factuur + overzicht uitgaven van de B-partner : overzicht en bewijsstukken Uitgaven ten laste van het budget EU-partner : getuigschrift + overzicht (= bewijs van cofinanciering) Verantwoording van de uitgaven

19 IUAP/PAI – 01/02/07 19 IX. Rapporten Aanvangsverslag : uiterlijk 30 april 2007 Jaarlijkse verslagen : Administratief deel (personeel) Wetenschappelijk deel (voortgang onderzoeks- werkzaamheden + werking van het netwerk) Verslag bestemd voor de evaluatie (in 2010) Het verrichte onderzoek van 2007 tot 2010 Finaal verslag (in 2012) Algemene samenvatting Opgesteld in Nl en/of F

20 IUAP/PAI – 01/02/07 20 X. Publicaties Vermeldingen «Programma Interuniversitaire attractiepolen - Belgische Staat - Federaal Wetenschapsbeleid.» «Programme Pôles d'attraction interuniversitaires - Etat belge – Politique scientifique fédérale.» «Interuniversity Attraction Poles Programme - Belgian State – Belgian Science Policy.»

21 IUAP/PAI – 01/02/07 21 XI. Bijlagen bij het contract Bijlage I Bijlage I - Sectie I : Information on the network gebaseerd op het voorstel in te vullen door de coördinator Bijlage I - Sectie II : Information on the partners gebaseerd op het voorstel in te vullen door elke partner (budgettaire tabel niet invullen)

22 IUAP/PAI – 01/02/07 22 XI. Bijlagen bij het contract Bijlage III : Europees partnerschap Bijlage II : Schema van de financiering wordt opgesteld door Belspo


Download ppt "IUAP/PAI – 01/02/07 1 01/02/2007 IUAP FASE VI Informatievergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google