De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik"— Transcript van de presentatie:

1 Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik
Agnes de Bruin, CBS, 12 september 2013 Dag van de gezondheidsstatistieken

2 Inhoud Gezondheidsstatistieken bij het CBS: - soorten databronnen
GezondheidsStatistisch Bestand (GSB): zorgregistraties op persoonsniveau Werken met microdata door onderzoekers Beschikbare microbestanden over gezondheid en zorggebruik

3 Gezondheidsstatistieken bij het CBS
Doodsoorzakenstatistiek Gezondheidsenquête (n= ) statistieken Statistieken op basis van zorgregistraties op persoonsniveau (GSB) Economische aanbodstatistieken over groepen zorgaanbieders Uitgaven aan zorg, zorgrekeningen (1)- (3): microbestanden op persoonsniveau beschikbaar (4) : microbestanden op instellingsniveau beschikbaar

4 GSB: zorgregistraties op persoonsniveau
Registraties met medisch-inhoudelijke informatie Bij voorkeur integrale registraties, van de belangrijkste zorgsectoren Gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) Daardoor registraties ook koppelbaar met andere persoonsregistraties bij het CBS (SSB) Personen volgbaar in de tijd vanaf 1995 Koppeling op BSN indien beschikbaar, anders op postcode-geslacht-geboortedatum (onvolledige koppeling)

5 Registraties in het GSB
huisartsenzorg (LINH van NIVEL) ziekenhuiszorg (LMR van DHD) AWBZ-zorg en WMO-thuiszorg (van Het CAK) geestelijke gezondheidszorg (DBC-GGZ, nog niet gekopp.) perinatale gegevens (van PRN) geneesmiddelenverstrekkingen (van CVZ) ziektekosten per persoon ( Zvw) (van Vektis) Wat nog aan het GSB wordt toegevoegd: indicaties voor AWBZ-zorg (van CIZ) DBC-ziekenhuiszorg, incl. polikliniek en ZBC’s gekoppelde statistieken DBC-GGZ en DBC-zkh

6 Andere persoonsregistraties (SSB)
Zorgregistraties, doodsoorzaken en gezondheidsenquête kunnen met elkaar gekoppeld worden én met andere persoonsregistraties bij het CBS, b.v.: GBA-gegevens (herkomst, burgerlijke staat, huishoudsamenstelling, etc.) inkomen banen, uitkeringen opleiding

7 Werken met microdata Veel microdata bij het CBS zijn beschikbaar voor onderzoekers Onderzoeksinstelling moet gemachtigd zijn Geheimhoudingsverklaring ondertekenen Publicaties openbaar On-site of remote access Aankoppelen eigen microdata mogelijk Niet mogelijk: downloaden, microdata meenemen Outputcontrole

8 Voor gebruik zorgregistraties meestal toestemming registratiehouder nodig
Bij nieuwe projecten wordt altijd een intake gehouden, met CBS-inhoudsdeskundigen van de betreffende microbestanden Zie voor richtlijnen, kosten, en beschikbare microbestanden

9 Home-page

10

11

12

13 Microbestanden die nog niet voor onderzoekers beschikbaar zijn:
Indicaties voor AWBZ-zorg (2009-) Vektis-data zorgkosten per persoon per zorgsector (2009-) (basisverzekering) DBC-data GGZ en ziekenhuizen (2010/2011-) Productiestatistieken zorginstellingen (2006-)

14 Gebruik microdata gezondheid
In 2012 en 2013: 103 verschillende projecten waarin de volgende bestanden werden gebruikt:

15 Gebruikers In 2012 en 2013: 103 verschillende projecten van 36 verschillende gebruikers (instituten) Gebruikers: RIVM, universiteiten, UMC’s, NKI, CPB, SCP, NIVEL, NIDI, SEO, TNO Kwaliteit van Leven, VeiligheidNL, e.a.

16 Inhoud beschikbare microbestanden
Gezondheidsenquête (vanaf 1997) Ervaren gezondheid, beperkingen, leefstijl, gebruik medische, maatschappelijke en preventieve voorzieningen Revisie in 2010: inhoudelijk (medische consumptie) en ‘mixed mode’ waarneming Doodsoorzaken (vanaf 1995) Primaire en secundaire doodsoorzaken (ICD10), plaats van overlijden Koppelingsmogelijkheden oudere bestanden

17 Voorbeeld Gezondheidsenquête:

18 Voorbeeld doodsoorzaken:
Onderzoek Universiteit Tilburg en UMCG (Bot et al: Association of coexisting diabetes and depression with mortality after myocardial infarction, Diabetes Care, 2012)

19 LMR ziekenhuisopnamen (vanaf 1995)
Bron: Dutch Hospital Data (DHD) Klinische opnamen, dagopnamen, diagnosen (ICD9-CM), verrichtingen, specialisme Niet complete koppeling op opnameniveau (vanaf 2012 wel integrale koppeling op BSN) Hulpbestand uit GBA nodig om personen te kunnen volgen op ziekenhuisopnamen Probleem: dekking sinds 2006 niet meer compleet: 2011: 18% v.d. opnamen mist, 40% v.d. verrichtingen! 2012: 23% v.d. opnamen mist! » geen updates CBS persoonsstatistieken meer » geeft ook beperkingen voor onderzoek:

20 Zorggebruik van Nederland
Volledige registratie Steekproef Onvolledige LMR Zorggebruik van Nederland Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N

21 AWBZ/WMO-zorg (vanaf 2004)
Bron: Het CAK Personen ≥ 18 jaar Zorg met verblijf (in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicapten en langdurige psych. zorg) Zorg zonder verblijf (thuiszorg, naar type zorg) Zorg in natura, geen PGB’s Geen diagnosen, maar CIZ-gegevens over de indicatie van de zorg komen beschikbaar

22 Voorbeeld thuiszorg:

23 LINH huisartsenzorg (vanaf 2002/2006)
Bron: NIVEL Huisartscontacten; episoden naar diagnose (ICPC-1) ca. 85 huisartspraktijken, ca personen per jaar Niet complete koppeling Ophooggewicht op persoonsniveau beschikbaar Geschikt als ‘start’-populatie om andere registraties aan te koppelen (niet andersom) Geneesmiddelenverstrekkingen (vanaf 2006) Bron: CVZ Geneesmiddelen vallend onder basisverzekering Exclusief intramuraal verstrekte geneesmiddelen Incl. type geneesmiddel (ATC-code) Nog geen hoeveelheden

24 Voorbeeld geneesmiddelen:

25 PRN perinatale gegevens (vanaf 2004)
Bron: PRN Gegevens van geborenen (geboortegewicht, zwangerschapsduur, eenling/meerling, sterfte) en hun moeder (leeftijd, herkomstgroep, pariteit) Vrijwel integraal; excl. huisartsbevallingen en enkele verloskunde praktijken Ophooggewicht beschikbaar BIG inschrijvingen (vanaf 1995) Personen ingeschreven bij ‘Beroepen in de Gezondheidszorg’ (BIG) register, van het CIBG Beroep en specialisme (huisarts, chirurg, fysiotherapeut, etc.) Inschrijfdatum, uitschrijfdatum

26 Productiestatistieken Zorg en Welzijn en Zorgpraktijken (vanaf 2003/2005)
Op instelling/praktijk niveau (naar SBI) Zorgpraktijken (huisartsen, tandartsen, verloskundigen etc.) en medische laboratoria, trombosediensten, ambulancediensten, welzijnswerk, kinderopvang Zorginstellingen volgend jaar toegevoegd (ziekenhuizen, GGZ, GHZ, VVT, JZ, MO) Opbrengsten, omzet, lasten, arbeidskosten, aantal personeel

27 Vragen? Voor vragen over het gebruik van microbestanden, contact Centrum voor Beleidsstatistiek,


Download ppt "Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik"

Verwante presentaties


Ads door Google