De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agnes de Bruin, CBS, 12 september 2013 Dag van de gezondheidsstatistieken Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agnes de Bruin, CBS, 12 september 2013 Dag van de gezondheidsstatistieken Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik."— Transcript van de presentatie:

1 Agnes de Bruin, CBS, 12 september 2013 Dag van de gezondheidsstatistieken Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik

2 Inhoud  Gezondheidsstatistieken bij het CBS: - soorten databronnen  GezondheidsStatistisch Bestand (GSB): -zorgregistraties op persoonsniveau  Werken met microdata door onderzoekers  Beschikbare microbestanden over gezondheid en zorggebruik 2

3 Gezondheidsstatistieken bij het CBS 1.Doodsoorzakenstatistiek 2.Gezondheidsenquête (n= 10.000) statistieken 3.Statistieken op basis van zorgregistraties op persoonsniveau (GSB) 4.Economische aanbodstatistieken over groepen zorgaanbieders 5.Uitgaven aan zorg, zorgrekeningen (1)- (3): microbestanden op persoonsniveau beschikbaar (4) : microbestanden op instellingsniveau beschikbaar 3

4 GSB: zorgregistraties op persoonsniveau –Registraties met medisch-inhoudelijke informatie –Bij voorkeur integrale registraties, van de belangrijkste zorgsectoren –Gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) –Daardoor registraties ook koppelbaar met andere persoonsregistraties bij het CBS (SSB) –Personen volgbaar in de tijd vanaf 1995 –Koppeling op BSN indien beschikbaar, anders op postcode- geslacht-geboortedatum (onvolledige koppeling) 4

5 Registraties in het GSB 5 • huisartsenzorg (LINH van NIVEL) • ziekenhuiszorg (LMR van DHD) • AWBZ-zorg en WMO-thuiszorg (van Het CAK) • geestelijke gezondheidszorg (DBC-GGZ, nog niet gekopp.) • perinatale gegevens (van PRN) • geneesmiddelenverstrekkingen (van CVZ) • ziektekosten per persoon ( Zvw) (van Vektis) Wat nog aan het GSB wordt toegevoegd: • indicaties voor AWBZ-zorg (van CIZ) • DBC-ziekenhuiszorg, incl. polikliniek en ZBC’s • gekoppelde statistieken DBC-GGZ en DBC-zkh

6 Andere persoonsregistraties (SSB) Zorgregistraties, doodsoorzaken en gezondheidsenquête kunnen met elkaar gekoppeld worden én met andere persoonsregistraties bij het CBS, b.v.: –GBA-gegevens (herkomst, burgerlijke staat, huishoudsamenstelling, etc.) –inkomen –banen, uitkeringen –opleiding 6

7 Werken met microdata –Veel microdata bij het CBS zijn beschikbaar voor onderzoekers –Onderzoeksinstelling moet gemachtigd zijn –Geheimhoudingsverklaring ondertekenen –Publicaties openbaar –On-site of remote access –Aankoppelen eigen microdata mogelijk –Niet mogelijk: downloaden, microdata meenemen –Outputcontrole 7

8 8 –Voor gebruik zorgregistraties meestal toestemming registratiehouder nodig –Bij nieuwe projecten wordt altijd een intake gehouden, met CBS-inhoudsdeskundigen van de betreffende microbestanden –Zie www.cbs.nl/cvb voor richtlijnen, kosten, en beschikbare microbestandenwww.cbs.nl/cvb

9 9 Home-page www.cbs.nl

10 10

11 11

12 12

13 13 Microbestanden die nog niet voor onderzoekers beschikbaar zijn: • Indicaties voor AWBZ-zorg (2009-) • Vektis-data zorgkosten per persoon per zorgsector (2009-) (basisverzekering) • DBC-data GGZ en ziekenhuizen (2010/2011-) • Productiestatistieken zorginstellingen (2006-)

14 Gebruik microdata gezondheid In 2012 en 2013: 103 verschillende projecten waarin de volgende bestanden werden gebruikt: 14

15 Gebruikers 15 In 2012 en 2013: 103 verschillende projecten van 36 verschillende gebruikers (instituten) Gebruikers: RIVM, universiteiten, UMC’s, NKI, CPB, SCP, NIVEL, NIDI, SEO, TNO Kwaliteit van Leven, VeiligheidNL, e.a.

16 Inhoud beschikbare microbestanden  Gezondheidsenquête (vanaf 1997) –Ervaren gezondheid, beperkingen, leefstijl, gebruik medische, maatschappelijke en preventieve voorzieningen –Revisie in 2010: inhoudelijk (medische consumptie) en ‘mixed mode’ waarneming  Doodsoorzaken (vanaf 1995) –Primaire en secundaire doodsoorzaken (ICD10), plaats van overlijden –Koppelingsmogelijkheden oudere bestanden 16

17 17 Voorbeeld Gezondheidsenquête:

18 18 Voorbeeld doodsoorzaken: Onderzoek Universiteit Tilburg en UMCG (Bot et al: Association of coexisting diabetes and depression with mortality after myocardial infarction, Diabetes Care, 2012)

19 19  LMR ziekenhuisopnamen (vanaf 1995) –Bron: Dutch Hospital Data (DHD) –Klinische opnamen, dagopnamen, diagnosen (ICD9-CM), verrichtingen, specialisme –Niet complete koppeling op opnameniveau (vanaf 2012 wel integrale koppeling op BSN) –Hulpbestand uit GBA nodig om personen te kunnen volgen op ziekenhuisopnamen –Probleem: dekking sinds 2006 niet meer compleet: 2011: 18% v.d. opnamen mist, 40% v.d. verrichtingen! 2012: 23% v.d. opnamen mist! » geen updates CBS persoonsstatistieken meer » geeft ook beperkingen voor onderzoek:

20 20 Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N Zorggebruik van Nederland Volledige registratie SteekproefOnvolledige LMR

21 21  AWBZ/WMO-zorg (vanaf 2004) –Bron: Het CAK –Personen ≥ 18 jaar –Zorg met verblijf (in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicapten en langdurige psych. zorg) –Zorg zonder verblijf (thuiszorg, naar type zorg) –Zorg in natura, geen PGB’s –Geen diagnosen, maar CIZ-gegevens over de indicatie van de zorg komen beschikbaar

22 22 Voorbeeld thuiszorg:

23 23  LINH huisartsenzorg (vanaf 2002/2006) –Bron: NIVEL –Huisartscontacten; episoden naar diagnose (ICPC-1) –ca. 85 huisartspraktijken, ca. 300.000 personen per jaar –Niet complete koppeling –Ophooggewicht op persoonsniveau beschikbaar –Geschikt als ‘start’-populatie om andere registraties aan te koppelen (niet andersom)  Geneesmiddelenverstrekkingen (vanaf 2006) –Bron: CVZ –Geneesmiddelen vallend onder basisverzekering –Exclusief intramuraal verstrekte geneesmiddelen –Incl. type geneesmiddel (ATC-code) –Nog geen hoeveelheden

24 24 Voorbeeld geneesmiddelen:

25 25  PRN perinatale gegevens (vanaf 2004) –Bron: PRN –Gegevens van geborenen (geboortegewicht, zwangerschapsduur, eenling/meerling, sterfte) en hun moeder (leeftijd, herkomstgroep, pariteit) –Vrijwel integraal; excl. huisartsbevallingen en enkele verloskunde praktijken –Ophooggewicht beschikbaar  BIG inschrijvingen (vanaf 1995) –Personen ingeschreven bij ‘Beroepen in de Gezondheidszorg’ (BIG) register, van het CIBG –Beroep en specialisme (huisarts, chirurg, fysiotherapeut, etc.) –Inschrijfdatum, uitschrijfdatum

26 26  Productiestatistieken Zorg en Welzijn en Zorgpraktijken (vanaf 2003/2005) –Op instelling/praktijk niveau (naar SBI) –Zorgpraktijken (huisartsen, tandartsen, verloskundigen etc.) en medische laboratoria, trombosediensten, ambulancediensten, welzijnswerk, kinderopvang –Zorginstellingen volgend jaar toegevoegd (ziekenhuizen, GGZ, GHZ, VVT, JZ, MO) –Opbrengsten, omzet, lasten, arbeidskosten, aantal personeel

27 Vragen? Voor vragen over het gebruik van microbestanden, contact Centrum voor Beleidsstatistiek, cvb@cbs.nlcvb@cbs.nl 27


Download ppt "Agnes de Bruin, CBS, 12 september 2013 Dag van de gezondheidsstatistieken Microdatabestanden over gezondheid en zorggebruik."

Verwante presentaties


Ads door Google