De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cohorten, Patronen, Zorgen Gebruik van CBS microdata voor RIVM gezondheidsonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cohorten, Patronen, Zorgen Gebruik van CBS microdata voor RIVM gezondheidsonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Cohorten, Patronen, Zorgen Gebruik van CBS microdata voor RIVM gezondheidsonderzoek

2 CBS microdata - gebruik op RIVM2 Overzicht •Ontwikkeling gebruik CBS micro-data op RIVM •Aard van het gebruik •Voorbeelden (4) •Evaluatie gebruik •Wensen

3 CBS microdata - gebruik op RIVM3 RIVM: stijgend gebruik CBS micro-data •Verleden: sporadisch, vnl maatwerktabellen doodsoorzakenstatistiek, POLS •Heden: diverse On Site (OS) en Remote Access (RA) projecten: Doodsoorzaken, Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg •Toekomst: Sterke groei, alleen nog RA? Verbreding naar economische, sociale, ruimtelijke bestanden

4 CBS microdata - gebruik op RIVM4 Waarom groeit gebruik micro-data? •Aanbod schept vraag •Behoefte bij opdrachtgevers -Regionale data (tot op wijk-niveau) -Interesse subgroepen (SES, herkomst, levensloop) -Nieuwe vragen (Zorgbalans) •Wetenschappelijke ontwikkelingen -gebruik data op micro-niveau staat geavanceerdere analyses toe (bv multilevel analyses)

5 CBS microdata - gebruik op RIVM5 Aard van het gebruik: Cohorten •Verrijken bestaande studies (Doetinchem) met registratie-data (na informed consent) •Specifieke Cohorten: militairen •Monitor gezondheidsachterstanden (www.gezondheidsachterstanden.nl) -Data: van oudsher doodsoorzaken, sinds kort ook zorgregistraties (LMR, CAK) en achtergrondskenmerken (inkomen, opleiding, woonomgeving, herkomst)

6 CBS microdata - gebruik op RIVM6 Aard van het gebruik: Patronen •In kaart brengen ruimtelijke verschillen in oa sterfte, levensverwachting, zorggebruik, voorzieningen etc. (www.zorgatlas.nl) •Modelleren & monitoren dynamiek MRSA-bacterie •Syndroomsurveillance (infectieziekten)

7 CBS microdata - gebruik op RIVM7 Aard van het gebruik: Zorgen •Kosten van ziekten studie (www.kostenvanziekten.nl) •Evaluatie uitkomsten van zorg -Prestatie-indicatoren heropname, sterfte -Zorgbalans (www.rivm.nl/gezondheidszorgbalans) •Zorgprofielen: herkennen en beschrijven van specifieke subpopulaties onder zorggebruikers

8 CBS microdata - gebruik op RIVM8 Balkan-onderzoek (RA, Dineke Schram, RIVM-MGO) •Sterfte & incidentie kanker onder militairen uitgezonden naar de Balkan vergelijken met niet-uitgezonden militairen en totale bevolking. -Microdata: Kankerregistratie & CBS-doodsoorzakenstatistiek (bestand op maat) -Rapportage mei 2009

9 CBS microdata - gebruik op RIVM9 Modeling the future of MRSA in the Netherlands (Hajo Grundmann, Tjibbe Donker, RIVM-CIb) - Outbreak prediction - Intervention measures - Cost effectiveness Metapopulation model (National level) Simplified hospital model Health Care Utilization Patterns (HCUP) Within hospital model [Bootsma et al.] LMR / CAK dataset

10 CBS microdata - gebruik op RIVM10 Syndroomsurveillance: Norovirus (Liselotte van Asten, Kees van de Wijngaard e.a. RIVM-CIb) •Opsporen ‘verborgen’ epidemieën: huisartsenregistraties, CBS doodsoorzaken statistiek, nationale verzuimstatistiek etc. •Analyse sterfte gastro-enteritis; Tegen verwachting in toch belangrijke bijdrage oversterfte: modelmatige schatting +/- 700 gevallen in virusseizoen (vergelijk griep: 2500)

11 CBS microdata - gebruik op RIVM11 Zorgprofielen: kwantificeren verschillen in zorggebruik (RIVM-VTV Albert Wong, Rianne Elderkamp, Johan Polder, Geert-Jan Kommer) •Risicosolidariteit en zorgkosten gedurende de levensloop •Samenhang en substitutie van zorg •Health Care Utilization Patterns •Gebruikte micro-data: -LMR-ziekenhuisstatistiek -Doodsoorzakenstatistiek -GBA: samenstelling huishouden, herkomst -Div andere bronnen

12 CBS microdata - gebruik op RIVM12 Risicosolidariteit: niet af gaan op één jaar zorggebruik (ziekenhuiskosten)

13 CBS microdata - gebruik op RIVM13 Odds-ratio’s gebruik ouderenzorg 2005 na ZHS-zorg N = 262.791 (65+, levend ontslag, geen awbz-zorg 2004) (multivariaat-analyse) kenmerkThuiszorg (16,1%)Verpleeghuis (2,5%) leeftijd 1,49**1,56** vrouw 1,39**n.s. partner 0,76**0,55** Thuisw kind n.s.1,11* Allocht. herkomst n.s.1,12* SES hoog 0,94**0,89** Ontslagdiagnose (selectie) kanker 1,81**0,75 ** cataract 0,41 **0,27 ** diabetes 1,42**n.s. cerebrovasculair n.s.8,30** **: P<0.01, *: P<0.05

14 CBS microdata - gebruik op RIVM14 Leeftijdsprofiel gebruik ouderenzorg na zhs-opname Achtergrondskenmerken: vrouw, 65+, autochtoon, met partner, woonachtig in regio met lage SES-score (SCP)

15 CBS microdata - gebruik op RIVM15 Evaluatie gebruik micro-data RA/OS •Inhoudelijk ++ Uitermate waardevol! + goede middenweg privacy/onderzoek •Techniek +Remote Access sterke verbetering (snelheid, reistijd) -Kleine technische problemen (vingerafdruk, onderbreking) •Overig + REOS documentatie waardevol + Goede ondersteuning - Kosten voor kleinere projecten een probleem

16 CBS microdata - gebruik op RIVM16 Wensen •Data: -Bredere dekking zorgveld binnen GSB gewenst. •Farmacie •GGZ •WMO? •PGB? •Declaraties? •Koppeling AZR? -Continuïteit op lange termijn borgen •Gebruik: -Inwerk tijd bestanden is hoog. Daarom is meer uitwisseling ervaringen tussen gebruikers gewenst : ‘making friends with your data’ •Gebruikersplatform? •Nieuwsbrief? •Uitwisseling scripts? •REOS-docs uitbreiden met do’s and don’ts? •Contact: Lany.slobbe@rivm.nl


Download ppt "Cohorten, Patronen, Zorgen Gebruik van CBS microdata voor RIVM gezondheidsonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google