De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkprincipes van het expertisecentrum dementie"— Transcript van de presentatie:

1 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie

2 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
“Als wij dementie slechts als een ziekte bekijken, dan bestaat de verleiding om afstand te doen van onze fundamentele verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze medemens en het aan de wetenschappers in de laboratoria over te laten om een pil, een gen of een magische oplossing te ontdekken die dementie zal behandelen of zelfs zal genezen. Maar als wij dementie zien als een situatie waarvan de organische degeneratie van de hersenen slechts één deel is dat ook door vrees, bezorgdheid wordt aangewakkerd, inclusief de schande en het onbegrip van de persoon in kwestie, de personen met wie hij in contact is en van de maatschappij op een grotere schaal - dan kunnen wij beginnen in te zien dat wij een rol hebben te spelen.” Elizabeth Barnett (Bradford Dementia Group – UK)

3 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Casus: Mevrouw Van Haut Weduwe, 80 jaar, 2 dochters Diabetes type 2 Laatste 2 jaar toenemend vergeten: huissleutels, afspraken Vooral merkbaar na het overlijden echtgenoot Zelfzorg beperkt wegens apraxie Diagnose via neuroloog: ‘gevorderde Alzheimerdementie’ Beide dochters horen via de referentieVK over het ECD

4 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Oudste dochter neemt tel. contact op met het expertisecentrum Vraag: waar kan ik correcte informatie vinden over ziekte van Alzheimer? Situeert casus en stelt bijkomende vragen: Mogelijkheden thuiszorg Hoe omgaan met moeder ‘Weet ze het zelf’? Wat met de veiligheid thuis – moeder rijdt nog met de wagen ‘Ik vertrouw de medicatie niet’

5 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Andere dochter hoort van het contact van haar zus met het expertisecentrum en stelt telefonisch bijkomende vragen: Moeder kan het geld niet meer zelfstandig beheren (euro’s zijn voor haar vreemde munten) Moeder laten inwonen? Schuldgevoelens (rusthuis: nooit!) Wil er verder over komen praten: afspraak, graag met zus erbij

6 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Afspraak op Expertisecentrum met beide dochters Vraag naar inzichten in omgang: ‘geen kookboek’ Frustratie, stoom aflaten Hoe efficiënt communiceren met thuisverzorging Rusthuis: keuze-wijzer, kapstokken aanreiken Juridische informatie: verwijsfunctie, duiden voorlopig bewindvoering Ontlenen van boeken uit dementie-bibliotheek

7 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Belang van contact Oriëntering Eén-loketfunctie, laagdrempelig en kosteloos Ondersteunend voor (in dit geval) professionele thuiszorgdiensten (ook via SIT-samenwerking) Belang van huisarts onderstrepen Niet tussenkomen in het primaire zorgproces, wel voorwaardenscheppend werken (zie emancipatorisch concept)

8 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Casus dhr. De Wilde Dhr. De Wilde, 75 jaar, 1 zoon die regelmatig op bezoek komt in het rusthuis waar zijn vader verblijft Reeds 3 weken is dhr. De Wilde ‘onhandelbaar’ en ‘agressief’, ook seksuele ontremming Onveilige situatie voor andere bewoners en familie Op advies van de CRA is men gestart met Haldol, 5 dr. 3x/dag ↑ sufheid, ↑ loopproblemen ‘Met dhr. De Wilde is geen contact meer mogelijk’ De zoon maakt zich zorgen

9 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Het ECD krijgt volgende vragen van het rusthuis ‘Wij zijn op zoek naar informatie over problematisch gedrag bij personen met dementie’ ‘De zoon begrijpt volgens ons niet wat dementie is’ ‘De zoon is moeilijk bij het bezoek aan vader’

10 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Info bij het expertisecentrum dementie (vanuit het rusthuis) ECD-bibliotheek en nuttige websites Evidence based materiaal Vorming voor hulpverleners in rusthuis met aandacht voor het leren omschrijven van moeilijk gedrag Focus op het hanteren van zorgplannen Beleving van de familie/personen met dementie Hoe familie betrekken? --> multidisciplinair overleg

11 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Gesprek met zoon in ECD, na verwijzing vanuit het rusthuis (geen bemiddelingsgesprek!) Beleving van de situatie door de zoon Contextuele aspecten Omgangsadvies Positie professionelen Oriëntering: dementiecafé, familiegroep Vlaamse Alzheimer Liga, chat op

12 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Casus Mevr. Van Impe Mevrouw Van Impe, 70 jaar, weduwe, één dochter, twee zonen Woont alleen in een oud herenhuis met niveauverschillen Fysisch nog erg mobiel, gaat elke dag op de Groenplaats koffie drinken. Laatste tijd verdwijnt er geld Zoon is verpleegkundige: ‘Er klopt iets niet’ Een collega adviseert hem om contact op te nemen met het ECD

13 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Mevrouw Van Impe: ‘Ik heb geen probleem’ ECD informeert naar de contacten met de huisarts ‘Moeder wil geen huisarts’. Sedert overlijden van vader is ze nog niet echt ziek geweest Waarom stapt men richting ECD? Aftoetsen verwachtingen Aard van het probleem Verwijsfunctie: evt. huisarts/specialist: hoe aanbrengen van nut van onderzoek (bedreiging, camouflage) Breng de juiste informatie aan de arts aan Sociale kaart Daarna: verdere opvolging door HA

14 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Werkprincipes expertisecentrum dementie Informeren (breed) Adviseren (breed) Toeleiden naar gepaste hulpverlening (fam.) Vorming en ondersteunen professionelen Methodiek - studie (prof.) Sensibiliseren: ‘best practices of care’ (prof.) Signaleren (beleid)

15 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Belangrijke aspecten: Geen diagnose noch medische activiteiten Emancipatorisch concept: * niet in de plaats treden van, wel ondersteunen * initiëren van overleg en samenwerking: netwerken vormen * interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken en stimuleren * sensibilisering, deskundigheidsbevordering, dienstverlening * ondersteunen van cliënten, mantelzorgers, organisaties

16 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Uitdagingen Jong-dementerenden Nachtzorg Trajectbegeleiding --> netwerkvorming: referentiepersonen Signaleren van lacunes Complementariteit van Alzheimer Liga benutten DST… naar een dementie - support - team?

17 Werkprincipes van het expertisecentrum dementie
Contactmogelijkheden Telefonisch: Web:


Download ppt "Werkprincipes van het expertisecentrum dementie"

Verwante presentaties


Ads door Google