De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk."— Transcript van de presentatie:

1 31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk

2 RESUL TAPMAZ Gentse schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

3 LUC VANDEN BERGE Integratiedienst stad Gent

4 Cijfermateriaal Oost-Europese EU-ers

5 THEMA’S & BRONNEN • Bevolkingscijfers • Werkzaamheidscijfers • Werkloosheidscijfers • Burgerzaken Gent • ARVASTAT • Studiedienst Vlaamse Regering SVR : Integratiemonitor Vlaanderen en Gent

6 BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11 JAARLIJKS Nationaliteit31.12.200331.12.200431.12.200531.12.200631.12.200731.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.2013 Bulgarije341392534667176528353946511256306024 6633 Estland3344769142010 17 Hongarije76554336496892152135132 140 Kroatië 42 Letland13141218202236465979 73 Litouwen21303639364064637671 75 Polen248289371460638805934105710811187 1285 Roemenië71728789103109121133175215 274 Slovakije181291625956111211681423183619301675 1688 Slovenië95656620302926 31 Tsjechië8581115133150157213288298266 277 TOTAAL 1054123218332425389254556876873194339685 10535

7 BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11 JAARLIJKS

8 BEVOLKINGSCIJFERS GENT (BR+VR) EU11 MAANDELIJKS JAN.2012-DEC.2013 8

9 WERKZAAMHEIDSGRAAD 1.1.2012 WERKZAAMHEIDSGRAAD: %VLAANDERENGENT België75,174,8 Buurlanden52,659,8 West- en Noord-EU50,450,3 Zuid-EU60,750,0 Oost-EU59,847,4 Kandidaat-EU (incl. Turkije)48,850,3 Europa niet-EU42,939,4 Maghreb47,8 Andere landen46,943,7

10 LAAGSTE DAGLOONKLASSE DAGLOONKLASSE 0-100€: %VLAANDERENGENT België24,922,3 Buurlanden37,033,5 West- en Noord-EU31,533,9 Zuid-EU42,143,3 Oost-EU60,472,1 Kandidaat-EU (incl. Turkije)48,554,2 Europa niet-EU63,063,1 Maghreb51,655,4 Andere landen64,566,8 10

11 % NWWZ NAAR HERKOMST NAAR LANDENGROEP % NWWZ / TOTAAL GENTGROOTSTEDENVLAAMS GEWEST België52,54265,7 Buurlanden2,24,74,1 West- en Noord-EU0,40,50,3 Zuid-EU1,12,42,3 Oost-EU8,24,32,1 Kandidaat-EU (incl. Turkije)14,48,44,8 Europa niet-EU4,563,8 Maghreb5,715,27,5 Andere landen1116,59,4 Totaal100

12 OOST-EU NWWZ NAAR NATIONALITEIT GENT MAART 2007-2013

13 OOST-EU NWWZ NAAR NATIONALITEIT GENT JAN.2013-FEB.2014

14 WERKLOOSHEIDSDRUK GENT 31.12.2013 ORIGINE (op basis huidige en oude nationaliteit) NWWZ 18-64 jarigen werkloosheidsdruk = NWWZ/18-64 jarigen Bulgarije>7495247>14,3% Polen12012409,7% Slovakije368115231,9% Turkije21481301316,5% TOTAAL (ALLE ORIGINES)150411607458,8%

15 OPLEIDINGSNIVEAU NWWZ NATIONALITEIT GENT 31.12.2013

16 CONCLUSIES • Stijgende trend EU11 in bevolkingscijfers Gent houdt aan en versterkt recent; • Werkzaamheidsgraad EU11 is relatief hoog in Vlaanderen, gevoelig lager in Gent; • Werkloosheidscijfers EU11 stijgend in Gent; groot verschil in profielen NWWZ naar nationaliteit.

17 Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014 Signalen en aanbevelingen i.v.m. toegang tot werk Oost-Europese EU-ers Luc Vanden Berge POC werk

18 THEMATISCHE WERKGROEP POC WERK • Sinds juni 2013 actief • Belangrijkste opdracht: verzamelen signalen op het terrein en doen van aanbevelingen • Aanbevelingen aan POC Stuurgroep (stedelijk beleid) voorgelegd op 20.3.2014

19 10 AANBEVELINGEN 4 THEMA’S • Taal • Toegang tot diensten en tewerkstellingsmaatregelen gekoppeld aan (Belgische) inschrijvingsvoorwaarden • Toegang tot de arbeidsmarkt • Begeleiding/bemiddeling • Na goedkeuring uitwerken op lokaal niveau en uitwerken/aankaarten op bovenlokaal niveau

20 FRANCINE VANDEN BUSSCHE Compaan vzw

21 WEP ++ Project Werkervaring voor Nieuwe EU Werkervaring met extra :  Voororiëntatie – 1 maand  Trajectversterking tijdens de periode werkervaring Voorbehouden plaatsen bij 4 werkervaringspromotoren : Groep INTRO, Job en Co, OTC, Dienst Werk

22 Belangrijkste conclusies uit het project TOELEIDING : Informatiesessie voor toeleiders  Gerichte toeleiding van de bedoelde doelgroep  Administratieve (toelatings)voorwaarden vooraf goed uitgezocht – VDAB, OTC en Migratie nauw betrokken – waardoor minder uitval in latere fase

23 Belangrijkste conclusies uit het project TOELEIDING NAAR PROJECT : Infosessie voor kandidaten met aanwezigheid tolken  meerwaarde aanwezigheid van tolken : letterlijke vertaling + verdere verduidelijking doorpraten met kandidaten kandidaten konden gemakkelijker vragen stellen

24 Belangrijkste conclusies uit het project VOORORIENTATIE :  Kennismaking met beroepen en werkvloeren duidelijk zicht op inhoud en werkomstandigheden  Kennismaking en verkennen competenties duidelijker zicht op eigen kunnen en kennen, op jobdoelwit Was beter begeleid geworden door tolk, zou meerwaarde geweest zijn

25 Belangrijkste conclusies uit het project VOORORIENTATIE (vervolg)  Aandacht voor Nederlandse taalverwerving Belangrijk = veel aandacht voor mondelinge taalverwerving in deze fase is Vaktechnisch Nederlands minder belangrijk algemene communicatie op werkvloer is belangrijker !

26 Belangrijkste conclusies uit het project VOORORIENTATIE (vervolg)  Stage Zinvol voor kandidaten ifv inhoudelijke kennismaking met werk en werkvloer De korte duur (4 werkdagen per job) brengt te weinig informatie naar volhouden en draagkracht, voor zowel kandidaat als werkgever we denken dat langere stage op werkplek hier meerwaarde zou zijn

27 Belangrijkste conclusies uit het project TEWERKSTELLING WEP++ (1 jaar)  Versterkend aanbod : Vaktechnische taalverwerving Communicatievaardigheden °communicatie met de werkgever °voorbereiding op sollicitatietraining Taalbuddy’s Vorming voor technisch Instructeurs

28 Belangrijkste conclusies uit het project TEWERKSTELLING WEP++  Werken rond taal absoluut noodzakelijk  Boost voor werkvloeren om meer in te zetten op omgang met laagtaalvaardigen en om werkvloeren ’talig’ in te richten  Minder ‘klassikale’ Nederlandse vorming, meer inzetten op individuele taalcoaching  Concept taalbuddy’s uitgeprobeerd : te beperkt voor conclusie

29 Belangrijkste conclusies uit het project TEWERKSTELLING WEP++  Communicatievaardigheden : inoefenen van basiszinnen/- formuleringen voor omgaan met collega’s en leidinggevenden op werkvloer en ifv sollicitatiegesprek - positief ervaren door doelgroepwerknemers  Theoretische vorming voor technische Instructeurs was ondersteunend voor hun dagelijks werking met laagtaalvaardigen

30 Belangrijkste conclusies uit het project ALGEMENE CONCLUSIES :  Laagtaalvaardigheid in deze doelgroep is opvallend Niet gemakkelijk voor werk(ervarings)vloeren om op te vangen : Er zijn meer middelen nodig zodat sterker kan ingezet worden op taalondersteuning voor deze doelgroep-werknemers (meer dan nu het geval is) : taalcoaching, inrichten van werkvloer op anderstaligen, talig maken van de werkomgeving,…

31 Belangrijkste conclusies uit het project ALGEMENE CONCLUSIES  Motivatie van doelgroepwerknemers : We botsen op verschillen/ander referentiekader tussen werkvloer en werknemers op vlak van verwachtingen naar motivatie om te werken Werkvloeren voelen de noodzaak om hier beter zicht op te krijgen

32 Belangrijkste conclusies uit het project Deze motivatie moet bespreekbaar kunnen gemaakt worden in de coaching – hierbij een tolk betrekken geeft meerwaarde Groepsgesprekken tussen werknemers kunnen helpen bij delen van ervaringen en inzichten hierover Druk op kandidaat is soms te groot waardoor intrinsieke motivatie ontbreekt ; aan deze kandidaten moet meer tijd gegeven worden ; verplichte tewerkstelling vergroot kans op afhaken (gevolgen!)

33 Belangrijkste conclusies uit het project • ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg)  Maatschappelijke oriëntatie : Op de werkvloeren worden verschillen aangevoeld op kijk naar arbeid en tewerkstelling van deze doelgroep We denken dat dit verdiept moet worden binnen de cursus Maatschappelijke Oriëntatie -in eigen taal- van Inburgering

34 Belangrijkste conclusies uit het project • ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg)  Coaches en arbeidsbegeleiders voelen nood aan extra ondersteuning bij de begeleiding van deze werknemers vb door persoon uit eigen doelgroep, die met hen, meer kan doorpraten over consequenties van bepaalde keuzes en stappen We willen bekijken of hier een taak voor de ankerfiguur kan liggen

35 Belangrijkste conclusies uit het project ALGEMENE CONCLUSIE (vervolg)  met veel werknemers uit deze doelgroep moet gewerkt worden EN aan taal, EN aan competenties EN aan attitudes EN aan (complexe) persoonlijke problematieken EN aan randvoorwaarden,… Eén jaar werkervaring is voor deze werknemers vaak te kort om de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit te maken

36 JAN DEMETS Projectcoördinator Link To Work – Gent, stad in werking

37 • Link to work – Overkoepelt 2 Gentse projecten • Go Between (De Sloep) • Ankerfiguren naar werk (vzw GSIW) Contact: Jan Demets, Kattenberg 2, Gent jan.demets@gent.be, 09/269 18 48 jan.demets@gent.be

38 Verdiepingsworkshops • VM 1: Wie zijn de Roma – achtergrond en cultuur Ankerfiguur Martin Balogh Vormingslokaal (2e verdieping) • VM 2: Verblijfspapieren en toegang tot werk Luc Vanden Berge Turbinezaal • VM 3: Bemiddeling van laaggeschoolde anderstaligen Uitwisseling Kelderzaal (gelijkvloers)


Download ppt "31 maart 2014 Studievoormiddag Nieuwe EU-burgers en werk."

Verwante presentaties


Ads door Google