De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderen zijn hinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderen zijn hinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderen zijn hinderen
Test

2 Puberouders 6:164 en 6:169 Tot 14: ouders dragen risico aansprakelijkheid Tussen 14 en 16 ouders naast kind verantwoordelijkheid tenzij Vanaf 16 kind zelf aansprakelijk Essentie: introductie risicoaansprakelijkheid ouders

3 Curacaose zaak

4 Waterscooterarrest HR 4-10-2013, ECLI:NL:PHR:2013:CA3751 Jongen van 13
Ouders 50 procent aansprakelijk Cassatie ging over billijkheidscorrectie (terugverwijzing)

5 Tegenhanger in polissen
Tot 14 dekking onder de polis en geen beroep op opzet Bij vaststelling/overleg: in hoeverre is dit nog verzekerbaar Plus tegen redelijk premieniveau Immers: geen verplichte verzekering dus Verzekeringsdichtheid gewenst

6 Microscopisch! Aanvankelijk bereidheid verzekeraars tot 12 jaar
Aandringen 2e kamer: 14 jaar (gentelman’s agreement) Was uiterste (op grond van statistieken) Balans gevonden tussen emotioneel bezwaar tegen aansprakelijkheid van kinderen versus Wenselijkheid dat gelaedeerde schade kan verhalen

7 Opdoemende vragen Reikwijdte opzetclausule
Zijn er situaties die tussen de wal en het schip vallen Reikwijdte disculpatie ouders

8 Reikwijdte opzetclausule
Rechtbank Amsterdam 30 januari 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013 BZ0489 (brandstichting door minderjarige in een schoolgebouw) Rechtbank zegt: opzet is gekoppeld aan gedraging en niet aan de gevolgen, dus verzekeraar mag opzetclausule inroepen, geen dekking

9 Niemandsland? Bestaan er situaties waarin (hoewel er een OD is gepleegd door een kind) noch het kind noch de ouders aansprakelijk zijn? Sneeuwbal arrest HR 12 november 2004: ECLI:NL:2004:AP1662 Vijfjarige jongen gooit sneeuwbal in het gezicht van negen jarig meisje Zij vloert hem: ernstig hersenletsel: Principe: communicerende vaten, antwoord dus nee

10 Reikwijdte disculpatie
Rechtbank Leeuwarden , ECLI:NL:RBLEE:2011 BQ3207 Valse beschuldigingen leerlinge richting docent: Op zichzelf vanzelfsprekend dat ouders een kind steunen Inlichten school, politie, vertrouwenspersoon niet onrechtmatig Ouders derhalve vrijuit.

11 Problemen Toenemende criminaliteit en vandalisme
Onvoldoende verhaalsmogelijkheden voor gelaedeerden Ouders kunnen zich te gemakkelijk disculperen Ouders nemen onvoldoende verantwoordelijkheid (mijn kind niet)

12 Nieuw lid 2 Voor schade aan een derde toegebracht door een fout van een minderjarige die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige uitoefent aansprakelijk. In de onderlinge verhouding met de minderjarige behoeft degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent niet in de schadevergoeding bij te dragen (wetsontwerp 30519)

13 uitgangspunten Ouders (bij uitstek) kunnen gedrag kinderen beinvloeden
Kinderen moeten leren vrijheid en verantwoordelijkheid te dragen Daaraan verbonden risico’s horen niet bij gelaedeerden te liggen Immers ouders dragen de lusten dus ook de lasten Maatregel heeft gedragscorrigerende werking (vervuiler betaalt) Verhaalsmogelijkheden gelaedeerden wordt verbeterd.

14 Preventief gedragscorrigerend?
Nee: ouderlijk toezicht/invloed neemt af bij stijgen leeftijd veel één ouder gezinnen/ co ouderschappen toename invloed leeftijdgenoten Kind heeft ook eigen karakter en persoonlijkheid daders: veelplegers, omgekeerd effect: op kosten van je ouders streken uithalen!

15 Verbeterde verhaalmogelijkheid?
Nee: Twee ongunstige neveneffecten denkbaar: Premiestijging: daardoor minder WA polissen, lagere dekkingsdichtheid Uitsluiting van risico aansprakelijkheid van ouders voor opzettelijke gedragingen (Hartlief, NJB 2013/2060 afl 34) ook jonger dan 14

16 Stand van zaken Kamerstukken A Eerste Kamer d.d. 23 september 2013: Voorstel aangehouden vanwege brede kritiek, in afwachting van brief van initiatiefnemer waarin hij nadenkt over eventuele alternatieven (schadefonds)


Download ppt "Kinderen zijn hinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google