De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013"— Transcript van de presentatie:

1 ‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013
In samenwerking met ‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013 Hermus Notaris Moorees tennistoernooi 2013

2 Hermus Notaris Moorees 2013
12 ½ jaar Hermus Notaris Een overzicht: 1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek 2001 – Belastingplan (box 1,2 en 3) 2003 – Nieuw Erfrecht 2010 – Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting – tariefstructuur - constructies 2010 – Tros Radar: het radar tweetrapstestament 2010 – juni: Jabulani – alles kan; alles mag 2012 – Nieuw huwelijksvermogensrecht – beleggingsleer 2012 – Defiscalisering vruchtgebruik – kent u de kracht van vruchtgebruik? 2013 – AWBZ en vermogenstoets – Eigen woningregeling en scheiding 2015 – Internationaal Erfrechtverdrag Pensioen – 2023 – Notariswet: de leeftijd tot 70 jaar (2026)

3 Hermus Notaris Moorees
Speerpunt 2013: Kent u de kracht van vruchtgebruik – het Jabulani keuzetestament De algehele volmacht en het levenstestament De executeur-afwikkelingsbewindvoerder Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra voordeel: de AWBZ

4 Zomaar een voorbeeld:

5 t

6 €67.000 €67.000 €67.000 67.000 (kindsdeel) -19.000 (vrij)
De wettelijke verdeling: (kindsdeel) (vrij) (belast) Tarief 10% = €4800 Maal 2 = €9600 Erfbelasting Jammer! €67.000 €67.000 = Per kind: (vrij) Tarief 10% Dat kost: €11.400 Maal 2 is: €22.800 €67.000 Totaal erfbelasting: €32.400

7 Een groter vermogen:

8 De wettelijke verdeling (€800.000):
Tarief 10% = €11.400 Maal 2 = €22.800 Erfbelasting Nog meer jammer! = Per kind: (vrij) Tarief 10% / 20% Dat kost: €37.800 Maal 2 is: €75.600 Totaal erfbelasting: €98.400

9 Samenstelling vermogen is belangrijk (1)
Spaargeld in de stenen? Het (radar) tweetrapstestament € belastingvrij bij 1e overlijden dus € 0 belasting Vervolgens: spreiding over twee nalatenschappen (spreiding betekent – lagere tarieven! 10 ipv 20%) Kleinkinderen: de pastoor heeft afscheid genomen – ieder kleinkind telt voor € belastingvrij – Tel uit uw winst! Dat lost veel op!

10 Man t Man Vrouw De tweetrapsmaking
Bij eerste overlijden € 0 erfbelasting: vrijstelling partner ruim € De tweetrapsmaking

11 Kinderen: Kind 1 Kind 2

12 Man t Vrouw t

13 Erfenis vader Erfenis moeder Kind 1 Kind 2 Kind 1 Kind 2

14 Legaat kleinkinderen: €19.000 p. kleinkind belastingvrij
Totaal erfbelasting €17.200 na tweede overlijden tot nihil

15 Verschil:

16 Samenstelling vermogen is belangrijk (2)
Eigen huis – spaargeld – totaal vermogen € Het (jabulani-) keuzetestament met quasi-wettelijke verdeling De kracht van vruchtgebruik – met opvullegaat Wel belasting betalen, maar terugverdienen! Vermogen laten verdampen! De turboverdeling – zie hierna

17 Grotere vermogens en voldoende spaargelden
Het Jabulani - keuzetestament

18 800 – leeg verkopen later 600 400 waarde aangroei onbelast
Vrije waarde bij overlijden 400 Waarde in bewoonde staat

19 Hermus Notaris Moorees
Notaris en samenleving: signaleren en aan de orde stellen! De actualiteit: Geld in de stenen? De tweetrapsmaking De kantonrechter – minderjarigen en het erfrecht Ouderen en opeethypotheken – dat kan niet waar zijn! Einde woonrecht en faillissement – pas op! Huis onderwater – ouders let op veilingen voorkomen – volmacht en herfinancieren!

20 Hermus Notaris Moorees
Winter Workshops in samenwerking met kunstenaar Gé Verhulst – Hermus notaris en de kunst van het recht Huwelijkse voorwaarden in Son – het Belgische stelsel en Hollands Koopmanschap Wettelijke verdeling versus tweetrapsmaking Quasi wettelijke verdeling en Jabulani De turbo verdeling AWBZ De eigen woning regeling en echtscheiding

21 Hermus Notaris Moorees
Winter workshops vervolg Onroerend goed – erfpacht opstalrechten Ouders – kinderen overdrachten verrekening overdrachtsbelasting en schenkingsrecht Boedelafwikkeling en executele – juridisch, fiscaal en praktisch – Korst van der Hoef

22 Hermus Notaris Moorees
De toppers: Turbo verdeling; quasi verdeling – Jabulani Appartementensplitsing, erfpacht en opstal Fusie zoals gemeenschapshuizen – Coöperatie Sonenergie Sonse Huwelijkse voorwaarden – Nederland-België Nederbelgentestament – meertrapsmaking – bloedlijn Gehandicaptentestament Serie Flex B.V.’s

23 Hermus Notaris Moorees
Bijdrage aan wetenschap – scripties ism Avans-Fontys De ventieltechniek; de kantonrechter en de notaris in het erfrecht Publicaties: Fiduciaire eigendomsoverdracht Factoring (NJB) en becommentariëring proefschrift van Jeannette Beuving FEM: interview het grote graaien in failliete boedels Vakblad de notarisklerk: Boedelafwikkeling Arrestenbundel Successierecht Vrije Universiteit Amsterdam

24 Hermus Notaris Moorees
Hermus Notaris in de samenleving: Recent: Coöperatie SonEnergie Bijna Thuis Huis – Stichting Talent Gilden, harmonie en steunstichtingen Jan Merkelbachcollectie – tweetrapsschenking Microkrediet; IJsfeest; Pret Goed doel stichtingen – derde wereld

25 Hermus Notaris Moorees
Dit was de introductie – gezellige dag verder Voor de liefhebbers: vervolg - de notarislezing 2013 Dank en graag tot ziens bij een workshop of gewoon op kantoor! (informatie) (tarieven en offertes)

26 Toernooischema

27 1 2

28 Ronde 1: Ronde 2: Ronde 3: Ronde 4: Baan 1 Baan 2 1 2

29 (13:45-14:15) Ronde 1: Baan 1 Baan 2 Baan 5 1 2 5 6 9 10 22 21 18 17
11 15 16 19 20 23 24

30 (14:15-14:45) Ronde 2: Baan 1 Baan 2 Baan 5 3 24 7 4 11 8 20 23 16 19
10 15 5 2 9 6 13 17 14 21 18 1 22

31 (14:45-15:15) Ronde 3: Baan 1 Baan 2 Baan 5 5 22 9 2 13 6 18 1 14 21 8
17 7 24 11 4 15 19 10 23 16 3 20

32 (15:30-16:00) Ronde 4: Baan 1 Baan 2 Baan 5 11 20 7 24 15 4 10a 16 3
23 6 19 9 22 13 2 17 21 8 1 14 5 18

33 (16:00-16:30) Ronde 5: Baan 1 Baan 2 Baan 5 9 18 13 22 17 2 14 5 8 1 4
21 11 20 15 24 19 23 6 3 10 7 16

34 (16:30-17:00) Ronde 6: Baan 1 Baan 2 Baan 5 11 16 15 20 19 24 10b 3 6
23 13 18 17 22 21 1 4 5 8 9 14

35 1 Moniek Relou 13 Pieter de Baaij 2 Michel Bollars 14 (10a) Erik Relou 3 Rini Hermus 15 Marianne Boekweit 4 (9b) Kitty Tijbosch 16 Joop Spek 5 Carla Bollars 17 Nico Kuijlaars 6 Harry Hoeben 18 Silvia Jacobs 7 Henk Bakker 19 Marie-José Hermus 8 (9a) Paul van den Boom 20 Leo Bosch 9 Kees Boekweit 21 (10b) Wim Hubrechtsen 10 Sjaak Broekman 22 Ben Swinkels 11 Jan Huijbers 23 Bert van Oosterom 12 Vandaag afwezig 24 Marianne Swinkels

36 Naam: ……………… Nummer: …… Games Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
…. Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6


Download ppt "‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google