De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cohorten, Patronen, Zorgen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cohorten, Patronen, Zorgen"— Transcript van de presentatie:

1 Cohorten, Patronen, Zorgen
Gebruik van CBS microdata voor RIVM gezondheidsonderzoek

2 Overzicht Ontwikkeling gebruik CBS micro-data op RIVM
Aard van het gebruik Voorbeelden (4) Evaluatie gebruik Wensen CBS microdata - gebruik op RIVM

3 RIVM: stijgend gebruik CBS micro-data
Verleden: sporadisch, vnl maatwerktabellen doodsoorzakenstatistiek, POLS Heden: diverse On Site (OS) en Remote Access (RA) projecten: Doodsoorzaken, Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg Toekomst: Sterke groei, alleen nog RA? Verbreding naar economische, sociale, ruimtelijke bestanden CBS microdata - gebruik op RIVM

4 Waarom groeit gebruik micro-data?
Aanbod schept vraag Behoefte bij opdrachtgevers Regionale data (tot op wijk-niveau) Interesse subgroepen (SES, herkomst, levensloop) Nieuwe vragen (Zorgbalans) Wetenschappelijke ontwikkelingen gebruik data op micro-niveau staat geavanceerdere analyses toe (bv multilevel analyses) CBS microdata - gebruik op RIVM

5 Aard van het gebruik: Cohorten
Verrijken bestaande studies (Doetinchem) met registratie-data (na informed consent) Specifieke Cohorten: militairen Monitor gezondheidsachterstanden ( Data: van oudsher doodsoorzaken, sinds kort ook zorgregistraties (LMR, CAK) en achtergrondskenmerken (inkomen, opleiding, woonomgeving, herkomst) CBS microdata - gebruik op RIVM

6 Aard van het gebruik: Patronen
In kaart brengen ruimtelijke verschillen in oa sterfte, levensverwachting, zorggebruik, voorzieningen etc. ( Modelleren & monitoren dynamiek MRSA-bacterie Syndroomsurveillance (infectieziekten) CBS microdata - gebruik op RIVM

7 Aard van het gebruik: Zorgen
Kosten van ziekten studie ( Evaluatie uitkomsten van zorg Prestatie-indicatoren heropname, sterfte Zorgbalans ( Zorgprofielen: herkennen en beschrijven van specifieke subpopulaties onder zorggebruikers CBS microdata - gebruik op RIVM

8 Balkan-onderzoek (RA, Dineke Schram, RIVM-MGO)
Sterfte & incidentie kanker onder militairen uitgezonden naar de Balkan vergelijken met niet-uitgezonden militairen en totale bevolking. Microdata: Kankerregistratie & CBS-doodsoorzakenstatistiek (bestand op maat) Rapportage mei 2009 CBS microdata - gebruik op RIVM

9 Health Care Utilization
Modeling the future of MRSA in the Netherlands (Hajo Grundmann, Tjibbe Donker, RIVM-CIb) Within hospital model [Bootsma et al.] Simplified hospital model LMR / CAK dataset Health Care Utilization Patterns (HCUP) Outbreak prediction Intervention measures Cost effectiveness Metapopulation model (National level) CBS microdata - gebruik op RIVM

10 Syndroomsurveillance: Norovirus (Liselotte van Asten, Kees van de Wijngaard e.a. RIVM-CIb)
Opsporen ‘verborgen’ epidemieën: huisartsenregistraties, CBS doodsoorzaken statistiek, nationale verzuimstatistiek etc. Analyse sterfte gastro-enteritis; Tegen verwachting in toch belangrijke bijdrage oversterfte: modelmatige schatting +/- 700 gevallen in virusseizoen (vergelijk griep: 2500) CBS microdata - gebruik op RIVM

11 Zorgprofielen: kwantificeren verschillen in zorggebruik (RIVM-VTV Albert Wong, Rianne Elderkamp, Johan Polder, Geert-Jan Kommer) Risicosolidariteit en zorgkosten gedurende de levensloop Samenhang en substitutie van zorg Health Care Utilization Patterns Gebruikte micro-data: LMR-ziekenhuisstatistiek Doodsoorzakenstatistiek GBA: samenstelling huishouden, herkomst Div andere bronnen CBS microdata - gebruik op RIVM

12 Risicosolidariteit: niet af gaan op één jaar zorggebruik (ziekenhuiskosten)
CBS microdata - gebruik op RIVM

13 Odds-ratio’s gebruik ouderenzorg 2005 na ZHS-zorg N = 262
Odds-ratio’s gebruik ouderenzorg 2005 na ZHS-zorg N = (65+, levend ontslag, geen awbz-zorg 2004) (multivariaat-analyse) kenmerk Thuiszorg (16,1%) Verpleeghuis (2,5%) leeftijd 1,49** 1,56** vrouw 1,39** n.s. partner 0,76** 0,55** Thuisw kind 1,11* Allocht. herkomst 1,12* SES hoog 0,94** 0,89** Ontslagdiagnose (selectie) kanker 1,81** 0,75 ** cataract 0,41 ** 0,27 ** diabetes 1,42** cerebrovasculair 8,30** **: P<0.01, *: P<0.05 CBS microdata - gebruik op RIVM

14 Leeftijdsprofiel gebruik ouderenzorg na zhs-opname
Achtergrondskenmerken: vrouw, 65+, autochtoon, met partner, woonachtig in regio met lage SES-score (SCP) CBS microdata - gebruik op RIVM

15 Evaluatie gebruik micro-data RA/OS
Inhoudelijk ++ Uitermate waardevol! + goede middenweg privacy/onderzoek Techniek +Remote Access sterke verbetering (snelheid, reistijd) Kleine technische problemen (vingerafdruk, onderbreking) Overig + REOS documentatie waardevol + Goede ondersteuning - Kosten voor kleinere projecten een probleem CBS microdata - gebruik op RIVM

16 Wensen Data: Gebruik: Bredere dekking zorgveld binnen GSB gewenst.
Farmacie GGZ WMO? PGB? Declaraties? Koppeling AZR? Continuïteit op lange termijn borgen Gebruik: Inwerk tijd bestanden is hoog. Daarom is meer uitwisseling ervaringen tussen gebruikers gewenst : ‘making friends with your data’ Gebruikersplatform? Nieuwsbrief? Uitwisseling scripts? REOS-docs uitbreiden met do’s and don’ts? Contact: CBS microdata - gebruik op RIVM


Download ppt "Cohorten, Patronen, Zorgen"

Verwante presentaties


Ads door Google