De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfs Opvangteam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfs Opvangteam."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfs Opvangteam

2 Als je iets ergs overkomt
Wat is een schokkende gebeurtenis? Hoe herken je een trauma?

3 Wat voel je na een schokkende gebeurtenis?
*Je ervaart extreme angst *Je voelt je machteloos *Je voelt afschuw *Het is altijd onverwacht *Je wordt geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid *Het ontwricht acuut je bestaan

4 Bedrijfs Opvangteam Wat is het bedrijfsopvangteam?
Waarom is er een bedrijfsopvangteam? Gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen

5 Wat mag je verwachten Geen: vervanging collega Geen: oplossingen
Wel: luisterend oor Wel: procesbewaker Objectief en vertrouwelijk Eventueel doorverwijzen

6 Professionele Hulpverlening
Bedrijfsarts Huisarts Psycholoog Etc.

7 Voor Wie? Alle medewerkers en vrijwilligers

8 Waarvoor? Agressie Fysiek Verbaal Naar medewerker zelf en anderen
Automutilatie

9 Waarvoor? Intimidatie Overlijden pesten sexueel getint
onheuse bejegening Overlijden Cliënt Collega Zelfmoord(poging) Terminaal

10 Waarvoor? Gevolgen van handelen: Foutieve medicatieverstrekking
Weglopen Mislukte reanimatie Verbranding Verwondingen Valincidenten Verdrinking Etc.

11 Waarvoor? Incidenten met heftige gevolgen Brand Explosies Vuurwerkramp
Ongeval Overval………Etc.

12 Collegiale Opvang Wat is het belang van collegiale opvang? Wanneer
Bedrijfs Opvangteam (BOT)? Uitgangspunten Opvang na Schokkende Gebeurtenissen •Normaliseren reacties: “Het zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis!” •Ondersteunen normale verwerkingsproces: niet medicaliseren/psychiatriseren •Bevorderen snelle reïntegratie (niet te snel) •Aansluiten bij natuurlijke hulpbronnen: opleiden en coachen interne opvangers (BOT)

13 Het hoort erbij!

14 Wanneer zet je het BOT in
Opvang na een schokkende gebeurtenis Confrontatie met schokkende gebeurtenissen kan gepaard gaan met allerlei heftige emoties zoals doodsangst, hulpeloosheid, verwarring, desoriëntatie en woede. Dit zijn weliswaar zeer onaangename maar ‘normale reacties op abnormale gebeurtenissen’ De ervaring heeft geleerd dat er na schokkende gebeurtenissen geen hoge percentages betrokkenen zijn die acute psychiatrische stoornissen vertonen Het is daarom niet nodig overhaast onmiddellijk (grote aantallen) psychologen/psychiaters in te zetten

15 Wanneer zet je het BOT in
Opvang na een schokkende gebeurtenis Betrokkenen hebben vooral erg praktische en sociale behoeften die ook een psychologische impact kunnen hebben, vooral wanneer er niet adequaat op gereageerd wordt: De psychosociale ondersteuning moet zich in de acute fase m.n. richten op: - het bieden van een veilige en comfortabele omgeving - het adequaat beantwoorden van vragen (verblijfplaats collega’s, over schokkende gebeurtenis zelf) - tegemoet komen aan praktische en sociale behoeften (3 b’s :bad –brood -bed, contact met collega’s en familie)

16 Kwetsbaar: Herbeleving ,Vermijding
Levensbedreiging Machteloosheid Ontwrichting Onverwacht *Veelvuldige herbeleving *Vermijdingsreacties *Verhoogde waakzaamheid

17 DONT’s Collegiale opvang
Zelf teveel praten en over eigen ervaringen uitweiden. ‘Toen ik…’ Goed bedoelde adviezen geven. ‘Als ik jou was..’ Een mening geven of oordelen. ‘Dat had je beter niet kunnen doen’. Aanmoedigen tot herstel; signalen negeren kan verzuim tot gevolg hebben. De woorden gebruiken: waarom, toch, maar, heb je niet… Grapjes maken Aanmoedigen tot herstel: te veel druk leggen op re-integratie is niet bevorderend voor herstel.

18 DONT’s Collegiale opvang
Clichés gebruiken. ‘Het hoort bij het vak’. Gevoelens proberen te temperen of weg te nemen. Zoeken naar oplossingen ‘Wroeten’ naar gevoelens. De therapeut spelen Overbezorgd of geforceerd vrolijk reageren Bang zijn om de verkeerde dingen te zeggen

19 Do’s Collegiale opvang
Zoek een plek waar je collega zich veilig voelt en je ongestoord kunt praten Biedt praktische steun aan en vraag of je iets kunt doen Vraag ander of hij wil vertellen wat er is gebeurd. Respecteer een nee-antwoord. Stel open vragen:’Wat is er gebeurd?’ ‘Wat deed je?’ Vat af en toe in eigen woorden kort samen. ‘Als ik je goed begrijp dan…’

20 Do’s Collegiale opvang
Sta stiltes toe Zeg of laat merken dat je meeleeft. ‘Wat erg voor je!’ Reageer op gevoelens, praat er niet overheen. ‘Machteloos?’ Informeer collega over verwerking (bijv. uitreiken brochure ‘de klap te boven’) Kom er later nog eens af en toe op terug. Neem daartoe zelf initiatief. ‘Houdt het je nog bezig?’ Of stuur een kaartje, een sms-je of een mailtje De wond heeft tijd nodig te genezen.

21 Fobo’s telefoongegevens BOT Wat is een Fobo?
Punt E: meldingsinformatie:  18: Wilt u naar aanleiding van dit incident contact hebben met het Bedrijfsopvangteam? telefoongegevens BOT Relatie Fobo en BOT Nee Ja

22 Wie zijn wij? Liedeke Erkelens, Marleen Gerritsen
Coordinator (Enschede) (Almelo) Linda Kuipers Annette Visser (Losser) (Enschede) Marina Jan Marisca Wessels Vrielink Wessels (Losser) (Almelo) (Almelo)

23 Bereikbaarheid Liedeke Erkelens: Coordinator BOT : 06-20360123
Via Secretariaat P&O Bouwhuis :

24 Bedrijfs Opvangteam Dank voor je aandacht !! Vragen????


Download ppt "Bedrijfs Opvangteam."

Verwante presentaties


Ads door Google