De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parallelsessie 2.4 Studiebelemmerende en –bevorderende factoren bij schakel- en werk-studenten Onderzoek en implementatie Rob Vierendeels K.H.Kempen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parallelsessie 2.4 Studiebelemmerende en –bevorderende factoren bij schakel- en werk-studenten Onderzoek en implementatie Rob Vierendeels K.H.Kempen."— Transcript van de presentatie:

1 Parallelsessie 2.4 Studiebelemmerende en –bevorderende factoren bij schakel- en werk-studenten Onderzoek en implementatie Rob Vierendeels K.H.Kempen

2 Inhoud 1.Overzicht schakelopleidingen 2.Historiek 3.Studietijd 4.Van sterkte-zwakte naar studeerbaarheidsfactoren 5.Werkende studenten - BLAID 6.Factoren voor werkende studenten 7.Antwoorden voor werkende studenten

3 Schakelopleidingen Van: Technologische of Chemische of Biotechnologische Professionele Bachelor Naar: Masters Industrieel Ingenieur Doel: Vormen van academische en domeinspecifieke competenties Begincompetenties één of een paar masters  Wetenschappelijk denken: wiskunde, wetenschappen, logisch denken  Onderzoekscompetenties: onderzoekende houding, wetenschapplijke taal gebruiken  Andere ingangshoek op domeinspecifieke competenties: klemtoon van hoe naar waarom

4 Schakelopleidingen van Bachelor in:naar Master in de: Agro- en BiotechnologieBiowetenschappen, Landbouwkunde Tuinbouwkunde Voedingsindustrie Natuur en Milieu Chemie, Laboratorium- en Biowetenschappen, Voedingstechnologie Voedingsindustrie Voedings- en DieetkundeBiowetenschappen, Voedingsindustrie

5 Schakelopleidingen van Bachelor in:naar Master in de: Elektromechanica Automatisering of Elektromechanica Elektrotechniek Elektronica-ICTElektronica of ICT Toegepaste Informatica Elektronica-ICT* Studieduur 60 studiepunten (of meer *)

6 Historiek Start: Nieuwe decreet van 1994 Studenten (viertal IW) volgen “enige kandidatuur” Programma: bestaande opleidingsonderdelen kandiatuur Allen afgehaakt voor 30 januari

7 Historiek 1996 1.Oprichten kwaliteitswerkgroepje, voorbereiden nieuwe aanpak 2.Analyse problemen - studenten “lopen verloren”, sociale contacten - wiskunde: volgorde onderwerpen - wiskundekennis is onvoldoende voor vele opleidingsonderdelen (mechanica, elektronica) 3.Voorgestelde oplossingen:

8 Historiek 1996 1.Oprichten kwaliteitswerkgroepje, voorbereiden nieuwe aanpak 2.Analyse problemen - studenten “lopen verloren”, sociale contacten - wiskunde: volgorde onderwerpen - wiskundekennis is onvoldoende voor vele opleidingsonderdelen (mechanica, elektronica) - Geen begeleiding of onaangepaste begeleiding

9 Historiek 1998 Start schakelprogramma’s Bio Voordurende aanpassingen door -Resultaten sterkte-zwakte, slaagcijfers -Programmawijzigingen Ingenieurs -Bama-hervormingen Flexibiliseringsdecreet: -Minder afhakers na schakel door kans om te slagen in 2,5 jaar-traject 2004: Start werkende studenten

10 Historiek 1996 - vervolg 3.Voorgestelde oplossingen - Vakantiecursus wiskunde openstellen - Schakel-idee: OO’s uit 1,2,3 - Aangepaste cursus wiskunde - Schakelstudenten groeperen - Begeleiding - Publiciteitsactie: kritische massa nodig 1996 - 1997 4.Uitvoering – weerstand docenten en verificateurs Kwaliteitsbewaking (zie verder) Succes: 12 op de 16 studenten slagen 2004: Start werkende studenten

11 Studietijd Methode: schatten achteraf, onmiddellijk na de gemeten periode 2003-2004 in de IW-richtingen Aantal: Beginperiode: 31 deelnemers (100%) Laatste gemeten periode: 12 (op 30) (40%) Middel: Vamos Verwerking: Excel De OO’s werden niet gemeten, door de verschillende programma’s was het aantal studenten te klein

12 Studietijd in schakel IW

13 Studietijd

14 Factoren studeerbaarheid

15 Methode: »Gebruik van gegevens uit kwaliteitszorg »Sterkte-zwakte, verrekend: gewicht 3-2-1 »Volledig open vraagstelling: Geef drie sterke punten van de opleiding tot nu toe, geef drie verbeterpunten »Synthese in een rapport/jaar »Verwerking van deze rapporten naar factoren studeerbaarheid

16 Factoren studeerbaarheid Methode: »Gebruik van gegevens uit kwaliteitszorg »Sterkte-zwakte, verrekend: gewicht 3-2-1 »Volledig open vraagstelling: Geef drie sterke punten van de opleiding tot nu toe, geef drie verbeterpunten »Synthese in een rapport/jaar »Verwerking van deze rapporten naar factoren studeerbaarheid

17 Factoren studeerbaarheid Basis: Vragenlijst studeerbaarheid: Studiebelemmerende en -bevorderende factoren in de opleiding De vragen die het best overeenkwamen met die vragenlijst werden geselecteerd Aangevuld met een paar opvallende categorieën

18 Factoren studeerbaarheid

19 Bespreking Methode De (open) perceptiemeting is de tweede afgeleide van de wetenschap

20 Factoren studeerbaarheid Perceptiemeting: nieuws van de dag, grote spreiding: overbeklemtonen Realiteit Wetenschap: schommelingen elimineren, gemiddelde, wetten

21 Factoren studeerbaarheid Perceptiemeting: nieuws van de dag, grote spreiding: overbeklemtonen Realiteit Wetenschap: schommelingen elimineren, gemiddelde, wetten

22 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld Indien nodig voorzag de opleiding mogelijkheden om het tekort aan voorkennis bij te sturen (bv. extra oefeningen, begeleidingssessies). Regelmatig beperkte tot groot aantal opmerkingen, meestal positief. Indien nodig voorzag de opleiding mogelijkheden om het tekort aan voorkennis bij te sturen (bv. extra oefeningen, begeleidingssessies). "+" 21612 586 417845391355,9% "-" 12690,4% Totaal 2161206880417851391446,3%

23 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld De inhoud van opleidingsonderdelen was niet overbodig overlappend (met Prof Bachelor) Het ging meestal over opleidingsonderdelen die door de studenten ervaren werden als dubbel met hun vorige opleiding. Soms was dit terecht, dikwijls was dit herhaling die later fel uitgebreid werd op dieper niveau. Voorbeeld: practicumzitting: zelfde toestel, maar meer nadruk op rapportering en statische verwerking. Studenten zien niet altijd het nut in. De inhoud van opleidingsonderdelen was niet overbodig overlappend (met Prof Bachelor) "+" 4 15 190,8% "-"84 8 310831606 12783,4% Totaal 8408 3148316021012974,3%

24 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld De opleidingsonderdelen volgden elkaar zo op dat ik steeds vooraf beschikte over de nodige kennis en vaardigheden. In 2003 waren er problemen met één OO, in 2005 was de aandacht gefixeerd op aansluiting. Oorzaak? Een paar “kleine” incidenten, die voor de meeste studenten positief opgelost werden. Studenten vinden dit “normaal”, gaan er zelden spontaan melding van maken. De opleidingsonderdelen volgden elkaar zo op dat ik steeds vooraf beschikte over de nodige kennis en vaardigheden. 20032005 "+"411 35 502,2% "-"8 432 2414 8 632,8% Totaal 1211000432 2449 00801135,0%

25 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld De inhoud van de opleidingsonderdelen had een gepaste moeilijkheidsgraad Dit komt regelmatig voor, zowel positief als negatief. Merk ook de schommelingen op, veroorzaakt door “incidenten” De inhoud van de opleidingsonderdelen had een gepaste moeilijkheidsgraad. "+"68 15121925155126 1054,6% "-"1068 21 16183155 38841677,3% Totaal 161482252837281610205014427212,0%

26 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld De docenten brachten de leerstof goed aan Blijft een zeer belangrijk item. Merk op dat de studenten “traditioneel” lesgeven appreciëren. Natuurlijk hebben ze ook kritiek. De docenten brachten de leerstof goed aan "+"181036 4331129281430394661632014,1% "-"4 30 227121825667314082429412,9% Totaal 22106666023475320977086144061427,0%

27 Factoren studeerbaarheid Het studiemateriaal was tijdig ter beschikking "+" 2 5 70,3% "-" 13 23 180,8% Totaal 000001300223500251,1% Voorbeeld Het studiemateriaal was tijdig ter beschikking Studenten geven soms positieve opmerkingen, meestal studenten uit professionele bachelor van andere hogescholen. Eenmaal een cursus te laat: reactie als belangrijk.

28 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld Samenhang programma Dit komt gedeeltelijk voor in de vragenlijsten. Studenten hebben ook regelmatig opmerkingen gegeven op de samenhang van het ganse programma. Dit is een accreditatie-aspect, dat misschien wel eens wat meer benadrukt mag worden in studeerbaarheid. Ook in competentievorming is de samenhang van groot belang. Samenhang programma "+"64 56614 921210 934,1% "-"62 61844 56288873,8% Totaal 126056 32413217163881807,9%

29 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld Sociale docenten, persoonlijke begeleiding, contact Dit komt gedeeltelijk voor in de vragenlijsten. Zeer belangrijk door studenten. Staat niet zo uitdrukkelijk in het project. Sociale docenten, persoonlijke begeleiding en contact "+"610 732206182321251231747,6% "-"2 242 753 2271,2% Totaal 81007342481152824251252018,8%

30 Factoren studeerbaarheid Voorbeeld Organisatie Dit komt gedeeltelijk voor in de vragenlijsten. Zeer belangrijk, daarom gegroepeerd. Wordt ook dikwijls positief vermeld. Goede organisatie (lessenroosters, info, cursusverdeling, administratie) "+"49101 42206438 8232128224236816,2% "-"4308 25192241875325 122099,2% Totaal 5340967398679815282453225457725,4%

31 Factoren studeerbaarheid

32 Werkstudenten Ervaringsgegevens, uit gesprekken en mails Problemen:  Integratie van werk en gezin  Gebrek aan sociale contacten (docent en medestudent)  Logistieke en practische problemen  Niet iedere docent bereid tot soepelheid  Moeilijkheden met EVC-EVK: klemtoon op competenties te didactisch, band tussen competenties en opleidingsonderdelen, nuanceringsmogelijkheden te klein  Cursusmateriaal niet geschikt voor zelfstudie

33 Factoren studeerbaarheid Werkstudenten Pogingen tot oplossing:  EVC-EVK soepel maar correct  Statuut werkende student  Ontwikkelen materiaal: U-SolveIt, masterproeven  Ontwikkelen tools: Remote Lab  E-begeleiding (mail, using VoIP technology)  Oefenbaden  E-pal fysica (wordt blended…)  Masterproef in de werkplek  Andere werkvorm voor ontwikkelen competenties  Studiecentrum  Meest succesvol: Blended Learning, vraaggestuurd door de student.

34 Factoren studeerbaarheid Dynamiek B L A I D P R J E C T Humans and technology in a cultural embrace: our project (work by Mariko Mori at Aros museum, Aarhus)


Download ppt "Parallelsessie 2.4 Studiebelemmerende en –bevorderende factoren bij schakel- en werk-studenten Onderzoek en implementatie Rob Vierendeels K.H.Kempen."

Verwante presentaties


Ads door Google