De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Variëren en arrangeren met leermateriaal Luc Sluijsmans (SLO) Manon Haartsen (Kennisnet) Geeske Steeneken (Codename Future / GEU)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Variëren en arrangeren met leermateriaal Luc Sluijsmans (SLO) Manon Haartsen (Kennisnet) Geeske Steeneken (Codename Future / GEU)"— Transcript van de presentatie:

1 Variëren en arrangeren met leermateriaal Luc Sluijsmans (SLO) Manon Haartsen (Kennisnet) Geeske Steeneken (Codename Future / GEU)

2 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Variëren en arrangeren met leermateriaal Onderwijswens: Wat zijn de ervaringen van docenten bij arrangeren en variëren in de proeftuin Arrangeren? Luc Sluijsmans, SLO Kennisnet-oplossing: Welke mogelijkheden biedt Edurep om te komen tot leermiddelenmixen? Manon Haartsen, Kennisnet Toepassing in het veld: Wat zullen Educatieve Uitgeverijen doen met deze uitkomsten? Geeske Steeneken, Codename Future / GEU

3 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat is er opgeleverd in het project arrangeren? 1.Overzicht van de proefopstellingen zoeken-vinden-arrangeren wiskunde – aardrijkskunde voOverzicht van de proefopstellingen 2.Evaluatie-onderzoek 1. Verdieping Leermiddelenmix vo: Resultaten van het gebruik van de proefopstellingen door docenten in hun onderwijspraktijk Verdieping Leermiddelenmix vo 2. Proefopstelling Hondsrugcollege: specifiek rapport over de proefopstellingen met het adaptieve leersysteem PulseOn waarin het wiskundemateriaal van de stichting Math4all is opgenomen. Proefopstelling Hondsrugcollege 3.Onderzoeksrapport leermiddelenbeleid schoolleiders Visie van schoolleiders op de scholen van de proefopstellingenOnderzoeksrapport leermiddelenbeleid schoolleiders

4 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Overzicht proefopstellingen

5 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Overzicht proefopstellingen

6 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Overzicht proefopstellingen

7 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Overzicht proefopstellingen

8 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Overzicht proefopstellingen

9 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Het onderzoek: verdieping leermiddelenmix vo •Kwalitatief onderzoek: 2 maanden in gesprek, doorvragen, intensief •Respondenten: 10 scholen, 27 docenten (13 AK, 14 WI) •Onderzoeksinstrumenten: logboek, interview, procesbeschrijving •Samenstellen mix: zo objectief en zorgvuldig mogelijk beschrijven  De bedoeling: wat is de visie?  De digitale omgeving: hoe is de visie vertaald naar een digitale omgeving?  De interpretatie: welk type docenten werkten met de proefopstelling?  De uitvoering: hoe werkten de docenten in de proefopstelling?  De ervaringen: wat vonden de docenten van het zoek-, vind- en samenstelproces?  De opbrengst: wat leverde het de docenten op en wat leren "we" van het proces?

10 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Hoe ondersteunen de proefopstellingen? De proefopstelling ondersteunt bij het zoeken omdat: •Er kan gewerkt worden vanuit de methode, ELO en vanuit één portaal. •Er komt snel een zoekresultaat. •Er is een inhoudelijk en herkenbaar overzicht van leerdoel- en inhoudsspecificaties waarbij het zoeken op onderwerpen belangrijk is. De proefopstelling ondersteunt bij het vinden als: •Er een zoekresultaat komt dat aansluit op het onderwerp van het lesprogramma en de beoogde doelgroep (nu nog onvoldoende door een brede metadatering). De proefopstelling ondersteunt bij het samenstellen als: •Er gezocht kan worden op onderwerp en niveau •Er wordt vooral gevarieerd (arrangeerniveau 1/2)

11 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Wat zijn tips voor een volgende stap? 1.Benut het complete SLO-vocabulaire (dus ook onderwerpen). 2.Maak zoeken op onderwerp altijd mogelijk. 3.Gebruik een specifiekere aanduiding voor het niveau (onderwijstype, leerjaar), type leeropdracht en type leermateriaal. 4.Zorg voor een drempelloze toegang tot leermateriaal. 5.Voeg een kwaliteitsoordeel van gebruikers toe. 6.Koppel het plaatsen van het leermateriaal aan de ELO. 7.Agendeer de kwaliteit van de metadatering (wie en hoe). 8.Koppel de resultaten aan de ontwikkelingen binnen het OBK.

12 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Kennisnet-oplossing: Edurep

13 Zorg ervoor dat de foto groot genoeg is i.v.m. de kwaliteit. Oordeel zelf of de kwaliteit van de foto voldoende is. Houd er rekening mee dat de foto automatisch wordt geschaald op 4:3. Variëren met digitaal leermateriaal via A.de (klassieke) methodesite B.een zoekportal C.de (klassieke) ELO

14 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

17 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

18 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

19 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt.

20 Zorg ervoor dat de foto groot genoeg is i.v.m. de kwaliteit. Oordeel zelf of de kwaliteit van de foto voldoende is. Houd er rekening mee dat de foto automatisch wordt geschaald op 4:3. Onderwijs- begrippen Methodesite Zoekportalen ELO / Leersystemen Edurep Architectuur Educatieve Contentketen Aanbieder A Leermaterialen Labels Aanbieder C Leermaterialen Labels Aanbieder B Leermaterialen Labels Leermaterialencollecties OBK Onderwijsbegrippenkader Labels (Metadata)

21 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. KN-oplossing: Edurep •Eenvoudiger zoeken naar leermateriaal •Maar ook: direct aanvullend leermateriaal laten zien •Gebaseerd op OnderwijsBegrippenKader of via trefwoorden •Meerdere technische oplossingen: • Via de Edurep-widget interface • Of volledig eigen implementatie (bijvoorbeeld voor combinatie met andersoortige data à la Linked Data project)

22 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Sneak Preview: Edurep widget

23 Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Toepassing in het veld Tot slot gaan we in op wat dit nu betekent voor de toekomst: wat kunnen en zullen educatieve uitgeverijen hiermee gaan doen?

24 Geeske Steeneken

25 25 De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) • branchevereniging educatieve uitgeverijen • kenniscentrum op het gebied van ontwikkelingen in leermiddelen • uitgevers van leermiddelen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenen-educatie en hoger beroepsonderwijs • 34 leden (95% van de markt in PO en VO) • onderdeel van Nederlands Uitgeversverbond (NUV)

26 26

27 One size fits all? Onderwijs op maat • per sector: po-vo-mbo-ho • per groep: zwak-gemiddeld-sterk-excellent • per leerling: tempo, niveau, leerstijl, talent, interesse • per docent: jong, oud, ervaren, onervaren, bevoegd, onbevoegd Daarom adaptief onderwijs • flexibiliteit in de leermiddelen • personalisering leerstof • inspelen op gevarieerd scala aan docentvaardigheden

28 Aanpasbaarheid voor PO en VO zeer belangrijk Welke criteria speelde een rol bij uw keuzeproces? Bron: Oriëntatie- en keuzeproces leermiddelenpakketten, TNS-NIPO, 2013

29 Ontwikkeling in leermiddelen • Multimediaal: mix van open & methodisch en digitaal & print • Groter en diverser aanbod: adaptieve leermiddelen, toetsen én lesstof geïntegreerd • Steeds meer dienstverlening: implementatie- ondersteuning, training / bijscholing docenten, … • Veel digitale leermiddelen: toename van gebruik

30 Enkele cijfers • Uitgevers ontwikkelen leermateriaal voor 15 cohorten leerlingen: 3 miljoen leerlingen/studenten over diverse vakken – Meer dan 3 miljoen gebruikers sessies per maand VO en MBO – 1,6 miljoen licenties op digitale leermiddelen via Single SignOn bereikbaar in het VO – 1,2 miljoen leerlingen in basisonderwijs die dagelijks les krijgen via een speciaal ontwikkelde digibordmethode – Meer dan 1.000 handboeken en werkboeken die via een tablet gebruikt kunnen worden – Ca 2 miljoen digitale toetsen Nederlands, rekenen en Engels in 2012 afgenomen om de intake, voortgang en afsluiting te toetsen in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs – Rekenmethode Rekenblokken 6 terrabyte aan data (0,5 miljoen telefoonboeken) per jaar – Tussen de 75-100 miljoen pageviews per mnd – Meer dan 100 Dos en Ddos aanvallen per week

31 31 Bijdragen en initiatieven van de GEU Samenwerking (met het onderwijs, publiek-privaat) aan oplossingen voor de gemeenschappelijke uitdagingen: 1)Ontwikkeling en implementatie standaarden - ECK 2)Denkhulp voor bestuurders en management 3)Stichting leerKRACHT – multimediale leermiddelen

32 Discussiepunten • Balans tussen pull vanuit cultuurverandering en push vanuit technologie • Pluriformiteit versus standaardisering • Privacy versus data driven learning • Opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd onderwijs versus economische randvoorwaarden

33

34 ICT is overal om ons heen en niet meer weg te denken. Jongeren zijn opgegroeid met digitale toepassingen. Voordelen gebruiken om onderwijsleerproces anders in te richten.

35 -Aansluiten op belevingswereld (betekenisvol leren) -Contextgebonden (authentiek leren) -Sociaal en actief leren (reflecteren en delen) -Leerlingen activeren, actieve leerhouding (motivatie en betrokkenheid) ICT is een verrijking en geen vervanging Digitale didactiek

36

37 Visie • Onderwijs minder overdracht van kennis, maar meer het zelfstandig vaardigheden ontwikkelen en kennis opdoen op een interactieve wijze en in samenwerking met anderen. • Vakinhouden integreren met elkaar, leerlingen gaan op een andere manier met de lesstof om. • Leren wordt persoonlijker (differentiatie) en minder uniform. Een balans tussen weten, doen en samenleven. • Leerkrachten krijgen een meer begeleidende en coachende rol.

38 Waar staat de school; arrangeren • Er is behoefte aan ondersteuning bij het zoeken naar digitale leermaterialen – Leerlijnen en methode – Open en gesloten materiaal • Er zijn verschillende type docenten / scholen die verschillende zoeken – De onderzoekende adequate school – De zoekende experimenterende school – De laissez faire school – De kritische school

39 Niet het middel of de vorm moet centraal staan maar de inhoud • Actualisatie • Regionalisatie • Variatie

40 Vorm: Games & gamification Interactieve films Films & TV programma’s Interactieve tools Mobiele applicaties

41 reserve

42 ECK1 Een project in 2005 Doelstelling: 1.Docenten in het MBO laten zoeken, vinden en arrangeren voor het vak Zorg 2.Onsluiten materiaal van twee uitgevers: 1.Codename Future; vaardigheden 2.Thieme Meulenhoff; Icare Resultaten: 1.Een zoek, vind en arrangeeromgeving in “ elo” van Codename Future 2.Een zoek, vind en arrangeeromgeving in Sharepoint van Microsoft 3.I-care gemetadateerd 4.Alle opbjecten van Codename Future gemetadateerd 5.Docenten aan de slag Conclusie Docenten vinden het lastig om te zoeken. Dit is ondersteund door een medewerker van Codename Future Docenten vinden het moeilijk om een arrangement te maken. Dit is ondersteund door Codename Future Docenten vinden het lastig om de structuur van I-care los te laten.

43 Meer dan 5 jaar later! • Codename Future zoekt, vindt en arrangeert bij meer dan 300 VO scholen – Docententraining techniek – Docententraining didactiek – Aanwezig bij eerste les • Alle materialen van Codename Future zijn gemetadateerd en hebben aanvullende metadata • 10 Scholen hebben met Codename Future arrangementen gemaakt met materialen van derde via zoekportals als Wikiwijs en SLO leermiddelenplein. • 20 studenten Hogeschool Utrecht lerarenopleiding Biologie worden opgeleid om te kunnen arrangeren • 40 Studenten van Fontys Hogeschool arrangeren met medewerkers van Codename Future op scholen • Samenwerking met andere uitgevers om digitale materialen te implementeren in de school

44 Bedankt voor uw aandacht! Manon Haartsen productmanager Edurep e-mail: m.haartsen@kennisnet.nl Kennisnet.nl twitter: @kennisnet Geeske Steeneken bestuurder (Codename Future) & portefeuillehouder ICT (GEU) e-mail: geeske@codenamefuture.nl Luc Sluijsmans onderzoek & advies e-mail: l.sluijsmans@slo.nl Slo.nl mail: info@slo.nl Codenamefuture.nl twitter: @codenamefuture


Download ppt "Variëren en arrangeren met leermateriaal Luc Sluijsmans (SLO) Manon Haartsen (Kennisnet) Geeske Steeneken (Codename Future / GEU)"

Verwante presentaties


Ads door Google