De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In samenwerking met ‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013 Hermus Notaris Moorees tennistoernooi 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In samenwerking met ‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013 Hermus Notaris Moorees tennistoernooi 2013."— Transcript van de presentatie:

1 In samenwerking met ‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013 Hermus Notaris Moorees tennistoernooi 2013

2 Hermus Notaris Moorees 2013 •12 ½ jaar Hermus Notaris •Een overzicht: •1992 – Nieuw Burgerlijk Wetboek •2001 – Belastingplan (box 1,2 en 3) •2003 – Nieuw Erfrecht •2010 – Nieuwe Wet schenk- en erfbelasting – tariefstructuur - constructies •2010 – Tros Radar: het radar tweetrapstestament •2010 – juni: Jabulani – alles kan; alles mag •2012 – Nieuw huwelijksvermogensrecht – beleggingsleer •2012 – Defiscalisering vruchtgebruik – kent u de kracht van vruchtgebruik? •2013 – AWBZ en vermogenstoets – Eigen woningregeling en scheiding •2015 – Internationaal Erfrechtverdrag Pensioen – 2023 – Notariswet: de leeftijd tot 70 jaar (2026)

3 Hermus Notaris Moorees •Speerpunt 2013: Kent u de kracht van vruchtgebruik – het Jabulani keuzetestament •De algehele volmacht en het levenstestament •De executeur-afwikkelingsbewindvoerder •Het resultaat: de turboverdeling fiscaal heel voordelig en als extra voordeel: de AWBZ

4 € Zomaar een voorbeeld:

5 € t

6 € (kindsdeel) (vrij) (belast) Tarief 10% = €4800 Maal 2 = €9600 Erfbelasting Jammer! De wettelijke verdeling: = Per kind: (vrij) € Tarief 10% Dat kost: € Maal 2 is: € Totaal erfbelasting: €32.400

7 € Een groter vermogen:

8 € € Tarief 10% = € Maal 2 = € Erfbelasting Nog meer jammer! De wettelijke verdeling (€ ): = Per kind: (vrij) € Tarief 10% / 20% Dat kost: € Maal 2 is: € Totaal erfbelasting: €98.400

9 Samenstelling vermogen is belangrijk (1) •Spaargeld in de stenen? •Het (radar) tweetrapstestament € belastingvrij bij 1 e overlijden dus € 0 belasting •Vervolgens: spreiding over twee nalatenschappen (spreiding betekent – lagere tarieven! 10 ipv 20%) •Kleinkinderen: de pastoor heeft afscheid genomen – ieder kleinkind telt voor € belastingvrij – Tel uit uw winst! •Dat lost veel op!

10 Man Vrouw De tweetrapsmaking Man t € € Bij eerste overlijden € 0 erfbelasting: vrijstelling partner ruim €

11 Kinderen: Kind 1Kind 2 €

12 Man t Vrouw t €

13 Kind 1 Kind 2Kind 1Kind 2 Erfenis vader Erfenis moeder

14 Legaat kleinkinderen: € p. kleinkind belastingvrij Totaal erfbelasting € na tweede overlijden tot nihil

15 Verschil:

16 Samenstelling vermogen is belangrijk (2) •Eigen huis – spaargeld – totaal vermogen € •Het (jabulani-) keuzetestament met quasi- wettelijke verdeling •De kracht van vruchtgebruik – met opvullegaat •Wel belasting betalen, maar terugverdienen! •Vermogen laten verdampen! •De turboverdeling – zie hierna

17 Grotere vermogens en voldoende spaargelden Het Jabulani - keuzetestament

18 600 Vrije waarde bij overlijden 400 Waarde in bewoonde staat 800 – leeg verkopen later waarde aangroei onbelast

19 Hermus Notaris Moorees Notaris en samenleving: signaleren en aan de orde stellen! De actualiteit: •Geld in de stenen? De tweetrapsmaking •De kantonrechter – minderjarigen en het erfrecht •Ouderen en opeethypotheken – dat kan niet waar zijn! •Einde woonrecht en faillissement – pas op! •Huis onderwater – ouders let op •veilingen voorkomen – volmacht en herfinancieren!

20 Hermus Notaris Moorees Winter Workshops in samenwerking met kunstenaar Gé Verhulst – Hermus notaris en de kunst van het recht •Huwelijkse voorwaarden in Son – het Belgische stelsel en Hollands Koopmanschap •Wettelijke verdeling versus tweetrapsmaking •Quasi wettelijke verdeling en Jabulani •De turbo verdeling •AWBZ •De eigen woning regeling en echtscheiding

21 Hermus Notaris Moorees •Winter workshops vervolg •Onroerend goed – erfpacht opstalrechten •Ouders – kinderen overdrachten verrekening overdrachtsbelasting en schenkingsrecht •Boedelafwikkeling en executele – juridisch, fiscaal en praktisch – Korst van der Hoef

22 Hermus Notaris Moorees De toppers: •Turbo verdeling; quasi verdeling – Jabulani •Appartementensplitsing, erfpacht en opstal •Fusie zoals gemeenschapshuizen – Coöperatie Sonenergie •Sonse Huwelijkse voorwaarden – Nederland- België •Nederbelgentestament – meertrapsmaking – bloedlijn •Gehandicaptentestament •Serie Flex B.V.’s

23 Hermus Notaris Moorees Bijdrage aan wetenschap – scripties ism Avans- Fontys •De ventieltechniek; de kantonrechter en de notaris in het erfrecht Publicaties: •Fiduciaire eigendomsoverdracht •Factoring (NJB) en becommentariëring proefschrift van Jeannette Beuving •FEM: interview het grote graaien in failliete boedels •Vakblad de notarisklerk: Boedelafwikkeling •Arrestenbundel Successierecht Vrije Universiteit Amsterdam

24 Hermus Notaris Moorees •Hermus Notaris in de samenleving: •Recent: Coöperatie SonEnergie •Bijna Thuis Huis – Stichting Talent •Gilden, harmonie en steunstichtingen •Jan Merkelbachcollectie – tweetrapsschenking •Microkrediet; IJsfeest; Pret •Goed doel stichtingen – derde wereld

25 Hermus Notaris Moorees •Dit was de introductie – gezellige dag verder •Voor de liefhebbers: vervolg - de notarislezing 2013 •Dank en graag tot ziens bij een workshop of gewoon op kantoor! •www.notarissonenbreugel.nl (informatie)www.notarissonenbreugel.nl •www.huismerknotaris.nl (tarieven en offertes)www.huismerknotaris.nl

26 Toernooischema

27 12

28 Baan 1 Baan 2 Ronde 1: Ronde 2:Ronde 3: Ronde 4: 12

29 Ronde 1: 1 Baan 1Baan 2 (13:45-14:15) Baan

30 Ronde 2: 3 Baan 1Baan 2 (14:15-14:45) Baan

31 Ronde 3: 5 Baan 1Baan 2 (14:45-15:15) Baan

32 Ronde 4: 11 Baan 1Baan 2 (15:30-16:00) Baan a

33 Ronde 5: 9 Baan 1Baan 2 (16:00-16:30) Baan

34 Ronde 6: 11 Baan 1Baan 2 (16:30-17:00) Baan b 914

35 1Moniek Relou13Pieter de Baaij 2Michel Bollars14 (10a)Erik Relou 3Rini Hermus15Marianne Boekweit 4 (9b)Kitty Tijbosch16Joop Spek 5Carla Bollars17Nico Kuijlaars 6Harry Hoeben18Silvia Jacobs 7Henk Bakker19Marie-José Hermus 8 (9a)Paul van den Boom 20Leo Bosch 9Kees Boekweit21 (10b)Wim Hubrechtsen 10Sjaak Broekman22Ben Swinkels 11Jan Huijbers23Bert van Oosterom 12Vandaag afwezig24Marianne Swinkels

36 Naam: ……………… Nummer: …… Games Ronde 1 …. Ronde 2 …. Ronde 3 …. Ronde 4 …. Ronde 5 …. Ronde 6 ….


Download ppt "In samenwerking met ‘t Lieshouts Dispuut Moorees en TV de Raam 15 juni 2013 Hermus Notaris Moorees tennistoernooi 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google