De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HbA1c ontwikkelingen Dr. ir. Robbert J. Slingerland, klinisch chemicus Lid IFCC-werkgroep voor standardisatie van HbA1c Isala klinieken, Zwolle, the Netherlands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HbA1c ontwikkelingen Dr. ir. Robbert J. Slingerland, klinisch chemicus Lid IFCC-werkgroep voor standardisatie van HbA1c Isala klinieken, Zwolle, the Netherlands."— Transcript van de presentatie:

1 HbA1c ontwikkelingen Dr. ir. Robbert J. Slingerland, klinisch chemicus Lid IFCC-werkgroep voor standardisatie van HbA1c Isala klinieken, Zwolle, the Netherlands Voorzitter van Europees Referentie Laboratorium (ERL) Isala Klinieken

2 Overzicht 1.Hemoglobine A1c 2.NGSP en IFCC standaardisatie 3.HbA1c-Derived Average Glucose The ADAG study Isala Klinieken

3 Hemoglobine A1c 1.Onafhankelijke parameter 2.Behandelingsdoel 3.Risicoparameter 4.(Diagnostiek voor DM) Isala Klinieken

4 Risk of Retinopathy Progression Rate of Retinopathy Progression Time During Study (Yrs) Mean GHb = 11% 10% 9% 8% 7% Diabetes, 44:968-983, 1995

5 Standaardisatie Hemoglobine A1c •1987Zweden accepteert 1 landelijk systeem •1993publicatie DCCT resultaten •1994AACC Subcommittee GHB standaardisatie •1994IFCC WG HbA1c Standaardisatie •1996AACC en ADA accepteren klinische standaardisatie op DCCT getallen (via NGSP) als interim tot definitieve standaardisatie •1998Japan kiest voor eigen systeem •2002IFCC publiceert definitieve referentiemethode •2004start ADA/EASD/IDF/IFCC implementatiegroep •2007Consensus bereikt Isala Klinieken

6 Wat is er mis met de DCCT- getallen? •Bio-rex70 methode is niet specifiek en heeft last van interferenties •Enige connectie met de DCCT is 1 ingevroren set van bloedmonsters in Columbia/Missouri •Systeem heeft teveel beperkingen Klinisch niets, maar analytisch……. Isala Klinieken

7 Invoering IFCC referentiesyteem volgens EU regels IVD-MD Directory of the EC “diagnostic manufacturers must guarantee the traceability of their routine tests to reference methods and materials of higher metrological order”. (ISO TCT 212 demands documentation about how to trace back assigned values) Isala Klinieken

8 Verschil IFCC met andere systemen IFCC: definitieve referentiemethode: - analyte gedefinieerd - methode gevalideerd (HPLC/CE en HPLC/MS) - alle methoden worden hierop afgeijkt (2004) Andere systemen zijn commerciële methoden (ion uitwisselingschromatografische) welke onder strikte condities zo constant mogelijk worden gehouden: Zweden: MonoS van Pharmacia NGSP: BioRex 70 van BioRad Japan: gem waarde tussen TOSOH en Arkray! Isala Klinieken

9 IFCC vs. NGSP NGSP %HbA1c IFCC %HbA1c Diff. %HbA1c 42.11.9 64.31.7 86.41.6 108.61.4 1210.71.3 NGSP=0.915 * IFCC + 2.15

10 estimated HbA1c Derived Average Glucose studie The ADAG study 700 proefpersonen: 100 niet diabeten 300 stabiele type 1 patienten 300 stabiele type 2 patienten Glucose gemeten met continue metingen en dagcurves; over een periode van 4 maanden 2700 glucose resultaten per patient (in 10 centra) 5 HbA1c’s gemeten per persoon met 4 referentiemethoden (Zwolle) Isala Klinieken

11 Waarom in 2002 niet gewoon over op IFCC? Publicatie Ragnar Hanas over invloed Zweedse calibratie (ook lagere waarden) op arts en patient: Vals gevoel van veiligheid (en dus verslechtering van de gemiddelde diabetes instelling). Dus contact gezocht met EASD, ADA, IDF,etc OVERGAAN OP IFCC BINNEN HET ZELFDE SYSTEEM (%) AFGERADEN! Isala Klinieken

12 Correlation of AG with HbA1c AG over 3 months compared with HbA1c at end of Month 3 Linear correlation (n= 427) ADAG HbA1c (%) SD of the error = 0.83 mmol/L

13 Resultaten eADAG studie 1.Lineaire correlatie tussen het HbA1c en het gemiddelde glucose over 8 weken: Glucose (mmol/L)=1.583 HbA1c – 2.52 (vertaling geeft lagere glucose dan DCCT tabel) 2.Een (te) grote spreiding, R 2 =0.83 3.Geen verschil type 1 vs type 2, man vs vrouw (definitieve statische analyse komt nog) Isala Klinieken

14 Beperkingen van de studie •Laag aantal diabeten uit etnische groepen •Geen data van: 1) kinderen 2) zwangeren 3) renal impairment •Alleen stabiele diabeten werden geϊncludeerd Isala Klinieken

15 De consensus van ADA, EASD, IDF en IFCC 1.A1c moet wereldwijd gestandaardiseerd worden 2.IFCC referentiesysteem is de basis 3.A1c rapporteren in: A) IFCC eenheden (mmol/mol) B) de daarvan afgeleide NGSP in % C) indien de eADAG studie voldoet aan de a priori gestelde criteria ook eAG waarden in mmol/L of mg/dL 4.Klinische richtlijnen in deze 3 eenheden 5.Doe het zo snel mogelijk Isala Klinieken

16 Van HbA1c naar glucose % HbA1c mmol gluc A1c mmol/mol mmol/glucose NGSP DCCT IFCC eAG 5 5.6 30 5.4 6 7.5 40 7.0 7 9.4 50 8.6 8 11.4 60 10.1 9 13.3 70 11.7 10 15.3 80 13.3 11 17.2 90 14.9 12 19.2 100 16.5 NGSP = 0.915 IFCC + 2.15 Calc. eAG = 1.583 HbA1c – 2.52 Isala Klinieken

17 Mono-S JDS/JSCC NGSP IFCC Sweden Japan US % % % mmol/mol 7.2 7.6 8.0 64 6.1 6.6 7.0 53 5.0 5.6 6.0 42 2.9 3.6 4.0 20 HbA1c Dictionary Average Plasma Glucose (APG)* HbA1c mmol/L 10.1 8.6 7.2 3.8 Change Therapy Target Therapy Upper Normal Lower Normal Interpretation Normal Range and Action Limits * From the DCCT study C. Weykamp

18 Patient Chart Jan 06 April 06 July06 Oct06 Jan07 Apr07 Jul07 Oct07 APG* mmol/L 10.1. 8.6 7.2. HbA1c mmol/mol (% NGSP) 64 (8.0%). 53 (7.0%). 42 (6.0%). Change Therapy Target Therapy Upper Normal C. Weykamp *From DCCT Study

19 Per 01-01-2011 moet de consensus uiterlijk ingevoerd zijn. Per land zal bekeken worden hoe men dat gaat doen. Isala Klinieken Op korte termijn ronde-tafel conferentie met stake-holders als klinisch chemici, diabetologen, patientenvereniging, industrie en andere belanghebbenden.

20 Tot slot wil ik de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage: Janine Slootstra, Erna Lenters, Cas Weykamp en de overige medewerkers van ERL. Bedankt voor u aandacht! Isala Klinieken


Download ppt "HbA1c ontwikkelingen Dr. ir. Robbert J. Slingerland, klinisch chemicus Lid IFCC-werkgroep voor standardisatie van HbA1c Isala klinieken, Zwolle, the Netherlands."

Verwante presentaties


Ads door Google